Block

بلوک

در حال بارگذاری...
:Composition
BCP (60% Hydroxyapatite- 40% β- tricalcium phosphate)

ماده اولیه

محل استفاده

مورد استفاده

مشخصات

Block

کاربرد

  • تروما و ارتوپدی
  • پر کردن عیوب ناشی از برداشتن تومورهای خوش خیم استخوان
  • پر کردن کیست های استخوانی
  • پر کردن عیوب استخوانی استابولوم در هنگام تعویض پروتز
  • پر کردن نقایص استخوانی در محل های برداشت شده از استخوان اتوژن خود بیمار
  • بازسازی شکستگی اپی فیزیال و دیافیزیال
  • استئوتومی و درمان نقایص استخوانی

روش استفاده

  • توصیه می­ شود گرفت­ های OsvehOss قبل از استفاده در خون تازه بیمار که از محل عیب تهیه شده و یا محلول سالین به مدت 10 دقیقه غوطه ور شود.
  • ترکیب کردن OsvehOss با انواع مشتقات پروتئینی خون بیمار مانند PRP، PRF، BMA و یا استخوان اتوگرفت بیمار تاثیر بسیار چشمگیری در فرایند استخوان سازی خواهد داشت.
  • به منظور بهبود خاصیت هدایت رشد استخوان (استئوکانداکشن)، لازم است از طریق دکورتیکه کردن محل نقص، حداکثر تماس ممکن و خونرسانی بین گرفت استخوانی و استخوان مجاور برقرار شود
.
.

No.

Shape

Size

Volume

Code/REF

1

 

 

Block

 

5×5×10 mm

5 Pcs. BLB105

2

5×10×10 mm

5 Pcs.

BLB205

3

10×10×10 mm

5 Pcs.

BLB305

4

10×10×10 mm

1 Pcs.

BLB301

5

10×10×20 mm

1 Pcs.

BLB401

6

15×10×2 mm

1 Pcs.

BLB501

7

15×10×3 mm

1 Pcs.

BLB601

8

15×10×4 mm

1 Pcs.

BLB701

اشتراک گذاری محصول: