Proximal Humeral Nail Instruments Set

Proximal Humeral Nail Instruments Set

 Name  Product No.
Humerul Nail Instruments Set 707.110
در حال بارگذاری...

ماده اولیه

محل استفاده

مورد استفاده

مشخصات

Proximal Humeral Nail Instruments Set


Impactor Extractor

Product Number: 707.111


Screw Driver 4.5

Product Number: 707.112


Humeral Distal Device

Product Number: 707.113


Wrench 11-18

Product Number: 701.127


Aiming arm

Product Number: 707.115


Insertion Handle

Product Number: 707.116


Protection Sleeve

Product Number: 707.117


Depth Gauge

Product Number: 707.118


Reamer

Product Number: 707.119


Awl

Product Number: 707.120


Connector Screw

Product Number: 707.121


Humeral Bolt

Product Number: 707.122


Trocar Ø6

Product Number: 707.123


Trocar Ø8

Product Number: 707.124


Sleeve Ø10-8

Product Number: 707.125


Sleeve Ø8-3.5

Product Number: 707.126


Sleeve Ø8-6

Product Number: 707.127


اشتراک گذاری محصول: