یش‌نمایش خانواده فونت الزامی است.','The font family name is required.'=>'نام خانواده فونت الزامی است.','The font face src is required.'=>'src برای font face الزامی است.','The font face weight is required.'=>'وزن font face الزامی است.','The font face font style is required.'=>'استایل font face الزامی است.','The font face family name is required.'=>'نام خانواده font face الزامی است.','A font face with slug "%s" already exists.'=>'یک font face با نامک "%s" از قبل وجود دارد.','Sorry, you are not allowed to upload this file type.'=>'متاسفیم، شما مجاز به بارگذاری این نوع فایل نیستید.','%d is not an order or has an invalid order type.'=>'%d یک سفارش نیست یا یک نوع سفارش نامعتبر است.','Order legacy data cleanup process has been started.'=>'فرآیند پاکسازی داده‌های قدیمی سفارش آغاز شد.','No orders in need of cleanup'=>'هیچ سفارشی نیاز به پاکسازی ندارد','Order legacy data cleanup has been canceled.'=>'پاکسازی داده‌های قدیمی سفارش لغو شد.','Clearing data...'=>'در حال پاکسازی داده...','Only available when HPOS is authoritative and compatibility mode is disabled.'=>'فقط زمانی در دسترس است که HPOS معتبر باشد و حالت سازگاری غیرفعال باشد.','Clear data'=>'پاکسازی داده','This tool will clear the data from legacy order tables in WooCommerce.'=>'این ابزار، داده‌ها را از جداول قدیمی سفارش در ووکامرس پاک می‌کند.','Clean up order data from legacy tables'=>'پاکسازی داده‌های سفارش از جداول قدیمی','Order %1$d legacy data could not be cleaned up during batch process. Error: %2$s'=>'داده قدیمی سفارش %1$d در طول فرآیند دسته‌ای پاک نمی‌شود. خطا: %2$s','Font Face installation error: %s'=>'خطای نصب Font Face: %s','Directory size: %s'=>'حجم پوشه: %s','The %s hook has a filter set, so some log files may have different retention settings.'=>'هوک %s دارای یک مجموعه فیلتر است، بنابراین برخی از فایل‌های گزارش ممکن است تنظیمات نگهداری متفاوتی داشته باشند.','An error occurred while backfilling order %1$d from %2$s to %3$s: %4$s'=>'هنگام تکمیل سفارش %1$d از %2$s به %3$s خطایی رخ داد: %4$s','Please use different source (--from) and destination (--to) datastores.'=>'لطفا از منبع داده‌های مختلف (--از) و مقصد (--به) استفاده کنید.','Please provide a valid order ID.'=>'لطفا یک شناسه سفارش معتبر ارائه دهید.','Checkbox: %s'=>'چک‌باکس: %s','Next image'=>'عکس بعدی','Previous image'=>'تصویر قبلی','Close Product Gallery dialog'=>'بستن کادر گالری محصول','Page Loaded.'=>'برگه بارگذاری شد.','Loading page, please wait.'=>'در حال بارگذاری برگه، لطفا صبر کنید.','The image upload failed: "%s", creating the product without image'=>'آپلود تصویر ناموفق بود: "%s"، محصول بدون تصویر ایجاد شد','The size of the log directory.'=>'اندازه پوشه لاگ.','Minimum severity level.'=>'حداقل سطح آستانه.','The number of days log entries are retained.'=>'تعداد روزهایی که ورودی‌های گزارش نگه داشته می‌شوند.','Logging.'=>'ثبت وقایع.','Whether the coupon grants free shipping or not.'=>'آیا کوپن، ارسال رایگان ارائه می‌دهد یا خیر.','Discount amount as defined in the coupon (absolute value or a percent, depending on the discount type).'=>'مقدار تخفیف طبق تعریف در کوپن (مقدار ثابت یا درصد، بسته به نوع تخفیف).','Discount type.'=>'نوع تخفیف.','The total size of the files in the log directory.'=>'اندازه کل فایل‌ها در پوشه لاگ.','Log directory size'=>'اندازه پوشه لاگ','The minimum severity level of logs that will be stored.'=>'حداقل سطح آستانه گزارش‌هایی که ذخیره می‌شوند.','How many days log entries will be kept before being auto-deleted.'=>'چند روز قبل از حذف خودکار، ورودی‌های گزارش نگهداری می‌شوند.','How log entries are being stored.'=>'نحوه ذخیره ورودی‌های گزارش','Is logging enabled?'=>'آیا ثبت وقایع فعال است؟','Logging'=>'ثبت وقایع','Create and save'=>'ایجاد یا ذخیره','Zagora'=>'زاکوره','Youssoufia'=>'یوسفیه','Tan-Tan'=>'طانطان','Tangier-Assilah'=>'طنجه-اصیله','Tiznit'=>'تزنیت','Tinghir'=>'تنغیر','Tétouan'=>'تطوان','Taza'=>'تازه','Tata'=>'طاطا','Taroudant'=>'تارودانت','Taounate'=>'تاونات','Taourirt'=>'تاوریرت','Sidi Youssef Ben Ali'=>'Sidi Youssef Ben Ali','Skhirat-Témara'=>'Skhirat-Témara','Sidi Slimane'=>'سیدی سلیمان','Sidi Kacem'=>'سیدی قاسم','Sidi Ifni'=>'سیدی افنی','Sidi Bennour'=>'سیدی بنور','Settat'=>'سطات','Sefrou'=>'صفرو','Salé'=>'سلا','Rehamna'=>'رحامنه','Rabat'=>'رباط','Ouezzane'=>'وزان','Oued Ed-Dahab'=>'وادی الذهب','Ouarzazate'=>'ورززات','Nouaceur'=>'Nouaceur','Nador'=>'ناظور','Moulay Yacoub'=>'مولای یعقوب','Mohammedia'=>'محمدیه','Marrakech-Menara'=>'Marrakech-Menara','Marrakech-Medina'=>'Marrakech-Medina','Midelt'=>'میدلت','Meknès'=>'مکناس','Médiouna'=>'مدیونه','M’diq-Fnideq'=>'M’diq-Fnideq','Marrakech'=>'مراکش','Larache'=>'عرائش','Laâyoune'=>'العیون','Khouribga'=>'خریبکه','Khénifra'=>'خنیفره','Khemisset'=>'خمیسات','Kelaat Sraghna'=>'قلعه سراغنه','Kénitra'=>'قنیطره','Jerada'=>'جراده','El Jadida'=>'الجدیده','Inezgane-Aït Melloul'=>'Inezgane-Aït Melloul','Ifrane'=>'افران','Al Hoceïma'=>'حسیمه','Al Haouz'=>'حوز','El Hajeb'=>'الحاجب','Guercif'=>'جرسیف','Guelmim'=>'کلمیم','Fquih Ben Salah'=>'فقیه بن صالح','Figuig'=>'فکیک','Fès-Dar-Dbibegh'=>'Fès-Dar-Dbibegh','Fahs-Beni Makada'=>'Fahs-Beni Makada','Errachidia'=>'رشیدیه','Essaouira'=>'صویره','Driouch'=>'دریوش','Chtouka Aït Baha'=>'Chtouka Aït Baha','Chichaoua'=>'شیشاوه','Chefchaouen'=>'شفشاون','Casablanca'=>'کازابلانکا','Berrechid'=>'برشید','Boulemane'=>'بولمان','Boujdour'=>'بوجدور','Ben Slimane'=>'بن سلیمان','Berkane'=>'برکان','Béni-Mellal'=>'بنی‌ملال','Azilal'=>'ازیلال','Agadir-Ida Ou Tanane'=>'Agadir-Ida Ou Tanane','block titleProduct Gallery (Beta)'=>'گالری محصول (بتا)','block titleProduct Filter: Stock Status (Beta)'=>'فیلتر محصول: وضعیت موجودی (بتا)','block titleProduct Filter: Rating (Beta)'=>'فیلتر محصول: امتیاز (بتا)','block titleProduct Filter: Price (Beta)'=>'فیلتر محصول: قیمت (بتا)','block titleProduct Filter: Attribute (Beta)'=>'فیلتر محصول: ویژگی (بتا)','block titleProduct Filter: Active Filters (Beta)'=>'فیلتر محصول: فیلترهای فعال (بتا)','block descriptionDisplay the list of additional field values from the current order.'=>'لیست مقادیر زمینۀ اضافی را از ترتیب فعلی نمایش دهید.','block titleAdditional Field List'=>'فهرست فیلد اضافی','block descriptionDisplay additional checkout fields from the \'contact\' and \'additional\' locations.'=>'زمینه‌های پرداخت اضافی را از مکان‌های «تماس» و «اضافی» نمایش دهید.','block titleAdditional Fields'=>'فیلدهای اضافی','block descriptionRender additional fields in the \'Additional information\' location.'=>'زمینه‌های اضافی را در مکان «اطلاعات بیشتر» ارائه دهید.','block titleAdditional information'=>'اطلاعات اضافی','block descriptionThe product details section description.'=>'توضیحات بخش جزئیات محصول.','block titleProduct details section description'=>'توضیحات بخش جزئیات محصول','block keywordlist'=>'فهرست','block keywordlinked'=>'مرتبط','block descriptionThe linked product list.'=>'فهرست محصول مرتبط.','block titleLinked product list'=>'فهرست محصول مرتبط','Medium'=>'متوسط','Un-schedule'=>'لغو زمان‌بندی','Remove the currently scheduled action to delete expired transient files. Expired files won\'t be automatically deleted until the \'Schedule expired transient files cleanup\' tool is run again.'=>'اقدام زمان‌بندی شده‌ی فعلی برای حذف فایل‌های گذرای منقضی شده را لغو کنید. تا زمان اجرای مجدد ابزار «پاکسازی خودکار فایل‌های گذرای منقضی شده»، فایل‌های منقضی شده به صورت خودکار حذف نخواهند شد.','Un-schedule expired transient files cleanup'=>'پاک‌سازی پرونده‌های گذرای منقضی شده را از زمان‌بندی خارج کنید','Re-schedule'=>'زمان‌بندی دوباره','Schedule the action to delete expired transient files for running immediately. Subsequent actions will run once every 24h.'=>'زمان‌بندی اقدام برای حذف فایل‌های گذرای منقضی شده برای اجرای فوری. اقدامات بعدی هر ۲۴ ساعت یک بار اجرا می‌شود.','Remove the currently scheduled action to delete expired transient files, then schedule it again for running immediately. Subsequent actions will run once every 24h.'=>'اقدام زمان‌بندی شده فعلی برای حذف فایل‌های گذرای منقضی شده را حذف کنید، سپس مجددا آن را برای اجرای بلافاصله، زمان‌بندی کنید. اقدامات بعدی هر ۲۴ ساعت یک بار اجرا می‌شوند.','Schedule expired transient files cleanup'=>'پاک‌سازی پرونده‌های گذرای منقضی شده را زمان‌بندی کنید','Re-schedule expired transient files cleanup'=>'پاک‌سازی پرونده‌های گذرای منقضی شده را دوباره زمان‌بندی کنید','Tip: By suggesting complementary products in the cart using cross-sells, you can significantly increase the average order value.'=>'نکته: با پیشنهاد دادن محصولات مکمل در سبد خرید با استفاده از فروش‌های متقابل، می‌توانید به طور قابل توجهی میانگین ارزش سفارش را افزایش دهید.','Include downloads'=>'شامل دانلودها','Linked products'=>'محصولات مرتبط','Unable to start synchronization. The link you followed may have expired.'=>'شروع همگام‌سازی ممکن نیست. ممکن است پیوند دنبال‌شده منقضی شده باشد.','Customer Email'=>'ایمیل مشتری','You do not have permission to manage logging settings.'=>'شما مجوز مدیریت تنظیمات گزارش گیری را ندارید.','Database settings'=>'تنظیمات پایگاه‌داده','Log entries are stored in this database table: %s'=>'ورودی‌های گزارش در این جدول پایگاه‌داده ذخیره می‌شوند: %s','File system settings'=>'تنظیمات فایل سیستم','⚠️ This directory does not appear to be writable.'=>'⚠️ به نظر نمی‌رسد که این دایرکتوری قابل نوشتن باشد.','Log files are stored in this directory: %s'=>'فایل‌های گزارش در این پوشه ذخیره می‌شوند: %s','This sets the minimum severity level of logs that will be stored. Lower severity levels will be ignored. "None" means all logs will be stored.'=>'این تنظیم حداقل سطح آستانه گزارش‌هایی که ذخیره می‌شوند را تعیین می‌کند. سطوح اهمیت پایین‌تر نادیده گرفته می‌شوند. "هیچ" به این معناست که تمامی گزارش‌ها ذخیره خواهند شد.','Level threshold'=>'سطح آستانه','This setting cannot be changed here because it is defined in the %1$s constant, probably in your %2$s file.'=>'اینجا امکان تغییر این تنظیم وجود ندارد زیرا در ثابت %1$s تعریف شده است، احتمالا در فایل %2$s شما.','This sets how many days log entries will be kept before being auto-deleted.'=>'این تنظیم مشخص می‌کند گزارش‌ها تا چند روز نگهداری و سپس به صورت خودکار حذف می‌شوند.','Retention period'=>'دوره نگهداری','This setting cannot be changed here because it is being set by a filter on the %s hook.'=>'اینجا امکان تغییر این تنظیم وجود ندارد زیرا توسط یک فیلتر روی قلاب "%s" تنظیم می‌شود.','This determines where log entries are saved.'=>'این تعیین می‌کند که ورودی‌های گزارش در کجا ذخیره شوند.','Log storage'=>'ذخیره‌سازی گزارش','This setting cannot be changed here because it is defined in the %s constant.'=>'این تنظیم را نمی‌توان در اینجا تغییر داد زیرا در ثابت %s تعریف شده است.','Note that if this setting is changed, any log entries that have already been recorded will remain stored in their current location, but will not migrate.'=>'توجه داشته باشید که اگر این تنظیم تغییر کند، هر ورودی گزارشی که قبلا ثبت شده است در مکان فعلی خود خواهد ماند، اما انتقال نمی‌یابد.','Database (not recommended on live sites)'=>'پایگاه‌داده (در سایت‌های فعال توصیه نمی‌شود)','File system (default)'=>'فایل سیستم (پیش‌فرض)','Logs settings'=>'تنظیمات گزارش‌ها','Logging is disabled. It can be enabled in Logs Settings.'=>'گذارش‌گیری غیرفعال است. می‌توان آن را در تنظیمات گزارش‌ها فعال کرد.','%1$s log file from source %2$s was deleted.'=>'%1$s فایل گزارش از منبع %2$s حذف شد.','Differences found for order %d:'=>'تفاوت‌های پیدا شده برای سفارش %d:','No differences found.'=>'هیچ تفاوتی پیدا نشد.','An error occurred while computing a diff for order %1$d: %2$s'=>'هنگام محاسبه تفاوت برای سفارش %1$d خطایی روی داد: %2$s','Orders subject to cleanup: %d'=>'سفارشات مشمول پاکسازی: %d','Unsynced orders: %d'=>'سفارشات همگام‌سازی نشده: %d','Compatibility mode enabled?: %s'=>'حالت سازگاری فعال است؟: %s','HPOS enabled?: %s'=>'HPOS فعال است؟: %s','Select stock statuses'=>'وضعیت‌های انبار را انتخاب کنید','Select ratings'=>'انتخاب امتیازبندی','Select a rating'=>'یک امتیاز را انتخاب کنید','Minimal'=>'حداقل','A link to a product sold on a different website, e.g. brand collab.'=>'یک پیوند به یک محصول فروخته شده در یک وب‌سایت دیگر، به عنوان مثال. همکاری برند.','Affiliate product'=>'محصول افیلیت','A set of products that go well together, e.g. camera kit.'=>'مجموعه‌ای از محصولات که به خوبی با هم هماهنگی دارند، به عنوان مثال. کیت دوربین','A single physical or virtual product, e.g. a t-shirt or an eBook.'=>'یک محصول فیزیکی یا مجازی، به عنوان مثال. یک تی‌شرت یا یک کتاب الکترونیکی.','Boost international sales and save on FX fees. Accept 60+ local payment methods including Apple Pay and Google Pay.'=>'افزایش فروش بین‌المللی و صرفه جویی در هزینه‌های کارمزد معاملات خارجی. بیش از ۶۰ روش پرداخت محلی از جمله Apple Pay و Google Pay را بپذیرید.','Airwallex Payments'=>'پرداخت‌های Airwallex','Accept credit/debit cards and other popular payment methods with no setup or monthly fees — and manage payments right from your store dashboard.'=>'کارت‌های اعتباری/دبیت و سایر روش‌های پرداخت محبوب را بدون راه‌اندازی یا کارمزد ماهانه بپذیرید - و پرداخت‌ها را مستقیما از داشبورد فروشگاه خود مدیریت کنید.','Give away a free item to any customer with the coupon code.'=>'به هر مشتری با کد کوپن یک کالای رایگان هدیه دهید.','Create "store credit" coupons for customers which are redeemable at checkout.'=>'کوپن‌های «اعتبار فروشگاه» برای مشتریان ایجاد کنید که در هنگام پرداخت قابل استفاده هستند.','Create a unique URL that applies a discount and optionally adds one or more products to the customer\'s cart.'=>'یک URL منحصر به فرد ایجاد کنید که تخفیف اعمال می‌کند و به صورت اختیاری یک یا چند محصول را به سبد خرید مشتری اضافه می‌کند.','Generate dynamic personalized coupons for your customers that increase purchase rates.'=>'کوپن‌های شخصی‌سازی شده پویا را برای مشتریان خود ایجاد کنید که نرخ خرید را افزایش می‌دهد.','Sync your website\'s data like contacts, products, and orders over Salesforce CRM with Salesforce Integration for WooCommerce.'=>'داده‌های وب‌سایت خود مانند مخاطبین، محصولات و سفارشات را از طریق Salesforce CRM با Salesforce Integration for WooCommerce همگام سازی کنید.','Integrate your WooCommerce store with 5000+ cloud apps and services today. Trusted by 11,000+ users.'=>'امروز فروشگاه ووکامرس خود را با بیش از ۵۰۰۰ برنامه و سرویس ابری ادغام کنید. مورد اعتماد بیش از ۱۱۰۰۰ کاربر.','Harness data from WooCommerce to grow your business. Manage leads, customers, and segments, through automation, quotes, invoicing, billing, and email marketing. Power up your store with CRM.'=>'برای رشد کسب و کار خود از داده‌های ووکامرس استفاده کنید. از طریق اتوماسیون، قیمت‌ها، صورت‌حساب، فاکتور و بازاریابی ایمیلی، سرنخ‌ها، مشتریان و بخش‌ها را مدیریت کنید. فروشگاه خود را با CRM تقویت کنید.','Turn your product images into stunning videos that engage and convert audiences - no video experience required.'=>'تصاویر محصول خود را به ویدیوهای خیره کننده‌ای تبدیل کنید که مخاطبان را جذب و تبدیل می‌کند - بدون نیاز به تجربه ویدیویی.','Collect and showcase verified reviews that consumers trust.'=>'نظرات تایید شده‌ای را که مصرف کنندگان به آنها اعتماد دارند جمع‌آوری کرده و به نمایش بگذارید.','Delight customers and boost organic sales with a special WooCommerce birthday email (and coupon!) on their special day.'=>'مشتریان خود را با یک ایمیل تولد ویژه ووکامرس (و کوپن!) در روز خاصشان خوشحال کنید و فروش طبیعی را افزایش دهید.','Boost your organic sales by adding a customer referral program to your WooCommerce store.'=>'با افزودن یک برنامه ارجاع مشتری به فروشگاه ووکامرس، فروش طبیعی خود را افزایش دهید.','Convert and retain customers with automated marketing that does the hard work for you.'=>'با بازاریابی خودکار که کار سختی را برای شما انجام می‌دهد، مشتریان را تبدیل و حفظ کنید.','Send targeted campaigns, recover abandoned carts and more with Mailchimp.'=>'با Mailchimp، کمپین‌های هدفمند ارسال کنید، سبدهای خرید رها شده را بازیابی کنید و کارهای بیشتری انجام دهید.','Create advertising campaigns and reach one billion global users with TikTok for WooCommerce.'=>'با TikTok for WooCommerce کمپین‌های تبلیغاتی ایجاد کنید و به یک میلیارد کاربر جهانی دسترسی پیدا کنید.','Grow your business on Pinterest! Use this official plugin to allow shoppers to Pin products while browsing your store, track conversions, and advertise on Pinterest.'=>'کسب و کار خود را در پینترست توسعه دهید! از این افزونه رسمی استفاده کنید تا به خریداران اجازه دهید هنگام مرور فروشگاه شما، محصولات را پین کنند، تبدیل‌ها را پیگیری کنید و در پینترست تبلیغ کنید.','CRM'=>'CRM','Conversion'=>'تبدیل','Automations'=>'اتوماسیون‌ها','Sales channels'=>'کانال‌های فروش','Override the "woocommerce_date_type" option that is used for the database date field considered for revenue reports.'=>'گزینه "woocommerce_date_type" را که برای فیلد تاریخ پایگاه داده در نظر گرفته شده برای گزارش‌های درآمد استفاده می‌شود، لغو کنید.','Sorry, you cannot create dummy products.'=>'متاسفیم، شما نمی‌توانید محصولات ساختگی ایجاد کنید.','Sales of the marketing campaign.'=>'فروش‌های کمپین بازاریابی.','Limit result set to specific amount of suggested products.'=>'مجموعه نتایج را به مقدار خاصی از محصولات پیشنهادی محدود کنید.','Limit result set to specific product tag ids.'=>'مجموعه نتایج را به شناسه‌های برچسب محصول خاص محدود کنید.','Limit result set to specific product categorie ids.'=>'مجموعه نتایج را به شناسه‌های دسته‌بندی محصول خاص محدود کنید.','Invalid layout template ID.'=>'شناسه طرح‌بندی قالب نامعتبر است.','Area to get templates for.'=>'محیطی برای دریافت قالب‌ها.','Leave this box unchecked if you do not want to pull suggested extensions from Woo.com. You will see a static list of extensions instead.'=>'اگر نمی‌خواهید افزودنی‌های پیشنهادی را از Woo.com دریافت کنید، این کادر را علامت‌گذاری نکنید. در عوض، لیست ثابتی از افزودنی‌ها را مشاهده خواهید کرد.','Could not start the installation process. Reason: '=>'نمی‌توان فرآیند نصب را شروع کرد. دلیل: ','block descriptionEnable customers to filter the product collection by rating.'=>'مشتریان را قادر می‌سازد تا مجموعه محصول را بر اساس امتیاز فیلتر کنند.','block descriptionThe product list.'=>'فهرست محصول.','block titleProduct list'=>'فهرست محصول','block descriptionThe product section description.'=>'توضیح بخش محصول.','block titleProduct section description'=>'توضیح بخش محصول','This is the Customer Lifetime Value, or the total amount you have earned from this customer\'s orders.'=>'این ارزش طول عمر مشتری یا کل مبلغی است که از سفارشات این مشتری به دست آورده‌اید.','Total revenue'=>'درآمد کل','Total number of non-cancelled, non-failed orders for this customer, including the current one.'=>'تعداد کل سفارش‌های لغو نشده و غیر ناموفق برای این مشتری، از جمله سفارش فعلی.','Total orders'=>'مجموع سفارش‌ها','The number of unique pages viewed by the customer prior to this order.'=>'تعداد صفحات منحصر به فردی که مشتری قبل از این سفارش مشاهده کرده است.','Device type'=>'نوع دستگاه','Source type'=>'نوع منبع','Hide details'=>'مخفی کردن جزئیات','Show details'=>'نمایش جزئیات','Additional fields to be persisted on the order.'=>'فیلدهای اضافی باید در سفارش باقی بماند.','Whether the product being updated is the last one in the loop'=>'آیا محصولی که در حال به‌روزرسانی است، آخرین محصول در حلقه (لوپ) است؟','Web admin'=>'مدیر وب','Direct'=>'مستقیم','Referral: %s'=>'مراجعه: %s','Organic: %s'=>'اورگانیک: %s','Source: %s'=>'منبع: %s','Order not found.'=>'سفارش یافت نشد.','Set product featured image when uploaded image file name matches product SKU.'=>'در صورتی که نام فایل تصویر بارگذاری شده با SKU محصول مطابقت داشته باشد، تصویر شاخص تنظیم شود.','Match images'=>'تطبیق تصاویر','Product image matching by SKU'=>'تطبیق تصویر محصول با SKU','Origin'=>'مبدا','Order attribution field: %s'=>'فیلد تخصیص سفارش: %s','Value of type %s was posted to the order attribution callback'=>'Value of type %s was posted to the order attribution callback','Make a collection of related products, enabling customers to purchase multiple items together.'=>'مجموعه ای از محصولات مرتبط را ایجاد کنید، که مشتریان را قادر می سازد چندین مورد را با هم خریداری کنند.','Products in this group'=>'محصولات در این گروه','Add any files you\'d like to make available for the customer to download after purchasing, such as instructions or warranty info. Store-wide updates can be managed in your %1$sproduct settings%2$s.'=>'هر پرونده‌ای را که می‌خواهید پس از خرید برای بارگیری در دسترس مشتری قرار دهید، مانند دستورالعمل‌ها یا اطلاعات ضمانت، اضافه کنید. به‌روزرسانی‌های فروشگاه را می‌توان در %1$sتنظیمات محصول %2$s مدیریت کرد.','Enable this feature to track and credit channels and campaigns that contribute to orders on your site'=>'این ویژگی را برای ردیابی و اعتبار کانال‌ها و کمپین‌هایی که به سفارش‌های سایت شما کمک می‌کنند، فعال کنید','Order Attribution'=>'تخصیص سفارش','Order is not an HPOS order.'=>'سفارش یک سفارش HPOS نیست.','Data in posts table appears to be more recent than in HPOS tables.'=>'به نظر می‌رسد داده‌های جدول نوشته‌‎ها جدیدتر از جداول HPOS هستند.','%d is not a valid order ID.'=>'%d شناسه سفارش معتبری نیست.','No order source data available.'=>'اطلاعات منبع سفارش در دسترس نیست.','Desktop'=>'دسکتاپ','Tablet'=>'تبلت','Mobile'=>'موبایل','Customer history'=>'سابقه مشتری','%s attribution'=>'%s ارجاع','⚠️ Only %s files can be searched at one time. Try filtering the file list before searching.'=>'⚠️ فقط %s فایل را می‌توان در یک زمان جستجو کرد. قبل از جستجو، لیست فایل‌ها را فیلتر کنید.','Search within these files'=>'جستجو داخل این فایل‌ها','%s expired log file was deleted.'=>'%s فایل گزارش منقضی شده حذف شد.','Line %s'=>'خط %s','Matched Line'=>'خط هم خوانی','Line #'=>'خط #','The number of search results has reached the limit of %s. Try refining your search.'=>'تعداد نتایج جستجو به حداکثر محدودیت %s رسیده است. جستجوی خود را اصلاح کنید.','No search results.'=>'هیچ نتیجه‌ای برای جستجو یافت نشد.','Could not access file.'=>'نمی‌توان به فایل دسترسی داشت.','Could not write to the temp directory. Try downloading files one at a time instead.'=>'نمی‌توان در پوشۀ موقت نوشت. در عوض سعی کنید پرونده‌ها را یکی یکی بارگیری کنید.','Could not access the specified files.'=>'دسترسی به فایل‌های مشخص شده امکان پذیر نیست.','Multiple files match this ID.'=>'چندین پرونده با این شناسه مطابقت دارند.','Cleanup completed for %d order.'=>'پاکسازی برای %d سفارش تکمیل شد.','An error occurred while cleaning up order %1$d: %2$s'=>'هنگام پاکسازی سفارش %1$d خطایی روی داد: %2$s','Cleanup completed for order %d.'=>'پاکسازی برای سفارش %d تکمیل شد.','Starting cleanup for %d order...'=>'پاکسازی برای %d سفارش آغاز شد...','HPOS cleanup'=>'پاکسازی HPOS','No orders to cleanup.'=>'سفارشی برای پاکسازی وجود ندارد.','Cleanup can only be performed when HPOS is active and compatibility mode is disabled.'=>'پاکسازی تنها زمانی قابل انجام است که HPOS فعال و حالت سازگاری غیرفعال باشد.','Failed to fetch AI responses for products.'=>'پاسخ‌های هوش مصنوعی برای محصولات واکشی نشد.','Failed to fetch AI responses.'=>'پاسخ‌های هوش مصنوعی واکشی نشد.','No images provided for generating AI content.'=>'هیچ تصویری برای تولید محتوای هوش مصنوعی ارائه نشده است.','Error decoding JSON.'=>'خطا در رمزگشایی JSON.','No images found.'=>'هیچ تصویری پیدا نشد.','AI Service is unavailable, try again later.'=>'سرویس هوش مصنوعی در دسترس نیست، بعدا دوباره امتحان کنید.','Review your checkout experience'=>'تجربه پرداخت خود را بررسی کنید','The field %s is required.'=>'فیلد %s ضروری است.','The field %1$s is invalid for the location %2$s.'=>'زمینۀ %1$s برای مکان %2$s نامعتبر است.','The field %s is invalid.'=>'فیلد %s نامعتبر است.','Rated %1$d out of 5'=>'دارای امتیاز %1$d از 5','Rated %d out of 5'=>'دارای امتیاز %d از 5','Free Plan Available'=>'پلن رایگان در دسترس است','Built-in Tax & Duties paperwork'=>'اسناد مالیاتی و عوارض داخلی','Branded tracking experience'=>'تجربه ردیابی برند','Seamless order sync and label printing'=>'همگام‌سازی یکپارچۀ سفارش و چاپ برچسب','Highly discounted shipping rates'=>'نرخ حمل و نقل با تخفیف بالا','Simplified shipping with: '=>'حمل و نقل ساده با: ','Shop the sale'=>'خرید فروش','WooCommerce Legacy REST API access detected'=>'دسترسی REST API قدیمی ووکامرس شناسایی شد','[%1$s] Payment gateway "%2$s" enabled'=>'[%1$s] درگاه پرداخت "%2$s" فعال شد','Howdy %1$s, The payment gateway "%2$s" was just enabled on this site: %3$s If this was intentional you can safely ignore and delete this email. If you did not enable this payment gateway, please log in to your site and consider disabling it here: %4$s This email has been sent to %5$s Regards, All at %6$s %7$s'=>'سلام %1$s، درگاه پرداخت «%2$s» به تازگی در این سایت فعال شد: %3$s اگر این تصمیم شما بود، می‌توانید با خیال راحت این ایمیل را نادیده بگیرید و حذف کنید. اگر این درگاه پرداخت را فعال نکردید، لطفاً وارد سایت خود شوید و آن را در اینجا غیرفعال کنید: %4$s این ایمیل به %5$s ارسال شده است با احترام، همه در %6$s %7$s','⚠️ ️The Legacy REST API will be removed in WooCommerce 9.0. A separate WooCommerce extension is available to keep it enabled. You can check Legacy REST API usages in the WooCommerce log files (file names start with legacy_rest_api_usages). Learn more about this change.'=>'⚠️ ️Legacy REST API در ووکامرس ۹.۰ حذف خواهد شد. افزونه جداگانه ووکامرس برای فعال نگه داشتن آن موجود است. می‌توانید استفاده‌های Legacy REST API را در فایل‌های گزارش ووکامرس بررسی کنید (نام فایل‌ها با legacy_rest_api_usages) شروع می‌شوند). درباره این تغییر بیشتر بدانید.','There was an error getting the install URL for this product.'=>'در دریافت URL نصب این محصول خطایی روی داد.','This product is already installed.'=>'این محصول قبلا نصب شده است.','You do not have permission to manage log entries.'=>'شما اجازه مدیریت گزارش‌های ورودی را ندارید.','Hide context'=>'مخفی کردن نوشته','Show context'=>'نمایش نوشته','Context'=>'متن نوشته','Additional context'=>'نوشته اضافی','block keywordProduct Collection'=>'مجموعه محصول','block descriptionThe contents of this block will display when there are no products found.'=>'محتوای این بلوک زمانی نمایش داده می شود که هیچ محصولی پیدا نشود.','block titleNo results'=>'بدون نتیجه','block keywordstock'=>'موجودی','block keywordfilter'=>'فیلتر','block descriptionEnable customers to filter the product collection by stock status.'=>'مشتریان را قادر می سازد تا مجموعه محصول را بر اساس وضعیت موجودی فیلتر کنند.','This product will not trigger your customer\'s shipping calculator in cart or at checkout. This product also won\'t require your customers to enter their shipping details at checkout. Read more about virtual products.'=>'این محصول حساب‌گر ارسال مشتری شما را در سبد خرید یا هنگام تسویه حساب فعال نمی‌کند. این محصول هم‌چنین مشتریان شما را ملزم نمی‌کند که جزئیات ارسال سفارش خود را در هنگام تسویه حساب وارد کنند. درباره محصولات مجازی بیشتر بخوانید.','This product has options, such as size or color. You can now manage each variation\'s shipping settings and other details individually.'=>'این محصول دارای گزینه‌هایی مانند اندازه یا رنگ است. اکنون می‌توانید تنظیمات ارسال و سایر جزئیات را به صورت جداگانه مدیریت کنید.','This product has options, such as size or color. You can now manage each variation\'s inventory and other details individually.'=>'این محصول دارای گزینه هایی مانند اندازه یا رنگ است. اکنون می توانید موجودی هر تنوع و سایر جزئیات را به صورت جداگانه مدیریت کنید.','Add descriptive pieces of information that customers can use to filter and search for this product. Learn more.'=>'اطلاعات توصیفی را اضافه کنید که مشتریان می توانند از آنها برای فیلتر کردن و جستجوی این محصول استفاده کنند. بیشتر بیاموزید.','Help customers find this product by assigning it to categories, adding extra details, and managing its visibility in your store and other channels.'=>'با اختصاص دادن آن به دسته‌ها، افزودن جزئیات بیشتر و مدیریت نمایان بودن آن در فروشگاه و کانال‌های دیگر، به مشتریان کمک کنید این محصول را پیدا کنند.','Buy button text'=>'متن دکمه خرید','Link to the external product is an invalid URL.'=>'پیوند به محصول خارجی یک آدرس نامعتبر است.','Enter the external URL to the product'=>'URL خارجی محصول را وارد کنید','Link to the external product'=>'پیوند به محصول خارجی','Add a link and choose a label for the button linked to a product sold elsewhere.'=>'یک پیوند اضافه کنید و یک برچسب برای دکمۀ مرتبط با محصولی که در جای دیگری فروخته می‌شود انتخاب کنید.','Buy button'=>'دکمه خرید','This product has options, such as size or color. You can manage each variation\'s images, downloads, and other details individually.'=>'این محصول دارای گزینه هایی مانند اندازه یا رنگ است. می توانید تصاویر، دانلودها و سایر جزئیات هر نسخه را به صورت جداگانه مدیریت کنید.','This variation will not trigger your customer\'s shipping calculator in cart or at checkout. This product also won\'t require your customers to enter their shipping details at checkout. Read more about virtual products.'=>'این تغییر، ماشین حساب حمل و نقل مشتری شما را در سبد خرید یا هنگام تسویه حساب فعال نمی کند. این محصول همچنین مشتریان شما را ملزم نمی کند که جزئیات حمل و نقل خود را در هنگام تسویه حساب وارد کنند. درباره محصولات مجازی بیشتر بخوانید.','There\'s %d order pending sync. Switching data storage while sync is incomplete is dangerous and can lead to order data corruption or loss!'=>'%d سفارش در انتظار همگام‌سازی وجود دارد. تغییر فضای ذخیره‌سازی داده در حالی که همگام‌سازی ناقص است خطرناک است و می‌تواند منجر به خراب شدن یا از دست رفتن داده‌ها شود!','Connect to Woo.com'=>'اتصال به Woo.com','%s log file deleted.'=>'%s فایل گزارش حذف شد.','You do not have permission to manage log files.'=>'شما اجازه مدیریت فایل های گزارش را ندارید.','Current'=>'فعلی','File rotations:'=>'چرخش فایل:','Viewing log file %s'=>'مشاهده فایل گزارش %s','Delete this log file permanently?'=>'این فایل گزارش برای همیشه حذف شود؟','Return to the file list.'=>'بازگشت به لیست فایل.','Browse log files'=>'فایل های گزارش را مرور کنید','Select the %1$s log file for %2$s'=>'فایل گزارش %1$s را برای %2$s انتخاب کنید','File size'=>'حجم فایل','Date modified'=>'تاریخ ویرایش شد','Filter by log source'=>'فیلتر بر اساس منبع گزارش','No log files found.'=>'هیچ فایل گزارشی یافت نشد.','This file does not exist.'=>'این فایل وجود ندارد.','Could not access the log file directory.'=>'دسترسی به دایرکتوری فایل log امکان پذیر نیست.','%1$s was called with an invalid event type "%2$s".'=>'%1$s was called with an invalid event type "%2$s".','Product content not found.'=>'محتوای محصول یافت نشد','Data generated by AI for updating dummy products.'=>'داده های تولید شده توسط هوش مصنوعی برای به روز رسانی محصولات ساختگی.','The images for a given store.'=>'تصاویر مربوط به یک فروشگاه معین','Invalid business description.'=>'شرح کسب و کار نامعتبر است.','Patterns AI Data'=>'الگوهای داده هوش مصنوعی','e.g. Local pickup'=>'به عنوان مثال، دریافت حضوری','Customers will need to spend this amount to get free shipping.'=>'مشتریان باید این مبلغ را برای ارسال رایگان هزینه کنند.','A minimum order amount AND coupon'=>'حداقل مبلغ سفارش و کوپن','A minimum order amount OR coupon'=>'حداقل مبلغ سفارش یا کوپن','No requirement'=>'بدون ضرورت','Free shipping requires'=>'حمل و نقل رایگان نیاز دارد','e.g. Free shipping'=>'به عنوان مثال، ارسال رایگان','Please enter a valid number'=>'لطفا یک شماره معتبر وارد کنید','These costs can optionally be added based on the product shipping class. Learn more about setting shipping class costs.'=>'این هزینه‌ها را می‌توان به‌صورت اختیاری بر اساس کلاس ارسال محصول اضافه کرد. درباره تنظیم هزینه های کلاس حمل و نقل بیشتر بیاموزید.','e.g. Standard national'=>'به عنوان مثال، استاندارد ملی','Your customers will see the name of this shipping method during checkout.'=>'مشتریان شما نام این روش حمل و نقل را در هنگام تسویه حساب خواهند دید.','advanced costs'=>'هزینه های پیشرفته','Is store connected to Woo.com?'=>'فروشگاه به Woo.com متصل است؟','WooCommerce Store Identifier.'=>'شناسه فروشگاه ووکامرس.','Add to cart: “%s”'=>'افزودن به سبد خرید: “%s”','Is your site connected to Woo.com?'=>'سایت شما به Woo.com متصل است؟','An optional zone you can use to set the shipping method(s) available to any regions that have not been listed above.'=>'یک منطقه اختیاری که می توانید از آن برای تنظیم روش(های) حمل و نقل در دسترس برای هر منطقه ای که در بالا ذکر نشده است استفاده کنید.','Add zone'=>'اضافه کردن منطقه','STEP 1 OF 2'=>'مرحله ۱ از ۲','Create shipping method'=>'ایجاد روش حمل و نقل','STEP 2 OF 2'=>'مرحله ۲ از ۲','Add shipping class costs'=>'هزینه های کلاس حمل و نقل را اضافه کنید','Set up %s'=>'راه اندازی %s','Add the shipping methods you\'d like to make available to customers in this zone.'=>'روش‌های حمل و نقلی را که می‌خواهید برای مشتریان در این منطقه در دسترس قرار دهید، اضافه کنید.','List the regions you\'d like to include in your shipping zone. Customers will be matched against these regions.'=>'مناطقی را که می خواهید در منطقه حمل و نقل خود بگنجانید فهرست کنید. مشتریان با این مناطق همسان خواهند شد.','Give your zone a name! E.g. Local, or Worldwide.'=>'به منطقه خود یک نام بدهید! به عنوان مثال. محلی، یا جهانی.','e.g. For heavy items requiring higher postage'=>'به عنوان مثال، برای اقلام سنگین که نیاز به هزینه پست بیشتر دارند','Slug (unique identifier) can be left blank and auto-generated, or you can enter one'=>'نامک (شناسه منحصر بفرد) را می‌توان خالی گذاشت و به طور خودکار تولید کرد یا می‌توانید یکی وارد کنید','e.g. heavy-packages'=>'به عنوان مثال، بسته‌های-سنگین','Give your shipping class a name for easy identification'=>'برای شناسایی آسان کلاس حمل و نقل خود، یک نام به آن اختصاص دهید','e.g. Heavy'=>'به عنوان مثال، سنگین','Use shipping classes to customize the shipping rates for different groups of products, such as heavy items that require higher postage fees.'=>'از کلاس های حمل و نقل برای سفارشی کردن نرخ حمل و نقل برای گروه های مختلف محصولات، مانند اقلام سنگینی که نیاز به هزینه پست بالاتری دارند، استفاده کنید.','Classes'=>'کلاس ها','Woo.com Usage Tracking Documentation'=>'مستندات ردیابی استفاده Woo.com','Woo.com'=>'Woo.com','Connected to Woo.com'=>'به Woo.com متصل است','Unknown error'=>'خطای ناشناخته','Subscription not found'=>'اشتراک پیدا نشد','This product has been activated.'=>'این محصول فعال شده است.','There was an error activating this theme.'=>'هنگام فعال کردن این پوسته خطایی روی داد.','There was an error activating this plugin.'=>'در فعال سازی این افزونه خطایی روی داد.','This product is already active.'=>'این محصول در حال حاضر فعال است.','This product is not installed.'=>'این محصول نصب نشده است.','We couldn\'t find a subscription for this product.'=>'ما نتوانستیم اشتراکی برای این محصول پیدا کنیم.','There was an error disconnecting your subscription. Please try again.'=>'هنگام قطع ارتباط اشتراک شما خطایی روی داد. لطفا دوباره تلاش کنید.','Your subscription has been disconnected.'=>'اشتراک شما قطع شده است.','There was an error connecting your subscription. Please try again.'=>'هنگام اتصال اشتراک شما خطایی روی داد. لطفا دوباره تلاش کنید.','Your subscription has been connected.'=>'اشتراک شما متصل شده است.','Woo.com support'=>'پشتیبانی Woo.com','https://woo.com'=>'https://woo.com','https://woo.com/'=>'https://woo.com/','"%1$s" was removed from the cart. %2$s'=>'"%1$s" از سبد خرید حذف شد. %2$s','block descriptionDisplays WooCommerce page content.'=>'محتوای برگه‌ی ووکامرس را نمایش می‌دهد.','block titleWooCommerce Page'=>'برگه‌ی ووکامرس','block descriptionDisplay the items purchased and order totals.'=>'موارد خریداری شده و جمع کل سفارش را نمایش می‌دهد.','block titleOrder Totals'=>'مجموع سفارش.','block descriptionDisplay the order details section.'=>'بخش جزئیات سفارش را نمایش می‌دهد.','block titleOrder Totals Section'=>'بخش مجموع سفارش','block descriptionDisplay the order summary on the order confirmation page.'=>'نمایش خلاصه سفارش در صفحه تایید سفارش.','block descriptionDisplay a "thank you" message, or a sentence regarding the current order status.'=>'نمایش پیام «متشکریم» یا جمله‌ی دیگر، با توجه به وضعیت فعلی سفارش.','block titleOrder Status'=>'وضعیت سفارش','block descriptionDisplay the order confirmation shipping section.'=>'بخش حمل و نقل تاییدیه سفارش را نمایش دهید.','block titleShipping Address Section'=>'بخش آدرس حمل و نقل','block descriptionDisplay the order confirmation shipping address.'=>'نشانی ارسال تاییدیه سفارش را نمایش دهید.','block descriptionDisplay links to purchased downloads.'=>'نمایش لینک‌های دانلودهای خریداری شده','block titleOrder Downloads'=>'دانلودهای سفارش','block descriptionDisplay the downloadable products section.'=>'نمایش بخش محصولات قابل دانلود.','block titleDownloads Section'=>'بخش دانلودها','block descriptionDisplay the order confirmation billing section.'=>'بخش صورتحساب تایید سفارش را نمایش دهید.','block titleBilling Address Section'=>'بخش آدرس صورتحساب','block descriptionDisplay the order confirmation billing address.'=>'نشانی صورتحساب تایید سفارش را نمایش دهید.','block descriptionDisplays additional information provided by third-party extensions for the current order.'=>'اطلاعات اضافی ارائه شده توسط افزودنی‌های شخص ثالث را برای سفارش فعلی نمایش می‌دهد.','block titleAdditional Information'=>'اطلاعات اضافی','block descriptionEnable customers to filter the product collection by choosing a price range.'=>'مشتریان را قادر به فیلتر کردن مجموعه محصولات با انتخاب محدوده قیمت کنید.','block keywordFilters'=>'فیلترها','block descriptionA block that adds product filters to the product collection.'=>'بلوکی که فیلترهای محصول را به مجموعه محصول اضافه می کند.','block descriptionRenders classic WooCommerce shortcodes.'=>'کدهای کوتاه قدیمی ووکامرس را رندر می‌کند.','block titleClassic Shortcode'=>'کد کوتاه کلاسیک','block keyworddownloads'=>'دانلودها','block descriptionThe product downloads.'=>'بارگیری‌های محصول.','block titleProduct downloads'=>'دریافت محصول','block keywordtext'=>'متن','block descriptionA text field for use in the product editor.'=>'یک فیلد متنی برای استفاده در ویرایشگر محصول.','block titleProduct text field'=>'فیلد متن محصول','block keywordnumber'=>'عدد','block descriptionA reusable number field for the product editor.'=>'یک فیلد شماره قابل استفاده مجدد برای ویرایشگر محصول.','block descriptionA reusable checkbox for the product editor.'=>'یک چک باکس قابل استفاده مجدد برای ویرایشگر محصول.','days'=>'روز','View all'=>'مشاهده همه','Search results'=>'نتایج جستجو','Sync %s pending order'=>'%s سفارش در انتظار را همگام‌سازی کنید','Background sync is enabled.'=>'همگام سازی پس زمینه فعال است.','Add and manage attributes used for product options, such as size and color.'=>'ویژگی های مورد استفاده برای گزینه های محصول، مانند اندازه و رنگ را اضافه و مدیریت کنید.','This product requires shipping or pickup'=>'این محصول نیاز به ارسال یا تحویل دارد','This variation requires shipping or pickup'=>'این تنوع نیاز به ارسال یا دریافت حضوری دارد','Same as main product'=>'همانند محصول اصلی','Variation details'=>'جزییات تنوع','You’re editing details specific to this variation. Some information, like description and images, will be inherited from the main product, .'=>'شما در حال ویرایش جزئیات خاص این تنوع هستید. برخی از اطلاعات، مانند توضیحات و تصاویر، از محصول اصلی، به ارث می‌رسد.','Template for the product variation form'=>'قالب فرم تنوع محصول','Product Variation Template'=>'قالب تنوع محصول','Good news! WooCommerce Tax can automate your sales tax calculations for you.'=>'خبر خوب! مالیات ووکامرس می تواند محاسبات مالیات فروش شما را برای شما خودکار کند.','The Order Confirmation template serves as a receipt and confirmation of a successful purchase. It includes a summary of the ordered items, shipping, billing, and totals.'=>'قالب تایید سفارش به عنوان رسید و تایید یک خرید موفق عمل می‌کند. این شامل خلاصه‌ای از اقلام سفارش داده شده، حمل و نقل، صورتحساب و مجموع است.','Template namePage: Checkout'=>'صفحه: تسویه حساب','Template namePage: Cart'=>'صفحه: سبد خرید','The item type.'=>'نوع مورد.','You are not allowed to make this request. Please make sure you are logged in.'=>'شما مجاز به ارائه این درخواست نیستید. لطفا مطمئن شوید که وارد سیستم شده اید.','The business description for a given store.'=>'شرح کسب و کار برای یک فروشگاه معین.','Failed to fetch dummy products.'=>'واکشی محصولات ساختگی انجام نشد.','No business description provided for generating AI content.'=>'هیچ شرح کسب و کاری برای تولید محتوای هوش مصنوعی ارائه نشده است.','Failed to update patterns content.'=>'به روزرسانی محتوای الگوها ناموفق بود.','Failed to set the pattern content.'=>'تنظیم محتوای الگو ناموفق بود.','Failed to set the pattern images.'=>'تنظیم تصاویر الگو ناموفق بود.','The patterns dictionary is missing.'=>'واژه نامه الگوها وجود ندارد.','The search term definition failed.'=>'تعیین عبارت جستجو ناموفق بود.','Make sure cart and checkout flows are configured correctly for your shoppers.'=>'مطمئن شوید که جریان سبد خرید و پرداخت به درستی برای خریداران شما پیکربندی شده است.','Confirm email and view order'=>'ایمیل را تایید کنید و سفارش را مشاهده کنید','Alternatively, confirm the email address linked to the order below.'=>'یا آدرس ایمیل مرتبط با سفارش زیر را تأیید کنید.','Have an account with us? %1$sLog in here%2$s to view your order.'=>'اینجا حساب کاربری دارید؟ برای مشاهده سفارش خود %1$sاینجا وارد شوید%2$s.','Great news! Your order has been received, and a confirmation will be sent to your email address.'=>'خبر عالی! سفارش شما دریافت شده است و تاییدیه به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.','Have an account with us? %1$sLog in here to view your order details%2$s.'=>'اینجا حساب کاربری دارید؟ %1$sبرای مشاهده جزئیات سفارش خود اینجا وارد شوید%2$s.','If you\'ve just placed an order, give your email a quick check for the confirmation.'=>'اگر به تازگی سفارشی را ثبت کرده اید، ایمیل خود را برای تایید سریع بررسی کنید.','Please check your email for the order confirmation.'=>'لطفا ایمیل خود را برای تایید سفارش، بررسی کنید.','Try again'=>'تلاش دوباره','Your order cannot be processed as the originating bank/merchant has declined your transaction. Please attempt your purchase again.'=>'سفارش شما قابل پردازش نیست زیرا بانک/مرچنت، مبدا تراکنش شما را رد کرده است. لطفا دوباره اقدام به خرید کنید.','Thank you. Your order has been fulfilled.'=>'متشکرم. سفارش شما انجام شد.','Your order was refunded %s.'=>'سفارش شما در %s بازگردانده شد.','Your order has been cancelled.'=>'سفارش شما لغو شد.','AI content generation is not allowed on this store. Update your store settings if you wish to enable this feature.'=>'تولید محتوای هوش مصنوعی در این فروشگاه مجاز نیست. اگر می خواهید این ویژگی را فعال کنید، تنظیمات فروشگاه خود را به روز کنید.','Failed to retrieve the JWT token: Try again later.'=>'بازیابی توکن JWT ناموفق بود: بعدا دوباره امتحان کنید.','Failed to generate the JWT token'=>'تولید توکن JWT ناموفق بود','Failed to fetch the site ID: The site is not registered.'=>'شناسه سایت واکشی نشد: سایت ثبت نشده است.','Failed to fetch the site ID: try again later.'=>'شناسه سایت واکشی نشد: بعداً دوباره امتحان کنید.','Failed to connect with the AI endpoint: try again later.'=>'اتصال با نقطه پایانی هوش مصنوعی انجام نشد: بعداً دوباره امتحان کنید.','Placeholder image used in the right column.'=>'نگهدارنده مکان تصویر، در ستون سمت راست استفاده شده.','Placeholder image used in the left column.'=>'نگهدارنده مکان تصویر، در ستون سمت چپ استفاده شده.','Placeholder image used to represent products being showcased under the social media icons. 4 out of 4.'=>'تصویر نمایشی برای نشان دادن محصولات نمایش داده شده زیر آیکون‌های شبکه‌های اجتماعی. ۴ از ۴.','Placeholder image used to represent products being showcased under the social media icons. 3 out of 4.'=>'تصویر نمایشی برای نشان دادن محصولات نمایش داده شده زیر آیکون‌های شبکه‌های اجتماعی. ۳ از ۴.','Placeholder image used to represent products being showcased under the social media icons. 2 out of 4.'=>'تصویر نمایشی برای نشان دادن محصولات نمایش داده شده زیر آیکون‌های شبکه‌های اجتماعی. ۲ از ۴.','Placeholder image used to represent products being showcased under the social media icons. 1 out of 4.'=>'تصویر نمایشی برای نشان دادن محصولات نمایش داده شده زیر آیکون‌های شبکه‌های اجتماعی. ۱ از ۴.','Learn about new products and discounts'=>'با محصولات جدید و تخفیف ها آشنا شوید','Placeholder image used to represent a product being showcased in the featured products pattern. 4 out of 4.'=>'تصویر نمایشی برای نشان دادن محصولی که در الگوی محصولات ویژه نمایش داده می‌شود. ۴ از ۴.','Placeholder image used to represent a product being showcased in the featured products pattern. 3 out of 4.'=>'تصویر نمایشی برای نشان دادن محصولی که در الگوی محصولات ویژه نمایش داده می‌شود. ۳ از ۴.','Placeholder image used to represent a product being showcased in the featured products pattern. 2 out of 4.'=>'تصویر نمایشی برای نشان دادن محصولی که در الگوی محصولات ویژه نمایش داده می‌شود. ۲ از ۴.','Placeholder image used to represent a product being showcased in the featured products pattern. 1 out of 4.'=>'تصویر نمایشی برای نشان دادن محصولی که در الگوی محصولات ویژه نمایش داده می‌شود. ۱ از ۴.','Limit result set to products with specified attributes.'=>'مجموعه نتایج را به محصولات با ویژگی‌های مشخص محدود کنید.','Default values for generated variations.'=>'مقادیر پیش‌فرض برای تنوع‌های تولید شده.','Page where shoppers go to finalize their purchase'=>'برگه‌ای که خریداران برای نهایی کردن خرید خود به آنجا مراجعه می‌کنند','Page where shoppers review their shopping cart'=>'برگه‌ای که در آن خریداران سبد خرید خود را بررسی می‌کنند','Legacy'=>'قدیمی','The WooCommerce Legacy REST API will be removed in WooCommerce 9.0, and this will cause webhooks on this site that are configured to use the Legacy REST API to stop working. A separate WooCommerce extension is available to allow these webhooks to keep using the Legacy REST API without interruption. You can also edit these webhooks to use the current REST API version to generate the payload instead. Learn more about this change.'=>'REST API قدیمی ووکامرس در ووکامرس ۹.۰ حذف خواهد شد و این باعث می‌شود وب‌هوک‌های موجود در این سایت که برای استفاده از REST API قدیمی پیکربندی شده‌اند کارشان متوقف شود. افزودنی ووکامرس جداگانه‌ای در دسترس خواهد بود تا به این وب‌هوک‌ها اجازه دهد بدون وقفه به استفاده از REST API قدیمی ادامه دهند. هم‌چنین می‌توانید ااین وبک‌هوک‌ها را ویرایش کنید تا به جای آن از نسخۀ REST API فعلی برای تولید بار استفاده کنید. دربارۀ این تغییر بیشتر بیاموزید.','WooCommerce webhooks that use the Legacy REST API will be unsupported soon'=>'به زودی وب‌هوک‌های ووکامرس که از REST API قدیمی استفاده می‌کنند، پشتیبانی نمی‌شوند','The WooCommerce Legacy REST API, currently enabled in this site, will be removed in WooCommerce 9.0. A separate WooCommerce extension is available to keep it enabled. Learn more about this change.'=>'REST API قدیمی ووکامرس، که اکنون در این سایت فعال است، در ووکامرس ۹.۰ حذف خواهد شد. یک افزودنی ووکامرس جداگانه برای فعال نگه داشتن آن در دسترس خواهد بود. درباره این تغییر بیشتر بیاموزید.','The WooCommerce Legacy REST API will be removed soon'=>'REST API قدیمی ووکامرس به زودی حذف خواهد شد','block descriptionDisplay the gallery pager.'=>'نمایش گالری پیجر.','block titlePager'=>'پیجر','block descriptionDisplay next and previous buttons.'=>'نمایش دکمه‌های بعدی و قبلی.','block titleNext/Previous Buttons'=>'دکمه‌های قبلی/بعدی','block titleProduct Collection (Beta)'=>'مجموعه محصول (بتا)','block keywordtaxonomy'=>'طبقه‌بندی','block descriptionA block that displays a taxonomy field, allowing searching, selection, and creation of new items'=>'بلوکی که یک فیلد طبقه بندی را نمایش می دهد و امکان جستجو، انتخاب و ایجاد موارد جدید را می دهد','block titleTaxonomy'=>'طبقه‌بندی','block titleProduct Tag'=>'برچسب محصول','Classic'=>'کلاسیک','New, faster way to find extensions and themes for your WooCommerce store'=>'راه جدید و سریع‌تر برای یافتن افزودنی‌ها و پوسته‌ها برای فروشگاه ووکامرسی شما','Enable compatibility mode (synchronizes orders to the posts table).'=>'فعال‌سازی حالت سازگاری (سفارش‌ها را با جدول نوشته‌ها همگام می‌کند).','There\'s %d order pending sync. You can switch order data storage only when the posts and orders tables are in sync.'=>'%d سفارش در انتظار همگام‌سازی است. می‌توانید ذخیره‌سازی داده‌های سفارش را فقط زمانی که نوشته‌ها و جداول سفارش‌ها همگام هستند تغییر دهید.','High-performance order storage (recommended)'=>'ذخیره‌سازی سفارش با کارایی بالا (توصیه شده)','WordPress posts storage (legacy)'=>'ذخیره‌سازی نوشته‌های وردپرس (قدیمی)','Order data storage'=>'ذخیره‌سازی داده‌های سفارش','Search results for: %s'=>'نتایج جستجو برای: %s','Sync disabled.'=>'همگام‌سازی غیرفعال شد.','Sync could not be disabled.'=>'همگام‌سازی را نمی‌توان غیرفعال کرد.','Sync is already disabled.'=>'همگام‌سازی قبلا غیرفعال شده است.','HPOS disabled.'=>'HPOS غیرفعال شد.','HPOS could not be disabled.'=>'HPOS را نمی‌توان غیرفعال کرد.','HPOS is already disabled.'=>'HPOS قبلا غیرفعال شده است.','Running pre-disable checks...'=>'اجرای بررسی‌های پیش‌غیرفعال...','HPOS could not be enabled.'=>'HPOS را نمی‌توان فعال کرد.','HPOS enabled.'=>'HPOS فعال شد.','HPOS is already enabled.'=>'HPOS قبلا فعال شده است.','HPOS pre-checks failed, please see the errors above'=>'بررسی های قبلی HPOS انجام نشد، لطفاً خطاهای بالا را ببینید','Sync enabled.'=>'همگام‌سازی فعال شد.','Sync is already enabled.'=>'همگام‌سازی قبلا فعال شده است.','[Failed] There are orders pending sync. Please run `%s` to sync pending orders.'=>'[ناموفق] سفارشاتی در انتظار همگام‌سازی وجود دارد. لطفا %s را برای همگام‌سازی سفارشات معلق اجرا کنید.','[Failed] The orders table does not exist and this is not a new shop. Please create the table by going to WooCommerce > Settings > Advanced > Features and enabling sync.'=>'[ناموفق] جدول سفارشات وجود ندارد و این فروشگاه جدیدی نیست. لطفاً جدول را با رفتن به ووکامرس > تنظیمات > پیشرفته > ویژگی ها و فعال کردن همگام سازی ایجاد کنید.','[Failed] Orders table could not be created.'=>'[ناموفق] جدول سفارشات ایجاد نشد.','Orders table created.'=>'جدول سفارشات ایجاد شد.','Orders table does not exist. Creating...'=>'جدول سفارشات وجود ندارد. در حال ایجاد...','[Failed] Some installed plugins are incompatible. Please review the plugins by going to WooCommerce > Settings > Advanced > Features and see the "Order data storage" section.'=>'[ناموفق] برخی از افزونه‌های نصب شده ناسازگار هستند. لطفا افزونه‌ها را با رفتن به ووکامرس > پیکربندی > پیشرفته > امکانات مرور کنید و بخش «ذخیره‌سازی داده‌های سفارش» را ببینید.','[Failed] This is not a new shop, but --for-new-shop flag was passed.'=>'[ناموفق بود] این یک فروشگاه جدید نیست، اما پرچم ‎--for-new-shop تنظیم شده است.','Running pre-enable checks...'=>'اجرای بررسی‌های پیش‌از فعال‌سازی...','Orders table does not exist.'=>'جدول سفارشات وجود ندارد.','Custom order tables could not be created.'=>'جدول‌های سفارش مخصوص نمی‌تواند ایجاد شود.','Custom order tables were created successfully.'=>'جدول‌های سفارش مخصوص با موفقیت ایجاد شد.','Custom order tables does not exist, creating...'=>'جدول‌های سفارش مخصوص وجود ندارند؛ در حال ایجاد...','Per your %1$sstore settings%2$s, inventory management is disabled.'=>'طبق %1$sتنظیمات فروشگاه%2$s شما، مدیریت موجودی غیرفعال است.','Shown to customers on the product page.'=>'در صفحه محصول به مشتریان نشان داده می شود.','Create new category'=>'ایجاد دسته‌بندی تازه','Template for the simple product form'=>'الگویی برای فرم ساده محصول','Simple Product Template'=>'قالب تک محصول','Discover ways of extending your store with a tour of the Woo Marketplace'=>'راه‌های گسترش فروشگاه خود را با گشت و گذار در Woo Marketplace کشف کنید','The theme you are currently using is not compatible.'=>'پوسته‌ای که در حال حاضر استفاده می‌کنید، سازگار نیست.','Choose a theme that best fits your brand\'s look and feel, then make it your own. Change the colors, add your logo, and create pages.'=>'پوسته‌ای را انتخاب کنید که به بهترین وجه با ظاهر و احساس برند شما مطابقت داشته باشد، سپس آن را برای خود بسازید. رنگ‌ها را تغییر دهید، لوگوی خود را اضافه کنید و برگه ایجاد کنید.','Choose your theme'=>'پوسته خود را انتخاب کنید','Request to the Pexels API failed.'=>'درخواست به Pexels API ناموفق بود.','Placeholder image with the avatar of the user who is writing the testimonial.'=>'نگهدارنده مکان تصویر با نیم‌رخ کاربری که در حال نوشتن توصیه‌نامه است.','Learn about new products and discounts!'=>'با محصولات جدید و تخفیف‌ها آشنا شوید!','Join the community'=>'به انجمن بپیوندید','Venezuelan bolívar (2008–2018)'=>'بولیوار ونزوئلا (2008–2018)','Limit result set to products with or without price.'=>'مجموعه نتایج را به محصولات با قیمت یا بدون قیمت محدود کنید.','These account details will be displayed within the order thank you page and confirmation email.'=>'این جزئیات حساب در صفحه تشکر سفارش و ایمیل تأیید نمایش داده می شود.','Select values'=>'انتخاب مقادیر','Enter some descriptive text. Use “%s” to separate different values.'=>'مقداری متن توصیفی وارد کنید. از "%s" برای جدا کردن مقادیر مختلف استفاده کنید.','block descriptionDisplay the Thumbnails of a product.'=>'نمایش تصاویر بندانگشتی یک محصول.','block titleThumbnails'=>'تصاویر بندانگشتی','block descriptionDisplay the Large Image of a product.'=>'نمایش تصویر بزرگ یک محصول.','block titleLarge Image'=>'تصویر بزرگ','block keywordProducts (Beta)'=>'محصولات (بتا)','block descriptionDisplay a button for shoppers to quickly view their cart.'=>'یک دکمه برای خریداران نمایش دهید تا به سرعت سبد خرید خود را مشاهده کنند.','block titleMini-Cart'=>'سبد خرید کوچک','block descriptionAllow customers to breeze through with quick payment options.'=>'به مشتریان اجازه دهید با گزینه‌های پرداخت سریع، سروکار داشته باشند.','block descriptionDisplay the review count of a product'=>'نمایش تعداد بررسی‌های یک محصول','block titleProduct Rating Counter'=>'شمارنده امتیاز محصول','block descriptionDisplay the average rating of a product'=>'نمایش میانگین امتیاز یک محصول','block titleProduct Average Rating (Beta)'=>'میانگین امتیاز محصول (بتا)','block descriptionThe product variations options.'=>'گزینه‌های تنوع‌های محصول.','block titleProduct variations options'=>'گزینه‌های تنوع‌های محصول','block descriptionThe product variations items.'=>'موارد تنوع‌های محصول.','block titleProduct variations items'=>'موارد تنوع‌های محصول','block keywordpassword'=>'رمز عبور','block titleProduct password'=>'رمز محصول','block descriptionA checkbox and an input to type a password to view a product.'=>'یک چک‌باکس و یک ورودی برای تایپ رمز عبور برای مشاهده یک محصول.','block keywordnotice'=>'اعلان','block descriptionNotice description'=>'توضیح اعلان','block titleNotice'=>'اعلان','block keywordcatalog'=>'کاتالوگ','block titleProduct catalog visibility'=>'قابلیت مشاهده کاتالوگ محصول','block descriptionA checkbox to manage the catalog visibility of the product.'=>'یک چک باکس برای مدیریت نمایان بودن کاتالوگ محصول.','Save time on content creation — unlock high-quality blog posts and pages using AI.'=>'در زمان تولید محتوا صرفه‌جویی کنید — نوشته‌ها و برگه‌های وبلاگ با کیفیت بالا را با استفاده از هوش مصنوعی داشته باشید.','Boost content creation with Jetpack AI Assistant'=>'تولید محتوا را با Jetpack AI Assistant تقویت کنید','Go to Variations'=>'به تنوع‌ها بروید','This product has options, such as size or color. You can now manage each variation\'s price and other details individually.'=>'این محصول دارای گزینه‌هایی مانند اندازه یا رنگ است. اکنون می‌توانید قیمت هر تنوع و سایر جزئیات را به صورت جداگانه مدیریت کنید.','Require a password'=>'یک رمز عبور لازم است','Hide from search results'=>'در نتایج جستجو پنهان باشد','Hide in product catalog'=>'در کاتالوگ محصولات پنهان باشد','Product catalog'=>'کاتالوگ محصول','Organization'=>'سازمان','Customize your store '=>'فروشگاه خود را شخصی‌سازی کنید ','Speed up your store and improve your SEO with performance-boosting tools from Jetpack. Learn more'=>'با ابزارهای افزایش عملکرد Jetpack، فروشگاه خود را سرعت بخشید و سئوی خود را بهبود بخشید. بیشتر بدانید','Optimize store performance with Jetpack Boost'=>'عملکرد فروشگاه را با Jetpack Boost بهینه کنید','Invalid order ID or key provided.'=>'شناسه یا کلید سفارش ارائه شده نامعتبر است.','Invalid billing email provided.'=>'ایمیل صورتحسابی که ارائه شده نامعتبر است.','This order belongs to a different customer.'=>'این سفارش متعلق به مشتری دیگری است.','Status of the order.'=>'وضعیت سفارش.','Total tax on items in the order.'=>'کل مالیات بر اقلام سفارش.','Total price of items in the order.'=>'قیمت کل اقلام سفارش.','Total refund applied to the order.'=>'استرداد وجه کل برای سفارش اعمال شد.','Total tax applied to the order.'=>'کل مالیات اعمال شده برای سفارش.','Subtotal of the order.'=>'جمع جزء سفارش.','Order totals.'=>'مجموع سفارش.','Unique identifier for the fee within the cart'=>'شناسه منحصربه‌فرد برای مبلغ داخل سبد خرید','If the quantity is editable or fixed.'=>'اگر مقدار قابل ویرایش یا ثابت باشد.','The maximum quantity allowed for this line item.'=>'حداکثر مقدار مجاز برای این خط مورد.','The minimum quantity allowed for this line item.'=>'حداقل مقدار مجاز برای این خط مورد.','Quantity of this item.'=>'تعداد این مورد','The item product or variation ID.'=>'شناسه محصول یا تنوع کالا.','Unique identifier for the item.'=>'شناسه منحصر به فرد برای مورد.','This order cannot be paid for.'=>'این سفارش قابل پرداخت نیست.','%s in cart'=>'%s در سبد خرید','The Mini-Cart template allows shoppers to see their cart items and provides access to the Cart and Checkout pages.'=>'قالب سبد خرید کوچک به خریداران این امکان را می‌دهد که اقلام سبد خرید خود را ببینند و دسترسی به صفحات سبد خرید و پرداخت را فراهم می‌کند.','Built with %s'=>'ساخته شده با %s','from $1.49'=>'از 1.49 دلار','from $0.99'=>'از 0.99 دلار','from $2.99'=>'از 2.99 دلار','from $1.99'=>'از 1.99 دلار','Shop All'=>'خرید همه','Shop Now'=>'اکنون خرید کنید','Unable to claim actions. Database error: %s.'=>'قادر به مطالبه اقدامات نیست. خطای پایگاه داده: %s.','database errorunknown'=>'ناشناخته','Action Scheduler was unable to delete action %1$d. Reason: %2$s'=>'برنامه زمان‌بندی اقدام نتوانست اقدام %1$d را حذف کند. دلیل: %2$s','Post password.'=>'رمز ِ عبور نوشته.','Deletes unused variations.'=>'تنوع‌های استفاده نشده را حذف می‌کند.','Installation date of the WooCommerce mobile app.'=>'تاریخ نصب اپلیکیشن موبایل ووکامرس.','block descriptionShowcase your products relevant images and media.'=>'تصاویر و رسانه‌های مرتبط با محصولات خود را به نمایش بگذارید.','block titleProduct Filter'=>'فیلتر محصول','block keywordMy Account'=>'حساب کاربری من','block descriptionDisplay the average rating of a product with stars'=>'نمایش میانگین امتیاز یک محصول با ستاره','block titleProduct Rating Stars'=>'ستاره‌های امتیاز محصولات','block keywordvariations'=>'تنوع‌ها','block descriptionThe product subsection.'=>'زیربخش محصول.','%1$sView and manage%2$s'=>'%1$sمشاهده و مدیریت%2$s','⚠ Incompatible plugins detected (%1$s, %2$s and %3$d other).'=>'⚠ افزونه‌های ناسازگار شناسایی شدند (%1$s، %2$s و %3$d افزونه دیگر).','⚠ 2 Incompatible plugins detected (%1$s and %2$s).'=>'⚠ ۲ افزونه ناسازگار شناسایی شد (%1$s و %2$s).','⚠ 1 Incompatible plugin detected (%s).'=>'⚠ ۱ افزونه ناسازگار شناسایی شد (%s).','High-Performance order storage'=>'ذخیره‌سازی سفارش با کارایی بالا','Currently syncing orders... %d pending'=>'در حال همگام‌سازی سفارشات... %d در انتظار','Get paid with WooPayments'=>'با WooPayments پول دریافت کنید','Grow and retain customers with intelligent, impactful email and SMS marketing automation and a consolidated view of customer interactions.'=>'با خودکارسازی بازاریابی ایمیلی و پیامکی هوشمند و تاثیرگذار و دیدگاه تلفیقی از تعاملات مشتری، مشتریان را رشد و حفظ کنید.','Klaviyo'=>'Klaviyo','Save big with WooPayments'=>'با WooPayments صرفه جویی زیادی کنید','Payments made simple with WooPayments'=>'پرداخت‌ها با WooPayments ساده می‌شوند','Set up WooPayments'=>'راه اندازی WooPayments','Filter out results where any of the passed fields are empty'=>'در جایی که هر یک از فیلدهای ارسال شده خالی است، نتایج را فیلتر کنید','Template nameOrder Confirmation'=>'تاییدیه سفارش','Template used to display the simplified Checkout header.'=>'قالب مورد استفاده برای نمایش سربرگ ساده شده پرداخت.','Template nameCheckout Header'=>'سربرگ تسویه حساب','The Checkout template guides users through the final steps of the purchase process. It enables users to enter shipping and billing information, select a payment method, and review order details.'=>'قالب صورت‌حساب، کاربران را در مراحل نهایی فرآیند خرید راهنمایی می‌کند. به کاربران این امکان را می‌دهد که اطلاعات حمل و نقل و صورت‌حساب را وارد کنند، روش پرداخت را انتخاب کنند و جزئیات سفارش را بررسی کنند.','The Cart template displays the items selected by the user for purchase, including quantities, prices, and discounts. It allows users to review their choices before proceeding to checkout.'=>'قالب سبد خرید اقلامی را که کاربر برای خرید انتخاب کرده است، شامل تعداد، قیمت و تخفیف نمایش می دهد. این امکان را به کاربران می دهد تا انتخاب های خود را قبل از اقدام به پرداخت بررسی کنند.','Order Confirmation'=>'تاییدیۀ سفارش','Order number used for display.'=>'شماره سفارش برای نمایش استفاده می‌شود.','Collection from %s:'=>'مجموعه از %s:','Order confirmation'=>'تأییدیۀ سفارش','Error when setting property \'%1$s\' for order %2$d: %3$s'=>'خطا هنگام تنظیم ویژگی "%1$s" برای سفارش %2$d: %3$s','User #%d was deleted by WooCommerce in accordance with the site\'s personal data retention settings. Any content belonging to that user has been retained but unassigned.'=>'کاربر #%d مطابق با تنظیمات حفظ اطلاعات شخصی سایت توسط ووکامرس حذف شد. هر محتوایی که به آن کاربر تعلق دارد حفظ شده است اما اختصاص داده نشده است.','block descriptionDisplay a grid of your top rated products.'=>'یک شبکه از محصولات برتر شما را نمایش دهید.','block titleTop Rated Products'=>'محصولات برتر','block descriptionContains the block elements used to render a product.'=>'شامل عناصر بلوک مورد استفاده برای ارائه یک محصول است.','block titleProduct Template'=>'قالب محصول','block descriptionDisplay a grid of your newest products.'=>'شبکه‌ای از جدیدترین محصولات خود را نمایش دهید.','block titleNewest Products'=>'جدیدترین محصولات','block descriptionDisplay a collection of products from your store.'=>'مجموعه ای از محصولات فروشگاه خود را نمایش دهید.','block titleProduct subsection'=>'زیربخش محصول','block descriptionDisplay the average rating of a product.'=>'نمایش میانگین امتیاز یک محصول','block titleProduct Rating'=>'امتیاز محصول','Invalid taxonomy: %s.'=>'Invalid taxonomy: %s.','WooPayments'=>'WooPayments','Automatically calculate how much sales tax should be collected – by city, country, or state.'=>'به طور خودکار محاسبه کنید که چقدر مالیات بر فروش باید جمع‌آوری شود - بر اساس شهر، کشور یا ایالت.','Get automated tax rates with WooCommerce Tax'=>'با WooCommerce Tax نرخ‌های مالیاتی را خودکار دریافت کنید','Reach millions of active shoppers across Google with free product listings and ads.'=>'با listings and ads رایگان به میلیون‌ها خریدار فعال در سراسر گوگل دسترسی پیدا کنید.','Drive sales with Google Listings & Ads'=>'با Google Listings & Ads، فروش را افزایش دهید','Create advertising campaigns and reach one billion global users.'=>'کمپین‌های تبلیغاتی ایجاد کنید و به یک میلیارد کاربر جهانی دسترسی پیدا کنید.','Create ad campaigns with TikTok'=>'در تیک‌تاک کمپین‌های تبلیغاتی ایجاد کنید','Send purchase follow-up emails, newsletters, and promotional campaigns.'=>'ایمیل‌های پیگیری خرید، خبرنامه‌ها و کمپین‌های تبلیغاتی را ارسال کنید.','Reach your customers with MailPoet'=>'با MailPoet به مشتریان خود برسید','Get your products in front of a highly engaged audience.'=>'محصولات خود را در مقابل یک مخاطب بسیار فعال قرار دهید.','Showcase your products with Pinterest'=>'محصولات خود را در پینترست به نمایش بگذارید','Print USPS and DHL labels directly from your dashboard and save on shipping.'=>'برچسب های USPS و DHL را مستقیماً از داشبورد خود چاپ کنید و در هزینه حمل و نقل صرفه جویی کنید.','Print shipping labels with WooCommerce Shipping'=>'چاپ برچسب‌های حمل و نقل با WooCommerce Shipping','Securely accept payments and manage payment activity straight from your store\'s dashboard'=>'پرداخت ها را ایمن بپذیرید و فعالیت پرداخت را مستقیماً از داشبورد فروشگاه خود مدیریت کنید','%s is not a valid order type.'=>'%s is not a valid order type.','%s must be called after the current_screen action.'=>'%s must be called after the current_screen action.','%1$s #%2$s ‹ %3$s — WordPress'=>'%1$s #%2$s ‹ %3$s — وردپرس','%1$s ‹ %2$s — WordPress'=>'%1$s ‹ %2$s — وردپرس','%1$d error found: %2$s when re-migrating order. Please review the error above.'=>'%1$d خطا پیدا شد: %2$s هنگام انتقال مجدد سفارش. لطفا خطای بالا را بررسی کنید.','Attempting to remigrate...'=>'در حال تلاش برای انتقال مجدد...','Sorry, you cannot view these options, please remember to update the option permissions in Options API to allow viewing these options in non-production environments.'=>'متأسفیم، شما نمی توانید این گزینه ها را مشاهده کنید، لطفاً به یاد داشته باشید که مجوزهای گزینه را در گزینه‌های API به روز کنید تا امکان مشاهده این گزینه ها در محیط های غیر تولیدی وجود داشته باشد.','%s is not available for this order—please choose a different payment method'=>'%s برای این سفارش در دسترس نیست—لطفا روش پرداخت دیگری را انتخاب کنید','Placeholder image used to represent a product being showcased in a product gallery as a main image'=>'نگهدارنده مکان تصویر، برای نمایش محصولی که در گالری محصول به‌عنوان تصویر اصلی نمایش داده می‌شود، استفاده می‌شود','Placeholder image used to represent a product being showcased in a product gallery. Secondary image - 3 out of 3.'=>'نگهدارنده مکان تصویر مورد استفاده برای نمایش محصولی که در گالری محصول به نمایش گذاشته می‌شود. تصویر فرعی - ۳ از ۳.','Placeholder image used to represent a product being showcased in a product gallery. Secondary image - 2 out of 3.'=>'نگهدارنده مکان تصویر مورد استفاده برای نمایش محصولی که در گالری محصول به نمایش گذاشته می‌شود. تصویر فرعی - ۲ از ۳.','Placeholder image used to represent a product being showcased in a product gallery. Secondary image - 1 out of 3.'=>'نگهدارنده مکان تصویر مورد استفاده برای نمایش محصولی که در گالری محصول به نمایش گذاشته می‌شود. تصویر فرعی - ۱ از ۳.','Placeholder image used to represent a product being showcased in a product details banner. 3 out of 3.'=>'نگهدارنده مکان تصویر برای نمایش محصولی که در بنر جزئیات محصول به نمایش گذاشته می‌شود استفاده می‌شود. ۳ از ۳.','Placeholder image used to represent a product being showcased in a product details banner. 2 out of 3.'=>'نگهدارنده مکان تصویر برای نمایش محصولی که در بنر جزئیات محصول به نمایش گذاشته می‌شود استفاده می‌شود. ۲ از ۳.','Placeholder image used to represent a product being showcased in a product details banner. 1 out of 3.'=>'نگهدارنده مکان تصویر برای نمایش محصولی که در بنر جزئیات محصول به نمایش گذاشته می‌شود استفاده می‌شود. ۱ از ۳.','Placeholder image used to represent products being showcased in a right side of a banner. 2 out of 2.'=>'نگهدارنده مکان تصویر برای نمایش محصولاتی که در سمت راست یک بنر نمایش داده می‌شوند استفاده می‌شود. ۲ از ۲.','Placeholder image used to represent products being showcased in a right side of a banner. 1 out of 2.'=>'نگهدارنده مکان تصویر برای نمایش محصولاتی که در سمت راست یک بنر نمایش داده می‌شوند استفاده می‌شود. ۱ از ۲.','Placeholder image used to represent products being showcased in a left side of a banner. 2 out of 2.'=>'نگهدارنده مکان تصویر برای نمایش محصولاتی که در سمت چپ یک بنر نمایش داده می‌شوند استفاده می‌شود. ۲ از ۲.','Placeholder image used to represent products being showcased in a left side of a banner. 1 out of 2.'=>'نگهدارنده مکان تصویر برای نمایش محصولاتی که در سمت چپ یک بنر نمایش داده می‌شوند استفاده می‌شود. ۱ از ۲.','Placeholder image used to represent a product being showcased in a hero section. 2 out of 2.'=>'نگهدارنده مکان تصویر برای نمایش محصولی که در بخش اصلی نمایش داده می‌شود، استفاده می‌شود. ۲ از ۲.','Placeholder image used to represent a product being showcased in a hero section. 1 out of 2.'=>'نگهدارنده مکان تصویر برای نمایش محصولی که در بخش اصلی نمایش داده می‌شود، استفاده می‌شود. ۱ از ۲.','Placeholder image used to represent a product being showcased in a hero section.'=>'نگهدارنده مکان تصویر برای نمایش محصولی که در بخش اصلی نمایش داده می‌شود، استفاده می‌شود.','Placeholder image used to represent products being showcased in featured categories banner. 3 out of 3'=>'نگهدارنده مکان تصویر مورد استفاده برای نمایش محصولاتی که در بنر دسته‌های ویژه به نمایش گذاشته می‌شوند. ۳ از ۳','Placeholder image used to represent products being showcased in featured categories banner. 2 out of 3.'=>'نگهدارنده مکان تصویر مورد استفاده برای نمایش محصولاتی که در بنر دسته‌های ویژه به نمایش گذاشته می‌شوند. ۲ از ۳','Placeholder image used to represent products being showcased in featured categories banner. 1 out of 3.'=>'نگهدارنده مکان تصویر مورد استفاده برای نمایش محصولاتی که در بنر دسته‌های ویژه به نمایش گذاشته می‌شوند. ۱ از ۳','Placeholder image used to represent products being showcased in a featured category section.'=>'نگهدارنده مکان تصویر مورد استفاده برای نمایش محصولاتی که در بنر دسته‌های ویژه به نمایش گذاشته می‌شوند، استفاده می‌شود.','Placeholder image used to represent products being showcased in a banner.'=>'نگهدارنده مکان تصویر، برای نمایش محصولاتی که در بنر به نمایش گذاشته می‌شود، استفاده می‌شود.','An integer was expected but "%1$s" (%2$s) was received.'=>'An integer was expected but "%1$s" (%2$s) was received.','%d action deleted.'=>'%d اقدام حذف شد.','There was an error deleting an action: %s'=>'هنگام حذف اقدام، خطایی رخ داد: %s','%d batch processed.'=>'%d دسته پردازش شد.','Unable to update the status of action %1$d to %2$s.'=>'امکان به روز رسانی وضعیت عملکرد %1$d تا %2$s وجود ندارد.','It was not possible to determine a valid cut-off time: %s.'=>'It was not possible to determine a valid cut-off time: %s.','status labelsPast-due'=>'معوقه','status labelsAll'=>'همه','Are you sure you want to delete this shipping method?'=>'آیا مطمئن هستید که می‌خواهید این روش ارسال را حذف کنید؟','Shipping method could not be removed. Please retry.'=>'روش ارسال قابل حذف نیست. لطفاً دوباره امتحان کنید.','Trinity Palmetto Point'=>'ترینیتی پالمئتو پوینت','Saint Thomas Middle Island'=>'جزیره سنت توماس میدل','Saint Thomas Lowland'=>'سنت توماس لولند','Saint Peter Basseterre'=>'سنت پیتر باستر','Saint Paul Charlestown'=>'سنت پل چارلستون','Saint Paul Capisterre'=>'سنت پل کپیستر','Saint Mary Cayon'=>'سنت مری کیون','Saint John Figtree'=>'سنت جان فیگتری','Saint John Capisterre'=>'سنت جان کپیستر','Saint James Windward'=>'سنت جیمز ویندوارد','Saint George Gingerland'=>'سنت جرج جینجرلند','Saint George Basseterre'=>'سنت جرج باستر','Saint Anne Sandy Point'=>'سنت ان سندی پوینت','Christ Church Nichola Town'=>'کرایست چرچ نیکلا تاون','Nevis'=>'نویس','Saint Kitts'=>'سنت کیتس','Verify'=>'تایید','To view this page, you must either %1$slogin%2$s or verify the email address associated with the order.'=>'برای مشاهده این صفحه، باید %1$sورود%2$s یا آدرس ایمیل مرتبط با سفارش را تأیید کنید.','We were unable to verify the email address you provided. Please try again.'=>'ما نتوانستیم آدرس ایمیلی که ارائه کرده‌اید را تأیید کنیم. لطفا دوباره تلاش کنید.','Please log in to your account to view this order.'=>'لطفا برای مشاهده این سفارش وارد حساب کاربری خود شوید.','block descriptionBlock that displays the \'Your cart\' part of the Mini-Cart Title block.'=>'بلوکی که بخش «سبد خرید شما» از بلوک عنوان سبد خرید کوچک را نشان می‌دهد.','block titleMini-Cart Title Label'=>'برچسب عنوان سبد خرید کوچک','block descriptionBlock that displays the items counter part of the Mini-Cart Title block.'=>'بلوکی که قسمت شمارندۀ اقلام بلوک عنوان سبد خرید کوچک را نمایش می‌دهد.','block titleMini-Cart Title Items Counter'=>'شمارندۀ اقلام عنوان سبد خرید کوچک','block descriptionDisplay a product’s SKU, categories, tags, and more.'=>'نمایش شناسه محصول، دسته‌ها، برچسب‌ها و موارد دیگر.','block descriptionDisplay a product\'s description, attributes, and reviews.'=>'توضیحات، ویژگی‌ها و بررسی‌های محصول را نمایش دهید.','block titleAdd to Cart with Options'=>'افزودن به سبد خرید با گزینه ها','block descriptionThe product toggle.'=>'تعویض محصول','block titleProduct toggle control'=>'کنترل تعویض محصول','block titleProduct sale price'=>'قیمت حراج محصول','block titleProduct regular price'=>'قیمت عادی محصول','block keywordquantity'=>'تعداد','block descriptionThe product available quantity.'=>'مقدار محصول موجود','block titleProduct inventory quantity available'=>'مقدار موجودی محصول موجود است','block keyworddescription'=>'توضیح','block descriptionThe product description.'=>'توضیح محصول.','block titleProduct description'=>'توضیح محصول','block descriptionA field to select product tags.'=>'فیلدی برای انتخاب برچسب‌های محصول.','block keywordattributes'=>'ویژگی‌ها','block descriptionThe product attributes.'=>'ویژگی‌های محصول.','block titleProduct attributes'=>'ویژگی های محصول','After that they can be reassigned to the logged-in user by going to the WooCommerce webhooks settings page and re-saving them.'=>'پس از آن می‌توان با رفتن به صفحه تنظیمات وب هوک های ووکامرس و ذخیره مجدد آنها را به کاربر وارد شده مجدداً اختصاص داد.','The affected WooCommerce webhooks will not be deleted and will be attributed to user id 0.
'=>'وب‌قلاب‌های ووکامرس تحت تأثیر حذف نمی‌شوند و به شناسه کاربر 0 نسبت داده می‌شوند.
','If the "Delete all content" option is selected, the affected WooCommerce webhooks will not be deleted and will be attributed to user id 0.
'=>'اگر گزینه "حذف تمام محتوا" انتخاب شود، وب هوک های ووکامرس تحت تأثیر حذف نمی شوند و به شناسه کاربر 0 نسبت داده می شوند.
','user webhook countUser #%1$s %2$s has created %3$d WooCommerce webhook.'=>'کاربر #%1$s %2$s ساخته است %3$d WooCommerce webhook.','⚠ This feature is compatible with WordPress version 6.2 or higher.'=>'⚠ این ویژگی با وردپرس نسخه 6.2 یا بالاتر سازگار است.','Order %s is locked.'=>'سفارش %s قفل شده است.','Take over'=>'به عهده بگیرید','%s is currently editing this order. Do you want to take over?'=>'%s در حال ویرایش این سفارش است. میخوای تحویل بگیری؟','Go back'=>'برگرد','%s has taken over and is currently editing.'=>'%s مسئولیت را بر عهده گرفته و در حال ویرایش است.','Passed order type does not match any registered order types. Following order types are registered: %s'=>'نوع سفارش پاس شده با هیچ نوع سفارش ثبت شده مطابقت ندارد. انواع سفارش های زیر ثبت می شوند: %s','held stock noteStock hold of %1$s minutes applied to: %2$s'=>'نگهداری سهام %1$s دقیقه روی %2$s اعمال شد','held stock note- ...and %d more item.'=>'- ...و %d اقلام بیشتر','held stock note- %1$s × %2$d'=>'- %1$s × %2$d','What makes this product unique? What are its most important features? Enrich the product page by adding rich content using blocks.'=>'چه چیزی این محصول را منحصر به فرد می کند؟ مهم ترین ویژگی های آن چیست؟ با افزودن محتوای غنی با استفاده از بلوک ها، صفحه محصول را غنی کنید.','Manage more settings in Pricing.'=>'مدیریت تنظیمات بیشتر در قیمت گذاری.','Invalid product slug.'=>'عدد slug صحیح نیست','Slug of the resource.'=>'عدد Slug منبع.','Limit result set to products with specific slug(s). Use commas to separate.'=>'محدود کردن نتایج به محصولاتی که slug(s) مد نظر شما را دارند. برای جدا کردن شروط از کاما ی انگلیسی استفاده کنید.','Not available when using WooCommerce Blocks Local Pickup'=>'هنگام استفاده از بلوک دریافت حضوری ووکامرس، در دسترس نیست.','(%s customer review)'=>'(%s customer review)','Powered by %1$s with %2$s'=>'قدرت گرفته از %1$s توسط %2$s','Name of credit cardJCB'=>'JCB','Name of credit cardDiners'=>'Diners','Name of credit cardAmerican Express'=>'آمریکن اکسپرس','Name of credit cardDiscover'=>'دیسکاور','Name of credit cardVisa'=>'ویزاکارت','Name of credit cardMasterCard'=>'مسترکارت','Log out'=>'بیرون رفتن','This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page'=>'این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند','%s variations imported'=>'%s تغییر درون‌ریزی شد','Adding new attribute failed.'=>'افزودن ویژگی جدید ناموفق بود.','%qty% variations added'=>'%qty% متغیر اضافه شد','block descriptionDisplay a single product.'=>'نمایش یک تک محصول.','block titleSingle Product'=>'تک محصول','block descriptionBlock that displays the checkout button when the Mini-Cart has products.'=>'بلوکی که وقتی مینی سبد دارای محصولات است، دکمه پرداخت را نشان می دهد.','block titleMini-Cart Proceed to Checkout Button'=>'مینی سبد خرید ادامه به دکمه پرداخت','block style labelOutline'=>'خارج خط','block style labelFill'=>'تو پر','block descriptionBlock that displays the cart button when the Mini-Cart has products.'=>'بلوکی که دکمه سبد خرید را زمانی که مینی سبد محصولاتی دارد نمایش می دهد.','block titleMini-Cart View Cart Button'=>'دکمه مشاهده سبدخرید جزئی','block descriptionA block that shows the reviews for a product.'=>'بلوکی که نظرات یک محصول را نشان می‌دهد.','block titleProduct Reviews'=>'بررسی‌های محصول','block keywordtab'=>'زبانه','block descriptionThe product tab.'=>'زبانۀ محصول.','block titleProduct tab'=>'زبانۀ محصول','block keywordexcerpt'=>'چکیده','block keywordsummary'=>'خلاصه','block descriptionThe product summary.'=>'خلاصۀ محصول.','block titleProduct summary'=>'خلاصۀ محصول','block keywordgroup'=>'گروه','block keywordsection'=>'بخش','block descriptionThe product section.'=>'بخش محصول.','block titleProduct section'=>'بخش محصول','block keywordprice'=>'قیمت','block titleProduct pricing'=>'قیمت گذاری محصول','block descriptionA product price block with currency display.'=>'بلوک قیمت محصول با نمایش ارز.','block keywordtitle'=>'عنوان','block keywordname'=>'نام','block descriptionThe product name.'=>'نام محصول.','block titleProduct name'=>'نام محصول','block keywordgallery'=>'گالری','block keywordimages'=>'تصاویر','block keywordimage'=>'تصویر','block descriptionThe product images.'=>'تصاویر محصول.','block titleProduct images'=>'تصاویر محصول','block descriptionContainer with collapsible inner blocks.'=>'ظرف با بلوک های داخلی تاشو.','block titleCollapsible'=>'تاشو','block keywordclass'=>'کلاس','block keywordsku'=>'شناسه محصول','block descriptionThe product sku.'=>'شناسه محصول.','block titleProduct text control'=>'کنترل متن محصول','block keywordtag'=>'برچسب','block descriptionThe product shipping class field.'=>'فیلد کلاس حمل و نقل محصول.','block titleProduct shipping class field'=>'فیلد کلاس حمل و نقل محصول','block keyworddimensions'=>'ابعاد','block keywordshipping'=>'حمل و نقل','block descriptionThe product shipping dimensions fields.'=>'فیلدهای ابعاد حمل و نقل محصول','block titleProduct shipping dimensions fields'=>'فیلدهای ابعاد حمل و نقل محصول','block keywordsale'=>'حراج','block keywordschedule'=>'زمان‌بندی','block descriptionThe product schedule sale fields.'=>'فیلدهای زمانبندی حراج محصول.','block titleProduct schedule sale fields'=>'فیلدهای زمانبندی حراج محصول','block keywordradio'=>'رادیو','block descriptionThe product radio.'=>'رادیو محصول','block titleProduct radio control'=>'کنترل رادیو محصول','block keywordminimum'=>'حداقل','block keywordemail'=>'ایمیل','block keywordinventory'=>'موجودی کالا','block descriptionStock management minimum quantity.'=>'مدیریت حداقل تعداد موجودی.','block titleStock level threshold'=>'آستانه سطح موجودی','block keywordinput'=>'ورودی','block keywordcheckbox'=>'چک‌باکس','block keywordproducts'=>'محصولات','block titleProduct checkbox control'=>'کنترل چک باکس محصول','block descriptionContainer to only conditionally render inner blocks.'=>'ظرفی که فقط بلوک های داخلی را به صورت مشروط ارائه می کند.','block titleConditional'=>'شرطی','Give your customers the power to pay later, interest free and watch your sales grow.'=>'به مشتریان خود این قدرت را بدهید که بدون بهره، بعداً پرداخت کنند و رشد فروش خود را تماشا کنید.','Zip Co - Buy Now, Pay Later'=>'Zip Co - الان بخرید، بعداً پرداخت کنید','Payoneer Checkout is the next generation of payment processing platforms, giving merchants around the world the solutions and direction they need to succeed in today’s hyper-competitive global market.'=>'Payoneer Checkout is the next generation of payment processing platforms, giving merchants around the world the solutions and direction they need to succeed in today’s hyper-competitive global market.','Payoneer Checkout'=>'سبد خرید پایونیر','The following problems were found:'=>'مشکلات زیر پیدا شد:','List of available payment method IDs that can be used to process the order.'=>'فهرست شناسه‌های روش پرداخت موجود که می‌توان از آنها برای پردازش سفارش استفاده کرد.','Visit product category %1$s'=>'از دسته محصول بازدید نمایید %1$s','Is HPOS sync enabled?'=>'آیا همگام سازی HPOS فعال است؟','Order datastore.'=>'فروشگاه داده را سفارش دهید.','Enforce approved download directories?'=>'مسیرهای پذیرفته‌شدۀ بارگیری اجرا شود؟','Set up shipping costs and enter dimensions used for accurate rate calculations. %1$sHow to get started?%2$s.'=>'هزینه های حمل و نقل را تنظیم کنید و ابعاد مورد استفاده برای محاسبه دقیق نرخ را وارد کنید. %1$sچگونه شروع کنیم؟%2$s.','Fees & dimensions'=>'هزینه‌ها و ابعاد','When checked, customers will be able to purchase only 1 item in a single order. This is particularly useful for items that have limited quantity, like art or handmade goods.'=>'در صورت بررسی، مشتریان می توانند تنها 1 مورد را در یک سفارش خریداری کنند. این به ویژه برای اقلامی مفید است که تعداد محدودی دارند، مانند هنر یا کالاهای دست ساز.','Set up and manage inventory for this product, including status and available quantity. %1$sManage store inventory settings%2$s'=>'موجودی این محصول از جمله وضعیت و مقدار موجود را تنظیم و مدیریت کنید. %1$sتنظیمات موجودی فروشگاه%2$s را مدیریت کنید','Apply a tax rate if this product qualifies for tax reduction or exemption. %1$sLearn more%2$s.'=>'اگر این محصول واجد شرایط کاهش یا معافیت مالیاتی باشد، نرخ مالیاتی را اعمال کنید. %1$sبیشتر بیاموزید%2$s.','Set a competitive price, put the product on sale, and manage tax calculations. %1$sHow to price your product?%2$s'=>'قیمت رقابتی تعیین کنید، محصول را در معرض فروش بگذارید و محاسبات مالیاتی را مدیریت کنید. %1$sچگونه محصول خود را قیمت گذاری کنیم؟%2$s','Drag images, upload new ones or select files from your library. For best results, use JPEG files that are 1000 by 1000 pixels or larger. %1$sHow to prepare images?%2$s'=>'تصاویر را بکشید، تصاویر جدید آپلود کنید یا فایل‌هایی را از کتابخانه خود انتخاب کنید. برای بهترین نتیجه، از فایل‌های JPEG با ابعاد ۱۰۰۰ در ۱۰۰۰ پیکسل یا بزرگتر استفاده کنید. %1$sچگونه تصاویر را آماده کنیم؟%2$s','Is HPOS enabled?'=>'آیا HPOS فعال است؟','HPOS enabled:'=>'HPOS فعال شد:','Is HPOS feature screen enabled?'=>'آیا صفحه نمایش ویژگی HPOS فعال است؟','HPOS feature screen enabled:'=>'صفحه نمایش ویژگی HPOS فعال شده است:','Download for support'=>'دریافت برای پشتیبانی','No variations yet. Generate them from all added attributes or add a new variation manually.'=>'هنوز تنوعی وجود ندارد. آنها را از تمام ویژگی های اضافه شده ایجاد کنید یا به صورت دستی یک تنوع جدید اضافه کنید.','Generate variations'=>'تولید تنوع','Add some attributes in the Attributes tab to generate variations. Make sure to check the Used for variations box. Learn more'=>'ویژگی در ویژگی‌ها ایجاد کنید تا تنوع تولید شود.مطمئن شوید که گزینه استفاده برای تنوع را انتخاب کرده باشد.اطلاعات بیشتر','Add existing'=>'ویژگی موجود','Create value'=>'ایجاد مقدار','If you remove this attribute, customers will no longer be able to purchase some variations of this product.'=>'اگر این ویژگی را حذف کنید، مشتریان دیگر نمی توانند برخی از متغیر این محصول را خریداری کنند.','New attribute'=>'ویژگی تازه','block descriptionDisplay related products.'=>'نمایش محصولات مرتبط.','block titleRelated Products'=>'محصولات مرتبط','block titleProduct Meta'=>'متای محصول','block titleProduct Details'=>'جزئیات محصول','block descriptionDisplay a button so the customer can add a product to their cart. Options will also be displayed depending on product type. e.g. quantity, variation.'=>'یک دکمه نمایش دهید تا مشتری بتواند محصولی را به سبد خرید خود اضافه کند. بسته به نوع محصول، گزینه ها نیز نمایش داده می شوند. به عنوان مثال، کمیت، تنوع','block titleAdd to Cart Button'=>'دکمۀ افزودن به سبد خرید','Campaign'=>'کمپین','Coupon applied: "%s".'=>'کوپن اعمال شد: "%s".','Optimize for faster checkout'=>'برای تسویه حساب سریعتر بهینه سازی کنید','Cart & Checkout Blocks'=>'بلوک های سبد خرید و پرداخت','Save time and money by printing your shipping labels right from your computer with WooCommerce Shipping. Try WooCommerce Shipping for free.'=>'با چاپ برچسب های حمل و نقل مستقیماً از رایانه خود با حمل و نقل ووکامرس در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید. ارسال رایگان ووکامرس را امتحان کنید.','Available layouts -- single, dual, or both'=>'طرح‌بندی‌های موجود -- تک، دوتایی یا هر دو','Learn more link .'=>'لینک بیشتر بدانید','Plugin slug used in https://wordpress.org/plugins/{slug}.'=>'پلاگین اسلاگ استفاده شده در https://wordpress.org/plugins/{slug}.','Return the default shipping partner suggestions when woocommerce_show_marketplace_suggestions option is set to no'=>'وقتی گزینه woocommerce_show_marketplace_suggestions روی no تنظیم شده است، پیشنهادات پیش‌فرض شریک حمل و نقل را برگردانید','Array of transaction processors and their images.'=>'مجموعه ای از پردازنده های تراکنش و تصاویر آنها.','Shop'=>'فروشگاه','placeholder for search fieldSearch products…'=>'جستجوی محصولات...','Message explaining that there are no products returned from a searchNo products were found matching your selection.'=>'هیچ محصولی مطابق با انتخاب شما یافت نشد.','Basic details'=>'جزئیات اولیه','Coupon removed: "%s".'=>'کوپن حذف شد: "%s".','Disabled in store settings.'=>'غیرفعال شد در تنظیمات فروشگاه.','Stock management disabled in store settings'=>'مدیریت سهام در تنظیمات فروشگاه غیرفعال است','Track stock quantity for this product'=>'ردیابی مقدار موجودی این محصول','Stock management'=>'مدیریت سهام','Settings below apply to all variations without manual stock management enabled. '=>'تنظیمات زیر برای همه متغیر‌ها بدون فعال بودن مدیریت انبار دستی اعمال می‌شود. ','Enter options for customers to choose from, f.e. “Blue” or “Large”. Use “%s” to separate different options.'=>'گزینه‌هایی را وارد کنید تا مشتریان از بین آنها انتخاب کنند، برای مثال "آبی" یا "بزرگ". از "%s" برای جدا کردن گزینه‌های مختلف استفاده کنید.','f.e. size or color'=>'برای مثال اندازه یا رنگ','Autodetect'=>'شناسایی خودکار','Character encoding of the file'=>'رمزگذاری کاراکتر فایل','Make sure you enter the name and values for each attribute.'=>'مطمئن شوید که نام و مقادیر هر ویژگی را وارد کرده اید.','block descriptionDisplay shopper-facing notifications generated by WooCommerce or extensions.'=>'اعلان‌های خریدار را که توسط ووکامرس یا افزونه‌ها تولید می‌شوند، نمایش دهید.','block titleStore Notices'=>'اطلاعیه‌های فروشگاه','block descriptionDisplay the number of products on the archive page or search result page.'=>'نمایش تعداد محصولات در صفحه آرشیو یا صفحه نتایج جستجو.','block titleProduct Results Count'=>'تعداد نتایج محصول','block descriptionEnable customers to change the sorting order of the products.'=>'مشتریان را قادر می سازد تا ترتیب مرتب سازی محصولات را تغییر دهند.','block titleCatalog Sorting'=>'مرتب سازی کاتالوگ','block descriptionEnable customers to keep track of their location within the store and navigate back to parent pages.'=>'به مشتریان امکان دهید موقعیت مکانی خود را در فروشگاه پیگیری کنند و به صفحات والد (سرآغاز) برگردند.','block titleStore Breadcrumbs'=>'مسیر راهنمای فروشگاه','block descriptionDisplay a product\'s images.'=>'نمایش تصاویر یک محصول','block titleProduct Image Gallery'=>'گالری تصاویر محصول','Powerful yet easy-to-use solution:'=>'راه حل قدرتمند و در عین حال آسان برای استفاده:','30-days free trial'=>'30 روز استفاده آزمایشی رایگان','Advance automated workflows'=>'خودکار سازی گردش کار پیشرفته','Connect selling channels easily'=>'کانال‌های فروش را به راحتی متصل کنید','Shop for the best rates, in real-time'=>'بهترین نرخ ها را در زمان واقعی خرید کنید','Print labels from Royal Mail, Parcel Force, DPD, and many more'=>'چاپ برچسب ها از رویال میل، Parcel Force، DPD، و بسیاری دیگر','Optimize your full shipping process:'=>'فرآیند حمل و نقل کامل خود را بهینه کنید:','Free shipping platform'=>'پلت فرم حمل و نقل رایگان','Quickly bulk print labels'=>'به سرعت لیبل ها را به صورت عمده چاپ کنید','Access competitive shipping prices'=>'دسترسی به قیمت های رقابتی حمل و نقل','Direct access to leading carriers'=>'دسترسی مستقیم به اپراتورهای پیشرو','Automated, real-time order import'=>'درون‌ریزی بی‌درنگ و خودکار سفارش','All-in-one shipping tool:'=>'ابزار حمل و نقل همه کاره:','Start with a free plan'=>'با یک طرح رایگان شروع کنید','Self-service tracking & returns'=>'ردیابی و بازگشت سلف سرویس','Customize checkout options'=>'سفارشی‌سازی گزینه‌های پرداخت','Process orders in just a few clicks'=>'سفارشات را تنها با چند کلیک پردازش کنید','Print labels from 80+ carriers'=>'چاپ برچسب از 80+ حامل','Keep your customers informed with tracking notifications.'=>'با اعلان های ردیابی مشتریان خود را در جریان بگذارید.','Shop for the best shipping rates, and access pre-negotiated discounted rates.'=>'بهترین نرخ‌های حمل و نقل را خریداری کنید و به نرخ‌های تخفیفی از قبل مذاکره شده دسترسی داشته باشید.','Save money'=>'پس انداز کنید','Automatically import order information to quickly print your labels.'=>'اطلاعات سفارش را به صورت خودکار وارد کنید تا به سرعت برچسب های خود را چاپ کنید.','Save time'=>'صرفه جویی در زمان','Date created'=>'تاریخ ایجاد','Database date field considered for Revenue and Orders reports'=>'فیلد تاریخ پایگاه داده برای گزارش‌های درآمد و سفارش‌ها در نظر گرفته شده است','Date Type'=>'نوع تاریخ','You are missing required arguments of WooCommerce ProductForm Tab: %1$s'=>'شما آرگومان های مورد نیاز برگه WooCommerce ProductForm را از دست داده اید: %1$s','🌟‎ ‎ Thanks for the feedback. We’ll put it to good use!'=>'🌟 با تشکر از بازخورد. ما از آن به خوبی استفاده خواهیم کرد!','Invalid parameter(s): %s'=>'پارامتر(های) نامعتبر: %s','Invalid parameter.'=>'پارامتر نامعتبر.','formatted dimensions%1$s %2$s'=>'%1$s %2$s','formatted weight%1$s %2$s'=>'%1$s %2$s','Add descriptive pieces of information that customers can use to search for this product on your store, such as “Material” or “Brand”.'=>'اطلاعات توصیفی را اضافه کنید که مشتریان می توانند از آنها برای جستجوی این محصول در فروشگاه خود استفاده کنند، مانند "مواد" یا "برند".','block descriptionA block that allows your customers to log in and out of their accounts in your store.'=>'بلوکی که به مشتریان شما این امکان را می‌دهد تا به حساب‌های خود در فروشگاه شما وارد یا از آن خارج شوند.','block titleCustomer account'=>'حساب مشتری','block descriptionDisplay shipping options and rates for your store.'=>'گزینه‌ها و نرخ‌های حمل و نقل را برای فروشگاه خود نمایش دهید.','block descriptionSelect between shipping or local pickup.'=>'بین حمل و نقل یا دریافت حضوری انتخاب کنید.','block titleShipping Method'=>'روش ارسال','block descriptionShows local pickup options.'=>'گزینه‌های دریافت حضوری را نمایش می‌دهد.','block titlePickup Method'=>'روش دریافت حضوری','Local Pickup'=>'دریافت حضوری','Remove %s from cart'=>'حذف %s از سبد خرید','Don\'t charge tax'=>'مالیات نگیرید','Only shipping'=>'فقط ارسال','Product and shipping'=>'محصول و ارسال','Charge sales tax on'=>'گرفتن مالیات فروش روی','%1$s This navigation will soon become unavailable while we make necessary improvements. If you turn it off now, you will not be able to turn it back on.'=>'⁦%1$s⁩ این پیمایش به‌زودی در دسترس نخواهد بود، در حالی‌که ما بهبودهای لازم را انجام می‌دهیم. اگر اکنون آن را خاموش کنید، نمی‌توانید دوباره آن را روشن کنید.','%1$s The development of this feature is currently on hold.'=>'%1$s توسعه این ویژگی در حال حاضر تعلیق شده است.','Try the new product editor (Beta)'=>'امتحان ویرایشگر محصول جدید (بتا)','New product editor'=>'ویرایشگر جدید محصول','Unable to load child product %1$d while adjusting download permissions for product %2$d.'=>'هنگام تنظیم مجوزهای دانلود برای محصول %2$d، محصول فرزند %1$d بارگیری نشد.','Invalid meta_query clause key: %s.'=>'کلید عبارت meta_query نامعتبر: %s.','You are missing required arguments of WooCommerce ProductForm Section: %1$s'=>'شما آرگومان های مورد نیاز بخش WooCommerce ProductForm را ندارید: %1$s','You have attempted to register a duplicate form %1$s with WooCommerce Form: %2$s'=>'شما سعی کرده اید یک فرم تکراری %1$s را با فرم WooCommerce ثبت کنید: %2$s','%1$s class does not exist.'=>'کلاس %1$s وجود ندارد.','You are missing required arguments of WooCommerce ProductForm Field: %1$s'=>'شما آرگومان‌های مورد نیاز فیلد فرم محصول ووکامرس را از فراموش کرده‌اید: %1$s','Marketing channel cannot be registered because there is already a channel registered with the same slug!'=>'کانال بازاریابی را نمی‌توان ثبت کرد زیرا قبلاً یک کانال با همان نامک ثبت شده است!','Sorry, you are not allowed to retrieve product form data.'=>'متأسفیم، شما مجاز به دریافت داده‌های فرم محصول نیستید.','The specified category for recommendations is invalid. Allowed values: "channels", "extensions".'=>'دسته مشخص شده برای توصیه ها نامعتبر است. مقادیر مجاز: "channels"، "extensions".','Sorry, you cannot view marketing channels.'=>'با عرض پوزش، شما نمی‌توانید کانال‌های بازاریابی را مشاهده کنید.','Number of channel issues/errors (e.g. account-related errors, product synchronization issues, etc.).'=>'تعداد مشکلات/خطاهای کانال (به عنوان مثال، خطاهای مربوط به حساب، مشکلات همگام‌سازی محصول و غیره).','Status of the marketing channel\'s product listings.'=>'وضعیت لیست محصولات کانال بازاریابی.','URL to the settings page, or the link to complete the setup/onboarding if the channel has not been set up yet.'=>'نشانی وب صفحه تنظیمات یا پیوند تکمیل راه‌اندازی/عضویت اگر کانال هنوز راه‌اندازی نشده است.','Whether or not the marketing channel is set up.'=>'این که آیا کانال بازاریابی راه اندازی شده است یا خیر.','Path to the channel icon.'=>'مسیر به نماد کانال.','Description of the marketing channel.'=>'توضیحات کانال بازاریابی.','Name of the marketing channel.'=>'نام کانال بازاریابی.','Unique identifier string for the marketing channel extension, also known as the plugin slug.'=>'رشته شناسه منحصر به فرد برای پسوند کانال بازاریابی، که به عنوان Slug افزونه نیز شناخته می شود.','URL to an image/icon for the campaign type.'=>'URL به یک تصویر/نماد برای نوع کمپین.','URL to the create campaign page for this campaign type.'=>'نشانی اینترنتی ایجاد صفحه کمپین برای این نوع کمپین.','The name of the marketing channel that this campaign type belongs to.'=>'نام کانال بازاریابی که این نوع کمپین به آن تعلق دارد.','The unique identifier of the marketing channel that this campaign type belongs to.'=>'شناسه منحصر به فرد کانال بازاریابی که این نوع کمپین به آن تعلق دارد.','The marketing channel that this campaign type belongs to.'=>'کانال بازاریابی که این نوع کمپین به آن تعلق دارد.','Description of the marketing campaign type.'=>'شرح نوع کمپین بازاریابی','Name of the marketing campaign type.'=>'نام نوع کمپین بازاریابی','The unique identifier for the marketing campaign type.'=>'شناسه منحصر به فرد برای نوع کمپین بازاریابی.','Cost of the marketing campaign.'=>'هزینه کمپین بازاریابی','URL to the campaign management page.'=>'نشانی اینترنتی صفحه مدیریت کمپین','Title of the marketing campaign.'=>'عنوان کمپین بازاریابی.','The unique identifier for the marketing channel that this campaign belongs to.'=>'شناسه منحصر به فرد کانال بازاریابی که این کمپین به آن تعلق دارد.','The unique identifier for the marketing campaign.'=>'شناسه منحصر به فرد برای کمپین بازاریابی.','shipping packagesShipment 1'=>'حمل و نقل 1','shipping packagesShipment %d'=>'حمل و نقل %d','Invalid Rate ID.'=>'شناسه نرخ نامعتبر است.','The ID of the package being shipped. Leave blank to apply to all packages.'=>'شناسه بسته در حال ارسال. خالی بگذارید تا برای همه بسته‌ها اعمال شود.','Optional cost to charge for local pickup.'=>'مبلغ اختیاری برای هزینه دریافت حضوری.','If a cost is defined, this controls if taxes are applied to that cost.'=>'اگر قیمتی تعریف شده باشد، این فیلد اعمال مالیات بر آن قیمت را کنترل می‌کند.','If enabled, this method will appear on the block based checkout.'=>'اگر فعال باشد، این روش در پرداخت مبتنی بر بلوک، نمایش داده می‌شود.','Pickup address'=>'آدرس دریافت حضوری','Pickup location'=>'موقعیت دریافت حضوری','Allow customers to choose a local pickup location during checkout.'=>'به مشتریان اجازه دهید در حین تسویه‌حساب، محل دریافت حضوری را انتخاب کنند.','My Account'=>'حساب کاربری من','Unable to release actions from claim id %d.'=>'حذف اقدامات از شناسه مطالبه شده %d ممکن نیست.','async'=>'غیر همزمان','This action appears to be consistently failing. A new instance will not be scheduled.'=>'به نظر می رسد این اقدام به طور مداوم در حال شکست است. نمونه جدیدی برنامه ریزی نمی شود.','Slug automatically generated from the product name.'=>'نامک بصورت خودکار از نام محصول تولید گردید.','Permalink template for the product.'=>'قالب پیوند یکتا برای محصول.','Unable to create or write to %s during CSV export. Please check file permissions.'=>'ایجاد یا نوشتن در %s در حین خروجی گرفتن از CSV ممکن نیست. لطفا مجوزهای فایل را بررسی کنید.','shipping country prefixto'=>'به','shipping country prefixto the'=>'به','block titleActive Filters Controls'=>'کنترل صافی‌های فعال','Select stock status'=>'وضعیت انبار را انتخاب کنید','Manage individual product combinations created from options.'=>'ترکیبات محصول جداگانۀ ایجاد شده از گزینه‌ها را مدیریت کنید.','Summarize this product in 1-2 short sentences. We\'ll show it at the top of the page.'=>'این محصول را در ۱ تا ۲ جمله کوتاه خلاصه کنید. ما آن را در بالای برگه نشان خواهیم داد.','Thanks for your order. It’s on-hold until we confirm that payment has been received.'=>'با تشکر از سفارش شما. تا زمانی که تایید کنیم که پرداخت دریافت شده است، در حالت انتظار است.','Unable to load the post record for order %1$d'=>'بارگیری رکورد نوشته برای سفارش %1$d ممکن نیست','%1$s was called but no order types were registered: it may have been called too early.'=>'%1$s فراخوانی شد اما هیچ نوع سفارشی ثبت نشد: ممکن است خیلی زود فراخوانی شده باشد.','This will delete the custom orders tables. To create them again enable the "High-Performance order storage" feature (via Settings > Advanced > Features).'=>'با این کار جداول سفارشات سفارشی حذف می شود. برای ایجاد مجدد آنها، ویژگی «ذخیره‌سازی سفارش با عملکرد بالا» را فعال کنید (از طریق تنظیمات > پیشرفته > ویژگی‌ها).','This will delete the custom orders tables. The tables can be deleted only if the "High-Performance order storage" is not authoritative and sync is disabled (via Settings > Advanced > Features).'=>'با این کار جداول سفارشات سفارشی حذف می شود. جداول را می توان تنها در صورتی حذف کرد که "ذخیره سازی سفارش با کارایی بالا" معتبر نباشد و همگام سازی غیرفعال باشد (از طریق تنظیمات > پیشرفته > ویژگی ها).','Get your products in front of Pinners searching for ideas and things to buy.'=>'محصولات خود را در مقابل Pinners در جستجوی ایده ها و چیزهایی برای خرید قرار دهید.','Invalid order type: %s.'=>'نوع سفارش نامعتبر است: %s.','Attempted to determine the edit URL for order %d, however the order does not exist.'=>'تلاش برای تعیین URL ویرایش برای سفارش %d، اما ترتیب وجود ندارد.','Order type mismatch.'=>'عدم تطابق نوع سفارش','Product attributes\' functionality meets my needs.'=>'عملکرد ویژگی‌های محصول نیازهای من را برآورده می‌کند.','Product attributes are easy to use.'=>'استفاده از ویژگی‌های محصول آسان است.','The settings screen\'s functionality meets my needs.'=>'عملکرد صفحه تنظیمات نیازهای من را برآورده می‌کند.','The settings screen is easy to use.'=>'استفاده از صفحه تنظیمات آسان است.','The product import process meets my needs.'=>'فرآیند درون‌ریزی محصول، نیازهای من را برآورده می‌کند.','The product import process is easy to complete.'=>'فرآیند درون‌ریزی محصول به راحتی تکمیل می‌شود.','The product tag details screen\'s functionality meets my needs.'=>'عملکرد صفحه جزئیات برچسب محصول نیازهای من را برآورده می‌کند.','The product tag details screen is easy to use.'=>'استفاده از صفحه جزئیات برچسب محصول آسان است.','The product category details screen\'s functionality meets my needs.'=>'عملکرد صفحه جزئیات دسته محصول نیازهای من را برآورده می‌کند.','The product category details screen is easy to use.'=>'استفاده از صفحه جزئیات دسته محصول آسان است.','The order details screen\'s functionality meets my needs.'=>'عملکرد صفحه جزئیات سفارش نیازهای من را برآورده می‌کند','The order details screen is easy to use.'=>'استفاده از صفحه جزئیات سفارش آسان است.','The product update process meets my needs.'=>'فرآیند به روز رسانی محصول نیازهای من را برآورده می‌کند.','The product update process is easy to complete.'=>'فرآیند به روز رسانی محصول به راحتی تکمیل می‌شود.','The product creation screen\'s functionality meets my needs.'=>'عملکرد صفحه ایجاد محصول نیازهای من را برآورده می‌کند.','The product creation screen is easy to use.'=>'استفاده از صفحه ایجاد محصول آسان است.','The search\'s functionality meets my needs.'=>'عملکرد جستجو نیازهای من را برآورده می‌کند.','The search feature in WooCommerce is easy to use.'=>'استفاده از قابلیت جستجو در ووکامرس آسان است.','Displays products filtered by an attribute.'=>'نمایش محصولات فیلتر شده بر اساس یک ویژگی.','Template nameProducts by Attribute'=>'محصولات بر اساس ویژگی','Product published. %1$sView Product%2$s'=>'محصول منتشر شد. %1$sمشاهده محصول%2$s','Product updated. %1$sView Product%2$s'=>'محصول به‌روزرسانی شد. %1$sمشاهده محصول%2$s','For best results, upload JPEG or PNG files that are 1000 by 1000 pixels or larger. Maximum upload file size: %1$s.'=>'برای بهترین نتیجه، فایل‌های JPEG یا PNG را با ابعاد 1000 در 1000 پیکسل یا بزرگتر آپلود کنید. حداکثر اندازه فایل آپلود: %1$s.','Chernihivshchyna'=>'Chernihivshchyna','Cherkashchyna'=>'Cherkashchyna','Khmelnychchyna'=>'Khmelnychchyna','Khersonshchyna'=>'Khersonshchyna','Kharkivshchyna'=>'Kharkivshchyna','Ternopilshchyna'=>'Ternopilshchyna','Sumshchyna'=>'Sumshchyna','Rivnenshchyna'=>'Rivnenshchyna','Poltavshchyna'=>'Poltavshchyna','Odeshchyna'=>'Odeshchyna','Mykolayivschyna'=>'Mykolayivschyna','Lvivshchyna'=>'Lvivshchyna','Crimea'=>'Crimea','Sevastopol'=>'Sevastopol','Kirovohradschyna'=>'Kirovohradschyna','Kyivshchyna'=>'Kyivshchyna','Kyiv'=>'Kyiv','Prykarpattia'=>'Prykarpattia','Zaporizhzhya'=>'Zaporizhzhya','Zakarpattia'=>'Zakarpattia','Zhytomyrshchyna'=>'Zhytomyrshchyna','Donechchyna'=>'Donechchyna','Dnipropetrovshchyna'=>'Dnipropetrovshchyna','Luhanshchyna'=>'Luhanshchyna','Volyn'=>'Volyn','Vinnychchyna'=>'Vinnychchyna','block titleFilter by Rating Controls'=>'صافی بر اساس کنترل‌های رتبه‌بندی','Restrictions'=>'محدودیت‌ها','Don\'t allow purchases'=>'اجازه خرید ندهید','Allow purchases, but notify customers'=>'اجازه خرید دهید، اما به مشتریان اطلاع دهید','Allow purchases'=>'اجازه خرید دهید','When out of stock'=>'هنگامی که موجود نیست','Summary'=>'خلاصه','Learn more here'=>'اینجا بیشتر بیاموزید','We recently asked you if you wanted more information about WooPayments. Run your business and manage your payments in one place with the solution built and supported by WooCommerce.'=>'اخیرا از شما پرسیدیم که آیا اطلاعات بیشتری در مورد WooPayments می‌خواهید. با راه حل ساخته شده و پشتیبانی شده توسط ووکامرس، کسب و کار خود را اجرا کنید و پرداخت‌های خود را در یک مکان مدیریت کنید.','List of attributes (taxonomy terms) assigned to the product. For variable products, these are mapped to variations (see the `variations` field).'=>'فهرست ویژگی‌های (موارد طبقه‌بندی) اختصاص داده شده به محصول. برای محصولات متغیر، اینها به تنوع‌ها نگاشت شدند (به قسمت `تنوع‌ها` مراجعه کنید).','Add price'=>'افزودن قیمت','Is data sync enabled for HPOS?'=>'آیا همگام سازی داده ها برای HPOS فعال است؟','HPOS data sync enabled:'=>'همگام سازی داده های HPOS فعال شد:','Add prices'=>'افزودن قیمت‌ها','Add price to all variations that don\'t have a price'=>'قیمت را به همه تنوع‌هایی که قیمت ندارند اضافه کنید',' says'=>' می‌گوید','Ziguinchor'=>'Ziguinchor','Thiès'=>'Thiès','Tambacounda'=>'Tambacounda','Saint-Louis'=>'Saint-Louis','Sédhiou'=>'Sédhiou','Matam'=>'Matam','Louga'=>'Louga','Kaolack'=>'Kaolack','Kédougou'=>'Kédougou','Kolda'=>'Kolda','Kaffrine'=>'Kaffrine','Fatick'=>'Fatick','Dakar'=>'Dakar','Diourbel'=>'Diourbel','block titleFilter by Stock Controls'=>'صافی بر اساس کنترل موجودی','block descriptionEnable customers to filter the product grid by rating.'=>'مشتریان را قادر می‌سازد تا جدول محصول را بر اساس رتبه‌بندی فیلتر کنند.','block titleFilter by Price Controls'=>'صافی بر اساس کنترل قیمت','block descriptionShows the Cross-Sells products.'=>'محصولات Cross-Sells را نشان می دهد.','block titleCart Cross-Sells Products'=>'سبد خرید متقابل محصولات','block descriptionShows the Cross-Sells block.'=>'بلوک Cross-Sells را نشان می دهد.','block titleCart Cross-Sells'=>'سبد خرید متقابل','block titleFilter by Attribute Controls'=>'صافی بر اساس کنترل‌های ویژگی','Filter by rating'=>'صافی بر اساس امتیاز','You may be interested in…'=>'ممکن است علاقه‌مند باشید به …','Product quantity'=>'تعداد محصول','Incompatible with \'%s\''=>'ناسازگار با \'%s\'','Incompatible with WooCommerce features'=>'با ویژگی‌های ووکامرس ناسازگار است','Manage WooCommerce features'=>'مدیریت امکانات ووکامرس','⚠ This plugin is incompatible with the enabled WooCommerce features \'%1$s\', \'%2$s\' and %3$d more, it shouldn\'t be activated.'=>'⚠ این افزونه با ویژگی‌های WooCommerce فعال «%1$s»، «%2$s» و %3$d دیگر سازگار نیست، نباید فعال شود.','⚠ This plugin is incompatible with the enabled WooCommerce features \'%1$s\' and \'%2$s\', it shouldn\'t be activated.'=>'⚠ این افزونه با ویژگی‌های فعال ووکامرس \'%1$s\' و \'%2$s\' ناسازگار است، نباید فعال شود.','⚠ This plugin is incompatible with the enabled WooCommerce feature \'%s\', it shouldn\'t be activated.'=>'⚠ این افزونه با ویژگی فعال ووکامرس \'%s\' ناسازگار است، نباید فعال شود.','View all plugins - Manage WooCommerce features'=>'مشاهده همه افزونه‌ها - مدیریت ویژگی‌های ووکامرس','You are viewing the active plugins that are incompatible with the \'%s\' feature.'=>'شما در حال مشاهده افزونه‌های فعالی هستید که با ویژگی \'%s\' ناسازگار هستند.','You are viewing active plugins that are incompatible with currently enabled WooCommerce features.'=>'شما در حال مشاهده افزونه‌های فعالی هستید که با ویژگی‌های ووکامرس فعال‌شده ناسازگار هستند.','WooCommerce has detected that some of your active plugins are incompatible with currently enabled WooCommerce features. Please review the details.'=>'ووکامرس تشخیص داده است که برخی از افزونه‌های فعال شما با ویژگی‌هایی از ووکامرس که در حال حاضر فعال هستند ناسازگار هستند. لطفا جزئیات را مرور کنید.','WooCommerce Admin has been disabled'=>'مدیر ووکامرس غیرفعال شده','These features are either experimental or incomplete, enable them at your own risk!'=>'این ویژگی‌ها آزمایشی یا ناقص هستند، آنها را با مسئولیت خودتان فعال کنید!','Experimental features'=>'امکانات آزمایشی','%1$s should be called inside the %2$s action.'=>'%1$s should be called inside the %2$s action.','Manage orders synchronization'=>'همگام‌سازی سفارش‌ها را مدیریت کنید','⚠ There\'s one order pending sync from the posts table to the orders table. The feature shouldn\'t be disabled until this order is synchronized.'=>'⚠ %1$d سفارش در انتظار همگام‌سازی از جدول پست‌ها به جدول سفارش‌ها وجود دارد. این ویژگی نباید تا زمانی که این سفارش‌ها همگام‌سازی شوند، غیرفعال شود.','⚠ There\'s one order pending sync from the orders table to the posts table. The feature shouldn\'t be disabled until this order is synchronized.'=>'⚠ %1$d سفارش در انتظار همگام‌سازی از جدول سفارش‌ها به جدول نوشته‌ها وجود دارد. تا زمانی که سفارش همگام‌سازی نشود، این ویژگی نباید غیرفعال شود.','Create ad campaigns and reach one billion global users with %1$sTikTok for WooCommerce%2$s'=>'%1$sTikTok for WooCommerce%2$s کمپین‌های تبلیغاتی ایجاد کنید و به یک میلیارد کاربر جهانی دسترسی پیدا کنید','Migrate command is deprecated. Please use `sync` instead.'=>'دستور انتقال منسوخ شده است. لطفا به جای آن از «همگام‌سازی» استفاده کنید.','Sync completed.'=>'همگام‌سازی تکمیل شد.','No orders were synced.'=>'هیچ سفارشی همگام‌سازی نشد.','block descriptionEnable customers to filter the product grid by stock status.'=>'مشتریان را قادر می‌سازد تا شبکه محصول را بر اساس وضعیت موجودی فیلتر کنند.','block titleFilter Block'=>'بلوک فیلتر','block descriptionEnable customers to filter the product grid by choosing a price range.'=>'مشتریان را قادر می‌سازد تا با انتخاب محدوده قیمت، شبکه محصول را فیلتر کنند.','block descriptionContains blocks that display the content of the Mini-Cart.'=>'حاوی بلوک‌هایی است که محتوای سبد خرید کوچک را نشان می‌دهد.','block descriptionHighlight a product or variation.'=>'یک محصول یا متغیر را برجسته کنید.','block descriptionEnable customers to filter the product grid by selecting one or more attributes, such as color.'=>'مشتریان را قادر می‌سازد تا با انتخاب یک یا چند ویژگی، مانند رنگ، شبکه محصول را فیلتر کنند.','block descriptionDisplay the currently active filters.'=>'نمایش صافی‌های درحال‌حاضر فعال.','Select %s'=>'انتخاب %s','List price'=>'فهرست قیمت','Process your orders on the go. %1$sGet the app%2$s.'=>'سفارشات خود را در حال حرکت پردازش کنید. %1$sبرنامه%2$s را دریافت کنید.','%1$sManage the order%2$s with the app.'=>'%1$sسفارش%2$s را با برنامه مدیریت کنید.','%1$sCollect payments easily%2$s from your customers anywhere with our mobile app.'=>'با اپلیکیشن تلفن همراه ما در هر جایی، از مشتریان خود %1$sپرداخت‌ها را به راحتی جمع‌آوری کنید%2$s.','Something went wrong when trying to restore order %d from the trash. It could not be restored.'=>'هنگام تلاش برای بازیابی سفارش %d از زباله‌دان، مشکلی پیش آمد. قابل بازیابی نبود.','The previous status of order %1$d ("%2$s") is invalid. It could not be restored.'=>'وضعیت قبلی سفارش %1$d ("%2$s") نامعتبر است. قابل بازیابی نبود.','The previous status of order %1$d ("%2$s") is invalid. It has been restored to "pending" status instead.'=>'وضعیت قبلی سفارش %1$d ("%2$s") نامعتبر است. در عوض به وضعیت "در انتظار" بازیابی شد.','Order %1$d cannot be restored from the trash: it has already been restored to status "%2$s".'=>'سفارش %1$d از زباله‌دان قابل بازیابی نیست: به وضعیت "%2$s" بازیابی شد.','Get the free WooCommerce mobile app'=>'اپلیکیشن موبایل ووکامرس را رایگان دریافت کنید','Registers whether the note is read or not'=>'ثبت می‌کند که آیا یادداشت خوانده شده است یا خیر','Jetpack is not connected.'=>'چت‌پک متصل نشده است.','“New Account” emails are sent when a customer signs up via the checkout flow.'=>'ایمیل‌های «حساب کاربری جدید» زمانی ارسال می‌شوند که مشتری از طریق جریان پرداخت، ثبت‌نام کند.','Empty Mini-Cart Message'=>'پیام سبد خرید کوچک خالی','Ensure meta_data excludes specific keys.'=>'اطمینان حاصل کنید که meta_data کلیدهای خاصی را حذف نمی‌کند.','Limit meta_data to specific keys.'=>'meta_data را به کلیدهای خاص محدود کنید.','Invalid password. Generate a new one from %s.'=>'رمز عبور نامعتبر. یکی جدید در %s ایجاد کنید.','Connection password:'=>'رمز عبور اتصال:','If you don\'t have an application password (not your account password), generate a password from %s'=>'اگر اپلیکیشن رمز عبور ندارید (نه رمز عبور حساب خود)، یک رمز عبور در %s ایجاد کنید','Your store is already connected.'=>'فروشگاه شما از قبل متصل است.','Are you sure you want to disconnect your store from Woo.com?'=>'آیا مطمئنید که می خواهید ارتباط فروشگاه خود را با Woo.com قطع کنید؟','Your store is not connected to Woo.com. Run `wp wc com connect` command.'=>'فروشگاه شما به Woo.com متصل نیست. دستور `wp wc com connect` را اجرا کنید.','Customers can still save the file to their device, but by default file will be opened instead of being downloaded (does not work with redirects).'=>'مشتریان همچنان می‌توانند فایل را در دستگاه خود ذخیره کنند، اما به طور پیش‌فرض، فایل به جای دانلود، باز می‌شود (با تغییر مسیرها کار نمی‌کند).','Open downloadable files in the browser, instead of saving them to the device.'=>'فایل‌های قابل دانلود را به جای ذخیره در دستگاه، در مرورگر باز کنید.','Open in browser'=>'در مرورگر باز کنید','Summarize this product in 1-2 short sentences. We’ll show it at the top of the page.'=>'این محصول را در ۱ تا ۲ جمله کوتاه خلاصه کنید. ما آن را در بالای صفحه نشان خواهیم داد.','Describe this product. What makes it unique? What are its most important features?'=>'این محصول را توضیح دهید. چه چیزی آن را منحصر به فرد می کند؟ مهم ترین ویژگی های آن چیست؟','Product types define available product details and attributes, such as downloadable files and variations. They’re also used for analytics and inventory management.'=>'انواع محصول جزئیات و ویژگی های محصول موجود را تعریف می کنند، مانند فایل ها و تغییرات قابل دانلود. آنها همچنین برای تجزیه و تحلیل و مدیریت موجودی استفاده می شوند.','Variable – a product with variations, each of which may have a different SKU, price, stock option, etc. For example, a t-shirt available in different colors and/or sizes.'=>'تنوع - محصولی با تنوع، که هر یک ممکن است شناسه، قیمت، گزینه موجودی و غیره متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال، یک تی‌شرت موجود در رنگ‌ها و/یا اندازه‌های مختلف.','External or Affiliate – one that you list and describe on your website but is sold elsewhere.'=>'خارجی یا افیلیت - موردی که در وب‌سایت خود فهرست و توصیف می‌کنید اما در جای دیگری فروخته می‌شود.','Grouped – a collection of related products that can be purchased individually and only consist of simple products. For example, a set of six drinking glasses.'=>'گروه‌بندی‌شده – مجموعه‌ای از محصولات مرتبط که می‌توان آنها را به‌صورت جداگانه خریداری کرد و فقط از محصولات ساده تشکیل شده است. به عنوان مثال، مجموعه ای از شش لیوان نوشیدنی.','Simple – covers the vast majority of any products you may sell. Simple products are shipped and have no options. For example, a book.'=>'ساده - اکثر محصولاتی را که ممکن است بفروشید پوشش می دهد. محصولات ساده ارسال می شوند و هیچ گزینه ای ندارند. مثلا یک کتاب.','Sofia District'=>'مناطق صوفیه','block descriptionDisplay products from your store in a grid layout.'=>'محصولات فروشگاه خود را به صورت شبکه ای نمایش دهید.','block titleAll Products'=>'همه محصولات','block descriptionDisplay a grid of products from your selected categories.'=>'شبکه ای از محصولات را از دسته های انتخابی خود نمایش دهید.','block titleProducts by Category'=>'محصولات بر اساس دسته‌بندی','block descriptionShow all product categories as a list or dropdown.'=>'همه دسته بندی های محصول را به صورت لیست یا کشویی نمایش دهید.','block titleProduct Categories List'=>'لیست دسته‌های محصول','block descriptionDisplay a grid of your all-time best selling products.'=>'شبکه ای از پرفروش ترین محصولات تاریخ خود را نمایش دهید.','block titleBest Selling Products'=>'پرفروش‌ترین محصولات','You cannot edit this item because it is in the Trash. Please restore it and try again.'=>'شما نمی‌توانید این مورد را ویرایش کنید زیرا در زباله‌دان است. لطفا آن را بازیابی کنید و دوباره امتحان کنید.','This info will be displayed on the product page, category pages, social media, and search results.'=>'این اطلاعات در صفحه محصول، صفحات دسته بندی، رسانه های اجتماعی و نتایج جستجو نمایش داده می شود.','Buy one of this item'=>'از این کالا یکی بخرید','Postcode / ZIP:'=>'کد پستی:','City:'=>'شهر:','Country / region:'=>'کشور / منطقه:','Thumbnail image'=>'تصویر بند انگشتی ','Invalid table id: %s.'=>'شناسه جدول نامعتبر است: %s.','Can not re-use table alias "%s" in OrdersTableQuery.'=>'امکان استفاده مجدد از نام مستعار جدول "%s" در OrdersTableQuery وجود ندارد.','%s can not be used as a table alias in OrdersTableQuery'=>'%s را نمی توان به عنوان نام مستعار جدول در OrdersTableQuery استفاده کرد','Invalid order IDs in call to read_multiple()'=>'شناسه‌های سفارش نامعتبر در فراخوانی read_multiple()','List products and create ads on Facebook and Instagram.'=>'لیست محصولات و ایجاد تبلیغات در فیس بوک و اینستاگرام.','List products and create ads on Facebook and Instagram with Facebook for WooCommerce'=>'فهرست محصولات و ایجاد تبلیغات در فیس بوک و اینستاگرام با فیس بوک برای ووکامرس','You don\'t have permission to create a new order'=>'شما اجازه ایجاد یک سفارش جدید را ندارید','You do not have permission to edit this order'=>'شما اجازه ویرایش این سفارش را ندارید','You attempted to edit an order that does not exist. Perhaps it was deleted?'=>'شما سعی کردید سفارشی را ویرایش کنید که وجود ندارد. شاید حذف شده؟','Key'=>'کلید','Add Custom Field'=>'افزودن زمینهٔ سفارشی','Enter new'=>'وارد کردن جدید','— Select —'=>'— انتخاب —','Value'=>'مقدار','Add New Custom Field:'=>'افزودن زمینهٔ سفارشی تازه:','https://wordpress.org/support/article/custom-fields/'=>'https://wordpress.org/support/article/custom-fields/','Custom Fields'=>'زمینه‌های سفارشی','With WooPayments, you can securely accept major cards, Apple Pay, and payments in over 100 currencies – with no setup costs or monthly fees – and you can now accept in-person payments with the Woo mobile app.'=>'با WooPayments، می‌توانید کارت‌های اصلی، اپل پی و پرداخت‌ها را با بیش از ۱۰۰ ارز - بدون هزینه راه‌اندازی یا کارمزد ماهانه - به‌طور ایمن بپذیرید و اکنون می‌توانید پرداخت‌های حضوری را با برنامه تلفن همراه وو بپذیرید.','With WooPayments, you can securely accept major cards, Apple Pay, and payments in over 100 currencies. Track cash flow and manage recurring revenue directly from your store’s dashboard - with no setup costs or monthly fees.'=>'با WooPayments، می‌توانید کارت‌های اصلی، اپل پی و پرداخت‌های بیش از ۱۰۰ ارز را به‌طور امن بپذیرید. جریان نقدی را ردیابی کنید و درآمدهای مستمر را مستقیماً از داشبورد فروشگاه خود مدیریت کنید - بدون هزینه راه اندازی یا کارمزد ماهانه.','Return the default payment suggestions when woocommerce_show_marketplace_suggestions and woocommerce_setting_payments_recommendations_hidden options are set to no'=>'وقتی گزینه‌های woocommerce_show_marketplace_suggestions و woocommerce_setting_payments_recommendations_hidden روی no تنظیم شده‌اند، پیشنهادات پرداخت پیش‌فرض را برگردانید.','Displays search results for your store.'=>'نتایج جستجو را برای فروشگاه شما نمایش می‌دهد.','Displays products filtered by a tag.'=>'نمایش محصولات فیلتر شده براساس یک برچسب.','Displays products filtered by a category.'=>'نمایش محصولات فیلتر شده بر اساس یک دسته.','Displays your products.'=>'محصولات شما را نمایش می‌دهد.','Displays a single product.'=>'یک محصول را نمایش می‌دهد.','Could not register file "%s" as a block pattern ("Title" field missing)'=>'Could not register file "%s" as a block pattern ("Title" field missing)','Could not register file "%1$s" as a block pattern (invalid slug "%2$s")'=>'Could not register file "%1$s" as a block pattern (invalid slug "%2$s")','Could not register file "%s" as a block pattern ("Slug" field missing)'=>'Could not register file "%s" as a block pattern ("Slug" field missing)','Could not find classname for order ID %d'=>'نام کلاس برای شناسه سفارش %d یافت نشد','Order date, hour, minute and/or second are missing.'=>'تاریخ سفارش، ساعت، دقیقه و/یا ثانیه وجود ندارد.','Payment method is missing.'=>'روش پرداخت وجود ندارد.','Order status is missing.'=>'وضعیت سفارش وجود ندارد.','Add New (MVP)'=>'افزودن جدید (MVP)','%s terms'=>'%s مورد','1 term'=>'۱ مورد','%1$s... (%2$s more)'=>'%1$s... (%2$s بیشتر)','Wow your shoppers'=>'خریداران خود را تحت تأثیر قرار دهید','Access discounted shipping rates with DHL and USPS.'=>'با DHL و USPS به نرخ‌های حمل و نقل با تخفیف دسترسی داشته باشید.','Discounted rates'=>'نرخ‌های تخفیف‌دار','Pick up an order, then just pay, print, package and post.'=>'یک سفارش را بردار، بعد فقط پرداخت کن، چاپ کن، بسته‌بندی کن و پستش کن.','Print at home'=>'در خانه چاپ کنید','Buy postage when you need it'=>'در صورت نیاز هزینه پست بخرید','Could not create order in posts table.'=>'نمی‌توان سفارش را در جدول نوشته‌ها ایجاد کرد.','%s order status changed.'=>'وضعیت %s سفارش تغییر کرد.','Order status changed by bulk edit.'=>'وضعیت سفارش با ویرایش گروهی تغییر کرد.','The %1$s plugin has been deactivated as the latest improvements are now included with the %2$s plugin.'=>'افزونه %1$s غیرفعال شده است زیرا جدیدترین پیشرفت‌ها اکنون در افزونه %2$s گنجانده شده است.','Batch %1$d (%2$d orders) completed in %3$d seconds'=>'دسته %1$d (%2$d سفارش) در %3$d ثانیه تکمیل شد','Review shipping options'=>'گزینه‌های حمل و نقل را بررسی کنید','Template used to display the Mini-Cart drawer.'=>'الگوی مورد استفاده برای نمایش کشوی سبد خرید کوچک.','Template nameMini-Cart'=>'سبد خرید کوچک','Template nameProduct Search Results'=>'نتایج جستجوی محصول','Template nameProducts by Tag'=>'محصولات براساس برچسب','Template nameProducts by Category'=>'محصولات بر اساس دسته‌بندی','Template nameProduct Catalog'=>'کاتالوگ محصول','Template nameSingle Product'=>'تک محصول','A valid event name must be specified.'=>'یک نام رویداد معتبر باید مشخص شود.','Order date parsed by DateTime::formatM d, Y @ h:i A'=>'M d, Y @ h:i A','Discover other payment providers'=>'سایر ارائه‌دهندگان پرداخت را کشف کنید','Discover additional payment providers'=>'ارائه‌دهندگان پرداخت اضافی را کشف کنید','Finish set up'=>'پایان راه‌اندازی','Choose a default form value if you want a certain variation already selected when a user visits the product page.'=>'اگر می‌خواهید زمانی که کاربر از صفحه محصول بازدید می‌کند، تنوع خاصی از قبل انتخاب شده باشد، یک مقدار فرم پیش‌فرض را انتخاب کنید.','Check to let customers to purchase only 1 item in a single order. This is particularly useful for items that have limited quantity, for example art or handmade goods.'=>'علامت بزنید تا مشتریان بتوانند تنها ۱ مورد را در هر سفارش خریداری کنند. این بیشتر برای اقلامی مفید است که تعداد محدودی دارند، مانند آثار هنری یا کالاهای دست ساز.','Limit purchases to 1 item per order'=>'خریدها را به 1 مورد در هر سفارش محدود کنید','Webhook created on date parsed by DateTime::formatM d, Y @ h:i A'=>'M d, Y @ h:i A','block descriptionDisplay a grid of products with selected attributes.'=>'نمایش شبکه‌ای از محصولات با ویژگی‌های انتخاب شده.','block titleProducts by Attribute'=>'محصولات براساس ویژگی','block descriptionDisplay a grid of products with selected tags.'=>'نمایش شبکه‌ای از محصولات با برچسب‌های انتخاب شده.','block titleProducts by Tag'=>'محصول براساس برچسب','block descriptionDisplay a selection of hand-picked products in a grid.'=>'منتخبی از محصولات دست‌چین‌شده را در یک شبکه نمایش دهید.','block keywordHandpicked Products'=>'محصولات دست‌چین شده','block titleHand-picked Products'=>'محصولات دست‌چین شده','No pending reviews'=>'هیچ نقد و بررسی‌ای در انتظار بررسی نیست','No approved reviews'=>'هیچ نقد و بررسی‌ای تأیید نشده است','No reviews'=>'بدون نقد و بررسی','%s pending review'=>'%s نقد و بررسی در انتظار بررسی','%s approved review'=>'%s نقد و بررسی تأیید شده','%s review'=>'%s نقد و بررسی','%s-star rating'=>'%s-امتیاز ستاره‌ای','Filter by review rating'=>'صافی بر اساس امتیاز نقد و بررسی','All ratings'=>'همه امتیازات','Filter by review type'=>'صافی بر اساس نوع نقد و بررسی','Replies'=>'پاسخ‌ها','All types'=>'همهٔ گونه‌ها','Empty Spam'=>'خالی کردن هرزنامه','%1$d out of 5'=>'%1$d از 5','g:i a'=>'g:i a','In reply to %s.'=>'در پاسخ به %s.','Select review'=>'انتخاب نقد و بررسی','No reviews found.'=>'نقد و بررسی‌ای یافت نشد.','No reviews awaiting moderation.'=>'نقد و بررسی‌ای برای مدیریت کردن وجود ندارد.','product reviewsTrash (%s)'=>'پاک کردن (%s)','product reviewsSpam (%s)'=>'هرزنامه (%s)','product reviewsApproved (%s)'=>'تأییدشده (%s)','product reviewsPending (%s)'=>'در انتظار تأیید (%s)','product reviewsAll (%s)'=>'همه (%s)','reviewNot spam'=>'هرزنامه نیست','reviewMark as spam'=>'نشانه‌گذاری به عنوان هرزنامه','column nameSubmitted on'=>'ارسال شده در','column nameReview'=>'نقد و بررسی','Author'=>'نویسنده','review typeType'=>'نوع','Reply'=>'پاسخ دادن','Reply to this review'=>'پاسخ دادن به‌این نقد و بررسی','Quick Edit'=>'ویرایش سریع','Quick edit this review inline'=>'ویرایش سریع این بررسی درون خطی','Edit this review'=>'ویرایش این نقد و بررسی','verbTrash'=>'حذف کردن','Delete Permanently'=>'پاک کردن برای همیشه','reviewNot Spam'=>'هرزنامه نیست','Restore this review from the spam'=>'بازیابی این نقد و بررسی از جفنگیات','verbSpam'=>'جفنگ','Mark this review as spam'=>'نشانه‌گذاری این نقد و بررسی به عنوان جفنگ','Approve this review'=>'پذیرفتن این دیدگاه','Unapprove'=>'نپذیرفتن','Unapprove this review'=>'نپذیرفتن این دیدگاه','Visit new location'=>'بازدید از مکان جدید','Product reviews can now be managed from Products > Reviews.'=>'اکنون می‌توانید نقد و بررسی‌های محصول را از محصولات > نقد و بررسی‌ها مدیریت کنید.','Product reviews have moved!'=>'نقد و بررسی‌های محصول جابه‌جا شده!','Search Reviews'=>'جست‌وجوی دیدگاه‌ها','Moderate Review'=>'مدیریت دیدگاه','Moderate Review Reply'=>'مدیریت پاسخ نقد و بررسی','Edit Review'=>'ویرایش دیدگاه','Edit Review Reply'=>'ویرایش پاسخ نقد و بررسی','%s review permanently deleted'=>'%s نقد و بررسی برای همیشه پاک شد.','%s review restored from the Trash'=>'%s نقد و بررسی از زباله‌دان بازیابی شد','%s review moved to the Trash.'=>'%s نقد و بررسی به زباله‌دان منتقل شد.','%s review restored from the spam'=>'%s نقد و بررسی از هرزنامه بازیابی شد','%s review marked as spam.'=>'%s نقد و بررسی به عنوان هرزنامه نشانه‌گذاری شد.','%s review unapproved'=>'%s نقد و بررسی رد شد','%s review approved'=>'%s نقد و بررسی پذیرفته شد','%s Review in moderation'=>'%s نقد و بررسی در انتظار بررسی','%s Review'=>'%s نقد و بررسی','Error: Please type your reply text.'=>'خطا: لطفاً متن نقد و بررسیتان را بنویسید.','Sorry, you must be logged in to reply to a review.'=>'با عرض پوزش، شما باید وارد شوید تا بتوانید به نقد و بررسی پاسخ دهید.','Error: You can\'t reply to a review on a draft product.'=>'خطا: نمی‌توانید به نقد و بررسی محصولی که در پیش‌نویس است پاسخ دهید.','Error: Please type your review text.'=>'خطا: لطفاً متن نقد و بررسیتان را بنویسید.','order dates dropdown%1$s %2$d'=>'%1$s %2$d','All dates'=>'همهٔ تاریخ‌ها','%1$d error found: %2$s. Please review the error above.'=>'%1$d خطا پیدا شد: %2$s. لطفا خطای بالا را بررسی کنید.','Set up tax rates'=>'نرخ‌های مالیات را تنظیم کنید','Add %1$s and %2$d more product to my store'=>'%1$s و %2$d محصول دیگر را به فروشگاه من اضافه کنید','You added %1$s and %2$d other product'=>'%1$s و %2$d محصول دیگر را اضافه کردید','You added %1$s'=>'شما %1$s را اضافه کردید','Limit result to items with specified user ids.'=>'نتیجه را به مواردی با شناسه های کاربری مشخص شده محدود کنید.','Force retrieval of fresh data instead of from the cache.'=>'بازیابی اجباری داده های تازه به جای کش.','Caught exception while cancelling action "%1$s": %2$s'=>'در حین لغو اقدام، استثنا گرفت: "%1$s": %2$s','Registered schema for %s'=>'اسکیمای ثبت شده برای %s','action marked as failed after %s seconds. Unknown error occurred. Check server, PHP and database error logs to diagnose cause.'=>'عملیات پس از %s ثانیه به عنوان ناموفق علامت‌گذاری شد. خطای ناشناخته رخ داد. گزارش‌های خطای سرور، PHP و پایگاه داده را برای تشخیص علت، بررسی کنید.','Enable guided mode'=>'فعال‌سازی حالت راهنما','block titleFeatured Product'=>'محصول ویژه','block descriptionVisually highlight a product category and encourage prompt action.'=>'به صورت بصری یک دسته محصول را برجسته و اقدام سریع را تشویق کنید.','block titleFeatured Category'=>'دستهٔ ویژه','String processors must be an array of valid callbacks.'=>'String processors must be an array of valid callbacks.','How many notes in the database?'=>'چند یادداشت در پایگاه‌داده است؟','Notes'=>'یادداشت‌ها','Not all expected'=>'همه‌ی چیزی که مورد انتظار بود نیست','Do the important options return expected values?'=>'آیا گزینه های مهم مقادیر مورد انتظار را برمی گرداند؟','Options'=>'گزینه‌ها','Not scheduled'=>'برنامه‌ریزی نشده','Is the daily cron job active, when does it next run?'=>'آیا کار روزانه cron فعال است، بعد کی اجرا می شود؟','Daily Cron'=>'کرون روزانه','Which features are disabled?'=>'کدام امکانات غیرفعال هستند؟','Disabled Features'=>'امکانات غیرفعال','Which features are enabled?'=>'چه امکاناتی فعال هستند؟','Enabled Features'=>'امکانات فعال','This section shows details of WC Admin.'=>'این بخش جزئیات مدیریت WC را نشان می دهد.','Admin'=>'مدیر','Grow your online sales by promoting your products on TikTok to over one billion monthly active users around the world.'=>'با تبلیغ محصولات خود در TikTok به بیش از یک میلیارد کاربر فعال ماهانه در سراسر جهان، فروش آنلاین خود را افزایش دهید.','TikTok for WooCommerce'=>'TikTok برای ووکامرس','There is %1$d order to be verified.'=>'%1$d سفارش برای تایید کردن وجود دارد.','%1$d order was verified in %2$d seconds.'=>'%1$d سفارش در %2$d ثانیه تایید شد.','Verification completed.'=>'تاییدیه کامل شد.','Infinite loop detected, aborting. No errors found.'=>'حلقه بی‌نهایت شناسایی شد، در حال متوقف کردن. هیچ خطایی پیدا نشد.','There are no orders to verify, aborting.'=>'هیچ دستوری برای تأیید وجود ندارد، لغو می‌شود.','%1$d order was synced in %2$d seconds.'=>'%1$d سفارش در %2$d ثانیه همگام سازی شد.','Batch %1$d (%2$d orders) completed in %3$d seconds.'=>'دسته %1$d (%2$d سفارش) در %3$d ثانیه تکمیل شد.','There are no orders to sync, aborting.'=>'هیچ دستوری برای همگام‌سازی وجود ندارد، لغو می‌شود.','There is %1$d order to be synced.'=>'%1$d سفارش برای انتقال وجود دارد.','Admin menu nameHome'=>'خانه','Limit results to those with a SKU that partial matches a string.'=>'نتایج را به آنهایی که دارای SKU هستند که تا حدی با یک عبارت مطابقت دارد، محدود کنید.','Whether an order needs processing before it can be completed.'=>'اینکه آیا یک سفارش قبل از تکمیل نیاز به پردازش دارد یا خیر.','Whether an order needs payment, based on status and order total.'=>'اینکه آیا یک سفارش بر اساس وضعیت و کل سفارش نیاز به پرداخت دارد یا خیر.','Whether an order can be edited.'=>'آیا می توان یک سفارش را ویرایش کرد.','Properties of the main product image.'=>'ویژگی های تصویر محصول اصلی.','Failed to initialise WC_Filesystem API while trying to update the MaxMind Geolocation database.'=>'هنگام تلاش برای به روز رسانی پایگاه داده MaxMind Geolocation، راه اندازی API WC_Filesystem انجام نشد.','PIN Code'=>'کد پین','block descriptionShows cart items.'=>'اقلام سبد خرید را نشان می‌دهد.','block titleCart Items'=>'اقلام سبد خرید','block descriptionShows the cart taxes row.'=>'ردیف مالیات سبد خرید را نشان می‌دهد.','block titleTaxes'=>'مالیات‌ها','block descriptionShows the cart subtotal row.'=>'ردیف جمع جزء را نمایش می‌دهد.','block titleSubtotal'=>'جمع جزء','block descriptionShows the cart shipping row.'=>'ردیف حمل و نقل سبد خرید را نشان می‌دهد.','block titleShipping'=>'حمل و نقل','block descriptionShows the heading row.'=>'ردیف تیتر سبد خرید را نشان می‌دهد.','block titleHeading'=>'سرتیتر','block descriptionShows the cart fee row.'=>'ردیف هزینۀ سبد خرید را نشان می‌دهد.','block titleFees'=>'هزینه‌ها','block descriptionShows the cart discount row.'=>'ردیف تخفیف سبد خرید را نشان می‌دهد.','block titleDiscount'=>'تخفیف','block descriptionShows the apply coupon form.'=>'فرم اعمال کدتخفیف را نشان می‌دهد.','block titleCoupon Form'=>'فرم کد تخفیف','%s is not a valid URL.'=>'%s نشانی معتبری نیست.','Product download migration: %1$s (for product %1$d) could not be added to the list of approved download directories.'=>'انتقال بارگیری محصول: %1$s (برای محصول %1$d) نمی‌تواند به فهرست دانلود دایرکتوری‌های تایید شده اضافه شود.','Approved product download URLs migrationinvalid URL'=>'نشان اینترنتی نا معتبر است','Approved Download Directories sync: completed batch %1$d (%2$d%% complete).'=>'همگام‌سازی مسیرهای پذیرفته‌شدۀ بارگیری: دسته کامل شده %1$d (%2$d%% کامل).','Approved Download Directories sync: scan is complete!'=>'همگام‌سازی مسیرهای پذیرفته‌شدۀ بارگیری: اسکن کامل شد!','Approved Download Directories sync: new scan scheduled.'=>'همگام‌سازی مسیرهای پذیرفته‌شدۀ بارگیری: اسکن جدید برنامه‌ریزی شده.','Synchronization of approved product download directories is already in progress.'=>'همگام سازی فهرست های دانلود محصول تایید شده در حال حاضر در حال انجام است.','It was not possible to synchronize download directories following the most recent update.'=>'همگام‌سازی پوشه‌های دانلود، پس از به روز رسانی به ۶.۴.۰ امکان پذیر نبود.','Approved directory URLs cannot be longer than 256 characters.'=>'URL های دایرکتوری تایید شده نمی توانند بیشتر از 256 کاراکتر باشند.','URL could not be updated (probable database error).'=>'URL نمی‌تواند به‌روز شود (خطای احتمالی پایگاه‌داده).','URL could not be added (probable database error).'=>'URL نمی‌تواند اضافه شود (خطای احتمالی پایگاه‌داده).','"%s" could not be saved. Please review, ensure it is a valid URL and try again.'=>'"%s" ذخیره نشد. لطفا بررسی کنید، مطمئن شوید که یک URL معتبر است و دوباره امتحان کنید.','URL was successfully updated.'=>'آدرس با موفقیت به روز شد.','URL was successfully added.'=>'نشانی با موفقیت افزوده شد.','%d URL could not be updated.'=>'%d نشانی نمی‌تواند به‌روزرسانی شود.','%d approved directory URL disabled.'=>'%d URL دایرکتوری تایید شده، غیرفعال است.','%d approved directory URL enabled.'=>'%d URL دایرکتوری تایید شده، فعال است.','%d approved directory URL deleted.'=>'%d URL دایرکتوری تایید شده، حذف شد.','Approved product download directoriesDirectory URL'=>'نشانی پوشه','Add New Approved Directory'=>'افزودن پوشۀ تأیید شده جدید','Edit Approved Directory'=>'ویرایش پوشۀ تأیید شده','Approved product download directoriesThe provided ID was invalid.'=>'شناسۀ ارائه شده نامعتبر است.','Approved Download Directories'=>'مسیرهای پذیرفته‌شدۀ بارگیری','Approved product download directoriesStart Enforcing Rules'=>'شروع اجرای قوانین','Approved product download directoriesStop Enforcing Rules'=>'اجرای قوانین را متوقف کنید','Approved Directory URLsSearch'=>'جستجو','Approved download directories'=>'مسیرهای پذیرفته‌شدۀ بارگیری','Approved product download directoriesDisable All'=>'غیرفعال کردن همه','Approved product download directoriesEnable All'=>'فعال‌سازی همه','Disable rule'=>'غیرفعال‌سازی قاعده','Enable rule'=>'فعال‌سازی قاعده','Product downloads listDelete permanently'=>'پاک کردن‌ برای همیشه','Product downloads listEdit'=>'ویرایش','Approved product download directoriesEnabled'=>'فعال','Approved product download directoriesURL'=>'آدرس','Approved product download directory viewsDisabled (%s)'=>'(%s) غیرفعال','Approved product download directory viewsEnabled (%s)'=>'فعال (%s)','Approved product download directory viewsAll (%s)'=>'همه (%s)','No approved directory URLs found.'=>'هیچ نشانی وب دایرکتوری تأیید شده ای یافت نشد.','You do not have permission to modify the list of approved directories for product downloads.'=>'شما اجازه تغییر فهرست دایرکتوری های تایید شده برای دانلود محصول را ندارید.','Approved Download Directories sync: scan has been cancelled.'=>'همگام‌سازی مسیرهای پذیرفته‌شدۀ بارگیری: اسکن لغو شده است.','The Approved Product Download Directories list is currently being synchronized with the product catalog (%d%% complete). If you need to, you can cancel it.'=>'فهرست راهنماهای دانلود محصول تأیید شده در حال حاضر با کاتالوگ محصول همگام سازی می شود (%d%% کامل شده است). در صورت نیاز می توانید آن را لغو کنید.','Cancel synchronization of approved directories'=>'لغو همگام‌سازی مسیرهای پذیرفته‌شدۀ بارگیری','Removes all existing entries from the Approved Product Download Directories list.'=>'تمام ورودی‌های موجود را از فهرست فهرست راهنمای دانلود محصول تأیید شده حذف می‌کند.','Empty the approved download directories list'=>'پاک کردن لیست مسیرهای پذیرفته‌شدۀ بارگیری','Updates the list of Approved Product Download Directories. Note that triggering this tool does not impact whether the Approved Download Directories list is enabled or not.'=>'لیست فهرست راهنمای دانلود محصولات تایید شده را به روز می کند. توجه داشته باشید که فعال کردن این ابزار بر فعال بودن یا نبودن لیست دایرکتوری های دانلود تایید شده تأثیری ندارد.','Synchronize approved download directories'=>'همگام‌سازی مسیرهای پذیرفته‌شدۀ بارگیری','Get your products in front of Pinterest users searching for ideas and things to buy. Get started with Pinterest and make your entire product catalog browsable.'=>'محصولات خود را در مقابل کاربران پینترست که در جستجوی ایده‌ها و چیزهایی برای خرید هستند قرار دهید. با پینترست شروع کنید و کل کاتالوگ محصولات خود را قابل مرور کنید.','Pinterest for WooCommerce'=>'پینترست برای ووکامرس','Affirm’s tailored Buy Now Pay Later programs remove price as a barrier, turning browsers into buyers, increasing average order value, and expanding your customer base.'=>'برنامه‌های سفارشی Affirm Buy Now Pay Later قیمت را به عنوان یک مانع حذف می‌کند، مرورگرها را به خریداران تبدیل می‌کند، میانگین ارزش سفارش را افزایش می‌دهد و پایگاه مشتری شما را گسترش می‌دهد.','Affirm'=>'Affirm','Enable a familiar, fast checkout for hundreds of millions of active Amazon customers globally.'=>'یک تسویه حساب سریع و آشنا را برای صدها میلیون مشتری فعال آمازون در سراسر جهان فعال کنید.','Amazon Pay'=>'Amazon Pay','Afterpay allows customers to receive products immediately and pay for purchases over four installments, always interest-free.'=>'پس از پرداخت به مشتریان این امکان را می دهد که محصولات را بلافاصله دریافت کنند و برای خریدهای خود در چهار قسط و همیشه بدون بهره پرداخت کنند.','Afterpay'=>'Afterpay','You added tax rates'=>'شما نرخ‌های مالیاتی افزودید','You added store details'=>'شما جزئیات فروشگاه را اضافه کردید','You created %s'=>'شما %s را ایجاد کردید','You added shipping costs'=>'هزینه‌های ارسال را افزودید','You added products'=>'محصولات را اضافه کردید','You set up payments'=>'پرداخت‌ها را تنظیم کنید','You added sales channels'=>'شما کانال‌های فروش را اضافه کردید','Gateway title.'=>'عنوان درگاه پرداخت','Priority of recommendation.'=>'اولویت توصیه','Array of plugin slugs.'=>'آرایه‌ای از نامک‌های افزونه','Suggestion visibility.'=>'قابلیتِ مشاهدۀ پیشنهاد','Gateway image.'=>'تصویر درگاه پرداخت','Suggestion ID.'=>'شناسۀ پیشنهاد','Suggestion description.'=>'توضیح پیشنهاد.','Sorry, experiment_name is required.'=>'متأسفیم، experiment_name ضروری است.','Only show meta which is meant to be displayed for an order.'=>'فقط متای را نشان دهید که برای سفارش نمایش داده می شود.','The downloadable file %s cannot be used as it has been disabled.'=>'فایل قابل دانلود %s نمی تواند استفاده شود زیرا غیرفعال شده است.','Headers already sent when generating download error message.'=>'Headers already sent when generating download error message.','The %1$sApproved Product Download Directories list%2$s has been updated. To protect your site, please review the list and make any changes that might be required. For more information, please refer to %3$sthis guide%2$s.'=>'فهرست %1$s فهرست راهنماهای دانلود محصول تأییدشده%2$s به‌روزرسانی شده است. برای محافظت از سایت خود، لطفاً فهرست را مرور کنید و هر گونه تغییری که ممکن است لازم باشد را انجام دهید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به %3$sاین راهنما%2$s مراجعه کنید.','Is your site enforcing the use of Approved Product Download Directories?'=>'آیا سایت شما از دایرکتوری های دانلود محصول تایید شده استفاده می کند؟','Enforce Approved Product Download Directories'=>'دایرکتوری های دانلود محصول تایید شده را اجرا کنید','The indicated downloads have been disabled (invalid location or filetype—%1$slearn more%2$s).'=>'دانلودهای مشخص شده غیرفعال شده اند (مکان یا نوع فایل نامعتبر & mdash;%1$s بیشتر بدانید %2$s).','Are you sure you wish to delete this item?'=>'مطمئنید که مایل به حذف این مورد هستید؟','Our request to the search API got response code %s.'=>'درخواست ما برای جستجوی API کد پاسخ %s را دریافت کرد.','Error saving order ID %1$s.'=>'خطا در هنگام ذخیره‌سازی سفارش با شناسۀ %1$s.','(no ID)'=>'(بدون شناسه)','Eswatini'=>'Eswatini','How easy was it to edit your product?'=>'چگونه به سادگی محصول خود را ویرایش کنیم؟','block descriptionBlock that displays the shopping button when the Mini-Cart is empty.'=>'بلوکی که وقتی مینی سبد خالی است، دکمه خرید را نمایش می دهد.','block titleMini-Cart Shopping Button'=>'دکمه سبد خرید کوچک','Custom orders tables have been deleted.'=>'جدول‌های سفارش‌های سفارشی حذف شده است.','Delete the custom orders tables'=>'جداول سفارشات سفارشی را حذف کنید','Nonce is invalid.'=>'کلید سرّی نامعتبر است.','Missing the Nonce header. This endpoint requires a valid nonce.'=>'فاقد کلید سرّی سربرگ. این نقطۀ پایانی به یک کلید سرّی معتبر نیاز دارد.','Plugin activation has been scheduled.'=>'فعال سازی افزونه برنامه ریزی شده است.','Plugin installation has been scheduled.'=>'نصب پلاگین برنامه ریزی شده است.','Optional parameter to get only specific task lists by id.'=>'پارامتر اختیاری برای دریافت فقط لیست وظایف خاص با شناسه.','Shows if the product needs to be configured before it can be bought.'=>'نشان می دهد که آیا محصول قبل از خرید نیاز به پیکربندی دارد یا خیر.','Order payment URL.'=>'آدرس پرداخت سفارش','The minimum quantity that can be added to the cart is %s'=>'حداقل مقداری که می‌توان به سبد خرید اضافه کرد %s است','The maximum quantity that can be added to the cart.'=>'حداکثر مقداری که می‌توان به سبد خرید اضافه کرد.','The minimum quantity that can be added to the cart.'=>'حداقل مقداری که می‌توان به سبد خرید اضافه کرد.','Received PDT notification for another account: %1$s. Order ID: %2$d.'=>'اعلان PDT برای حساب دیگر دریافت شد: %1$s. شناسه سفارش: %2$d.','Received PDT notification for order %1$d on endpoint for order %2$d.'=>'اعلان PDT برای سفارش %1$d در نقطه پایانی برای سفارش %2$d دریافت شد.','block keywordWooCommerce'=>'ووکامرس','block descriptionDisplay a checkout form so your customers can submit orders.'=>'یک فرم تسویه حساب را نمایش دهید تا مشتریان شما بتوانند سفارشات خود را ارسال کنند.','block titleCheckout'=>'تسویه حساب','block descriptionContains the products table and other custom blocks of filled mini-cart.'=>'شامل جدول محصولات و سایر بلوک های سفارشی مینی سبد خرید پر شده است.','block titleMini-Cart Items'=>'موارد سبد خرید کوچک','Email address (optional)'=>'آدرس ایمیل (اختیاری)','This means that the table is probably in an inconsistent state. It\'s recommended to run a new regeneration process or to resume the aborted process (Status - Tools - Regenerate the product attributes lookup table/Resume the product attributes lookup table regeneration) before enabling the table usage.'=>'این به این معنی است که جدول احتمالاً در وضعیت ناهماهنگی قرار دارد. توصیه می شود قبل از فعال کردن استفاده از جدول، یک فرآیند بازسازی جدید را اجرا کنید یا روند متوقف‌شده را از سر بگیرید (وضعیت > ابزارها > ایجاد مجدد جدول جستجوی ویژگی‌های محصول/ازسرگیری بازسازی جدول جستجوی ویژگی‌های محصول).','WARNING: The product attributes lookup table regeneration process was aborted.'=>'هشدار: فرآیند بازسازی جدول جستجوی ویژگی‌های محصول متوقف شد.','Resume'=>'ادامه دادن','Product attributes lookup table regeneration process has been resumed.'=>'روند بازسازی جدول جستجوی ویژگی‌های محصول از سر گرفته شده است.','This tool will resume the product attributes lookup table regeneration at the point in which it was aborted (%1$s products were already processed).'=>'این ابزار بازسازی جدول جستجوی ویژگی‌های محصول را در نقطه‌ای که در آن لغو شده است (%1$s محصولات قبلاً پردازش شده بودند) از سر می‌گیرد.','Resume the product attributes lookup table regeneration'=>'بازسازی جدول جستجوی ویژگی‌های محصول را از سر بگیرید','Product attributes lookup table regeneration process has been aborted.'=>'فرآیند بازسازی جدول جستجوی ویژگی‌های محصول متوقف شده است.','This tool will abort the regenerate product attributes lookup table regeneration. After this is done the process can be either started over, or resumed to continue where it stopped.'=>'این ابزار بازسازی مجدد جدول جستجوی ویژگی‌های محصول را لغو می‌کند. پس از انجام این کار، فرآیند می‌تواند از نو شروع شود، یا از سر گرفته شود تا جایی که متوقف شده است ادامه یابد.','Abort the product attributes lookup table regeneration'=>'بازسازی جدول جستجوی ویژگی‌های محصول را لغو کنید','The quantity added to the cart must be a multiple of %s'=>'مقدار اضافه شده به سبد خرید باید مضربی از %s باشد','This item is already in the cart and its quantity cannot be edited'=>'این کالا از قبل در سبد خرید موجود است و تعداد آن قابل ویرایش نیست','The amount that quantities increment by. Quantity must be an multiple of this value.'=>'مقداری که مقادیر افزایش می‌یابد. مقدار باید مضربی از این مقدار باشد.','How the quantity of this item should be controlled, for example, any limits in place.'=>'چگونه مقدار این مورد باید کنترل شود، به عنوان مثال، هرگونه محدودیت در محل.','Quantity of this item to add to the cart.'=>'تعداد این کالا برای افزودن به سبد خرید','Changing platforms might seem like a big hurdle to overcome, but it is easier than you might think to move your products, customers, and orders to WooCommerce. This article will help you with going through this process.'=>'تغییر پلتفرم‌ها ممکن است مانع بزرگی برای غلبه بر آن به نظر برسد، اما انتقال محصولات، مشتریان و سفارشاتتان به ووکامرس آسان تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید. این مقاله به شما کمک می‌کند تا این روند را طی کنید.','How to Migrate from Magento to WooCommerce'=>'نحوۀ مهاجرت از مجنتو به ووکامرس','When creating an account, send the new user a link to set their password'=>'هنگام ایجاد یک حساب کاربری، برای کاربر جدید پیوندی برای تنظیم رمز عبور ارسال کنید','Thuringia'=>'Thuringia','Schleswig-Holstein'=>'Schleswig-Holstein','Saxony-Anhalt'=>'Saxony-Anhalt','Saxony'=>'Saxony','Saarland'=>'Saarland','Rhineland-Palatinate'=>'Rhineland-Palatinate','North Rhine-Westphalia'=>'North Rhine-Westphalia','Lower Saxony'=>'Lower Saxony','Mecklenburg-Vorpommern'=>'Mecklenburg-Vorpommern','Hesse'=>'Hesse','Hamburg'=>'Hamburg','Bremen'=>'Bremen','Brandenburg'=>'Brandenburg','Berlin'=>'Berlin','Bavaria'=>'Bavaria','Baden-Württemberg'=>'Baden-Württemberg','block descriptionBlock that displays the title of the Mini-Cart block.'=>'بلوکی که عنوان بلوک سبد خرید کوچک را نمایش می‌دهد.','block titleMini-Cart Title'=>'عنوان سبد خرید کوچک','block descriptionBlock that displays the products table of the Mini-Cart block.'=>'بلوکی که جدول محصولات بلوک سبد خرید کوچک را نمایش می‌دهد.','block titleMini-Cart Products Table'=>'مینی سبد محصولات جدول','block descriptionBlock that displays the footer of the Mini-Cart block.'=>'بلوکی که پابرگ بلوک سبد خرید کوچک را نمایش می‌دهد.','block titleMini-Cart Footer'=>'پابرگ سبد خرید کوچک','block titleFilled Mini-Cart view'=>'نمای سبد خرید کوچکِ پُر','block descriptionBlocks that are displayed when the Mini-Cart is empty.'=>'بلوک‌هایی که وقتی سبد خرید کوچک خالی است نمایش داده می‌شوند.','block titleEmpty Mini-Cart view'=>'نمای سبد خرید کوچک خالی','Built by WooCommerce'=>'ساخته شده توسط ووکامرس','Save up to $800 in fees by managing transactions with WooPayments. With WooPayments, you can securely accept major cards, Apple Pay, and payments in over 100 currencies.'=>'با مدیریت تراکنش‌ها از طریق WooPayments تا ۸۰۰ دلار در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنید. با WooPayments می‌توانید کارت‌های اصلی، Apple Pay و پرداخت‌های بیش از ۱۰۰ ارز را به‌طور امن بپذیرید.','Accept credit cards and other popular payment methods with %1$sWooPayments%2$s'=>'کارت‌های اعتباری و سایر روش‌های پرداخت محبوب را با %1$sWooPayments%2$s بپذیرید','Please provide a valid promo note name.'=>'لطفاً یک نام یادداشت تبلیغاتی معتبر ارائه دهید.','The status of the coupon. Should always be draft, published, or pending review'=>'وضعیت کدتخفیف. همیشه باید پیش‌نویس، منتشرشده یا در انتظار بررسی باشد','Dismiss the gateway'=>'رد کردن درگاه','Task is not a subclass of `Task`'=>'Task زیر کلاس «Task» نیست','Number of employees of the store.'=>'تعداد کارمندان فروشگاه','You have installed a development version of WooCommerce which requires files to be built and minified. From the plugin directory, run pnpm install and then pnpm --filter=\'@woocommerce/plugin-woocommerce\' build to build and minify assets.'=>'شما یک نسخه توسعه‌یافته از ووکامرس را نصب کرده‌اید که نیاز به ساخت و کوچک‌سازی فایل‌ها دارد. از فهرست پلاگین، pnpm install را اجرا کنید و سپس pnpm --filter=\'@woocommerce/plugin-woocommerce\' build را برای ساخت و کوچک سازی دارایی‌ها اجرا کنید.','The database version for WooCommerce. This should be the same as your WooCommerce version.'=>'نسخه دیتابس ووکامرس. این نسخه باید برابر نسخه ووکامرس فعلی باشد.','Shop country/region'=>'کشور/منطقه فروشگاه','To start growing your business, head over to Woo.com, where you\'ll find the most popular WooCommerce extensions.'=>'برای شروع رشد کسب و کارتان، به Woo.com سر بزنید، جایی که معروفترین افزودنی‌های ووکامرس را خواهید یافت.','Oh no! We\'re having trouble connecting to the extensions catalog right now.'=>'ای وای! متاسفانه در اتصال به کاتالوگ افزودنی ها مشکلی وجود دارد.','Our request to the search API got a malformed response.'=>'درخواست ما به API جستجو با پاسخ ناقص مواجه شد.','Our request to the featured API got a malformed response.'=>'درخواست ما به API افزودنی های برجسته با پاسخ ناقص مواجه شد.','Our request to the featured API got error code %d.'=>'درخواست ما به API افزودنی های برجسته با کد خطای %d مواجه شد.','We encountered an SSL error. Please ensure your site supports TLS version 1.2 or above.'=>'ما با خطای SSL مواجه شدیم، لطفا مطمئن شوید سایت شما از TLS نسخه 1.2 یا بالاتر پشتیبانی می‌کند. ','La Guaira (Vargas)'=>'La Guaira (Vargas)','Treinta y Tres'=>'Treinta y Tres','Tacuarembó'=>'Tacuarembó','Soriano'=>'Soriano','Salto'=>'Salto','Rocha'=>'Rocha','Rivera'=>'Rivera','Paysandú'=>'Paysandú','Montevideo'=>'Montevideo','Maldonado'=>'Maldonado','Lavalleja'=>'Lavalleja','Flores'=>'Flores','Durazno'=>'Durazno','Colonia'=>'Colonia','Cerro Largo'=>'Cerro Largo','Canelones'=>'Canelones','Artigas'=>'Artigas','Usulután'=>'Usulután','La Unión'=>'La Unión','San Vicente'=>'San Vicente','San Salvador'=>'San Salvador','Sonsonate'=>'Sonsonate','San Miguel'=>'San Miguel','Santa Ana'=>'Santa Ana','Morazán'=>'Morazán','Cuscatlán'=>'Cuscatlán','Chalatenango'=>'Chalatenango','Cabañas'=>'Cabañas','Ahuachapán'=>'Ahuachapán','Ngöbe-Buglé'=>'Ngöbe-Buglé','Guna Yala'=>'Guna Yala','Emberá'=>'Emberá','West Panamá'=>'West Panamá','Veraguas'=>'Veraguas','Panamá'=>'Panamá','Los Santos'=>'Los Santos','Herrera'=>'Herrera','Darién'=>'Darién','Chiriquí'=>'Chiriquí','Coclé'=>'Coclé','Bocas del Toro'=>'Bocas del Toro','Río San Juan'=>'Río San Juan','Rivas'=>'Rivas','Nueva Segovia'=>'Nueva Segovia','Matagalpa'=>'Matagalpa','Masaya'=>'Masaya','Managua'=>'Managua','Madriz'=>'Madriz','Jinotega'=>'Jinotega','Estelí'=>'Estelí','Chontales'=>'Chontales','Chinandega'=>'Chinandega','Carazo'=>'Carazo','Boaco'=>'Boaco','Atlántico Sur'=>'Atlántico Sur','Atlántico Norte'=>'Atlántico Norte','Yoro'=>'Yoro','Santa Bárbara'=>'Santa Bárbara','Olancho'=>'Olancho','Ocotepeque'=>'Ocotepeque','Lempira'=>'Lempira','Intibucá'=>'Intibucá','Gracias a Dios'=>'Gracias a Dios','Francisco Morazán'=>'Francisco Morazán','El Paraíso'=>'El Paraíso','Cortés'=>'Cortés','Copán'=>'Copán','Comayagua'=>'Comayagua','Colón'=>'Colón','Choluteca'=>'Choluteca','Bay Islands'=>'Bay Islands','Atlántida'=>'Atlántida','Zamora-Chinchipe'=>'Zamora-Chinchipe','Tungurahua'=>'Tungurahua','Sucumbíos'=>'Sucumbíos','Santo Domingo de los Tsáchilas'=>'Santo Domingo de los Tsáchilas','Santa Elena'=>'Santa Elena','Pichincha'=>'Pichincha','Pastaza'=>'Pastaza','Orellana'=>'Orellana','Napo'=>'Napo','Morona-Santiago'=>'Morona-Santiago','Manabí'=>'Manabí','Loja'=>'Loja','Imbabura'=>'Imbabura','Guayas'=>'Guayas','Galápagos'=>'Galápagos','Esmeraldas'=>'Esmeraldas','El Oro'=>'El Oro','Cotopaxi'=>'Cotopaxi','Chimborazo'=>'Chimborazo','Carchi'=>'Carchi','Cañar'=>'Cañar','Azuay'=>'Azuay','Yuma'=>'Yuma','Valdesia'=>'Valdesia','Ozama'=>'Ozama','Higüamo'=>'Higüamo','Enriquillo'=>'Enriquillo','El Valle'=>'El Valle','Cibao Sur'=>'Cibao Sur','Cibao Norte'=>'Cibao Norte','Cibao Noroeste'=>'Cibao Noroeste','Cibao Nordeste'=>'Cibao Nordeste','San José'=>'San José','Puntarenas'=>'Puntarenas','Limón'=>'Limón','Heredia'=>'Heredia','Guanacaste'=>'Guanacaste','Cartago'=>'Cartago','Alajuela'=>'Alajuela','Vichada'=>'Vichada','Vaupés'=>'Vaupés','Valle del Cauca'=>'Valle del Cauca','Tolima'=>'Tolima','San Andrés & Providencia'=>'San Andrés & Providencia','Santander'=>'Santander','Risaralda'=>'Risaralda','Quindío'=>'Quindío','Putumayo'=>'Putumayo','Norte de Santander'=>'Norte de Santander','Nariño'=>'Nariño','Meta'=>'Meta','Magdalena'=>'Magdalena','La Guajira'=>'La Guajira','Huila'=>'Huila','Guaviare'=>'Guaviare','Guainía'=>'Guainía','Capital District'=>'Capital District','Cundinamarca'=>'Cundinamarca','Chocó'=>'Chocó','Cesar'=>'Cesar','Cauca'=>'Cauca','Casanare'=>'Casanare','Caquetá'=>'Caquetá','Caldas'=>'Caldas','Boyacá'=>'Boyacá','Atlántico'=>'Atlántico','Arauca'=>'Arauca','Antioquia'=>'Antioquia','Vlorë'=>'Vlorë','Tirana'=>'Tirana','Shkodër'=>'Shkodër','Lezhë'=>'Lezhë','Kukës'=>'Kukës','Korçë'=>'Korçë','Gjirokastër'=>'Gjirokastër','Fier'=>'Fier','Elbasan'=>'Elbasan','Durrës'=>'Durrës','Dibër'=>'Dibër','Berat'=>'Berat','block descriptionDisplay accepted payment methods.'=>'نمایش روش‌های پرداخت قابل قبول','block titleAccepted Payment Methods'=>'روش‌های پرداخت قابل قبول','Get more sales'=>'دستیابی به فروش بیشتر','A link to set a new password will be sent to your email address.'=>'یک لینک برای تعیین رمز عبور جدید به آدرس ایمیل شما ارسال می‌شود.','No theme is defined for this template.'=>'هیچ پوسته‌ای برای این الگو تعریف نشده است.','Drive sales with %1$sGoogle Listings and Ads%2$s'=>'هدایت فروش‌ها با %1$sGoogle Listings and Ads%2$s','List of extended deprecated tasks from the client side filter.'=>'فهرست کارهای منسوخ شده از فیلتر سمت سرویس گیرنده.','This is an order notification sent to customers containing order details after an order is placed on-hold from Pending, Cancelled or Failed order status.'=>'این یک اعلان سفارش است که حاوی جزئیات سفارش پس از توقف سفارش از وضعیت سفارش در حال تعلیق، لغو شده یا ناموفق برای مشتریان ارسال می‌شود.','Use `array_key_exists` to check for meta_data on WC_Shipping_Rate to get the correct result.'=>'Use `array_key_exists` to check for meta_data on WC_Shipping_Rate to get the correct result.','Product Reviews'=>'بررسی‌های محصول','There was an error generating your API Key.'=>'هنگام ایجاد کلید API شما خطایی روی داد.','Browse categories'=>'کاوش دسته‌ها','Valparaíso'=>'Valparaíso','Tarapacá'=>'Tarapacá','Región Metropolitana de Santiago'=>'Región Metropolitana de Santiago','Ñuble'=>'Ñuble','Maule'=>'Maule','Magallanes'=>'Magallanes','Los Ríos'=>'Los Ríos','Los Lagos'=>'Los Lagos','Libertador General Bernardo O\'Higgins'=>'Libertador General Bernardo O\'Higgins','Coquimbo'=>'Coquimbo','Biobío'=>'Biobío','Atacama'=>'Atacama','La Araucanía'=>'La Araucanía','Arica y Parinacota'=>'Arica y Parinacota','Antofagasta'=>'Antofagasta','Aisén del General Carlos Ibañez del Campo'=>'Aisén del General Carlos Ibañez del Campo','block descriptionColumn containing the checkout totals.'=>'ستون حاوی مجموع تسویه حساب.','block titleCheckout Totals'=>'مجموع تسویه حساب','block descriptionEnsure that customers agree to your Terms & Conditions and Privacy Policy.'=>'اطمینان حاصل کنید که مشتریان با شرایط و ضوابط و سیاست‌های حریم خصوصی شما موافقت می‌کنند.','block titleTerms and Conditions'=>'شرایط و ضوابط','block titleShipping Options'=>'گزینه‌های ارسال','block descriptionCollect your customer\'s shipping address.'=>'آدرس حمل و نقل مشتری خود را جمع آوری کنید.','block titleShipping Address'=>'آدرس ارسال محموله','block descriptionPayment options for your store.'=>'گزینه‌های پرداخت برای فروشگاه شما.','block titlePayment Options'=>'گزینه‌های پرداخت','block descriptionAllow customers to add a note to their order.'=>'به مشتریان اجازه دهید یک یادداشت به سفارش خود اضافه کنند.','block titleOrder Note'=>'یادداشت سفارش','block descriptionColumn containing checkout address fields.'=>'ستون حاوی فیلدهای آدرس پرداخت.','block titleCheckout Fields'=>'زمینه‌های پرداخت','block descriptionCollect your customer\'s contact information.'=>'اطلاعات تماس مشتری خود را جمع آوری کنید.','block titleContact Information'=>'اطلاعات تماس','block descriptionCollect your customer\'s billing address.'=>'آدرس صورتحساب مشتری خود را جمع آوری کنید.','block titleBilling Address'=>'آدرس صورت‌حساب','block descriptionAllow customers to place their order.'=>'به مشتریان اجازه دهید سفارش خود را ثبت کنند.','block titleActions'=>'عملیات‌ها','block descriptionAllow customers proceed to Checkout.'=>'به مشتریان اجازه دهید تا پرداخت را ادامه دهند.','block titleProceed to Checkout'=>'ادامه دادن به پرداخت','block descriptionContains blocks that are displayed when the cart contains products.'=>'حاوی بلوک‌هایی است که وقتی سبد خرید حاوی محصول است نمایش داده می‌شود.','block titleFilled Cart'=>'سبد خرید پُرشده','block descriptionContains blocks that are displayed when the cart is empty.'=>'حاوی بلوک‌هایی است که وقتی سبد خرید خالی است نمایش داده می‌شوند.','block titleEmpty Cart'=>'خالی کردن سبدخرید','block descriptionColumn containing the cart totals.'=>'ستون حاوی مجموع سبد خرید.','block titleCart Totals'=>'جمع سبد','block descriptionShow customers a summary of their order.'=>'به مشتریان خلاصه‌ای از سفارششان نمایش می‌دهد.','block titleOrder Summary'=>'خلاصه سفارش','block descriptionBlock containing current line items in Cart.'=>'بلوک حاوی موارد خط فعلی در سبد خرید.','block titleCart Line Items'=>'سطر موارد سبد خرید','block descriptionColumn containing cart items.'=>'ستون حاوی موارد سبد خرید.','block titleExpress Checkout'=>'پرداخت سریع','Sorry, this order requires a shipping option.'=>'با عرض پوزش، این سفارش به گزینۀ حمل و نقل نیاز دارد.','If this is a default attribute'=>'اگر این یک ویژگی پیش‌فرض است','Reach more shoppers and drive sales for your store. Integrate with Google to list your products for free and launch paid ad campaigns.'=>'به خریداران بیشتری دسترسی پیدا کنید و فروش را برای فروشگاه خود افزایش دهید. با گوگل ادغام شوید تا محصولات خود را به صورت رایگان فهرست کنید و کمپین های تبلیغاتی پولی راه اندازی کنید.','Google Listings & Ads'=>'Google Listings & Ads','The Eway extension for WooCommerce allows you to take credit card payments directly on your store without redirecting your customers to a third party site to make payment.'=>'افزونه Eway برای ووکامرس به شما این امکان را می دهد که پرداخت های کارت اعتباری را مستقیماً در فروشگاه خود بدون هدایت مشتریان خود به سایت شخص ثالث برای پرداخت انجام دهید.','Eway'=>'Eway','Task list ID does not exist'=>'شناسۀ لیست وظیفه موجود نیست','Task list ID already exists'=>'شناسۀ لیست وظیفه از قبل موجود است','Sorry, that task list was not found'=>'با عرض پوزش، لیست وظایف(کارها) پیدا نشد','Sorry, you are not allowed to hide task lists.'=>'متاسفانه شما مجاز نیستید وظایف(کارها) را ویرایش کنید.','Platform version to track.'=>'نسخۀ سکو برای ردیابی.','Platform to track.'=>'پلتفرم برای رهگیری.','Sorry, you post telemetry data.'=>'با عرض پوزش، شما داده‌های دورسنجی را ارسال می‌کنید.','Sorry, could not find anything. Try searching again using a different term.'=>'با عرض پوزش، چیزی پیدا نشد. با استفاده از عبارت دیگری دوباره جستجو کنید.','Developed by %s'=>'توسعه یافته توسط %s','Promoted'=>'تبلیغی','See more'=>'مشاهده بیشتر','Mini-Cart'=>'سبد خرید کوچک','Stock Status'=>'وضعیت موجودی','Returns number of products with each stock status.'=>'تعداد محصولات را در هر وضعیت انبار نشان بده.','If true, calculates stock counts for products in the collection.'=>'اگر درست باشد، تعداد موجودی محصولات موجود در مجموعه را محاسبه می کند.','Sorry, no task with that ID was found.'=>'متاسفیم، هیچ کاری برای آن شناسه پیدا نشد.','Sorry, no snoozeable task with that ID was found.'=>'متاسفیم، هیچ کاری که قابل به تعویق انداختن باشد با آن شناسه پیدا نشد.','Sorry, no dismissable task with that ID was found.'=>'متاسفانه کار غیرواجبی با آن شناسه پیدا نشد.','Sorry, you are not allowed to snooze onboarding tasks.'=>'متاسفانه، قادر به تعویق انداختن کارها نیستید.','Sorry, you are not allowed to retrieve onboarding tasks.'=>'متاسفانه، قادر به بازیابی کارها نیستید.','Optional parameter to query specific task list.'=>'پارامتر اختیاری برای پرس و جو لیست وظایف خاص.','Time period to snooze the task.'=>'دوره زمانی برای به تعویق انداختن کار.','Store email address.'=>'آدرس ایمیل فروشگاه.','Whether or not this store agreed to receiving marketing contents from Woo.com.'=>'آیا این فروشگاه با دریافت محتوای بازاریابی از Woo.com موافقت کرده یا نه.','Whether to consider GMT post dates when limiting response by published or modified date.'=>'آیا برای محدود کردن پاسخ بر اساس تاریخ انتشار یا تغییر، تاریخ پست GMT را در نظر بگیرید یا خیر.','Limit response to resources modified before a given ISO8601 compliant date.'=>'محدود کردن پاسخ به منابعی که قبل از تاریخ انطباق با ISO8601 اصلاح شده اند.','Limit response to resources modified after a given ISO8601 compliant date.'=>'محدود کردن پاسخ به منابع اصلاح شده پس از تاریخ انطباق با ISO8601.','This is where you can browse products in this store.'=>'اینجاست که می توانید محصولات این فروشگاه را مشاهده کنید.','Are you sure you want to remove the selected shipping?'=>'آیا بابت حذف شیوه حمل و نقل انتخاب شده، اطمینان دارید؟','Are you sure you want to remove the selected fees?'=>'آیا مطمئن هستید که می‌خواهید هزینه‌های انتخاب شده را حذف کنید؟','Add recommended marketing tools to reach new customers and grow your business'=>'ابزارهای بازاریابی توصیه شده را برای دستیابی به مشتریان جدید و رشد کسب و کار خود اضافه کنید','Set up marketing tools'=>'راه‌اندازی ابزار بازاریابی','Locations outside all other zones'=>'مکان‌های خارج از تمام مناطق دیگر','International'=>'بین‌المللی','%1$1sExplore our docs%2$2s for more information, or just get started!'=>'برای اطلاعات بیشتر %1$1sاسناد ما را کاوش کنید%2$2s، یا فقط شروع کنید!','Reach out to customers'=>'با مشتریان تماس بگیرید','Level up your email marketing with %1$sMailPoet%2$s'=>'با %1$sMailPoet%2$s سطح ایمیل مارکتینگ خود را ارتقا دهید','Enhance speed and security with %1$sJetpack%2$s'=>'افزایش سرعت و امنیت با %1$sجت‌پک%2$s','Get automated sales tax with %1$sWooCommerce Tax%2$s'=>'با %1$sمالیات WooCommerce%2$s مالیات بر فروش خودکار دریافت کنید','Print shipping labels with %1$sWooCommerce Shipping%2$s'=>'چاپ برچسب های حمل و نقل با %1$sWooCommerce Shipping%2$s','ZIP Code'=>'کد پستی','View details'=>'مشاهده جزئیات','per year'=>'در سال','Search for extensions'=>'جستجوی افزودنی‌ها','Grow your business with hundreds of free and paid WooCommerce extensions.'=>'با صدها افزونه رایگان و پولی ووکامرس، کسب و کار خود را توسعه دهید.','Browse Categories'=>'کاوش دسته‌ها','WooCommerce Marketplace'=>'فروشگاه ووکامرس','My Subscriptions %s'=>'اشتراک‌های من %s','Chernivtsi Oblast'=>'Chernivtsi Oblast','Files that may contain %1$sstore analytics%2$s reports were found in your uploads directory - we recommend assessing and deleting any such files.'=>'فایل‌هایی که ممکن است حاوی گزارش‌های %1$sstore analytics%2$s باشند در فهرست راهنمای آپلودهای شما یافت شدند - توصیه می‌کنیم چنین فایل‌هایی را ارزیابی و حذف کنید.','Potentially unsecured files were found in your uploads directory'=>'فایل‌های بالقوه ناامن در پوشه بارگذاری شما یافت شد','Update the table directly upon product changes, instead of scheduling a deferred update.'=>'به جای زمان‌بندی به‌روزرسانی به تعویق افتاده، جدول را مستقیماً با تغییرات محصول به‌روز کنید.','Direct updates'=>'به‌روزرسانی‌های مستقیم','Use the product attributes lookup table for catalog filtering.'=>'از جدول جستجوی ویژگی‌های محصول برای صافی کاتالوگ استفاده کنید.','Enable table usage'=>'فعال کردن استفاده از جدول','These settings are not available while the lookup table regeneration is in progress.'=>'این تنظیمات در حالی که بازسازی جدول جستجو در حال انجام است در دسترس نیست.','Product attributes lookup table'=>'جدول جستجوی ویژگی‌های محصول','Select a product to regenerate the data for, or leave empty for a full table regeneration:'=>'محصولی را برای بازسازی داده‌ها انتخاب کنید یا برای بازسازی کامل جدول خالی بگذارید:','Additional data to pass to the extension'=>'داده‌های اضافی برای انتقال به افزودنی','Extension\'s name - this will be used to ensure the data in the request is routed appropriately.'=>'نام افزودنی - این مورد برای اطمینان از مسیریابی مناسب داده‌های درخواست استفاده می‌شود.','Enable WooCommerce Analytics'=>'فعال‌سازی تجزیه و تحلیل ووکامرس','N. Revenue (formatted)'=>'کل درآمد خالص (قالب بندی شده).','Net total revenue (formatted).'=>'کل درآمد خالص (قالب بندی شده).','When true, refunded items are restocked.'=>'در صورت فعال بودن، موارد بازپرداخت شده دوباره موجود می‌شوند.','Shipping Phone Number'=>'شماره تلفن ارسال','Billing Phone Number'=>'شماره تلفن صورتحساب','Page titleRefund and Returns Policy'=>'سیاست مرجوعی و عودت','Page slugrefund_returns'=>'refund_returns','%1$s at %2$s %3$s'=>'%1$s در %2$s %3$s','Edit page'=>'ویرایش برگه','We have created a sample draft Refund and Returns Policy page for you. Please have a look and update it to fit your store.'=>'ما یک نمونه پیش‌نویس صفحه سیاست بازپرداخت و بازگشت برای شما ایجاد کرده‌ایم. لطفاً نگاه کنید و آن را به‌روز کنید تا متناسب با فروشگاه شما باشد.','Setup a Refund and Returns Policy page to boost your store\'s credibility.'=>'برای افزایش اعتبار فروشگاه خود، صفحه سیاست بازپرداخت و بازگشت را تنظیم کنید.','Print discounted USPS and DHL labels straight from your WooCommerce dashboard and save on shipping.'=>'برچسب های USPS و DHL با تخفیف را مستقیماً از داشبورد ووکامرس خود چاپ کنید و در هزینه ارسال صرفه جویی کنید.','Save time and money with WooCommerce Shipping'=>'با ارسال ووکامرس در زمان و هزینه خود صرفه‌جویی کنید','Limit result set to products that are low or out of stock. (Deprecated)'=>'نتیجه را محدود به محصولاتی کنید که کم یا موجود نیستند. (منسوخ)','%1$s could not be served using the Force Download method. A redirect will be used instead.'=>'%1$s با استفاده از روش دانلود اجباری قابل ارائه نیست. به جای آن از یک تغییر مسیر استفاده می‌شود.','%1$s could not be served using the X-Accel-Redirect/X-Sendfile method. A Force Download will be used instead.'=>'%1$s با استفاده از روش X-Accel-Redirect/X-Sendfile قابل ارائه نیست. به جای آن از دانلود اجباری استفاده خواهد شد.','If the "Force Downloads" or "X-Accel-Redirect/X-Sendfile" download method is selected but does not work, the system will use the "Redirect" method as a last resort. See this guide for more details.'=>'اگر روش بارگیری «دانلودهای اجباری» یا «X-Accel-Redirect/X-Sendfile» انتخاب شده باشد اما کارساز نباشد، سیستم از آخرین روش «تغییر مسیر» استفاده خواهد کرد. برای جزئیات بیشتر این راهنما را مشاهده کنید.','Allow using redirect mode (insecure) as a last resort'=>'اجازۀ استفاده از حالت تغییر مسیر (ناامن) به عنوان آخرین چاره','Set your store location and where you\'ll ship to.'=>'مکان فروشگاه خود و اینکه به کجا ارسال می کنید را مشخص کنید.','Choose payment providers and enable payment methods at checkout.'=>'ارائه دهندگان پرداخت را انتخاب کرده و روش‌های پرداخت را در هنگام پرداخت فعال کنید.','You\'re only one step away from getting paid. Verify your business details to start managing transactions with WooPayments.'=>'شما تنها یک قدم با کسب درآمد فاصله دارید. برای شروع مدیریت تراکنش‌ها با WooPayments، جزئیات کسب و کار خود را تأیید کنید.','Start by adding the first product to your store. You can add your products manually, via CSV, or import them from another service.'=>'با افزودن اولین محصول به فروشگاه خود شروع کنید. می‌توانید محصولات خود را به صورت دستی، از طریق فایل CSV اضافه کنید یا آنها را از سرویس دیگری وارد کنید.','Your store address is required to set the origin country for shipping, currencies, and payment options.'=>'آدرس فروشگاه شما برای تعیین کشور مبدا برای حمل و نقل، ارزها و گزینه‌های پرداخت لازم است.','Set your store location and configure tax rate settings.'=>'مکان فروشگاه خود و تنظیمات نرخ مالیات را پیکربندی کنید.','Good choice! You chose to add %1$s and %2$s to your store.'=>'انتخاب خوب! شما تصمیم گرفتید %1$s و %2$s را به فروشگاه خود اضافه کنید.','Grow your store'=>'فروشگاه خود را رشد دهید','The rate at which tax is applied.'=>'نرخ که مالیات اعمال می شود.','Notes are unavailable because the "admin-note" data store cannot be loaded.'=>'یادداشت‌ها در دسترس نیستند زیرا ذخیره داده «یادداشت مدیریت» بارگیری نمی‌شود.','Get backups'=>'پشتیبان گیری کنید','Store downtime means lost sales. One-click restores get you back online quickly if something goes wrong.'=>'تعطیلی فروشگاه به معنای از دست دادن فروش است. اگر مشکلی پیش بیاید، با یک کلیک بازیابی می‌شود.','Protect your WooCommerce Store with Jetpack Backup.'=>'از فروشگاه ووکامرس خود با پشتیبان‌گیر جت‌پک محافظت کنید.','Mollie'=>'Mollie','The Payfast extension for WooCommerce enables you to accept payments by Credit Card and EFT via one of South Africa’s most popular payment gateways. No setup fees or monthly subscription costs. Selecting this extension will configure your store to use South African rands as the selected currency.'=>'افزونه Payfast برای ووکامرس شما را قادر می سازد تا از طریق یکی از محبوب ترین درگاه های پرداخت آفریقای جنوبی، پرداخت با کارت اعتباری و EFT را بپذیرید. بدون هزینه راه اندازی یا هزینه اشتراک ماهانه. با انتخاب این افزونه، فروشگاه شما برای استفاده از راند آفریقای جنوبی به عنوان ارز انتخابی پیکربندی می‌شود.','Number of variation items sold.'=>'تعداد موارد تغییر فروخته‌شده','Variations Sold'=>'متغیر فروخته‌شده','Number of product items sold.'=>'تعداد محصولات فروخته‌شده','Products sold'=>'محصولات فروخته شده','Source of note.'=>'منبع یادداشت.','Data store:'=>'ذخیره داده‌ها:','This section shows details of Action Scheduler.'=>'این بخش جزئیات برنامه زمان‌بندی عملکرد را نشان می‌دهد.','Products by Rating list'=>'محصولات بر اساس لیست امتیاز','Recently Viewed Products list'=>'فهرست محصولات مشاهده‌شدۀ اخیر','Change status to cancelled'=>'تغییر وضعیت به لغو شده','Download %d ID'=>'بارگیری %d شناسه','Things to do next'=>'کارهای بعدی','Manage transactions without leaving your WordPress Dashboard. Only with WooPayments.'=>'تراکنش‌ها را بدون خروج از پیشخوان وردپرس خود مدیریت کنید. فقط با WooPayments.','Create and send purchase follow-up emails, newsletters, and promotional campaigns straight from your dashboard.'=>'ایمیل‌های پیگیری خرید، خبرنامه‌ها و کمپین‌های تبلیغاتی را مستقیماً از داشبورد خود ایجاد و ارسال کنید.','Invalid path provided.'=>'مسیر نامعتبر ارائه شده است.','How easy was it to add a product tag?'=>'افزودن برچسب محصول چقدر آسان بود؟','A link to a product.'=>'یک پیوند به یک محصول.','Product Link'=>'پیوند محصول','A link to a product tag.'=>'یک پیوند به یک برچسب محصول.','Product Tag Link'=>'پیوند برچسب محصول','A link to a product category.'=>'یک پیوند به یک دسته محصول.','Product Category Link'=>'لینک دسته‌بندی محصول','To ensure your store’s notifications arrive in your and your customers’ inboxes, we recommend connecting your email address to your domain and setting up a dedicated SMTP server. If something doesn’t seem to be sending correctly, install the WP Mail Logging Plugin or check the Email FAQ page.'=>'برای اطمینان از اینکه اعلان‌های فروشگاه شما به شما و مشتریانتان می‌رسد ’صندوق ورودی ، توصیه می کنیم آدرس ایمیل خود را به دامنه خود متصل کرده و یک سرور اختصاصی SMTP راه اندازی کنید. اگر به نظر می رسد چیزی به درستی ارسال نمی شود ، افزونه ثبت ایمیل WP را نصب کنید یا صفحه سوالات متداول ایمیل را بررسی کنید.','Delta Amacuro'=>'دلتا آماکورو','Federal Dependencies'=>'وابستگی‌های فدرال','Zulia'=>'زولیا','Yaracuy'=>'یاراکوی','Trujillo'=>'تروخیو','Táchira'=>'تاچیرا','Sucre'=>'سوکره','Portuguesa'=>'پورتوگسا','Nueva Esparta'=>'نوئوا اسپارتا','Monagas'=>'موناگاس','Miranda'=>'میراندا','Mérida'=>'مریدا','Lara'=>'لارا','Guárico'=>'گوآریکو','Falcón'=>'فالکون','Cojedes'=>'کوخدس','Carabobo'=>'کارابوبو','Bolívar'=>'بولیوار','Barinas'=>'باریناس','Aragua'=>'آراگوآ','Apure'=>'آپوره','Anzoátegui'=>'آنسوآتگی','Capital'=>'پایتخت','Filling in progress (%d)'=>'در حال تکمیل (%d)','Product attributes lookup table data is regenerating'=>'داده‌های جدول جستجوی ویژگی‌های محصول در حال بازسازی است','This tool will regenerate the product attributes lookup table data from existing product(s) data. This process may take a while.'=>'این ابزار داده‌های جدول جستجوی ویژگی‌های محصول را از داده‌های محصول(ها) موجود بازسازی می کند. این روند ممکن است مدتی طول بکشد.','Regenerate the product attributes lookup table'=>'بازسازی جدول جستجوی ویژگی‌های محصول','Accept credit and debit cards, offline (cash or bank transfer) and logged-in payments with money in Mercado Pago. Safe and secure payments with the leading payment processor in LATAM.'=>'کارتهای اعتباری و نقدی، آفلاین (پول نقد یا انتقال بانکی) و پرداخت‌های وارد شده با پول در Mercado Pago را بپذیرید. پرداخت امن و مطمئن با پردازنده پرداخت پیشرو در LATAM.','Mercado Pago Checkout Pro & Custom'=>'Mercado Pago Checkout Pro & Custom','Paystack helps African merchants accept one-time and recurring payments online with a modern, safe, and secure payment gateway.'=>'Paystack به بازرگانان آفریقایی کمک می کند تا با یک درگاه پرداخت مدرن، ایمن و مطمئن، پرداخت های یک بار و تکراری را به صورت آنلاین بپذیرند.','Paystack'=>'پی‌ستک','%s connected successfully'=>'%s با موفقیت متصل شد','MailPoet'=>'میل‌پوئت','How easy was it to add a product attribute?'=>'اضافه کردن ویژگی محصول چقدر آسان بود؟','How easy was it to add product category?'=>'افزودن دسته محصول چقدر آسان بود؟','How easy was it to use search?'=>'استفاده از جستجو چقدر آسان بود؟','Nice one; you\'ve created a WooCommerce store! Now it\'s time to add your first product and get ready to start selling.%s'=>'احسنت؛ شما یک فروشگاه ووکامرس ایجاد کردید! اکنون وقت آن است که اولین محصول خود را اضافه کرده و آماده شروع فروش شوید.%s','Hi there,'=>'درود،','%s (optional)'=>'%s (اختیاری)','Enable PayU’s exclusive plugin for WooCommerce to start accepting payments in 100+ payment methods available in India including credit cards, debit cards, UPI, & more!'=>'افزونه انحصاری PayU را برای ووکامرس فعال کنید تا پرداخت‌ها را با بیش از 100 روش پرداخت موجود در هند از جمله کارت‌های اعتباری، کارت‌های نقدی، UPI و موارد دیگر آغاز کنید!','PayU for WooCommerce'=>'PayU برای ووکامرس','Get ready to start selling'=>'آیا برای شروع فروش آماده‌اید؟','Add tax rates'=>'افزودن نرخ مالیات','Block name is required.'=>'Block name is required.','%1$s and %2$s'=>'%1$s و %2$s','Integration "%s" is not registered.'=>'Integration "%s" is not registered.','"%s" is already registered.'=>'"%s" is already registered.','Integration registry requires an identifier.'=>'Integration registry requires an identifier.','There was an error with an item in your cart.'=>'ایرادی در یکی از موارد سبد خریدتان وجود دارد.','There are not enough %s in stock. Please reduce the quantities in your cart.'=>'«%s» موجودی کافی ندارند. لطفا تعداد آنها را در سبد خریدتان کاهش دهید.','There is not enough %s in stock. Please reduce the quantity in your cart.'=>'«%s» موجودی کافی ندارد. لطفا تعداد آن را در سبد خریدتان کاهش دهید.','There are too many %s in the cart. Only 1 of each can be purchased. Please reduce the quantities in your cart.'=>'تعداد زیادی «%s» در سبد خرید شما وجود دارد. فقط یکی از هر کدام قابل خریداری است. لطفاً تعداد را در سبد خریدتان کاهش دهید.','There are too many %s in the cart. Only 1 can be purchased. Please reduce the quantity in your cart.'=>'تعداد زیادی «%s» در سبد خرید شما وجود دارند. فقط یکی از هر کدام قابل خریداری است. لطفاً تعداد را در سبد خریدتان کاهش دهید.','%s cannot be purchased. Please remove them from your cart.'=>'امکان خرید «%s» وجود ندارد. لطفاً آن را از سبد خریدتان حذف کنید.','%s cannot be purchased. Please remove it from your cart.'=>'امکان خرید «%s» وجود ندارد. لطفاً آن را از سبد خریدتان حذف کنید.','%s are out of stock and cannot be purchased. Please remove them from your cart.'=>'%s ناموجودند و امکان خریداری ندارند. لطفاً از سبد خریدتان حذفشان کنید.','%s is out of stock and cannot be purchased. Please remove it from your cart.'=>'%s ناموجود است و امکان خریداری ندارد. لطفاً از سبد خریدتان حذفش کنید.','Invalid user_id provided'=>'user_id وارد شده معتبر نیست','Favorite item not found'=>'مورد دلخواه یافت نشد','Favorite already exists'=>'قبلاً به لیست علاقه‌مندی‌ها اضافه شده است.','Adds the new WooCommerce settings UI.'=>'افزودن تنظیمات جدید طراحی واسط کاربری ووکامرس.','Tax class slug is invalid'=>'نامک کلاس مالیات معتبر نیست','City name, it doesn\'t support multiple values. Deprecated as of WooCommerce 5.3, \'cities\' should be used instead.'=>'نام شهر، از چندین مقدار پشتیبانی نمی کند. از ووکامرس 5.3 منسوخ شده است، به جای آن باید از «cities» استفاده شود.','Postcode/ZIP, it doesn\'t support multiple values. Deprecated as of WooCommerce 5.3, \'postcodes\' should be used instead.'=>'کدپستی، از چندین مقدار پشتیبانی نمی کند. از ووکامرس 5.3 منسوخ شده است، به جای آن باید از «postcodes» استفاده شود.','List of city names. Introduced in WooCommerce 5.3.'=>'لیست نام شهرها در ووکامرس 5.3 معرفی شده است.','List of postcodes / ZIPs. Introduced in WooCommerce 5.3.'=>'لیست کدهای پستی در ووکامرس 5.3 معرفی شده است.','Amount that will be refunded for this tax.'=>'مبلغی که بابت این مالیات مسترد خواهد شد.','Amount that will be refunded for this line item (excluding taxes).'=>'مبلغی که برای این مورد مسترد می شود (بدون مالیات).','Low Stock amount for the variation.'=>'حداقل تعداد موجودی برای این متغیر.','Limit result set to resources assigned to a specific parent. Applies to hierarchical taxonomies only.'=>'مجموعه نتایج را به منابع اختصاص داده شده به یک والدین خاص محدود کنید. فقط برای طبقه بندی های سلسله مراتبی اعمال می شود.','Offset the result set by a specific number of items. Applies to hierarchical taxonomies only.'=>'نتیجه تنظیم شده توسط تعداد خاصی از موارد را جبران کنید. فقط برای طبقه بندی های سلسله مراتبی اعمال می شود.','Low Stock amount for the product.'=>'حداقل تعداد موجودی محصول','Coupon item ID is readonly.'=>'شناسه کدتخفیف قابل ویرایش نیست.','Search for a page…'=>'جستجوی یک برگه…','Additional tax class "%1$s" couldn\'t be saved. %2$s.'=>'کلاس مالیاتی اضافی "%1$s" ذخیره نشد. %2$s.','Start selling'=>'فروشتان را آغاز کنید','You\'re almost there! Once you complete store setup you can start receiving orders.'=>'تقریباً تمام است! با راه‌اندازی فروشگاه، می توانید سفارشات خود را دریافت کنید.','of'=>'از','Step'=>'گام','WooCommerce Setup'=>'راه‌اندازی ووکامرس','When variation stock reaches this amount you will be notified by email. The default value for all variations can be set in the product Inventory tab. The shop default value can be set in Settings > Products > Inventory.'=>'وقتی موجودی متغیر به این مقدار رسید، از طریق ایمیل به شما اطلاع داده می شود. مقدار پیش‌فرض برای هر متغیر را می توان در برگه موجودی محصول تنظیم کرد. مقدار پیش‌فرض فروشگاه را می توان در پیکربندی > محصولات > موجودی تنظیم کرد.','Parent product\'s threshold (%d)'=>'آستانه موجودی محصول والد (%d)','When product stock reaches this amount you will be notified by email. It is possible to define different values for each variation individually. The shop default value can be set in Settings > Products > Inventory.'=>'وقتی موجودی محصول به این مقدار رسید، از طریق ایمیل به شما اطلاع داده می شود. مقدار پیش‌فرض برای هر محصول را می توان در برگه موجودی محصول تنظیم کرد. مقدار پیش‌فرض فروشگاه را می توان در پیکربندی > محصولات > موجودی تنظیم کرد.','Store-wide threshold (%d)'=>'آستانه موجودی فروشگاه (%d)','The selected product isn\'t a variation of %2$s, please choose product options by visiting %2$s.'=>'محصول انتخاب شده یک تنوع از %2$s نیست, لطفا گزینه‌های محصول را با مراجعه به %2$s انتخاب کنید.','%1$s (ID: %2$s)'=>'%1$s (شناسه: %2$s)','Effortless payments by Mollie: Offer global and local payment methods, get onboarded in minutes, and supported in your language.'=>'پرداخت‌های بدون دردسر توسط Mollie: روش‌های پرداخت جهانی و محلی را ارائه دهید، در عرض چند دقیقه سوار شوید و به زبان شما پشتیبانی شود.','PayPal Payments'=>'پرداخت‌های پی‌پال','Add manually'=>'افزودن','Optionally, how the metadata value should be displayed to the user.'=>'اختیاری، نحوه نمایش مقادیر فراداده به کاربر.','Value of the metadata.'=>'مقدار فراداده','Name of the metadata.'=>'نام فراداده','Metadata related to the item'=>'فرادادهٔ مربوط به مورد مورد','List of required payment gateway features to process the order.'=>'لیست ویژگی‌های درگاه پرداخت مورد نیاز برای پردازش سفارش.','List of cart fees.'=>'فهرست هزینه‌های سبد خرید.','The provided postcode / ZIP is not valid'=>'کدپستی / ZIP ارائه‌شده نامعتبر است','The provided state (%1$s) is not valid. Must be one of: %2$s'=>'حالت ارائه‌شده (%1$s) نامعتبر است. باید یکی از این موارد باشد: %2$s','Invalid country code provided. Must be one of: %s'=>'کد کشور ارائه‌شده نامعتبر است. باید یکی از این موارد باشد: %s','Total tax amount for this fee.'=>'مجموع بهای مالیات برای این هزینه.','Total amount for this fee.'=>'مجموع بهای این هزینه.','Fee total amounts provided using the smallest unit of the currency.'=>'کل مبالغ ارائه شده با استفاده از کوچکترین واحد پول.','The provided phone number is not valid'=>'شماره تلفن ارائه شده معتبر نیست','The provided email address is not valid'=>'نشانی ایمیل ارائه شده معتبر نیست','%s is required'=>'%s اجباری است','billing address'=>'نشانی صورتحساب','shipping address'=>'آدرس گیرنده','There was a problem with the provided %s:'=>'مشکلی در %s ارائه شده وجود داشت:','Sorry, we do not allow orders from the provided country (%s)'=>'متأسفیم، ما سفارشات از کشور مشخص شده را مجاز نمی دانیم (%s)','Sorry, we do not ship orders to the provided country (%s)'=>'متأسفیم، ما سفارشات را به کشور مشخص نشده ارسال نمی کنیم (%s)','The provided email address (%s) is not valid—please provide a valid email address'=>'نشانی ایمیل (%s) ارائه شده معتبر نیست—لطفا یک نشانی ایمیل معتبر ارائه کنید','A valid email address is required'=>'یک نشانی ایمیل معتبر لازم است.','Script with handle %s had a dependency on itself which has been removed. This is an indicator that your JS code has a circular dependency that can cause bugs.'=>'اسکریپت با دسته %s یک وابستگی به خودش داشت که حذف شد. این نشانگر این است که کد JS شما وابستگی دایره ای دارد که می تواند باعث ایجاد اشکال شود.','Sorry, creating the product with template failed.'=>'با عرض پوزش، ایجاد محصول با الگو انجام نشد.','Product template name.'=>'نام قالب محصول.','Extended task List'=>'لیست وظایف گسترده','You want your product catalog and images to look great and align with your brand. This guide will give you all the tips you need to get your products looking great in your store.'=>'شما می خواهید کاتالوگ محصولات و تصاویر شما عالی به نظر برسند و با نام تجاری شما هماهنگ باشند. این راهنما تمام نکاتی را که برای به نمایش گذاشتن محصولاتتان در فروشگاهتان نیاز دارید به شما ارائه می دهد.','How to customize your product catalog'=>'نحوۀ سفارشی‌سازی فهرست محصول','Zacapa'=>'Zacapa','Totonicapán'=>'Totonicapán','Suchitepéquez'=>'Suchitepéquez','Sololá'=>'Sololá','Santa Rosa'=>'Santa Rosa','San Marcos'=>'San Marcos','Sacatepéquez'=>'Sacatepéquez','Retalhuleu'=>'Retalhuleu','Quiché'=>'Quiché','Quetzaltenango'=>'Quetzaltenango','Petén'=>'Petén','Jutiapa'=>'Jutiapa','Jalapa'=>'Jalapa','Izabal'=>'Izabal','Huehuetenango'=>'Huehuetenango','Escuintla'=>'Escuintla','El Progreso'=>'El Progreso','Chiquimula'=>'Chiquimula','Chimaltenango'=>'Chimaltenango','Baja Verapaz'=>'Baja Verapaz','Alta Verapaz'=>'Alta Verapaz','\'%s\' is not a valid country code.'=>'\'%s\' یک کد کشور معتبر نیست.','Generated at'=>'تولید شده در','This section shows information about this status report.'=>'این بخش، اطلاعات مربوط به این گزارش وضعیت را نشان می‌دهد.','Status report information'=>'اطلاعات گزارش وضعیت','Page does not contain the %1$s shortcode or the %2$s block.'=>'برگه حاوی کد کوتاه %1$s یا بلوک %2$s نیست.','Get the basics'=>'اصول اولیه را دریافت کنید','There are three ways to add your products: you can create products manually, import them at once via CSV file, or migrate them from another service.

'=>'سه راه برای افزودن محصولاتتان وجود دارد: می‌توانید محصولات را به‌صورت دستی ایجاد کنید، آن‌ها را از طریق فایل CSV به طور یکجا درون‌ریزی کنید، یا آن‌ها را از سرویس دیگری منتقل کنید.

','Visit the theme marketplace'=>'مشاهده قالب فروشگاهی','Check out the themes that are compatible with WooCommerce and choose one aligned with your brand and business needs.'=>'پوسته‌های سازگار با ووکامرس را بررسی کنید و یکی را انتخاب کنید که مطابق با نیازهای برند و تجارت شما باشد.','Choosing a theme?'=>'یک پوسته انتخاب میکنید؟','You\'re invited to share your experience'=>'شما برای اشتراک گذاری تجربه‌تان دعوت شدید','No product attribute with that slug was found.'=>'هیچ ویژگی محصولی با این نامک پیدا نشد','Search by similar attribute name.'=>'جستجو بر اساس نام ویژگی مشابه.','Slug identifier for the resource.'=>'نامک منحصر به فرد برای منبع.','%1$s %2$sUpdate WordPress to enable the new navigation%3$s'=>'%1$s %2$sوردپرس را به‌روزرسانی کنید تا پیمایش جدید%3$s را فعال کنید','%1$s: %2$s'=>'%1$s: %2$s','Odisha'=>'Odisha','Santo Domingo'=>'Santo Domingo','San José de Ocoa'=>'San José de Ocoa','Hato Mayor'=>'Hato Mayor','Monte Plata'=>'Monte Plata','Monseñor Nouel'=>'Monseñor Nouel','Valverde'=>'Valverde','Santiago Rodríguez'=>'Santiago Rodríguez','Santiago'=>'Santiago','Sánchez Ramírez'=>'Sánchez Ramírez','San Pedro de Macorís'=>'San Pedro de Macorís','San Cristóbal'=>'San Cristóbal','Samaná'=>'Samaná','Hermanas Mirabal'=>'Hermanas Mirabal','Puerto Plata'=>'Puerto Plata','Peravia'=>'Peravia','Pedernales'=>'Pedernales','Monte Cristi'=>'Monte Cristi','María Trinidad Sánchez'=>'María Trinidad Sánchez','La Vega'=>'La Vega','La Romana'=>'La Romana','La Altagracia'=>'La Altagracia','Independencia'=>'Independencia','Espaillat'=>'Espaillat','El Seibo'=>'El Seibo','Elías Piña'=>'Elías Piña','Duarte'=>'Duarte','Dajabón'=>'Dajabón','Barahona'=>'Barahona','Baoruco'=>'Baoruco','Azua'=>'Azua','Distrito Nacional'=>'Distrito Nacional','I don\'t know how to get a date from a %s'=>'من نمی دانم چگونه از %s تاریخ بگیرم','Receive email notifications with additional guidance to complete the basic store setup and helpful insights'=>'اعلان‌های ایمیل را همراه با راهنمایی بیشتر برای تکمیل راه‌اندازی اولیه فروشگاه و اطلاعات بینش مفید دریافت کنید','Enable email insights'=>'فعال سازی تحلیل‌های ایمیل','Store management insights'=>'تحلیل‌های مدیریت فروشگاه','With the release of WooCommerce 4.0, these reports are being replaced. There is a new and better Analytics section available for users running WordPress 5.3+. Head on over to the WooCommerce Analytics or learn more about the new experience in the WooCommerce Analytics documentation.'=>'با انتشار ووکامرس ۴.۰، این گزارش‌ها جایگزین شدند. بخش تجزیه و تحلیل جدید و بهتری برای کاربران در حال اجرا با وردپرس ۵.۳ و جدیدتر در دسترس است. به تجزیه و تحلیل ووکامرس بروید یا درباره تجربه جدید در مستندات تجزیه و تحلیل ووکامرس نگاهی بیندازید.','Department'=>'دپارتمان','We strongly recommend creating a backup of your site before updating.'=>'ما به شدت توصیه می‌کنیم قبل از به‌روزرسانی از سایت خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.','Are you sure you\'re ready?'=>'آیا مطمئنی آماده ای؟','Add %s to my store'=>'اضافه کنید %s به فروشگاه من','The official Razorpay extension for WooCommerce allows you to accept credit cards, debit cards, netbanking, wallet, and UPI payments.'=>'افزونه رسمی Razorpay برای WooCommerce به شما امکان می‌دهد کارت‌های اعتباری، کارت‌های نقدی، Netbanking، کیف پول و پرداخت‌های UPI را بپذیرید.','Razorpay'=>'ریزور پی','Extension data registered by %s'=>'داده های برنامه افزودنی ثبت شده توسط %s','Whether the product is visible in the catalog'=>'این که آیا محصول در کاتالوگ قابل مشاهده است','Total tax on shipping. If shipping has not been calculated, a null response will be sent.'=>'کل مالیات بر حمل و نقل اگر حمل و نقل محاسبه نشده باشد، پاسخ پوچ ارسال خواهد شد.','Total price of shipping. If shipping has not been calculated, a null response will be sent.'=>'قیمت کل حمل و نقل اگر حمل و نقل محاسبه نشده باشد، پاسخ پوچ ارسال خواهد شد.','True if the cart meets the criteria for showing shipping costs, and rates have been calculated and included in the totals.'=>'درست است اگر سبد خرید معیارهای نشان دادن هزینه های حمل و نقل را داشته باشد و نرخ ها محاسبه و در مجموع لحاظ شده باشد.','Current set billing address for the customer.'=>'نشانی صورتحساب تنظیم شده فعلی برای مشتری.','The discount type for the coupon (e.g. percentage or fixed amount)'=>'نوع تخفیف برای کوپن (به عنوان مثال درصد یا مبلغ ثابت)','The coupon\'s unique code.'=>'کد یکتای کدتخفیف','An account is already registered with your email address. Please log in before proceeding.'=>'یک حساب کاربری با آدرس ایمیل شما قبلا ثبت نام شده. لطفا ابتدا وارد شوید.','Unable to create order'=>'ایجاد سفارش مقدور نمیباشد.','The date the last order for this product was placed, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ ثبت آخرین سفارش برای این محصول، در منطقه زمانی سایت.','Limit result set to orders that have the specified customer_type'=>'مجموعه نتایج را به سفارشاتی محدود کنید که دارای نوع مشتری مشخص شده هستند','Alias for customer_type (deprecated).'=>'نام مستعار برای customer_type (منسوخ شده)','The item ID %1$s attempted to register using an invalid option. The arguments `menuId` and `parent` are not allowed for add_setting_item()'=>'شناسه مورد %1$s با استفاده از یک گزینه نامعتبر اقدام به ثبت نام کرد. آرگومان های "menuId" و "parent" برای add_setting_item() مجاز نیستند.','You have attempted to register a duplicate item with WooCommerce Navigation: %1$s'=>'You have attempted to register a duplicate item with WooCommerce Navigation: %1$s','How easy was it to update your settings?'=>'به روزرسانی تنظیمات چقدر آسان بود؟','How easy was it to update an order?'=>'به‌روزرسانی یک سفارش چقدر آسان بود؟','Thank you for your feedback!'=>'از بازخوردتان سپاسگزاریم!','Ladakh'=>'Ladakh','Coupon usage limit has been reached. Please try again after some time, or contact us for help.'=>'تعداد دفعات مجاز استفاده از این کد تخفیف به پایان رسیده است، لطفاً یا زمان دیگری دوباره امتحان کنید و یا با پشتیبانی ما تماس بگیرید.','Coupon usage limit has been reached. If you were using this coupon just now but your order was not complete, you can retry or cancel the order by going to the my account page.'=>'محدودیت استفاده از کوپن به پایان رسیده است. اگر همین الان از این کوپن استفاده کرده‌اید اما سفارش را تکمیل نکردید، می‌توانید با رفتن به صفحه حساب من دوباره امتحان کنید یا سفارش را لغو کنید.','Back'=>'بازگشت','Saint Catherine'=>'سنت کاترین','Clarendon'=>'Clarendon','Manchester'=>'منجستر','Saint Elizabeth'=>'Saint Elizabeth','Westmoreland'=>'Westmoreland','Hanover'=>'Hanover','Saint James'=>'Saint James','Trelawny'=>'Trelawny','Saint Ann'=>'Saint Ann','Saint Mary'=>'Saint Mary','Portland'=>'Portland','Saint Thomas'=>'Saint Thomas','Saint Andrew'=>'Saint Andrew','Kingston'=>'Kingston','This tool will reset the cached values used in WooCommerce Analytics. If numbers still look off, try %1$sReimporting Historical Data%2$s.'=>'این ابزار مقادیر کش شده مورد استفاده در تحلیل ووکامرس را بازنشانی می کند. اگر اعداد هنوز به نظر نمی رسند، %1$sوارد کردن مجدد داده های تاریخی%2$s را امتحان کنید.','WooCommerce Home'=>'صفحه اصلی ووکامرس','How easy was it to add a product?'=>'افزودن یک محصول چقدر آسان بود؟','How easy was it to import products?'=>'درون‌ریزی محصولات چقدر آسان بود؟','Look for orders, customer info, and process refunds in one click with the Woo app.'=>'با برنامه Woo به دنبال سفارشات، اطلاعات مشتری و بازپرداخت با یک کلیک باشید.','Manage your orders on the go'=>'سفارشات خود را در حال حرکت مدیریت کنید','Stats about variations.'=>'آمار مربوط به متغیر‌ها.','Variations detailed reports.'=>'گزارش‌های دقیق متغیرها.','Limit result set to items that don\'t have the specified variation(s) assigned.'=>'مجموعه نتایج را به مواردی محدود کنید که متغیر(های) مشخص شده را ندارند.','Limit result set to items that have the specified variation(s) assigned.'=>'مجموعه نتایج را به مواردی محدود کنید که دارای متغیر(های) مشخص شده است.','Limit result set to variations in the specified categories.'=>'مجموعه نتایج را به تغییرات در دسته‌های مشخص شده محدود کنید.','Limit result set to variations that don\'t include the specified attributes.'=>'مجموعه نتایج را به تغییراتی که ویژگی‌های مشخص شده را شامل نمی‌شوند محدود کنید.','Limit result set to variations that include the specified attributes.'=>'مجموعه نتایج را به تغییراتی که شامل ویژگی های مشخص شده است محدود کنید.','Add additional piece of info about each variation to the report.'=>'اطلاعات بیشتری در مورد هر تغییر به گزارش اضافه کنید.','Limit result set to items that don\'t have the specified parent product(s).'=>'مجموعه نتایج را به مواردی محدود کنید که محصول(های) اصلی مشخص شده را ندارند.','Limit result set to items that have the specified parent product(s).'=>'مجموعه نتایج را به مواردی محدود کنید که دارای محصول(های) والد مشخص شده هستند.','Limit result set to variations not in the specified categories.'=>'مجموعه نتایج را به تغییراتی که در دسته‌های مشخص شده نیستند محدود کنید.','Add the new WooCommerce navigation experience to the dashboard'=>'افزودن تجربه ناوبری جدید ووکامرس به پیشخوان','Navigation'=>'راهبری','Securely accept cards in your store. See payments, track cash flow into your bank account, and stay on top of disputes – right from your dashboard.'=>'کارت ها را در فروشگاه خود به طور امن بپذیرید. پرداخت‌ها را مشاهده کنید، جریان نقدینگی را به حساب بانکی خود ردیابی کنید، و از اختلافات آگاه باشید - مستقیماً از داشبورد خود.','Payments made simple, with no monthly fees — exclusively for WooCommerce stores.'=>'پرداخت‌های ساده و بدون کارمزد ماهانه، — منحصرا برای فروشگاه‌های ووکامرس.','WooCommerce Shipping'=>'حمل و نقل ووکامرس','(includes %1$s estimated for %2$s)'=>'(شامل %1$s تخمین زده شده برای %2$s)','Parish'=>'Parish','Town / City / Post Office'=>'شهرک / شهر / اداره پست','Tags deleted.'=>'برچسب پاک شد.','Categories deleted.'=>'دسته‌ها حذف شدند.','Please choose product options by visiting %2$s.'=>'لطفا با بازدید از %2$s گزینه‌های محصول را انتخاب کنید.','Between %1$s and %2$s'=>'بین %1$s و %2$s','Click here to set your new password.'=>'برای بازنشناسی گذرواژه اینجا کلیک کنید.','Hello %s,'=>'درود %s،','Whether to create a new user account as part of order processing.'=>'امکان ایجاد یک حساب کاربری جدید بعنوان بخشی از روند سفارش.','By clicking "Get started", you agree to our %1$sTerms of Service%2$s'=>'با کلیک روی «شروع کنید»، %1$sشرایط خدمات%2$s ما را می‌پذیرید','The slug for the resource.'=>'نامک این مبنع.','This password reset key is for a different user account. Please log out and try again.'=>'این کلید بازنشانی گذرواژه برای حساب کاربری دیگری است. لطفا خارج شده و دوباره امتحان کنید.','Set password'=>'تنظیم گذرواژه','Meta value for UI display.'=>'مقدار متا برای نمایش UI.','Meta key for UI display.'=>'کلید متا برای نمایش UI','Parent product name if the product is a variation.'=>'نام محصول والد اگر این محصول یک متغیر باشد.','districtVojvodina'=>'Vojvodina','districtKosovo-Metohija'=>'Kosovo-Metohija','districtKosovo-Pomoravlje'=>'Kosovo-Pomoravlje','districtKosovska Mitrovica'=>'Kosovska Mitrovica','districtPrizren'=>'Prizren','districtPeć'=>'Peć','districtKosovo'=>'Kosovo','districtZlatibor'=>'Zlatibor','districtZaječar'=>'Zaječar','districtWest Bačka'=>'West Bačka','districtToplica'=>'Toplica','districtŠumadija'=>'Šumadija','districtSrem'=>'Srem','districtSouth Banat'=>'South Banat','districtSouth Bačka'=>'South Bačka','districtRaška'=>'Raška','districtRasina'=>'Rasina','districtPomoravlje'=>'Pomoravlje','districtPirot'=>'Pirot','districtPčinja'=>'Pčinja','districtNorth Banat'=>'North Banat','districtNorth Bačka'=>'North Bačka','districtNišava'=>'Nišava','districtMorava'=>'Morava','districtMačva'=>'Mačva','districtKolubara'=>'Kolubara','districtJablanica'=>'Jablanica','districtDanube'=>'Danube','districtCentral Banat'=>'Central Banat','districtBraničevo'=>'Braničevo','districtBor'=>'Bor','districtBelgrade'=>'Belgrade','Get in front of shoppers and drive traffic so you can grow your business with Smart Shopping Campaigns and free listings.'=>'جلوتر از خریداران قرار بگیرید و ترافیک را مدیریت کنید تا بتوانید با کمپین های خرید هوشمند و لیست های رایگان، تجارت خود را توسعه دهید.','Let\'s go'=>'بزن بریم','Abort'=>'صرف نظر','Search by similar product name, sku, or attribute value.'=>'جستجو بر اساس نام محصول مشابه، شناسه، یا مقدار ویژگی.','Please provide an array of IDs through the noteIds param.'=>'لطفاً آرایه ای از شناسه ها را از طریق پارامتر noteIds ارائه دهید.','Limit result set to orders that don\'t include products with the specified attributes.'=>'نتیجه برای سفارشاتی که شامل محصولی با ویژگی های مشخص شده نیستند، محدود شود.','Limit result set to orders that include products with the specified attributes.'=>'نتیجه برای سفارشاتی که شامل محصولی با ویژگی های مشخص شده هستند، محدود شود.','Export ID.'=>'برون‌بری شناسه.','Export status message.'=>'صدور پیام وضعیت.','Export status.'=>'برون‌بری وضعیت.','Setup Wizard'=>'استاد راه اندازی','Online courses are a great solution for any business that can teach a new skill. Since courses don’t require physical product development or shipping, they’re affordable, fast to create, and can generate passive income for years to come. In this article, we provide you more information about selling courses using WooCommerce.'=>'دوره های آنلاین یک راه حل عالی برای هر شغلی است که می تواند مهارت جدیدی را آموزش دهد. از آنجا که دوره ها به توسعه یا ارسال کالای فیزیکی نیاز ندارند، ایجاد آنها سریع است و می توانند برای سالهای آینده درآمد منفعل داشته باشند. در این مقاله، ما اطلاعات بیشتری در مورد فروش دوره های آموزشی با استفاده از ووکامرس به شما ارائه می دهیم.','Do you want to sell online courses?'=>'آیا می‌خواهید دوره‌های آنلاین بفروشید؟','Monitor your sales and high performing products with the Woo app.'=>'فروش و محصولات با عملکرد بالا را با Woo app کنترل کنید.','Track your store performance on mobile'=>'عملکرد فروشگاه خود را از طریق تلفن همراه پیگیری کنید','Edit and create new products from your mobile devices with the Woo app'=>'ویرایش و ایجاد محصولات جدید از طریق دستگاه موبایل خود با نرم افزار وو','Edit products on the move'=>'ویرایش محصولات درحال انتقال','Csongrád-Csanád'=>'Csongrád-Csanád','Biscay'=>'Biscay','New Valley'=>'New Valley','Suez'=>'Suez','North Sinai'=>'North Sinai','Al Sharqia'=>'Al Sharqia','Sohag'=>'Sohag','Port Said'=>'Port Said','Matrouh'=>'Matrouh','Monufia'=>'Monufia','Minya'=>'Minya','Luxor'=>'Luxor','Qena'=>'Qena','Kafr el-Sheikh'=>'Kafr el-Sheikh','Qalyubia'=>'Qalyubia','South Sinai'=>'South Sinai','Ismailia'=>'Ismailia','Giza'=>'Giza','Gharbia'=>'Gharbia','Faiyum'=>'Faiyum','Damietta'=>'Damietta','Dakahlia'=>'Dakahlia','Cairo'=>'Cairo','Beni Suef'=>'Beni Suef','Beheira'=>'Beheira','Red Sea'=>'Red Sea','Asyut'=>'Asyut','Aswan'=>'Aswan','Alexandria'=>'Alexandria','Zou'=>'Zou','Ouémé'=>'Ouémé','Mono'=>'Mono','Littoral'=>'Littoral','Donga'=>'Donga','Kouffo'=>'Kouffo','Collines'=>'Collines','Borgou'=>'Borgou','Atlantique'=>'Atlantique','Atakora'=>'Atakora','Alibori'=>'Alibori','Onboarding is maintained in WooCommerce Admin.'=>'پردازنده در مدیریت ووکامرس تعبیه شده است.','Åland Islands'=>'Åland Islands','Düzce'=>'Düzce','Karabük'=>'Karabük','Iğdır'=>'Iğdır','Bartın'=>'Bartın','Şırnak'=>'Şırnak','Kırıkkale'=>'Kırıkkale','Uşak'=>'Uşak','Şanlıurfa'=>'Şanlıurfa','Tekirdağ'=>'Tekirdağ','Niğde'=>'Niğde','Nevşehir'=>'Nevşehir','Muş'=>'Muş','Muğla'=>'Muğla','Kahramanmaraş'=>'Kahramanmaraş','Kütahya'=>'Kütahya','Kırşehir'=>'Kırşehir','Kırklareli'=>'Kırklareli','İzmir'=>'İzmir','İstanbul'=>'İstanbul','İçel'=>'İçel','Gümüşhane'=>'Gümüşhane','Eskişehir'=>'Eskişehir','Elazığ'=>'Elazığ','Diyarbakır'=>'Diyarbakır','Çorum'=>'Çorum','Çankırı'=>'Çankırı','Çanakkale'=>'Çanakkale','Bingöl'=>'Bingöl','Balıkesir'=>'Balıkesir','Aydın'=>'Aydın','Ağrı'=>'Ağrı','Adıyaman'=>'Adıyaman','Iași'=>'Iași','Dâmbovița'=>'Dâmbovița','Boquerón'=>'Boquerón','Canindeyú'=>'Canindeyú','Ñeembucú'=>'Ñeembucú','Alto Paraná'=>'Alto Paraná','Paraguarí'=>'Paraguarí','Itapúa'=>'Itapúa','Caazapá'=>'Caazapá','Caaguazú'=>'Caaguazú','Guairá'=>'Guairá','Concepción'=>'Concepción','Asunción'=>'Asunción','San Martín'=>'San Martín','Junín'=>'Junín','Huánuco'=>'Huánuco','Apurímac'=>'Apurímac','Hawke’s Bay'=>'Hawke’s Bay','Estado de México'=>'Estado de México','Ciudad de México'=>'Ciudad de México','Telenești'=>'Telenești','Ștefan Vodă'=>'Ștefan Vodă','Șoldănești'=>'Șoldănești','Strășeni'=>'Strășeni','Sîngerei'=>'Sîngerei','Rîșcani'=>'Rîșcani','Ocnița'=>'Ocnița','Hîncești'=>'Hîncești','UTA Găgăuzia'=>'UTA Găgăuzia','Florești'=>'Florești','Fălești'=>'Fălești','Edineț'=>'Edineț','Dubăsari'=>'Dubăsari','Dondușeni'=>'Dondușeni','Cimișlia'=>'Cimișlia','Căușeni'=>'Căușeni','Călărași'=>'Călărași','Bălți'=>'Bălți','Chișinău'=>'Chișinău','Málaga'=>'Málaga','León'=>'León','Jaén'=>'Jaén','Castellón'=>'Castellón','Cádiz'=>'Cádiz','Cáceres'=>'Cáceres','Ávila'=>'Ávila','Almería'=>'Almería','Araba/Álava'=>'Araba/Álava','A Coruña'=>'A Coruña','Ghardaïa'=>'Ghardaïa','Aïn Témouchent'=>'Aïn Témouchent','Aïn Defla'=>'Aïn Defla','Boumerdès'=>'Boumerdès','Bordj Bou Arréridj'=>'Bordj Bou Arréridj','M’Sila'=>'M’Sila','Médéa'=>'Médéa','Sidi Bel Abbès'=>'Sidi Bel Abbès','Saïda'=>'Saïda','Sétif'=>'Sétif','Tébessa'=>'Tébessa','Béchar'=>'Béchar','Béjaïa'=>'Béjaïa','Xinjiang / 新疆'=>'Xinjiang / 新疆','Tibet / 西藏'=>'Tibet / 西藏','Macao / 澳门'=>'Macao / 澳门','Ningxia Hui / 宁夏'=>'Ningxia Hui / 宁夏','Qinghai / 青海'=>'Qinghai / 青海','Gansu / 甘肃'=>'Gansu / 甘肃','Shaanxi / 陕西'=>'Shaanxi / 陕西','Guizhou / 贵州'=>'Guizhou / 贵州','Sichuan / 四川'=>'Sichuan / 四川','Chongqing / 重庆'=>'Chongqing / 重庆','Hainan / 海南'=>'Hainan / 海南','Guangxi Zhuang / 广西壮族'=>'Guangxi Zhuang / 广西壮族','Guangdong / 广东'=>'Guangdong / 广东','Hunan / 湖南'=>'Hunan / 湖南','Hubei / 湖北'=>'Hubei / 湖北','Henan / 河南'=>'Henan / 河南','Shandong / 山东'=>'Shandong / 山东','Jiangxi / 江西'=>'Jiangxi / 江西','Fujian / 福建'=>'Fujian / 福建','Anhui / 安徽'=>'Anhui / 安徽','Zhejiang / 浙江'=>'Zhejiang / 浙江','Jiangsu / 江苏'=>'Jiangsu / 江苏','Shanghai / 上海'=>'Shanghai / 上海','Heilongjiang / 黑龙江'=>'Heilongjiang / 黑龙江','Jilin / 吉林'=>'Jilin / 吉林','Liaoning / 辽宁'=>'Liaoning / 辽宁','Inner Mongolia / 內蒙古'=>'Inner Mongolia / 內蒙古','Shanxi / 山西'=>'Shanxi / 山西','Hebei / 河北'=>'Hebei / 河北','Tianjin / 天津'=>'Tianjin / 天津','Beijing / 北京'=>'Beijing / 北京','Yunnan / 云南'=>'Yunnan / 云南','Zürich'=>'Zürich','Neuchâtel'=>'Neuchâtel','Graubünden'=>'Graubünden','São Paulo'=>'São Paulo','Rondônia'=>'Rondônia','Piauí'=>'Piauí','Paraná'=>'Paraná','Paraíba'=>'Paraíba','Pará'=>'Pará','Maranhão'=>'Maranhão','Goiás'=>'Goiás','Espírito Santo'=>'Espírito Santo','Ceará'=>'Ceará','Amapá'=>'Amapá','Tucumán'=>'Tucumán','Río Negro'=>'Río Negro','Neuquén'=>'Neuquén','Entre Ríos'=>'Entre Ríos','Córdoba'=>'Córdoba','Ciudad Autónoma de Buenos Aires'=>'Ciudad Autónoma de Buenos Aires','Select an option'=>'گزینه‌ای را برگزینید','Zambezi'=>'Zambezi','Otjozondjupa'=>'Otjozondjupa','Oshikoto'=>'Oshikoto','Oshana'=>'Oshana','Omusati'=>'Omusati','Omaheke'=>'Omaheke','Ohangwena'=>'Ohangwena','Kunene'=>'Kunene','Khomas'=>'Khomas','Kavango West'=>'Kavango West','Kavango East'=>'کاوانگو شرقی','Karas'=>'کاراس','Hardap'=>'هاردپ','Erongo'=>'ارونگو','Crete'=>'کرت','South Aegean'=>'South Aegean','North Aegean'=>'North Aegean','Peloponnese'=>'پلوپونز','Central Greece'=>'یونان مرکزی','West Greece'=>'یونان غربی','Ionian Islands'=>'Ionian Islands','Thessaly'=>'تسالالی','Epirus'=>'ایپیروس','West Macedonia'=>'مقدونیه غربی','Central Macedonia'=>'Central Macedonia','East Macedonia and Thrace'=>'East Macedonia and Thrace','Attica'=>'Attica','Relizane'=>'Relizane','Naama'=>'Naama','Mila'=>'Mila','Tipasa'=>'تیپاسا','Souk Ahras'=>'Souk Ahras','Khenchela'=>'کنچلا','El Oued'=>'ال اوود','Tissemsilt'=>'Tissemsilt','Tindouf'=>'تیندوف','El Tarf'=>'ال ترف','Illizi'=>'ایلیزی','El Bayadh'=>'El Bayadh','Oran'=>'Oran','Ouargla'=>'اوارگلا','Mascara'=>'ماسکارا','Mostaganem'=>'Mostaganem','Constantine'=>'Constantine','Guelma'=>'Guelma','Annaba'=>'Annaba','Skikda'=>'Skikda','Jijel'=>'جیژل','Djelfa'=>'جلفا','Algiers'=>'الجزایر','Tizi Ouzou'=>'تيزي اوزو','Tiaret'=>'تیارت','Tlemcen'=>'تلمسن','Tamanghasset'=>'تامانگهاست','Bouira'=>'بویرا','Blida'=>'بلیدا','Biskra'=>'بیسکرا','Batna'=>'باتنا','Oum El Bouaghi'=>'اوم البواغی','Laghouat'=>'لاغوات','Chlef'=>'چلف','Adrar'=>'آدرار','This will change the stock status of all variations.'=>'این وضعیت موجودی را برای همه تغییرات تغییر می‌دهد.','Are you sure you want to run this tool?'=>'آیا مطمئن هستید که می‌خواهید این ابزار را اجرا کنید؟','Net Payment'=>'پرداخت خالص','%1$s via %2$s'=>'%1$s از طریق %2$s','Paid'=>'پرداخت‌شده','File uploaded: %s'=>'فایل آپلود شده: %s','The ID for the resource.'=>'شناسه برای منبع','Instance ID.'=>'شناسه نمونه.','taxonomy term messages%s not updated'=>'%s بروزرسانی نشد','taxonomy term messages%s not added'=>'%s افزوده نشد','taxonomy term messages%s updated'=>'%s به‌روز شد','taxonomy term messages%s deleted'=>'%s حذف شد','taxonomy term messages%s added'=>'%s افزوده شد','Tag not updated.'=>'برچسب به‌روز نشد.','Tag not added.'=>'برچسب افزوده نشد.','Tag updated.'=>'برچسب بروز شد.','Tag deleted.'=>'برچسب پاک شد.','Tag added.'=>'برچسب افزوده شد.','Category not updated.'=>'دسته بروزرسانی نشد.','Category not added.'=>'دسته افزوده نـشد.','Category updated.'=>'دسته بروز شد.','Category deleted.'=>'دسته پاک شد.','Category added.'=>'دسته افزوده شد.','Taxonomy nameProduct visibility'=>'نمایانی محصول','Taxonomy nameProduct type'=>'نوع محصول','Community support'=>'پشتیبانی انجمن','Visit community forums'=>'بازدید فروم پشتیبانی','An account is already registered with your email address. Please log in.'=>'در حال حاضر یک حساب کاربری ثبت شده با نشانی ایمیل شما وجود دارد. لطفا وارد شوید.','Taxes applied to this shipping rate using the smallest unit of the currency.'=>'مالیات بر این نرخ حمل و نقل با استفاده از کوچکترین واحد پول اعمال می شود.','True if the product is on backorder.'=>'درست است اگر محصول در صورت سفارش مجدد باشد.','The attribute taxonomy name.'=>'نام ویژگی طبقه بندی.','Add to cart URL.'=>'نشانی افزودن به سبد خرید','Is the product stock backordered? This will also return false if backorder notifications are turned off.'=>'آیا موجودی محصول دارای سفارش مجدد است؟ اگر اعلان‌های سفارش پشتیبان خاموش شوند، این گزینه false را نیز برمی‌گرداند.','Does the product have additional options before it can be added to the cart?'=>'آیا محصول قبل از اضافه شدن به سبد خرید گزینه های اضافی دارد؟','The assigned attribute.'=>'ویژگی اختصاص داده شده.','List of variation attributes.'=>'لیست ویژگی های متغیر.','The term slug.'=>'نامک رده.','The term name.'=>'نام رده.','The term ID, or 0 if the attribute is not a global attribute.'=>'شناسه رده یا 0 اگر این ویژگی یک ویژگی عمومی نباشد.','List of assigned attribute terms.'=>'لیست رده های ویژگی اختصاص داده شده.','True if this attribute is used by product variations.'=>'True اگر این ویژگی توسط متغیرهای محصول استفاده شود.','The attribute taxonomy, or null if the attribute is not taxonomy based.'=>'طبقه بندی ویژگی، یا null اگر صفت براساس طبقه بندی نباشد است.','The attribute name.'=>'نام ویژگی.','The attribute ID, or 0 if the attribute is not taxonomy based.'=>'شناسه ویژگی، یا 0 اگر ویژگی بر اساس طبقه بندی نباشد.','Tag link'=>'پیوند برچسب','Tag slug'=>'نامک برچسب','Tag name'=>'نام برچسب','Tag ID'=>'شناسه برچسب','List of tags, if applicable.'=>'لیستی از برچسب‌ها، اگر قابل اعمال باشند.','Category link'=>'لینک دسته','Category slug'=>'نامک دسته','Category name'=>'نام دسته','Category ID'=>'شناسه دسته','List of categories, if applicable.'=>'لیستی از دسته‌ها، اگر قابل اعمال باشند.','Total distinct customers.'=>'کل مشتریان متمایز.','Whether or not the profile was skipped.'=>'اینکه آیا نمایه نادیده گرفته شده است یا خیر.','Analytics cache cleared.'=>'کش تجزیه و تحلیل‌ها پاکسازی شد.','Clear analytics cache'=>'پاکسازی کش آنالیز','Customizable products'=>'محصولات قابل سفارشی‌سازی','Bundles'=>'بسته‌ها','Education and learning'=>'آموزش و یادگیری','With our blocks, you can select and display products, categories, filters, and more virtually anywhere on your site — no need to use shortcodes or edit lines of code. Learn more about how to use each one of them.'=>'با بلوک‌های ما، می‌توانید محصولات، دسته‌ها، فیلترها و موارد دیگر را به صورت مجازی در هر نقطه از سایت خود انتخاب و نمایش دهید – بدون نیاز به استفاده از کدهای کوتاه یا ویرایش خطوط کد. در مورد نحوه استفاده از هر یک از آنها بیشتر بدانید.','Customize your online store with WooCommerce blocks'=>'فروشگاه آنلاین خود را با بلوک‌های ووکامرس سفارشی‌سازی کنید','Ready to launch your store?'=>'آماده اجرای فروشگاه هستید؟','To make sure you never get that sinking "what did I forget" feeling, we\'ve put together the essential pre-launch checklist.'=>'برای اطمینان از اینکه هرگز آن احساس غرق شدن "چه فراموش کردم" را ندارید، چک لیست ضروری قبل از راه اندازی را گردآوری کرده ایم.','Set up additional payment options'=>'گزینه‌های پرداخت اضافی را تنظیم کنید','From your account dashboard you can view your recent orders, manage your billing address, and edit your password and account details.'=>'از پیشخوان حساب‌کاربری خود می‌توانید سفارش‌های اخیر خود را مشاهده کنید، آدرس صورت‌حساب خود را مدیریت کنید، و رمز عبور و جزئیات حساب خود را ویرایش کنید.','Invalid admin note'=>'یادداشت نامعتبر ادمین','Browse store'=>'مشاهده فروشگاه','New in store'=>'تازه در فروشگاه','Your cart is currently empty!'=>'سبد خریدتان در حال حاضر خالی است.','Remove item'=>'حذف آیتم','Variation options'=>'گزینه‌های تنوع','Phone (optional)'=>'شماره تماس (اختیاری)','%d left in stock'=>'%d عدد در انبار باقی مانده است','Postal code (optional)'=>'کد پستی (اختیاری)','State/County (optional)'=>'ایالت/شهرستان (اختیاری)','City (optional)'=>'شهر (اختیاری)','Country/Region (optional)'=>'کشور/منطقه (اختیاری)','Country/Region'=>'کشور / منطقه','Apartment, suite, etc. (optional)'=>'آپارتمان، واحد و غیره (اختیاری)','Address (optional)'=>'آدرس (اختیاری)','Company (optional)'=>'نام شرکت (اختیاری)','Last name (optional)'=>'نام خانوادگی (اختیاری)','First name (optional)'=>'نام (اختیاری)','Clear All Filters'=>'پاکسازی فیلترها','Add store details'=>'افزودن جزئیات فروشگاه','1 minute per product'=>'هر محصول 1 دقیقه','Add my products'=>'افزودن محصولات من','1 minute'=>'۱ دقیقه','2 minutes'=>'۲ دقیقه','4 minutes'=>'۴ دقیقه','Store details'=>'جزئیات فروشگاه','Undo'=>'بازگردانی','Order statusDraft'=>'پیش‌نویس','Word count type. Do not translate!words'=>'words','Line total tax.'=>'مجموع مالیات.','Line total (the price of the product after coupon discounts have been applied).'=>'خط کل (قیمت محصول بعد از تخفیف کوپن اعمال شده است).','Line subtotal tax.'=>'سطر جمع جزء مالیات.','Line subtotal (the price of the product before coupon discounts have been applied).'=>'سطر جمع جزء (قیمت محصول قبل از تخفیف کوپن اعمال شده است).','Item total amounts provided using the smallest unit of the currency.'=>'مجموع اقلام با استفاده از کوچکترین واحد پول ارائه شده است.','Decimal precision of the returned prices.'=>'دقت اعشاری قیمت های برگشتی','Raw unrounded product prices used in calculations. Provided using a higher unit of precision than the currency.'=>'قیمت‌های خام بدون گرد در محاسبات استفاده می‌شود. ارائه شده با استفاده از واحد دقت بالاتر از واحد پول.','Price data for the product in the current line item, including or excluding taxes based on the "display prices during cart and checkout" setting. Provided using the smallest unit of the currency.'=>'داده‌های قیمت محصول در خط فعلی، شامل یا بدون احتساب مالیات بر اساس تنظیم «نمایش قیمت‌ها در حین سبد خرید و تسویه‌حساب». با استفاده از کوچکترین واحد پول ارائه می شود.','If true, only one item of this product is allowed for purchase in a single order.'=>'در صورت صحت، تنها یک مورد از این محصول در یک سفارش مجاز به خرید است.','True if backorders are allowed past stock availability.'=>'درست است اگر سفارشات پشتیبان در دسترس بودن سهام گذشته مجاز باشد.','The maximum quantity that can be added to the cart is %s'=>'حداکثر مقداری که می توان به سبد خرید اضافه کرد %s است','True if this is the rate currently selected by the customer for the cart.'=>'درست است اگر این نرخی باشد که در حال حاضر توسط مشتری برای سبد خرید انتخاب شده است.','Meta data attached to the shipping rate.'=>'داده های متا به نرخ حمل و نقل پیوست شده است.','Instance ID of the shipping method that provided the rate.'=>'شناسه نمونه روش حمل و نقل که نرخ را ارائه کرده است.','ID of the shipping method that provided the rate.'=>'شناسه روش حمل و نقل که نرخ را ارائه کرده است.','Price of this shipping rate using the smallest unit of the currency.'=>'قیمت این نرخ حمل و نقل با استفاده از کوچکترین واحد ارز.','Delivery time estimate text, e.g. 3-5 business days.'=>'متن تخمین زمان تحویل، به عنوان مثال 3-5 روز کاری.','Description of the shipping rate, e.g. Dispatched via USPS.'=>'شرح روش حمل‌ونقل، به عنوان مثال از طریق خدمات پستی ایالات متحده آمریکا ارسال می‌شود.','Name of the shipping rate, e.g. Express shipping.'=>'نام شیوه حمل‌ونقل، به عنوان مثال حمل‌ونقل سریع.','ID of the shipping rate.'=>'شناسه شیوه حمل‌و‌نقل.','List of shipping rates.'=>'فهرست شیوه‌های حمل‌و‌نقل.','Quantity of the item in the current package.'=>'تعداد کالا در بسته فعلی.','Name of the item.'=>'نام مورد.','List of cart items the returned shipping rates apply to.'=>'لیست اقلام سبد خرید که نرخ حمل و نقل برگشتی برای آنها اعمال می شود.','Shipping destination address.'=>'آدرس مقصد حمل و نقل','Name of the package.'=>'نام بسته.','The ID of the package the shipping rates belong to.'=>'شناسه بسته ای که نرخ حمل و نقل به آن تعلق دارد.','List of cart item errors, for example, items in the cart which are out of stock.'=>'لیست خطاهای مورد سبد خرید، به عنوان مثال، موارد موجود در سبد خرید که موجودی ندارند.','The amount of tax charged.'=>'مقدار مالیات اخذ شده','The name of the tax.'=>'نام مالیات.','Lines of taxes applied to items and shipping.'=>'خطوط مالیات اعمال شده برای اقلام و حمل و نقل.','Total tax applied to items and shipping.'=>'کل مالیات اعمال شده برای اقلام و حمل و نقل.','Total price the customer will pay.'=>'کل قیمتی که مشتری پرداخت خواهد کرد.','Total price of shipping.'=>'مجموع هزینه ارسال','Total tax removed due to discount from applied coupons.'=>'کل مالیات به دلیل تخفیف از کوپن های اعمال شده حذف شد.','Total discount from applied coupons.'=>'مجموع تخفیف از کوپن‌های اعمال شده.','Total tax on fees.'=>'کل مالیات بر هزینه ها','Total price of any applied fees.'=>'قیمت کل هر هزینه اعمال شده','Total tax on items in the cart.'=>'مالیات کل اقلام موجود در سبد خرید','Total price of items in the cart.'=>'قیمت کل اقلام موجود در سبد خرید','Cart total amounts provided using the smallest unit of the currency.'=>'کل مبالغ سبد خرید با استفاده از کوچکترین واحد ارز ارائه شده است.','True if the cart needs payment. False for carts with only free products and no shipping costs.'=>'درست است اگر سبد خرید نیاز به پرداخت داشته باشد. برای سبدهایی که فقط محصولات رایگان و بدون هزینه ارسال دارند، نادرست است.','Current set shipping address for the customer.'=>'نشانی ارسال فعلی تنظیم شده برای مشتری.','List of available shipping rates for the cart.'=>'فهرست شیوه‌های حمل‌و‌نقل در دستری برای سبد خرید.','List of applied cart coupons.'=>'لیست کدهای تخفیف اعمال شده.','Error message'=>'پیام خطا','Error code'=>'کد خطا','Number of reviews for products in this category.'=>'تعداد نظرات برای محصولات در این دسته.','Category image.'=>'تصویر دسته','Returns number of products within attribute terms.'=>'تعداد محصولات را در شرایط مشخصه برمی‌گرداند.','Min and max prices found in collection of products, provided using the smallest unit of the currency.'=>'حداقل و حداکثر قیمت موجود در مجموعه محصولات با استفاده از کوچکترین واحد ارز ارائه شده است.','%1$s requires an instance of %2$s or %3$s for the address'=>'%1$s به یک نمونه %2$s یا %3$s برای آدرس نیاز دارد','Country/Region code in ISO 3166-1 alpha-2 format.'=>'کد کشور/منطقه در قالب ISO 3166-1 alpha-2.','State/County code, or name of the state, county, province, or district.'=>'کد ایالت / شهرستان ، یا نام ایالت ، شهرستان ، استان یا منطقه.','Apartment, suite, etc.'=>'آپارتمان ، سوئیت و غیره','Price prefix for the currency which can be used to format returned prices.'=>'پیشوند قیمت برای ارز که می تواند برای قالب بندی قیمت های برگشتی استفاده شود.','Thousand separator for the currency which can be used to format returned prices.'=>'جداکننده هزار برای ارز که می تواند برای قالب بندی قیمت های برگشتی استفاده شود.','Decimal separator for the currency which can be used to format returned prices.'=>'جداکنندۀ اعشاری برای واحد پول که می‌تواند برای قالب‌بندی قیمت‌ها استفاده شود.','Currency minor unit (number of digits after the decimal separator) for returned prices.'=>'واحد کوچک واحد پولی (تعداد ارقام بعد از اعشار) برای قیمت‌ها.','Currency symbol for the currency which can be used to format returned prices.'=>'نماد ارز برای واحد پولی که می‌تواند برای قالب‌بندی قیمت‌ها استفاده شود.','Currency code (in ISO format) for returned prices.'=>'کد ارز (در فرمت ISO) برای قیمت های برگشتی.','Total tax removed due to discount applied by this coupon.'=>'کل مالیات به دلیل تخفیف اعمال شده توسط این کدحذف شد.','Total discount applied by this coupon.'=>'تخفیف کل اعمال شده توسط این کدتخفیف.','Total amounts provided using the smallest unit of the currency.'=>'کل مبالغ ارائه شده با استفاده از کوچکترین واحد پول.','The coupons unique code.'=>'کد یکتای کدهای تخفیف','A URL to redirect the customer after checkout. This could be, for example, a link to the payment processors website.'=>'یک URL برای تغییر مسیر مشتری پس از پرداخت. به عنوان مثال، این می تواند پیوندی به وب سایت پردازشگرهای پرداخت باشد.','An array of data being returned from the payment gateway.'=>'آرایه ای از داده ها از درگاه پرداخت بازگردانده می شود.','Status of the payment returned by the gateway. One of success, pending, failure, error.'=>'وضعیت پرداختی که توسط دروازه برگشت داده شده است. یکی از موفقیت ها، در انتظار، شکست، خطا.','Result of payment processing, or false if not yet processed.'=>'نتیجه پردازش پرداخت، یا اگر هنوز پردازش نشده است نادرست است.','The ID of the payment method being used to process the payment.'=>'شناسه (ID) روش پرداختی که برای پردازش پرداخت استفاده می شود.','Customer ID if registered. Will return 0 for guests.'=>'شناسه مشتری در صورت ثبت نام برای مهمان 0 برمی گردد.','Note added to the order by the customer during checkout.'=>'یادداشت توسط مشتری در هنگام پرداخت به سفارش اضافه شده است.','Order key used to check validity or protect access to certain order data.'=>'کلید سفارش برای بررسی اعتبار یا محافظت از دسترسی به داده های خاص سفارش استفاده می شود.','Order status. Payment providers will update this value after payment.'