شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا

تولید ایمپلنت های اسپاین

تولید کرپکتومی کمری و گردنی

تولید ایمپلنت های فک و صورت

Slide thumbnail

تولید گرفت های استخوانی سنتزی

ACIF

PLIF

TLIF

تولید پیک های گردنی و کمری

آخرین اخبار اسوه

گروه محصولات

© کپی رایت - شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا