Mini - L Plate 110°, right & left

Mini - L Plate 110°, right & left

در حال بارگذاری...

ماده اولیه

محل استفاده

مورد استفاده

مشخصات

Mini - L Plate 110°, right & left

   

Sizes:
  Stem Length (mm) Holes Product No.
left 9 4 62.1504
right 9 4 62.1604
left 12 4 62.1704
right 12 4 62.1804
left 9 5 62.1505
right 9 5 62.1605
left 9 7 62.1507
right 9 7 62.1607
left 9 9 62.1509
right 9 9 62.1609
اشتراک گذاری محصول: