بزرگترین شرکت تولید کننده ایمپلنت های ارتوپدی در منطقه ارائه دهنده متمایز انواع پیچ، پلاک، پلیت و نیل ارتوپدی و ابزار جراحی تأمین کلیه مواد اولیه از معتبرترین برند های آلمانی ایجاد کارگروه تحقیق و توسعه با استفاده از متخصصین مجرب قابلیت طراحی و تولید انواع محصولات برای جراحی های جدید تروما

بزرگترین شرکت تولید کننده ایمپلنت های ارتوپدی در منطقه ارائه دهنده متمایز انواع پیچ، پلاک، پلیت و نیل ارتوپدی و ابزار جراحی تأمین کلیه مواد اولیه از معتبرترین برند های آلمانی ایجاد کارگروه تحقیق و توسعه با استفاده از متخصصین مجرب قابلیت طراحی و تولید انواع محصولات برای جراحی های جدید تروما