=>'وضعیت سفارش. ارائه دهندگان پرداخت پس از پرداخت این مقدار را به روز می کنند.','The order ID to process during checkout.'=>'شناسه سفارش (ID) برای پردازش در هنگام پرداخت.','Parent term ID, if applicable.'=>'شناسه اصطلاح والد، در صورت وجود.','Quantity left in stock if stock is low, or null if not applicable.'=>'در صورت کم بودن موجودی، مقدار موجود در انبار باقی مانده است، یا اگر موجود نباشد، صفر است.','List of variation IDs, if applicable.'=>'فهرست شناسه‌های متغیر، در صورت وجود.','Price string formatted as HTML.'=>'رشته قیمت به صورت HTML قالب بندی شده است.','Price data provided using the smallest unit of the currency.'=>'داده های قیمت با استفاده از کوچکترین واحد پول ارائه شده است.','Product full description in HTML format.'=>'توضیحات کامل محصول در قالب HTML.','Product short description in HTML format.'=>'توضیحات کوتاه محصول در قالب HTML.','ID of the parent product, if applicable.'=>'شناسۀ محصول والد، در صورت وجود.','"%s" is not available for purchase.'=>'"%s" برای خرید موجود نیست.','The "%1$s" coupon has been removed from your cart: %2$s'=>'کد تخفیف «%1$s» از سبد خرید شما حذف شد: %2$s','"%s" has already been applied and cannot be used in conjunction with other coupons.'=>'کد تخفیف «%s» قبلاً اعمال شده است و نمی‌توان آن را همراه با کدهای تخفیف دیگر استفاده کرد.','Coupon code "%s" has already been applied.'=>'کدتخفیف «%s» قبلاً اعمال شده است.','"%s" is an invalid coupon code.'=>'کدتخفیف «%s» نامعتبر است.','Cart item is invalid.'=>'مورد سبد خرید نامعتبر است.','Invalid coupons were removed from the cart: "%s"'=>'کدهای تخفیف نامعتبر از سبد خرید حذف شدند: «%s»','Cannot create order from empty cart.'=>'نمی توان از سبد خرید خالی سفارش ایجاد کرد.','The chosen rate ID for the package.'=>'شناسه نرخ انتخاب شده برای بسته.','Limit result set to reviews from specific product IDs.'=>'تنظیم نتیجه برای بررسی از شناسه محصول خاص.','Limit result set to reviews from specific category IDs.'=>'تنظیم نتیجه برای بررسی از شناسه های دسته خاص.','Method not implemented'=>'روش اجرا نشده است','New quantity of the item in the cart.'=>'مقدار جدیدی از کالای موجود در سبد خرید.','Unique identifier (key) for the cart item to update.'=>'شناسه (کلید) منحصر به فرد برای به روزرسانی کالای سبد خرید.','The %s payment gateway is not available.'=>'درگاه پرداخت %s موجود نیست.','No payment method provided.'=>'روش پرداختی ارائه نشده است.','Invalid payment result received from payment method.'=>'نتیجه پرداخت نامعتبر از روش پرداخت دریافت شد.','Data to pass through to the payment method when processing payment.'=>'داده‌هایی که باید هنگام پردازش پرداخت به روش پرداخت منتقل شوند.','Cart item no longer exists or is invalid.'=>'مورد سبد خرید دیگر وجود ندارد یا نامعتبر است.','Unique identifier (key) for the cart item.'=>'شناسه (کلید) منحصر به فرد برای کالای خرید.','If true, empty terms will not be returned.'=>'اگر درست باشد، عبارات خالی برگردانده نمی شوند.','Sort by term property.'=>'ترتیب براساس شرایط ویژگی.','Sort ascending or descending.'=>'مرتب سازی صعودی یا نزولی.','Coupon does not exist in the cart.'=>'کوپن در سبد خرید وجود ندارد.','Coupon cannot be removed because it is not already applied to the cart.'=>'امکان حذف کدتخفیف وجود ندارد زیرا قبلاً روی سبد خرید اعمال نشده است.','Invalid coupon code.'=>'کد تخفیف معتبر نیست.','Coupons are disabled.'=>'کدهای تخفیف غیرفعال هستند.','Unique identifier for the coupon within the cart.'=>'شناسه منحصر به فرد برای کوپن در سبد خرید.','ISO code for the country of the address being shipped to.'=>'کد ISO برای کشوری که در آن آدرس ارسال می شود.','Zip or Postcode of the address being shipped to.'=>'کد پستی آدرسی که به آن ارسال می شود.','ISO code, or name, for the state, province, or district of the address being shipped to.'=>'کد ISO یا نام ایالت، استان یا ناحیه آدرسی که به آن ارسال می شود.','City of the address being shipped to.'=>'شهر آدرسی که به آن ارسال می شود.','Second line of the address being shipped to.'=>'خط دوم آدرس در حال ارسال به.','First line of the address being shipped to.'=>'خط اول آدرس در حال ارسال به.','Limit result set to products based on a maximum price, provided using the smallest unit of the currency.'=>'محدود کردن نتایج به محصولات بر اساس حداکثر قیمت، ارائه شده با استفاده از کوچکترین واحد پول.','Limit result set to products based on a minimum price, provided using the smallest unit of the currency.'=>'محدود کردن نتایج به محصولات بر اساس حداقل قیمت، ارائه شده با استفاده از کوچکترین واحد پول.','Maximum number of items to be returned in result set. Defaults to no limit if left blank.'=>'حداکثر تعداد مواردی که باید در مجموعه نتیجه برگردانده شوند. در صورت خالی ماندن، بدون محدودیت پیش‌فرض می‌شود.','Invalid category ID.'=>'شناسه دسته نامعتبر است.','WooCommerce %1$s table creation failed. Does the %2$s user have CREATE privileges on the %3$s database?'=>',,;hlvs ایجاد جدول %1$s ناموفق بود. آیا کاربر %2$s دارای امتیازات CREATE در پایگاه داده %3$s است؟','Verifying database... One or more tables are still missing: '=>'در حال تایید پایگاه داده ... یک یا چند جدول هنوز وجود ندارد:','Database verified successfully.'=>'پایگاه‌داده با موفقیت تایید شد.','You need WooCommerce 4.2 or newer to run this tool.'=>'شما به ووکامرس 4.2 یا تازه‌تر برای اجرا این ابزار نیاز دارید.','The active version of WooCommerce does not support template cache clearing.'=>'نگارش فعال ووکامرس از پاکسازی کش قالب پشتیبانی نمی‌کند.','Template cache cleared.'=>'حافظه پنهان الگو (Template) پاک شد.','Verify if all base database tables are present.'=>'بررسی کنید که همه جداول پایگاه داده پایه وجود دارد.','Verify database'=>'اعتبارسنجی پایگاه داده','Verify base database tables'=>'جداول پایگاه داده پایه را تأیید کنید','This tool will empty the template cache.'=>'این ابزار حافظه پنهان الگو (Template) را خالی می کند.','Clear template cache'=>'حذف کَشِ الگو','Collect and validate EU VAT numbers at checkout'=>'شماره های مالیات بر ارزش افزوده اتحادیه اروپا را هنگام پرداخت جمع آوری و تأیید کنید','If your store is based in the EU, we recommend using the EU VAT Number extension in addition to automated taxes. It provides your checkout with a field to collect and validate a customer\'s EU VAT number, if they have one.'=>'اگر فروشگاه شما در اتحادیه اروپا مستقر است، توصیه می‌کنیم علاوه بر مالیات‌های خودکار، از افزونه شماره مالیات بر ارزش افزوده اتحادیه اروپا نیز استفاده کنید. در صورت داشتن شماره VAT اتحادیه اروپا، فیلدی برای پرداخت شما فراهم می کند.','Get real-time order alerts anywhere'=>'هشدارهای سفارش بلادرنگ را در هر کجا دریافت کنید','Get notifications about store activity, including new orders and product reviews directly on your mobile devices with the Woo app.'=>'با برنامه Woo، اعلان‌های مربوط به فعالیت فروشگاه، از جمله سفارش‌های جدید و بررسی محصول را مستقیماً در دستگاه‌های تلفن همراه خود دریافت کنید.','First order received'=>'اولین سفارش دریافت شد','Remove legacy coupon menu'=>'حذف فهرست کدتخفیف قدیمی','Coupons can now be managed from Marketing > Coupons. Click the button below to remove the legacy WooCommerce > Coupons menu item.'=>'کدتخفیف اکنون در بخش بازاریابی > کدهای تخفیف. روی دکمه زیر کلیک کنید تا از مسیر ووکامرس > کدهای تخفیف حذف شود.','Coupon management has moved!'=>'مدیریت کدتخفیف منتقل شد!','This video tutorial will help you go through the process of adding your first product in WooCommerce.'=>'این فیلم آموزشی به شما کمک می کند تا مراحل اضافه کردن اولین محصول خود را در ووکامرس طی کنید.','Do you need help with adding your first product?'=>'آیا برای افزودن اولین محصول خود به کمک نیاز دارید؟','Starting a fashion website is exciting but it may seem overwhelming as well. In this article, we\'ll walk you through the setup process, teach you to create successful product listings, and show you how to market to your ideal audience.'=>'راه‌اندازی یک وب‌سایت مد هیجان‌انگیز است، اما ممکن است سخت به نظر برسد. در این مقاله، شما را از طریق فرآیند راه‌اندازی راهنمایی می‌کنیم، به شما یاد می‌دهیم که فهرست‌های محصول موفقی ایجاد کنید، و به شما نشان می‌دهیم که چگونه برای مخاطبان ایده‌آل خود بازاریابی کنید.','Start your online clothing store'=>'فروشگاه لباس آنلاین خود را راه اندازی کنید','The admin note layout has a wrong prop value.'=>'طرح یادداشت مدیریت دارای ارزش پایه اشتباه است.','Watch tutorial'=>'آموزش تماشا کنید','Share feedback'=>'بازخورد را به اشتراک بگذارید','Now that you’ve chosen us as a partner, our goal is to make sure we\'re providing the right tools to meet your needs. We\'re looking forward to having your feedback on the store setup experience so we can improve it in the future.'=>'اکنون که ما را به عنوان شریک انتخاب کرده اید، هدف ما این است که مطمئن شویم ابزارهای مناسبی را برای رفع نیازهای شما ارائه می کنیم. ما مشتاقانه منتظر نظرات شما در مورد تجربه راه اندازی فروشگاه هستیم تا بتوانیم آن را در آینده بهبود ببخشیم.','Changing eCommerce platforms might seem like a big hurdle to overcome, but it is easier than you might think to move your products, customers, and orders to WooCommerce. This article will help you with going through this process.'=>'تغییر پلتفرم‌های تجارت الکترونیک ممکن است مانع بزرگی برای غلبه بر آن به نظر برسد، اما انتقال محصولات، مشتریان و سفارش‌های خود به ووکامرس آسان‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید. این مقاله به شما کمک می کند تا این روند را طی کنید.','Do you want to migrate from Shopify to WooCommerce?'=>'آیا می‌خواهید از شاپیفای به ووکامرس مهاجرت کنید؟','WooCommerce Subscriptions allows you to introduce a variety of subscriptions for physical or virtual products and services. Create product-of-the-month clubs, weekly service subscriptions or even yearly software billing packages. Add sign-up fees, offer free trials, or set expiration periods.'=>'اشتراک های ووکامرس به شما امکان می دهد تا انواع اشتراک ها را برای محصولات و خدمات فیزیکی یا مجازی معرفی کنید. کلوپ های محصول ماهانه، اشتراک خدمات هفتگی یا حتی بسته های صورتحساب نرم افزاری سالانه ایجاد کنید. هزینه های ثبت نام را اضافه کنید، دوره های آزمایشی رایگان ارائه دهید یا دوره های انقضا را تعیین کنید.','Do you need more info about WooCommerce Subscriptions?'=>'آیا به اطلاعات بیشتری در مورد اشتراک های ووکامرس نیاز دارید؟','There was a problem activating some of the requested plugins.'=>'مشکلی در فعال سازی برخی از افزونه های درخواستی وجود داشت.','Plugins were successfully activated.'=>'پلاگین ها با موفقیت فعال شدند.','The requested plugin `%s`. is not yet installed.'=>'افزونه درخواستی `%s`. هنوز نصب نشده است','There was a problem installing some of the requested plugins.'=>'مشکلی در نصب برخی از افزونه های درخواستی وجود داشت.','Plugins were successfully installed.'=>'پلاگین ها با موفقیت نصب شدند.','The requested plugin `%s` could not be installed. Upgrader install failed.'=>'افزونه درخواستی `%s` نصب نشد. نصب ارتقا دهنده انجام نشد.','Plugins must be a non-empty array.'=>'افزونه‌ها باید آرایه‌ای تهی نباشد.','Registers whether the note is deleted or not'=>'ثبت می کند که آیا یادداشت حذف شده است یا خیر','The image of the note, if any.'=>'تصویر یادداشت، در صورت وجود.','The layout of the note (e.g. banner, thumbnail, plain).'=>'طرح‌بندی یادداشت (به عنوان مثال بنر، تصویر کوچک، ساده).','Sorry, there is no note with that ID.'=>'با عرض پوزش، هیچ یادداشتی با آن شناسه وجود ندارد.','Views'=>'بازدیدها','Visitors'=>'بازدید کنندگان','Not enough units of %s are available in stock to fulfil this order.'=>'میزان کافی از %s برای ثبت این سفارش در انبار موجود نیست.','"%s" is out of stock and cannot be purchased.'=>'"%s» موجود نیست و قابل خرید نیست.','West Pokot'=>'West Pokot','Wajir'=>'Wajir','Vihiga'=>'Vihiga','Uasin Gishu'=>'Uasin Gishu','Turkana'=>'Turkana','Trans Nzoia'=>'Trans Nzoia','Tharaka-Nithi'=>'Tharaka-Nithi','Tana River'=>'Tana River','Taita-Taveta'=>'Taita-Taveta','Siaya'=>'Siaya','Samburu'=>'Samburu','Nyeri'=>'Nyeri','Nyandarua'=>'Nyandarua','Nyamira'=>'Nyamira','Narok'=>'Narok','Nandi'=>'Nandi','Nakuru'=>'Nakuru','Nairobi County'=>'Nairobi County','Murang’a'=>'Murang’a','Mombasa'=>'Mombasa','Migori'=>'Migori','Meru'=>'Meru','Marsabit'=>'Marsabit','Mandera'=>'Mandera','Makueni'=>'Makueni','Machakos'=>'Machakos','Lamu'=>'Lamu','Laikipia'=>'Laikipia','Kwale'=>'Kwale','Kitui'=>'Kitui','Kisumu'=>'Kisumu','Kisii'=>'Kisii','Kirinyaga'=>'Kirinyaga','Kilifi'=>'Kilifi','Kiambu'=>'Kiambu','Kericho'=>'Kericho','Kakamega'=>'Kakamega','Kajiado'=>'Kajiado','Isiolo'=>'Isiolo','Homa Bay'=>'Homa Bay','Garissa'=>'Garissa','Embu'=>'Embu','Elgeyo-Marakwet'=>'Elgeyo-Marakwet','Bungoma'=>'Bungoma','Bomet'=>'Bomet','Baringo'=>'Baringo','Start using new features that are being progressively rolled out to improve the store management experience.'=>'شروع به استفاده از ویژگی‌های جدیدی کنید که به تدریج برای بهبود تجربه مدیریت فروشگاه در حال گسترش است.','Features'=>'امکانات','One or more tables required for WooCommerce to function are missing, some features may not work as expected. Missing tables: %1$s.'=>'یک یا چند جدول مورد نیاز برای عملکرد ووکامرس وجود ندارد، برخی از ویژگی‌ها ممکن است آنطور که انتظار می‌رود کار نکنند. جداول موجود نیست: %1$s.','One or more tables required for WooCommerce to function are missing, some features may not work as expected. Missing tables: %1$s. Check again.'=>'یک یا چند جدول مورد نیاز برای عملکرد ووکامرس وجود ندارد، برخی از ویژگی‌ها ممکن است آنطور که انتظار می‌رود کار نکنند. جداول موجود نیست: %1$s. دوباره بررسی کنید.','Database tables missing'=>'جدول‌های پایگاه‌داده پیدا نشد','Missing base tables: %s. Some WooCommerce functionality may not work as expected.'=>'جداول پایه وجود ندارد: %s. برخی از عملکردهای ووکارس ممکن است آنطور که انتظار می رود کار نکنند.','Home'=>'خانه','Utilities'=>'خدمات رفاهی','Import / Export'=>'درون‌ریزی / برون‌بری','Marketplace'=>'بازار','Overview'=>'بررسی اجمالی','Take payments with the provider that’s right for you - choose from 100+ payment gateways for WooCommerce.'=>'برای پرداخت با درگاه های مختلف آغاز کنید. از میان بیش از 100 درگاه پرداخت برای ووکامرس می‌توانید انتخاب کنید','Start accepting payments on your store!'=>'شروع به پذیرش پرداخت‌ها در فروشگاه خود کنید!','Install plugins'=>'نصب افزونه‌ها','Uh oh... There was a problem during the Jetpack and WooCommerce Shipping & Tax install. Please try again.'=>'اوه اوه ... هنگام نصب سرویس های Jetpack و WooCommerce مشکلی روی داد. لطفا دوباره تلاش کنید.','We noticed that there was a problem during the Jetpack and WooCommerce Shipping & Tax install. Please try again and enjoy all the advantages of having the plugins connected to your store! Sorry for the inconvenience. The "Jetpack" and "WooCommerce Shipping & Tax" plugins will be installed & activated for free.'=>'ما متوجه شدیم که در هنگام نصب سرویس های Jetpack و WooCommerce مشکلی ایجاد شده است. لطفاً دوباره امتحان کنید و از تمام مزایای اتصال پلاگین ها به فروشگاه خود لذت ببرید! بابت این اتفاق متاسفیم. افزونه های "Jetpack" و "WooCommerce Services" به صورت رایگان نصب و فعال می شوند.','User’s WooCommerce payment tokens data.'=>'اطلاعات توکن‌های پرداخت کاربران ووکامرس','User’s WooCommerce access to purchased downloads data.'=>'کاربران ووکامرس به داده‌های دانلودی خریداری شده، دسترسی دارند.','User’s WooCommerce purchased downloads data.'=>'کاربران ووکامرس داده‌های دانلودی خریده‌اند.','User’s WooCommerce orders data.'=>'داده‌های سفارش کاربران ووکامرس','User’s WooCommerce customer data.'=>'داده مشتری کاربران ووکامرس','Zambézia'=>'زامبزیا','Tete'=>'تته','Sofala'=>'Sofala','Niassa'=>'Niassa','Nampula'=>'Nampula','Maputo'=>'Maputo','Maputo Province'=>'Maputo Province','Manica'=>'Manica','Inhambane'=>'Inhambane','Gaza'=>'غزه','Cabo Delgado'=>'Cabo Delgado','Western North'=>'Western North','Volta'=>'Volta','Upper West'=>'خاورمیانه','Upper East'=>'خاور شرقی','Savannah'=>'Savannah','Oti'=>'Oti','North East'=>'North East','Greater Accra'=>'Greater Accra','Bono East'=>'Bono East','Bono'=>'Bono','Brong-Ahafo'=>'Brong-Ahafo','Ashanti'=>'Ashanti','Ahafo'=>'Ahafo','Your store\'s uploads directory is browsable via the web. We strongly recommend configuring your web server to prevent directory indexing.'=>'فهرست راهنمای آپلودهای فروشگاه شما قابل مرور از طریق وب است. ما قویاً توصیه می‌کنیم سرور وب خود را برای جلوگیری از نمایه‌سازی فهرست راهنما پیکربندی کنید.','%s() was called before the Action Scheduler data store was initialized'=>'%s() was called before the Action Scheduler data store was initialized','Finish setup'=>'پایان راه اندازی','Take payments via bank transfer.'=>'پرداخت ها را از طریق انتقال بانکی انجام دهید.','Take payments in cash upon delivery.'=>'پس از تحویل به صورت نقدی پرداخت کنید.','Payfast'=>'Payfast','If checked, free shipping would be available based on pre-discount order amount.'=>'در صورت بررسی، حمل و نقل رایگان بر اساس مبلغ سفارش قبل از تخفیف در دسترس خواهد بود.','Apply minimum order rule before coupon discount'=>'حداقل شرایط سفارش را قبل از اعمال کدتخفیف را مشخص کنید','Coupons discounts'=>'کدهای تخفیف','Please visit the subscriptions page and renew to continue receiving updates.'=>'لطفاً از صفحه اشتراک‌ها دیدن کنید و برای ادامه دریافت به‌روزرسانی‌ها را تمدید کنید.','For further assistance with WooCommerce core, use the community forum. For help with premium extensions sold on Woo.com, open a support request at Woo.com.'=>'برای کمک بیشتر در مورد هسته ووکامرس، از تالار گفتمان انجمن استفاده کنید. برای راهنمایی در مورد افزونه های ممتاز فروخته شده در Woo.com، یک درخواست پشتیبانی را در Woo.com باز کنید.','Installed version not tested with active version of WooCommerce %s'=>'نسخه نصب شده با نسخه فعال ووکامرس %s تست نشده است','%1$s (update to version %2$s is available)'=>'%1$s (به‌روزرسانی به نسخه %2$s در دسترس است)','Visit Woo.com to learn more about getting started.'=>'برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شروع به کار، از Woo.com دیدن کنید.','The plugin could not be activated.'=>'افزونه نمی‌تواند فعال شود.','Limit stats fields to the specified items.'=>'قسمت‌های آمار را به موارد مشخص محدود کنید.','Name of other platform used to sell (not listed).'=>'نام سکوی دیگر مورد استفاده برای فروش (در فهرست نیست).','There was an error communicating with the WooPayments plugin.'=>'در برقراری ارتباط با افزونه WooPayments خطایی رخ داد.','Shipping Label'=>'برچسب حمل و نقل','Personalize homepage'=>'شخصی‌سازی صفحه اصلی','Personalize your store\'s homepage'=>'صفحه اصلی فروشگاه خود را شخصی سازی کنید','The homepage is one of the most important entry points in your store. When done right it can lead to higher conversions and engagement. Don\'t forget to personalize the homepage that we created for your store during the onboarding.'=>'صفحه اصلی یکی از مهم ترین نقاط ورود به فروشگاه شما است. هنگامی که به درستی انجام شود می تواند منجر به تبدیل و تعامل بالاتر شود. فراموش نکنید که صفحه اصلی را که برای فروشگاه شما ایجاد کرده‌ایم شخصی کنید.','Securely accept credit and debit cards on your site. Manage transactions without leaving your WordPress dashboard. Only with WooPayments.'=>'کارت‌های اعتباری و نقدی را در سایت خود به طور ایمن بپذیرید. معاملات را بدون ترک پیشخوان وردپرس خود مدیریت کنید. فقط با WooPayments.','Try the new way to get paid'=>'روش جدید پرداخت را امتحان کنید','It appears one or more database tables were missing. Attempting to re-create the missing table(s).'=>'به نظر می‌رسد یک یا بیش از یکی از جدول‌های پایگاه داده در دسترس نیست. در حال تلاش برای ساخت مجدد جدول‌های از دست رفته هستیم.','Your store is configured to serve digital products using "Redirect only" method. This method is deprecated, please switch to a different method instead.
If you use a remote server for downloadable files (such as Google Drive, Dropbox, Amazon S3), you may optionally wish to "allow using redirects as a last resort". Enabling that and/or selecting any of the other options will make this notice go away.'=>'فروشگاه شما برای ارائه محصولات دیجیتال با استفاده از روش «Redirect Only» پیکربندی شده است. این روش منسوخ شده، لطفا از روش دیگری استفاده کنید.
چنانچه شما از یک سرور ریموت برای فایل‌های دانلودی (مانند گوگل درایو، دراپ‌باکس و آمازون S3) استفاده می‌کنید، شاید با تشخیص خود دوست داشته باشید «مجاز به استفاده از redirects به عنوان آخرین حربه» را فعال کنید. فعال کردن آن و/یا انتخاب هر روش دیگر، باعث خواهد شد که این اخطار برطرف شود.','There was an error connecting to Woo.com. Please try again.'=>'خطایی در هنگام اتصال به Woo.com رخ داد، لطفا دوباره تلاش کنید.','Choose theme'=>'انتخاب پوسته','Get started'=>'شروع','Mobile app'=>'اپ موبایل','Send targeted campaigns, recover abandoned carts and much more with Mailchimp.'=>'با Mailchimp کمپین‌های هدفمند ارسال، سبدهای خرید رها شده و موارد دیگر را بازیابی کنید.','Set up payments'=>'تنظیم شیوه‌‌‌های پرداخت','Set up shipping'=>'تنظیم حمل و نقل','Securely accept credit and debit cards with one low rate, no surprise fees (custom rates available). Sell online and in store and track sales and inventory in one place.'=>'کارت‌های اعتباری و نقدی را با یک نرخ پایین، بدون کارمزد تعجب‌آور (نرخ‌های سفارشی موجود) به‌طور امن بپذیرید. فروش آنلاین و در فروشگاه و پیگیری فروش و موجودی در یک مکان.','Choose the payment that you want, pay now, pay later or slice it. No credit card numbers, no passwords, no worries.'=>'پرداخت مورد نظر خود را انتخاب کنید، اکنون پرداخت کنید، بعدا پرداخت کنید یا آن را برش دهید. بدون شماره کارت اعتباری، بدون رمز عبور، بدون نگرانی.','Accept debit and credit cards in 135+ currencies, methods such as Alipay, and one-touch checkout with Apple Pay.'=>'کارت‌های نقدی و اعتباری را با بیش از 135 ارز، روش‌هایی مانند Alipay و پرداخت با یک لمس با Apple Pay بپذیرید.','Store connected successfully.'=>'فروشگاه با موفقیت متصل شد.','Purchase & install now'=>'بخرید و همین الان نصب کنید','Average order value'=>'میانگین مقدار سفارش','Gross sales'=>'فروش ناخالص','Customer type'=>'نوع مشتری','Edit Product'=>'ویرایش محصول','Edit Coupon'=>'ویرایش کدتخفیف','Edit Order'=>'ویرایش سفارش','Download your %s Report'=>'دریافت گزارش %s شما','Download your %1$s Report: %2$s'=>'گزارش %1$s خود را دانلود کنید: %2$s','Current page retrieval should be called on or after the `current_screen` hook.'=>'Current page retrieval should be called on or after the `current_screen` hook.','If you need to enable or disable the task lists, please click on the button below.'=>'در صورت نیاز به فعال یا غیرفعال کردن فهرست وظایف، لطفا روی دکمه زیر کلیک کنید.','Task List'=>'فهرست وظیفه','Disable'=>'غیرفعال','If you need to enable or disable the extended task lists, please click on the button below.'=>'اگر نیاز به فعال یا غیرفعال کردن لیست وظایف توسعه یافته دارید، لطفاً روی دکمه زیر کلیک کنید.','Profile Setup Wizard'=>'راه اندازی سریع نمایه','WooCommerce Onboarding'=>'ووکامرس درحال انجام','Bookings'=>'رزروها','Memberships'=>'اعضا','Physical products'=>'محصولات فیزیکی','CBD and other hemp-derived products'=>'کانابیدیول و سایر محصولات مشتقات گیاه کنف','Home, furniture, and garden'=>'خانه، مبلمان و باغ','Food and drink'=>'غذا و نوشیدنی','Electronics and computers'=>'الکترونیک و رایانه','Health and beauty'=>'سلامت و زیبایی','Fashion, apparel, and accessories'=>'مد، لباس و لوازم تزئینی','Analytics'=>'تجزیه و تحلیل','[deleted]'=>'[حذف شده]','IP address.'=>'نشانی آی‌پی','A partial IP address can be passed and matching results will be returned.'=>'یک آدرس آی پی جزئی می تواند منتقل شود و نتایج منطبق برگردانده می شوند.','Invalid request. Please pass the match parameter.'=>'درخواست نامعتبر لطفاً پارامتر مطابقت را پاس کنید.','Action that should be completed to connect Jetpack.'=>'اقدامی که برای اتصال جت پک باید انجام شود.','Plugin status.'=>'وضعیت افزونه.','Plugin name.'=>'نام افزونه.','Plugin slug.'=>'نامک افزونه.','There was an error connecting to Square.'=>'هنگام اتصال به Square خطایی رخ داد.','There was an error loading the Woo.com Helper API.'=>'هنگام بارگذاری Woo.com Helper API خطایی روی داد.','Jetpack is not installed or active.'=>'Jetpack نصب یا فعال نیست.','The requested plugin `%s` could not be activated.'=>'افزونه‌های درخواستی `%s` قابل فعال‌سازی نیستند.','The requested plugin `%s` could not be installed.'=>'افزونه درخواستی `%s` نصب نشد.','The requested plugin `%s` could not be installed. Plugin API call failed.'=>'افزونه درخواستی `%s` نصب نشد. تماس API افزونه انجام نشد.','Invalid plugin.'=>'افزونهٔ نامعتبر.','Sorry, you cannot manage plugins.'=>'متاسفیم، شما نمی‌توانید افزونه‌ها را مدیریت کنید.','Theme status.'=>'وضعیت پوسته.','Theme slug.'=>'نامک پوسته.','The requested theme could not be activated.'=>'پوسته درخواستی قابل فعال‌سازی نیست.','Invalid theme %s.'=>'پوسته نامعتبر %s.','The requested theme `%s` could not be installed.'=>'پوسته درخواستی `%s` قابل نصب نیست.','The requested theme `%s` could not be installed. Theme API call failed.'=>'پوستۀ درخواستی «%s» قابل نصب نیست. اتصال API پوسته ناموفق بود.','Sorry, you cannot manage themes.'=>'با عرض پوزش، نمی توانید پوسته ها را مدیریت کنید.','Product parent name.'=>'نام والد محصول','Whether or not the store was connected to Woo.com during the extension flow.'=>'اینکه آیا فروشگاه طی روند افزودنی، به Woo.com متصل بوده است یا خیر.','Whether or not this store was setup for a client.'=>'خواه‌ ناخواه این فروشگاه برای یک مشتری راه اندازی شده است.','Selected store theme.'=>'طرح زمینه انتخاب شده است.','Extra business extensions to install.'=>'افزونه‌های تجاری اضافی برای نصب.','Name of other platform used to sell.'=>'نام دیگر پلتفرم مورد استفاده برای فروش.','Current annual revenue of the store.'=>'درآمد جاری سالانه فروشگاه','Other places the store is selling products.'=>'مکان های دیگری که فروشگاه در حال فروش محصولات است.','Number of products to be added.'=>'تعداد محصولات اضافه شده.','Types of products sold.'=>'انواع محصولات فروخته شده.','Industry.'=>'صنعت.','Whether or not the profile was completed.'=>'اینکه آیا نمایه تکمیل شده است یا خیر.','Onboarding profile data has been updated.'=>'داده‌های نمایه ورود به‌روزرسانی شده است.','An array of actions, if any, for the note.'=>'مجموعه ای از اقدامات، در صورت وجود، برای یادداشت.','Whether or not a user can request to be reminded about the note.'=>'اینکه آیا کاربر می تواند درخواست یادآوری در مورد یادداشت کند یا خیر.','Date after which the user should be reminded of the note, if any (GMT).'=>'تاریخی که پس از آن باید یادداشت را در صورت وجود (GMT) به کاربر یادآوری کرد.','Date after which the user should be reminded of the note, if any.'=>'تاریخی که پس از آن باید در صورت وجود یادداشت به کاربر یادآوری شود.','Date the note was created (GMT).'=>'تاریخ ایجاد یادداشت (GMT).','Date the note was created.'=>'تاریخ ایجاد یادداشت.','Source of the note.'=>'منبع این یادداشت','The status of the note (e.g. unactioned, actioned).'=>'وضعیت یادداشت (به عنوان مثال بدون عمل، عمل شده).','Content data for the note. JSON string. Available for re-localization.'=>'داده های محتوای یادداشت رشته JSON. برای محلی سازی مجدد موجود است.','Content of the note.'=>'محتوای این یادداشت.','Title of the note.'=>'عنوان یادداشت.','Locale used for the note title and content.'=>'محلی برای عنوان و محتوای یادداشت استفاده می شود.','The type of the note (e.g. error, warning, etc.).'=>'نوع یادداشت (برای مثال: خطا، هشدار و...).','Name of the note.'=>'نام یادداشت.','ID of the note record.'=>'شناسه ثبت یادداشت.','Status of note.'=>'وضعیت یادداشت.','Type of note.'=>'نوع یادداشت.','%s must contain 2 valid dates.'=>'%s باید دارای ۲ تاریخ معتبر باشد.','%s must contain 2 numbers.'=>'%s باید دارای ۲ عدد معتبر باشد.','%1$s is not a numerically indexed array.'=>'%1$s یک آرایه شاخص عددی نیست.','Average AOV per customer.'=>'میانگین ارزش سفارش برای هر مشتری.','Average total spend per customer.'=>'میانگین هزینۀ هر مشتری','Average number of orders.'=>'میانگین تعداد سفارش‌ها','Number of customers.'=>'تعداد مشتریان.','Postal Code'=>'كد پستی','AOV'=>'AOV','Sign Up'=>'نام‌نویسی','Last Active'=>'آخرین فعالیت','Limit result to items with specified customer ids.'=>'نتیجه را به مواردی با شناسه مشتری مشخص محدود کنید.','Limit response to objects with last order after (or at) a given ISO8601 compliant datetime.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء با آخرین مرتبه پس از (یا در) زمان تاریخ مطابق با ISO8601.','Limit response to objects with last order before (or at) a given ISO8601 compliant datetime.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیا با آخرین مرتبه قبل از (یا در) زمان تاریخ مطابق با ISO8601.','Limit response to objects with an average order spend between two given numbers.'=>'پاسخ به اشیا را با ترتیب متوسط بین دو عدد معین محدود کنید.','Limit response to objects with an average order spend less than or equal to given number.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء با ترتیب متوسط کمتر یا مساوی تعداد داده شده.','Limit response to objects with an average order spend greater than or equal to given number.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء با ترتیب متوسط بیشتر یا مساوی تعداد داده شده.','Limit response to objects with a total order spend between two given numbers.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیا با سفارش کل بین دو عدد داده شده.','Limit response to objects with a total order spend less than or equal to given number.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیا با ترتیب کل کمتر یا مساوی تعداد داده شده.','Limit response to objects with a total order spend greater than or equal to given number.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء با ترتیب کل بیشتر یا مساوی تعداد داده شده.','Limit response to objects with an order count between two given integers.'=>'پاسخ به اشیا را با تعداد مرتبه بین دو عدد صحیح محدود کنید.','Limit response to objects with an order count less than or equal to given integer.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء با تعداد ترتیب کمتر یا مساوی با عدد صحیح داده شده.','Limit response to objects with an order count greater than or equal to given integer.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء با تعداد ترتیب بیشتر یا مساوی با عدد صحیح داده شده.','Limit response to objects last active between two given ISO8601 compliant datetime.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء آخرین فعال بین دو زمان تاریخ مطابق با ISO8601.','Limit response to objects last active after (or at) a given ISO8601 compliant datetime.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء آخرین فعال بودن پس از (یا در) زمان تاریخ مطابق با ISO8601.','Limit response to objects last active before (or at) a given ISO8601 compliant datetime.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء آخرین فعال قبل از (یا در) زمان تاریخ مطابق با ISO8601.','Limit response to objects excluding specific countries.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء به استثنای کشورهای خاص.','Limit response to objects with specific countries.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء با کشورهای خاص.','Limit response to objects excluding emails.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیا به استثنای ایمیل.','Limit response to objects including emails.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیا از جمله ایمیل.','Limit response to objects excluding specific usernames.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء به استثنای نام‌های کاربری خاص.','Limit response to objects with specific usernames.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء با نام‌های کاربری خاص.','Limit response to objects excluding specific names.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء به استثنای نام‌های خاص.','Limit response to objects with specific names.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء با نام های خاص.','Limit response to objects with a customer field containing the search term. Searches the field provided by `searchby`.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء دارای فیلد مشتری حاوی عبارت جستجو. فیلد ارائه شده توسط `searchby` را جستجو می کند.','Limit response to objects registered after (or at) a given ISO8601 compliant datetime.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء ثبت شده پس از (یا در) زمان تاریخ مطابق با ISO8601.','Limit response to objects registered before (or at) a given ISO8601 compliant datetime.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیاء ثبت شده قبل از (یا در) زمان تاریخ مطابق با ISO8601.','Avg order value.'=>'میانگین ارزش سفارش.','Total spend.'=>'مجموع هزینه ها','Order count.'=>'تعداد سفارش.','Date last active GMT.'=>'تاریخ آخرین GMT فعال.','Date last active.'=>'آخرین تاریخ فعالیت.','Date registered GMT.'=>'تاریخ ثبت شده منطقه زمانی گرینویچ','Date registered.'=>'تاریخ ثبت.','Region.'=>'منطقه.','City.'=>'شهر.','Username.'=>'نام کاربری.','Name.'=>'نام.','User ID.'=>'شناسه کاربر.','(Deleted)'=>'(حذف شده)','%s (Deleted)'=>'%s (حذف شده)','Human readable segment label, either product or variation name.'=>'برچسب بخش قابل خواندن توسط انسان، نام محصول یا نام متغیر.','Limit result to items from the specified categories.'=>'نتایج را به مواردی از دسته‌های مشخص شده محدود کنید.','Product variations IDs.'=>'شناسه‌های محصولات متغیر.','Product category IDs.'=>'شناسه های دسته محصول.','Number of distinct products sold.'=>'تعداد محصولات متمایز فروخته شده.','Average items per order'=>'میانگین موارد هر سفارش','Average order value.'=>'میانگین مبلغ سفارش.','Product(s)'=>'محصول(ها)','%1$s× %2$s'=>'%1$s× %2$s','Limit result set to specific types of refunds.'=>'مجموعه نتایج را به انواع خاصی از بازپرداخت محدود کنید.','Limit result set to returning or new customers.'=>'مجموعه نتایج را به مشتریان بازگشتی یا جدید محدود کنید.','Limit result set to items that don\'t have the specified tax rate(s) assigned.'=>'مجموعه نتایج را به مواردی محدود کنید که نرخ(های) مالیات مشخص شده را ندارند.','Limit result set to items that have the specified tax rate(s) assigned.'=>'محدود کردن مجموعه نتایج به مواردی که دارای نرخ(های) مالیات مشخص شده هستند.','Limit result set to items that don\'t have the specified coupon(s) assigned.'=>'محدود کردن مجموعه نتایج به مواردی که کوپن(های) مشخص شده را ندارند.','Limit result set to items that have the specified coupon(s) assigned.'=>'محدود کردن مجموعه نتایج به مواردی که دارای کوپن(های) مشخص شده هستند.','Order customer information.'=>'اطلاعات سفارش مشتری.','List of order coupons.'=>'فهرست کدهای تخفیف سفارش‌ها.','List of order product IDs, names, quantities.'=>'لیست شناسه های محصول سفارش، نام، تعداد.','Returning or new customer.'=>'مشتری بازگشتی یا جدید.','Net total revenue.'=>'مجموع درآمد خالص.','Date the order was created, as GMT.'=>'تاریخ ایجاد سفارش، به عنوان GMT.','Date the order was created, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ ایجاد سفارش، در منطقه زمانی سایت.','All pending and in-progress import actions have been cancelled.'=>'همه اقدامات وارداتی در انتظار و در حال انجام لغو شده است.','Skip importing existing order data.'=>'صرف نظر کردن از درون‌ریزی اطلاعات سفارش موجود.','Number of days to import.'=>'تعداد روزهای واردات','Sorry, fetching downloads data failed.'=>'متأسفیم، واکشی داده دانلود ناموفق بود.','Limit response to objects that don\'t have the specified customer ids.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیایی که شناسه مشتری مشخص شده را ندارند.','Limit response to objects that have the specified customer ids.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیایی که دارای شناسه مشتری مشخص شده هستند.','Indicates whether all the conditions should be true for the resulting set, or if any one of them is sufficient. Match affects the following parameters: status_is, status_is_not, product_includes, product_excludes, coupon_includes, coupon_excludes, customer, categories'=>'نشان می دهد که آیا تمام شرایط باید برای مجموعه حاصل درست باشد یا هر یک از آنها کافی است. مطابقت بر پارامترهای زیر تأثیر می‌گذارد: status_is، status_is_not، product_includes، product_excludes، coupon_includes، coupon_excludes، مشتری، دسته‌ها','Number of downloads.'=>'تعداد دانلودها.','IP'=>'IP','User Name'=>'نام کاربری','Order #'=>'سفارش #','Limit response to objects that don\'t have a specified ip address.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیایی که آدرس آی پی مشخصی ندارند.','Limit response to objects that have a specified ip address.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیایی که آدرس آی پی مشخصی دارند.','Limit response to objects that don\'t have the specified user ids.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیایی که شناسه کاربری مشخص شده را ندارند.','Limit response to objects that have the specified user ids.'=>'محدود کردن پاسخ به اشیایی که دارای شناسه کاربری مشخص شده هستند.','Limit result set to items that don\'t have the specified order ids.'=>'مجموعه نتایج را به مواردی محدود کنید که شناسه سفارش مشخص شده را ندارند.','Limit result set to items that have the specified order ids.'=>'مجموعه نتایج را به مواردی که دارای شناسه های سفارش مشخص شده هستند محدود کنید.','Limit result set to items that don\'t have the specified product(s) assigned.'=>'مجموعه نتایج را به مواردی محدود کنید که محصول(های) مشخص شده را ندارند.','Limit result set to items that have the specified product(s) assigned.'=>'مجموعه نتایج را به مواردی که محصول(های) مشخص شده اختصاص داده شده محدود کنید.','Indicates whether all the conditions should be true for the resulting set, or if any one of them is sufficient. Match affects the following parameters: products, orders, username, ip_address.'=>'نشان می دهد که آیا تمام شرایط باید برای مجموعه حاصل درست باشد یا هر یک از آنها کافی است. Match بر پارامترهای زیر تأثیر می گذارد: محصولات، سفارشات، نام کاربری، ip_address.','IP address for the downloader.'=>'نشانی آی پی برای دانلود کننده.','User name of the downloader.'=>'نام کاربری دانلود کننده.','User ID for the downloader.'=>'شناسه کاربری برای دانلود کننده.','Order Number.'=>'شماره سفارش.','The date of the download, as GMT.'=>'تاریخ دانلود به عنوان GMT.','The date of the download, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ دانلود، در منطقه زمانی سایت.','Number of %s products.'=>'تعداد %s محصول','Number of low stock products.'=>'تعداد محصولات با موجودی کم','Product / Variation'=>'محصول / متغیر','Limit result set to items assigned a stock report type.'=>'محدود نمودن تتیجه به موارد تخصیص یافته به یک نوع گزارش موجودی.','Manage stock.'=>'مدیریت موجودی.','Stock status.'=>'وضعیت موجودی.','Limit response to specific report stats. Allowed values: %s.'=>'محدود کردن پاسخ به آمار گزارش خاص مقادیر مجاز: %s.','There was an issue loading the report endpoints'=>'مشکلی در بارگیری نقاط پایانی گزارش وجود داشت','Value of the stat. Returns null if the stat does not exist or cannot be loaded.'=>'ارزش آمار اگر آمار وجود نداشته باشد یا بارگذاری نشود، null برمی‌گرداند.','Format of the stat.'=>'قالب هزینه.','Human readable label for the stat.'=>'برچسب قابل خواندن توسط انسان برای هزینه.','The specific chart this stat referrers to.'=>'نمودار خاصی که این آمار به آن اشاره دارد.','A list of stats to query must be provided.'=>'فهرستی از آمار برای پرس و جو باید ارائه شود.','Sorry, fetching performance indicators failed.'=>'متأسفیم، واکشی شاخص‌های عملکرد ناموفق بود.','N. Revenue'=>'درآمد','Product / Variation title'=>'عنوان محصول / متغیر','Add additional piece of info about each product to the report.'=>'اطلاعات اضافی درباره هر محصول را به گزارش اضافه کنید.','Limit result to items with specified variation ids.'=>'نتایج را به مواردی با شناسه‌های تنوع مشخص محدود کنید.','Limit result to items with specified product ids.'=>'نتیجه را به مواردی با شناسه محصول مشخص شده محدود کنید.','Product inventory threshold for low stock.'=>'آستانه موجودی محصول برای موجودی کم.','Product inventory quantity.'=>'موجودی محصول.','Product inventory status.'=>'وضعیت موجودی محصول.','Product attributes.'=>'ویژگی‌های محصول.','Product link.'=>'پیوند محصول.','Product image.'=>'تصویر محصول.','Number of orders product appeared in.'=>'تعداد سفارش‌های محصول نمایش‌داده‌شده در.','Total Net sales of all items sold.'=>'مجموع فروش خالص تمام موارد فروخته شده.','Number of items sold.'=>'تعداد آیتم های فروخته شده.','Sorry, fetching tax data failed.'=>'متأسفیم، واکشی داده مالیات ناموفق بود.','Limit result set to all items that have the specified term assigned in the taxes taxonomy.'=>'محدود کردن نتیجه برای همه مواردی که دارای عبارت مشخص شده در طبقه بندی مالیات هستند.','Amount of tax codes.'=>'مبلغ کدهای مالیاتی.','Shipping tax'=>'مالیات حمل و نقل','Order tax'=>'مالیات سفارش','Tax code'=>'کد مالیات','Limit result set to items assigned one or more tax rates.'=>'محدود کردن مجموعه نتایج به مواردی که یک یا چند نرخ مالیاتی اختصاص داده شده است.','Shipping tax.'=>'مالیات حمل و نقل.','Order tax.'=>'مالیات سفارش.','Total tax.'=>'کل مالیات.','Priority.'=>'اولویت.','State.'=>'استان.','Country / Region.'=>'کشور / منطقه.','Sorry, fetching revenue data failed.'=>'متأسفیم، واکشی داده‌های درآمد ناموفق بود.','Add additional piece of info about each category to the report.'=>'اطلاعات بیشتری در مورد هر دسته به گزارش اضافه کنید.','Limit result set to all items that have the specified term assigned in the categories taxonomy.'=>'مجموعه نتایج محدود به همه مواردی که عبارت مشخص شده در طبقه بندی دسته بندی ها اختصاص داده شده است.','Limit result set to items that don\'t have the specified order status.'=>'مجموعه نتایج را به آیتم هایی محدود کنید که وضعیت سفارش مشخصی نداشته باشند.','Limit result set to items that have the specified order status.'=>'محدود کردن مجموعه نتایج به مواردی که وضعیت سفارش مشخص شده را دارند.','Amount of items sold.'=>'مبلغ موارد فروخته شده','Invalid response from data store.'=>'پاسخ نامعتبر از داده فروشگاه.','Net Revenue'=>'درآمد خالص','Gross sales.'=>'فروش ناخالص.','Products sold.'=>'محصولات فروخته شده.','Items sold.'=>'موارد فروخته شده.','Total of returns.'=>'مجموع استردادها.','Returns'=>'برگشتی','Total of taxes.'=>'جمع مالیات‌ها.','Total of shipping.'=>'مجموع ارسال','Unique coupons count.'=>'تعداد کوپن‌های منحصر به فرد','Amount discounted by coupons.'=>'مبلغ تخفیف داده‌شده با کوپن.','Net sales.'=>'فروش خالص.','Total sales.'=>'فروش کل.','Sorry, there is no export with that ID.'=>'با عرض پوزش، هیچ برون‌بری با آن شناسه وجود ندارد.','Your report file is being generated.'=>'پرونده گزارش شما در حال تولید است.','There is no data to export for the given request.'=>'هیچ داده‌ی برون‌بری برای درخواست داده شده وجود ندارد.','Export download URL.'=>'برون‌بری آدرس دانلود.','Percentage complete.'=>'درصد کامل شد.','Regenerate data message.'=>'پیام بازسازی داده.','Regeneration status.'=>'وضعیت بازسازی','When true, email a link to download the export to the requesting user.'=>'وقتی درست است، پیوندی را برای دانلود صادرات به کاربر درخواست‌کننده ایمیل کنید.','Parameters to pass on to the exported report.'=>'پارامترهایی که باید به گزارش صادر شده منتقل شوند.','product_includes parameter need to specify exactly one product when segmenting by variation.'=>'product_includes نیاز به پارامتر برای مشخص کردن دقیقاً یک محصول هنگام تقسیم بندی بر اساس متغیر.','Segment the response by additional constraint.'=>'پاسخ را با محدودیت اضافی تقسیم کنید.','Time interval to use for buckets in the returned data.'=>'فاصله زمانی برای استفاده برای سطل ها در داده های برگشتی.','The date the report end, as GMT.'=>'تاریخ پایان گزارش، به منطقه زمانی گرینویچ','The date the report end, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ پایان گزارش، به منطقه زمانی سایت.','The date the report start, as GMT.'=>'تاریخ شروع گزارش، به منطقه زمانی گرینویچ','The date the report start, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ شروع گزارش، در منطقه زمانی سایت.','Type of interval.'=>'نوع فاصله.','Reports data grouped by intervals.'=>'داده ها را بر اساس فواصل گروه بندی می کند.','Totals data.'=>'کل داده‌ها','Interval subtotals.'=>'جمع جزء بازه‌ای','Segment identificator.'=>'شناسه بخش','Reports data grouped by segment condition.'=>'داده های گروه بندی شده بر اساس شرایط بخش را گزارش می دهد.','Number of discounted orders.'=>'تعداد سفارش‌های تخفیف‌دار.','Discounted orders'=>'سفارش‌های تخفیف‌دار','Number of coupons.'=>'تعداد کدهای تخفیف','Created'=>'ایجاد شد','Add additional piece of info about each coupon to the report.'=>'اطلاعات بیشتری در مورد هر کوپن به گزارش اضافه کنید.','Limit result set to coupons assigned specific coupon IDs.'=>'محدود کردن نتیجه به کوپن‌هایی که شناسه‌های کوپن خاص اختصاص داده شده‌اند.','Coupon discount type.'=>'نوع تخفیف کدتخفیف.','Coupon expiration date in GMT.'=>'تاریخ انقضای کدتخفیف بر اساس GMT.','Coupon expiration date.'=>'تاریخ انقضای کدتخفیف.','Coupon creation date in GMT.'=>'تاریخ ایجاد کدتخفیف بر اساس GMT.','Coupon creation date.'=>'تاریخ ایجاد کدتخفیف.','Net discount amount.'=>'مبلغ خالص تخفیف','Coupon ID.'=>'شناسه کدتخفیف.','API path.'=>'مسیر API','Customers detailed reports.'=>'گزارش جزئیات مشتریان.','Stats about product downloads.'=>'آمار بارگیری محصول.','Product download files detailed reports.'=>'گزارش جزئیات بارگیری پرونده‌های محصول.','Product downloads detailed reports.'=>'گزارش جزئیات بارگیری محصول.','Stats about taxes.'=>'آمار مالیات‌ها.','Taxes detailed reports.'=>'گزارش جزئیات مالیات‌ها.','Stats about coupons.'=>'آمار کدهای تخفیف.','Coupons detailed reports.'=>'گزارش جزئیات کدتخفیف.','Stats about product categories.'=>'آمار دسته‌های محصول.','Product categories detailed reports.'=>'گزارش جزئیات دسته‌های محصول.','Stats about products.'=>'آمار محصولات.','Products detailed reports.'=>'گزارش جزئیات محصولات.','Stats about orders.'=>'آمار سفارش‌ها.','Stats about revenue.'=>'آمار درآمد.','Batch endpoint for getting specific performance indicators from `stats` endpoints.'=>'نقطه پایان دسته ای برای دریافت شاخص های عملکرد خاص از نقاط پایانی «آمار».','Sorry, there is no resource with that ID.'=>'ببخشید، منبعی با این شناسه وجود ندارد.','Unique ID for the Note Action.'=>'شناسه منحصر به فرد برای فعالیت یادداشت.','Unique ID for the Note.'=>'شناسه یکتا برای این یادداشت.','Table cell value.'=>'مقدار سلول جدول.','Table cell display.'=>'نمایش سلول جدول.','Table rows.'=>'ردیف‌های جدول.','Table column header.'=>'سربرگ ستون جدول.','Table headers.'=>'سربرگ‌های جدول.','Displayed title for the leaderboard.'=>'نمایش عنوان راهنماها.','Leaderboard ID.'=>'شناسه مدیر.','URL query to persist across links.'=>'جستجوی URL برای تداوم در بین پیوندها.','Top products - Items sold'=>'محصولات برتر - موارد فروخته‌شده','Total Spend'=>'مجموع هزینه ها','Customer Name'=>'نام مشتری','Top Customers - Total Spend'=>'مشتریان برتر - مجموع هزینه','Net sales'=>'فروش‌های خالص','Items sold'=>'موارد فروخته شده','Top categories - Items sold'=>'دسته‌های برتر - موارد فروخته شده','Amount discounted'=>'مبلغ با تخفیف','Top Coupons - Number of Orders'=>'برترین کدهای تخفیف - تعداد سفارش‌ها','Limit results to coupons with codes matching a given string.'=>'نتایج را به کوپن هایی با کدهای مطابق با رشته معین محدود کنید.','Array of options with associated values.'=>'آرایه ای از گزینه ها با مقادیر مرتبط.','Sorry, you cannot manage these options.'=>'ببخشید، شما نمیتوانید این تنظیمات را مدیریت کنید.','You must supply an array of options and values.'=>'باید آرایه‌ای از گزینه‌ها و مقادیر را ارائه دهید.','Sorry, you cannot view these options.'=>'ببخشید، شما نمیتوانید این گزینه‌ها را مشاهده کنید.','You must supply an array of options.'=>'شما باید مجموعه‌ای از گزینه‌ها را ارائه دهید.','A zip file of the theme to be uploaded.'=>'یک فایل فشرده از پوسته برای بارگذاری.','Uploaded theme.'=>'پوسته‌ بارگذاری شده.','Theme installation message.'=>'پیام نصب پوسته.','Theme installation status.'=>'وضعیت نصب پوسته.','Specified file failed upload test.'=>'فایل مشخص شده تست بارگذاری نشد.','Sorry, you are not allowed to install themes on this site.'=>'متاسفیم، شما مجاز به نصب پوسته‌ها در این سایت نیستید.','Limit result set to items that have the specified rate ID(s) assigned.'=>'محدود کردن مجموعۀ نتایج به مواردی که شناسه(های) نرخ تعیین شده را دارند.','Search by similar tax code.'=>'جستجو بر اساس کد مالیاتی مشابه.','Homepage created'=>'صفحه اصلی ایجاد شد.','Homepage'=>'صفحه اصلی','New Products'=>'محصولات جدید','Best Sellers'=>'بهترین فروشندگان','On Sale'=>'حراج','Fan Favorites'=>'علاقه‌مندی‌های طرفداران','New In'=>'جدید','Shop by Category'=>'خرید بر اساس دسته','Content…'=>'محتوا…','Go shopping'=>'بریم خرید','Write a short welcome message here'=>'اینجا یک پیام خوش آمدگویی کوتاه بنویسید','Welcome to the store'=>'به فروشگاه خوش آمدید','Write title…'=>'عنوان را بنویسید...','Sorry, the sample products data file was not found.'=>'متاسفیم، فایل داده محصولات نمونه یافت نشد.','Sorry, you are not allowed to create new pages.'=>'متاسفیم، شما اجازه ایجاد برگه‌های جدید را ندارید.','An endpoint used for searching download logs for a specific IP address.'=>'نقطۀ پایانی که برای جستجوی گزارش‌های بارگیری برای یک آدرس IP خاص استفاده می‌شود.','Search by similar product name or sku.'=>'جستجو بر اساس نام محصول مشابه یا sku.','Limit result set to orders matching part of an order number.'=>'محدود کردن مجموعۀ نتایج به سفارش‌هایی که با بخشی از یک شماره سفارش مطابقت دارند.','[{site_title}]: Your {report_name} Report download is ready'=>'[{site_title}]: گزارش {report_name} شما آماده بارگیری است','Your Report Download'=>'دریافت گزارش شما','Revenue'=>'درآمد','Renew Subscription'=>'تمدید اشتراک','Your subscription expired on %s. Get a new subscription to continue receiving updates and access to support.'=>'اشتراک شما در %s منقضی شده است. برای ادامۀ دریافت به‌روزرسانی‌ها و دسترسی به پشتیبانی، اشتراک جدیدی دریافت کنید.','%s subscription expired'=>'%s اشتراک منقضی شده','Enable Autorenew'=>'فعالسازی تمدید اشتراک خودکار','Your subscription expires in %d days. Enable autorenew to avoid losing updates and access to support.'=>'اشتراک شما %d روز دیگر منقضی می‌شود. برای جلوگیری از از دست دادن به‌روزرسانی‌ها و دسترسی به پشتیبانی، تمدید خودکار را فعال کنید.','%s subscription expiring soon'=>'%s اشتراک به زودی منقضی می‌شود','Connect to get important product notifications and updates.'=>'برای دریافت آگاه‌سازی‌ها و به‌روزرسانی‌های مهم محصول، وصل شوید.','Install Woo mobile app'=>'نصب نرم افزار موبایل وو','Install the WooCommerce mobile app to manage orders, receive sales notifications, and view key metrics — wherever you are.'=>'برنامۀ تلفن همراه ووکامرس را برای مدیریت سفارشات، دریافت اعلان‌های فروش و مشاهدۀ معیارهای کلیدی - هر کجا که هستید، نصب کنید.','New sales record!'=>'رکورد فروش جدید!','Woohoo, %1$s was your record day for sales! Net sales was %2$s beating the previous record of %3$s set on %4$s.'=>'واو، %1$s روز رکورد فروش شما بود! فروش خالص %2$s بود که رکورد قبلی %3$s در %4$s را شکست.','Review your orders'=>'سفارشات خود را بازبینی کنید','Browse'=>'مرور','Another order milestone! Take a look at your Orders Report to review your orders to date.'=>'یک نقطه عطف سفارش دیگر! برای بررسی سفارشات تا به امروز، به گزارش سفارشات خود نگاهی بیندازید.','You\'ve hit the 10 orders milestone! Look at you go. Browse some WooCommerce success stories for inspiration.'=>'شما به نقطه عطف 10 سفارش رسیده اید! ببین تو برو برخی از داستان های موفقیت ووکامرس را برای الهام گرفتن مرور کنید.','Congratulations on getting your first order! Now is a great time to learn how to manage your orders.'=>'برای اولین سفارش خود را تبریک می گویم! اکنون زمان بسیار خوبی برای یادگیری نحوه مدیریت سفارشات است.','Congratulations on processing %s orders!'=>'برای پردازش %s سفارش تبریک می‌گوییم!','Review'=>'نقد و بررسی','Activate usage tracking'=>'ردیابی مصرف را فعال نمائید','Gathering usage data allows us to improve WooCommerce. Your store will be considered as we evaluate new features, judge the quality of an update, or determine if an improvement makes sense. You can always visit the %1$sSettings%3$s and choose to stop sharing data. %2$sRead more%3$s about what data we collect.'=>'جمع آوری داده های استفاده به ما امکان می دهد ووکامرس را بهبود دهیم. هنگامی که ویژگی‌های جدید را ارزیابی می‌کنیم، کیفیت به‌روزرسانی را قضاوت می‌کنیم یا تشخیص می‌دهیم که آیا بهبود منطقی است، فروشگاه شما در نظر گرفته می‌شود. همیشه می‌توانید از %1$sتنظیمات%3$s بازدید کرده و توقف اشتراک‌گذاری داده‌ها را انتخاب کنید. %2$sاطلاعات بیشتر%3$s درباره داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنیم.','The admin note action label prop cannot be empty.'=>'برچسب عملکرد یادداشت مدیریت نمی تواند خالی باشد.','The admin note action name prop cannot be empty.'=>'نام اقدام یادداشت مدیر نمی‌تواند خالی باشد.','The admin note date prop cannot be empty.'=>'تاریخ یادداشت مدیر نمی‌تواند خالی باشد.','The admin note source prop cannot be empty.'=>'منبع یادداشت مدیریت نمی تواند خالی باشد.','The admin note status prop (%s) is not one of the supported statuses.'=>'پایگاه وضعیت یادداشت سرپرست (%s) یکی از وضعیت‌های پشتیبانی‌شده نیست.','The admin note status prop cannot be empty.'=>'وضعیت یادداشت مدیر نمی‌تواند خالی باشد.','The admin note content_data prop must be an instance of stdClass.'=>'قسمت admin note content_data باید نمونه ای از stdClass باشد.','The admin note content prop cannot be empty.'=>'محتوای یادداشت مدیر نمی‌تواند خالی باشد.','The admin note title prop cannot be empty.'=>'عنوان یادداشت مدیر نمی‌تواند خالی باشد.','The admin note locale prop cannot be empty.'=>'صفحه محلی یادداشت مدیریت نمی تواند خالی باشد.','The admin note type prop (%s) is not one of the supported types.'=>'نوع یادداشت سرپرست (%s) یکی از انواع پشتیبانی‌شده نیست.','The admin note type prop cannot be empty.'=>'ویژگی نوع یادداشت مدیریت نمی‌تواند خالی باشد.','The admin note name prop cannot be empty.'=>'قسمت نام یادداشت مدیر نمی‌تواند خالی باشد.','Add a product'=>'افزودن یک محصول','Add your first product'=>'اولین محصول خود را اضافه کنید','Report table data is being deleted.'=>'جدول دیتای گزارش حذف شد.','Report table data is being rebuilt. Please allow some time for data to fully populate.'=>'داده های جدول گزارش در حال بازسازی است. لطفا کمی زمان بگذارید تا داده ها به طور کامل پر شوند.','An import is already in progress. Please allow the previous import to complete before beginning a new one.'=>'درون‌ریزی در حال حاضر در حال انجام است. لطفاً اجازه دهید قبل از شروع یک درون‌ریزی جدید، قبلی تکمیل شود.','Report sync schedulers should be derived from the Automattic\\WooCommerce\\Internal\\Admin\\Schedulers\\ImportScheduler class.'=>'زمان‌بندی‌های همگام‌سازی گزارش باید از کلاس Automattic\\WooCommerce\\Internal\\Admin\\Schedulers\\ImportScheduler مشتق شوند.','Default Date Range'=>'محدوده تاریخ پیش‌فرض','Statuses that require extra action on behalf of the store admin.'=>'وضعیت هایی که نیاز به اقدام اضافی از طرف مدیر فروشگاه دارند.','Actionable order statuses'=>'وضعیت‌های سفارش قابل اجرا','Statuses that should not be included when calculating report totals.'=>'وضعیت هایی که نباید هنگام محاسبه مجموع گزارش ها لحاظ شوند.','Excluded report order statuses'=>'وضعیت‌های مستثنی شدۀ گزارش سفارش','Settings for WooCommerce admin reporting.'=>'تنظیمات برای گزارش مدیریت ووکامرس.','%1$s ‹ %2$s'=>'%1$s ‹ %2$s','Stopped the insanity for %d second'=>'دیوانگی را برای %d ثانیه متوقف کرد','The next queue will begin processing in approximately %d seconds.'=>'صف بعدی تقریباً در %d ثانیه پردازش شروع می شود.','A new queue has begun processing. View actions in-progress »'=>'پردازش یک صف جدید آغاز شده است. مشاهده اقدامات در حال انجام »','Unknown status found for action.'=>'وضعیت ناشناخته برای اقدام پیدا شد.','Invalid value for select or count parameter. Cannot query actions.'=>'مقدار نامعتبر برای پارامتر انتخاب یا شمارش. کنش‌ها را نمی‌توان پرس و جو کرد.','Database error.'=>'خطای پایگاه داده.','%s Support for strings longer than this will be removed in a future version.'=>'%s Support for strings longer than this will be removed in a future version.','ActionScheduler_Action::$args too long. To ensure the args column can be indexed, action args should not be more than %d characters when encoded as JSON.'=>'ActionScheduler_Action::$args خیلی طولانی است. برای اطمینان از ایندکس شدن ستون args، زمانی که به صورت JSON کدگذاری می شود، آرگ های کنش نباید بیش از %d کاراکتر باشد.','There was a failure scheduling the next instance of this action: %s'=>'زمان‌بندی نمونۀ بعدی این اقدام با مشکل مواجه شد: %s','There was a failure fetching this action: %s'=>'واکشی این عمل با مشکل مواجه شد: %s','action ignored via %s'=>'عملیات از طریق %s نادیده گرفته شد','action failed via %1$s: %2$s'=>'اقدام از طریق %1$s انجام نشد: %2$s','action complete via %s'=>'عملیات توسط %s کامل شد','action started via %s'=>'عملیات توسط %s شروع شد','Action [%1$s] has an invalid schedule: %2$s'=>'عملکرد [%1$s] یک برنامه زمان‌بندی نامعتبر دارد: %2$s','Activity log for the action.'=>'گزارش فعالیت برای عمل.','The date/time the action is/was scheduled to run.'=>'تاریخ/زمانی که اقدام برای اجراست/برنامه ریزی شده است.','Scheduled'=>'برنامه ریزی شده','The action\'s schedule frequency.'=>'فرکانس زمانبندی عمل.','Optional action group.'=>'گروه اقدام اختیاری','Optional data array passed to the action hook.'=>'آرایه داده اختیاری به قلاب اقدام منتقل می شود.','Action statuses are Pending, Complete, Canceled, Failed'=>'وضعیت‌های فعالیت شامل معلق، تکمیل شده، لغو شده و شکست خورده است.','Name of the action hook that will be triggered.'=>'نام قلاب فعالیت که اجرا خواهد شد.','Scheduled Action Columns'=>'ستون‌های فعالیت زمانبندی شده','Action Scheduler is a scalable, traceable job queue for background processing large sets of actions. Action Scheduler works by triggering an action hook to run at some time in the future. Scheduled actions can also be scheduled to run on a recurring schedule.'=>'Action Scheduler یک صف کار مقیاس پذیر و قابل ردیابی برای پردازش پس زمینه مجموعه بزرگی از اقدامات است. Action Scheduler با فعال کردن یک اکشن هوک برای اجرا در زمانی در آینده کار می کند. اقدامات زمان‌بندی‌شده را نیز می‌توان برنامه‌ریزی کرد تا در یک برنامه زمانی تکرار شونده اجرا شوند.','About Action Scheduler %s'=>'درباره زمانبندی فعالیت %s','About'=>'درباره','Migrated action with ID %1$d in %2$s to ID %3$d in %4$s'=>'اقدام با شناسه %1$d در %2$s به شناسه %3$d در %4$s منتقل شد','Migrating %d action'=>'در حال انتقال %d فعالیت','Unable to remove source migrated action %s'=>'امکان حذف منبع فعالیت منتقل شده %s وجود ندارد','Action Scheduler migration in progress. The list of scheduled actions may be incomplete.'=>'انتقال Action Scheduler در حال انجام است. فهرست اقدامات برنامه ریزی شده ممکن است ناقص باشد.','Destination logger must be configured before running a migration'=>'قبل از اجرای مهاجرت، لاگر مقصد باید پیکربندی شود','Destination store must be configured before running a migration'=>'قبل از اجرای مهاجرت، فروشگاه مقصد باید پیکربندی شود','Source logger must be configured before running a migration'=>'گزارشگر منبع باید قبل از اجرای مهاجرت پیکربندی شود','Source store must be configured before running a migration'=>'ذخیره منبع باید قبل از اجرای مهاجرت پیکربندی شود','Invalid action - must be a recurring action.'=>'اقدام نامعتبر - باید یک عمل تکرار شونده باشد.','Version:'=>'نگارش:','Action Scheduler has migrated data to custom tables; however, orphaned log entries exist in the WordPress Comments table. %1$s Learn more »'=>'Action Scheduler داده ها را به جداول سفارشی منتقل کرده است. با این حال، ورودی های لاگ یتیم در جدول نظرات وردپرس وجود دارد. %1$s بیشتر بیاموزید »','This data will be deleted in %s.'=>'این داده در %s پاک خواهد شد.','Update country / region'=>'به‌روزرسانی کشور/منطقه','MaxMind Geolocation'=>'موقعیت جغرافیایی مکس‌مایند','Unable to detect the Action Scheduler package.'=>'نتوانستیم بسته زمانبندی فعالیت را شناسایی کنیم.','Action Scheduler package running on your site.'=>'بسته زمانبندی فعالیت بر روی سایت شما در حال اجراست.','Action Scheduler package'=>'بسته زمانبندی فعالیت','Not required if your download directory is protected. See this guide for more details. Files already uploaded will not be affected.'=>'اگر دایرکتوری دانلود شما محافظت شده باشد، لازم نیست. برای جزئیات بیشتر این راهنما را ببینید. فایل هایی که قبلا آپلود شده اند تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت.','Append a unique string to filename for security'=>'برای مسائل امنیتی یک رشته متنی منحصر به فرد به نام پرونده اضافه کنید','Filename'=>'نام فایل','Redirect only (Insecure)'=>'فقط تغییر مسیر (ناامن)','If you are using X-Accel-Redirect download method along with NGINX server, make sure that you have applied settings as described in Digital/Downloadable Product Handling guide.'=>'اگر از روش دانلود X-Accel-Redirect به همراه سرور NGINX استفاده می‌کنید، اطمینان حاصل کنید که تنظیمات را مطابق راهنمای شرح داده شده در تنظیم محصولات دیجیتالی/قابل دانلود اعمال کرده‌اید.','Choose countries / regions…'=>'کشورها/مناطق را انتخاب کنید…','Choose a country / region…'=>'کشور/منطقه‌ای را انتخاب کنید…','Fees:'=>'هزینه‌ها:','Coupon(s):'=>'کد تخفیف(ها):','Items Subtotal:'=>'موارد جمع جزء:','Country / Region'=>'کشور / منطقه','WooCommerce database update done'=>'به‌روزرسانی پایگاه داده ووکامرس انجام شد','WooCommerce database update in progress'=>'در حال به‌روزرسانی پایگاه داده ووکامرس','View progress →'=>'مشاهده پیشرفت ←','Shipping Country / Region'=>'کشور/منظقه ارسال','Billing Country / Region'=>'کشور/منطقه صورتحساب','Select a country / region…'=>'کشور/منطقه را انتخاب کنید…','Product on sale'=>'محصول تخفیف خورده','List of categories with their product counts'=>'لیستی از دسته‌بندی‌ها با تعداد محصولات داخل هر دسته‌بندی','List of categories'=>'لیست دسته بندی ها','You are paying for a guest order. Please continue with payment only if you recognize this order.'=>'شما در حال پرداخت هزینۀ سفارش مهمان هستید. لطفاً فقط در صورت شناخت این سفارش، پرداخت را ادامه دهید.','block descriptionDisplay a call to action button which either adds the product to the cart, or links to the product page.'=>'نمایش یک دکمۀ دعوت به تعامل که یا محصول را به سبد خرید اضافه می‌کند، یا به صفحۀ محصول پیوند می‌دهد.','Clear All'=>'پاک‌کردن همه','Up to %s'=>'تا %s','From %s'=>'از %s','Filter by attribute'=>'صافی براساس ویژگی','Thumbnail sizes for responsive images.'=>'اندازه تصاویر بندانگشتی برای تصاویر واکنش‌گرا.','Thumbnail srcset for responsive images.'=>'اندازه تصاویر بندانگشتی srcset برای تصاویر واکنش‌گرا.','Thumbnail URL.'=>'نشانی اینترنتی بندانگشتی','Full size image URL.'=>'URL تصویر با اندازه کامل.','Unique identifier for the fee within the cart.'=>'شناسه منحصربه‌فرد برای مبلغ موجود در سبد خرید.','Button description.'=>'توضیح دکمه','Button text.'=>'متن دکمه','Add to cart button parameters.'=>'افزودن به پارامترهای دکمه سبد خرید.','Is the product in stock?'=>'آیا محصول موجود است؟','Is the product purchasable?'=>'آیا محصول قابل خریدن است؟','Price amount.'=>'مبلغ قیمت.','Price range, if applicable.'=>'محدوده قیمت اگر مناسب بود.','Sale product price, if applicable.'=>'قیمت فروش محصول، در صورت وجود','Regular product price.'=>'قیمت عادی محصول','Is the product on sale?'=>'آیا محصول در حراج است؟','If this attribute has term archive pages.'=>'اگر این ویژگی دارای صفحات بایگانی طبقه‌بندی باشد.','How terms in this attribute are sorted by default.'=>'چگونه عبارات در این ویژگی به طور پیش‌فرض مرتب می‌شوند.','Attribute type.'=>'نوع ویژگی','Variation attribute value.'=>'مقدار ویژگی متغیر.','Variation attribute name.'=>'نام ویژگی متغیر.','Chosen attributes (for variations).'=>'ویژگی‌های انتخاب شده (برای متغیرها).','Stock keeping unit, if applicable.'=>'واحد نگهداری انبار، در صورت وجود.','The cart item product or variation ID.'=>'شناسه محصول یا شناسه متغیر کالا.','Total weight (in grams) of all products in the cart.'=>'وزن کل (به گرم) کلیه محصولات موجود در سبد خرید.','True if the cart needs shipping. False for carts with only digital goods or stores with no shipping methods set-up.'=>'درست است اگر سبد خرید نیاز به حمل و نقل داشته باشد. برای گاری‌هایی که فقط کالاهای دیجیتالی دارند یا فروشگاه‌هایی که روش‌های ارسال ندارند، نادرست است.','List of cart items.'=>'لیست موارد سبد خرید.','Number of items in the cart.'=>'تعداد موارد در سبد خرید.','Number of objects (posts of any type) assigned to the term.'=>'تعداد اشیاء (هر نوع از نوشته) اختصاص داده شده به اصطلاح.','Term description.'=>'توضیحات شرایط.','String based identifier for the term.'=>'شناسۀ مبتنی بر رشته برای اصطلاح.','Limit result set to products with a certain average rating.'=>'مجموعۀ نتایج را به محصولاتی با رتبۀ متوسط ​​معین محدود کنید.','The logical relationship between attributes when filtering across multiple at once.'=>'رابطۀ منطقی بین ویژگی‌ها در زمان محدودسازی چندگانه به طور هم‌زمان.','List of attribute slug(s). If a term ID is provided, this will be ignored.'=>'فهرست نامک(های) ویژگی. اگر شناسۀ اصطلاح ارائه شود، نادیده گرفته می‌شود.','List of attribute term IDs.'=>'لیست شناسه های شرایط متغیر.','Attribute taxonomy name.'=>'نام طبقه‌بندی ویژگی.','Limit result set to products with selected global attributes.'=>'مجموعۀ نتایج را به محصولاتی با ویژگی‌های کلی انتخابی محدود کنید.','When limiting response using after/before, which date column to compare against.'=>'هنگام محدود کردن پاسخ با پس از/قبل از، که با کدام ستون تاریخ مقایسه شود.','Limit response to resources created before a given ISO8601 compliant date.'=>'محدود کردن پاسخ به منابع ایجاد شده قبل از تاریخ انطباق با ISO8601.','If true, calculates rating counts for products in the collection.'=>'اگر فعال باشد، تعداد رتبه‌بندی محصولات موجود در مجموعه را محاسبه می‌کند.','Filter condition being performed which may affect counts. Valid values include "and" and "or".'=>'نوع پرس و جو در حال انجام است که ممکن است بر تعداد تأثیر بگذارد. مقادیر معتبر شامل "and" و "or" است.','Taxonomy name.'=>'نام طبقه بندی','If requested, calculates attribute term counts for products in the collection.'=>'در صورت درخواست، تعداد مدت مشخصه را برای محصولات موجود در مجموعه محاسبه می‌کند.','If true, calculates the minimum and maximum product prices for the collection.'=>'اگر فعال باشد، حداقل و حداکثر قیمت محصول را برای مجموعه محاسبه می‌کند.','Returns number of products with each average rating.'=>'تعداد محصولات را با هر میانگین امتیاز ​​برمی‌گرداند.','Number of products.'=>'تعداد محصولات','Max price found in collection of products.'=>'بیشترین قیمت پیدا شده در مجموعه ای از محصولات','Min price found in collection of products.'=>'کمترین قیمت پیدا شده در مجموعه ای از محصولات','Invalid attribute ID.'=>'شناسه ویژگی نامعتبر است.','Cannot create an existing cart item.'=>'آیتم موجود در سبد کالا را نمی‌توانید ایجاد کنید.','Cart item does not exist.'=>'گزینه سبد خرید وجود ندارد.','Unique identifier for the item within the cart.'=>'شناسه یکتا برای آیتم در داخل سبد خرید.','Unable to retrieve cart.'=>'بازیابی سبد خرید امکان‌پذیر نیست.','Attribute does not exist.'=>'ویژگی وجود ندارد.','Unique identifier for the attribute.'=>'شناسه یکتا برای ویژگی.','No matching variation found.'=>'هیچ متغیر مطابقی یافت نشد.','Missing variation data for variable product.'=>'داده‌ متغیر برای محصول متغیر وجود ندارد.','Invalid value posted for %1$s. Allowed values: %2$s'=>'مقدار نامعتبر برای %1$s پست شده است. مقادیر مجاز: %2$s','This product cannot be added to the cart.'=>'این محصول را نمی توان به سبد خرید اضافه کرد.','Total post count.'=>'تعداد کل نوشته‌ها','Xaisomboun'=>'Xaisomboun','Xiangkhouang'=>'شیانگخوانگ','Sekong'=>'سکونگ','Sainyabuli'=>'ساینیابولی','Vientiane'=>'وینتیان','Vientiane Province'=>'استان وینتیان','Savannakhet'=>'ساواناخت','Salavan'=>'سالاوان','Phongsaly'=>'فونگسالی','Oudomxay'=>'اودومشای','Luang Prabang'=>'لوآنگ پرابانگ','Luang Namtha'=>'لوآنگ نامتا','Khammouane'=>'خاموان','Houaphanh'=>'هوافان','Champasak'=>'چامپاساک','Bolikhamsai'=>'بولیکام‌سای','Bokeo'=>'بوکیو','Attapeu'=>'آتاپیو','checkout-validationBilling %s'=>'%s صورتحساب','checkout-validationShipping %s'=>'%s حمل و نقل','Thank you for your payment. Your transaction has been completed, and a receipt for your purchase has been emailed to you. Log into your PayPal account to view transaction details.'=>'با تشکر از شما برای پرداختتان. تراکنش شما کامل شد و رسیدی برای خرید شما برایتان ایمیل شده است. برای مشاهده جزئیات تراکنش، به حساب پی‌پال خود وارد شوید.','You cannot add a new payment method so soon after the previous one. Please wait for %d second.'=>'نمی‌توانید روش پرداخت جدیدی را خیلی زود پس از روش قبلی اضافه کنید. لطفاً %d ثانیه صبر کنید.','%1$s should not be called before the %2$s, %3$s and %4$s actions have finished.'=>'%1$s should not be called before the %2$s, %3$s and %4$s actions have finished.','Invalid product type: passed ID does not correspond to a product variation.'=>'نوع محصول نامعتبر است: شناسه ارسالی متعلق به یک متغیر نیست.','The location that the MaxMind database should be stored. By default, the integration will automatically save the database here.'=>'مکانی که پایگاه دادۀ MaxMind باید ذخیره شود. به طور پیش‌فرض، ادغام به طور خودکار پایگاه داده را در اینجا ذخیره می‌کند.','Database File Path'=>'مسیر پرونده پایگاه داده','The key that will be used when dealing with MaxMind Geolocation services. You can read how to generate one in MaxMind Geolocation Integration documentation.'=>'کلیدی که هنگام برخورد با خدمات MaxMind Geolocation استفاده می شود. می‌توانید نحوه ایجاد یکی را در مستندات ادغام مکان جغرافیایی MaxMind بخوانید.','MaxMind License Key'=>'کلید لایسنس MaxMind','An integration for utilizing MaxMind to do Geolocation lookups. Please note that this integration will only do country lookups.'=>'یکپارچه سازی برای استفاده از MaxMind برای انجام جستجوهای مکان جغرافیایی. لطفاً توجه داشته باشید که این ادغام فقط جستجوی کشور را انجام می‌دهد.','Missing MaxMind Reader library!'=>'کتابخانه MaxMind Reader پیدا نشد!','Failed to download the MaxMind database.'=>'بارگیری پایگاه داده MaxMind انجام نشد.','The MaxMind license key is invalid. If you have recently created this key, you may need to wait for it to become active.'=>'کلید مجوز MaxMind معتبر نیست. اگر به تازگی این کلید را ایجاد کرده‌اید، باید منتظر بمانید تا کلید فعال شود.','Search results for "%s"'=>'نتایج جستجو برای "%s"','You have used this coupon %s in another transaction during this checkout, and coupon usage limit is reached. Please remove the coupon and try again.'=>'شما از این کوپن %s در تراکنش دیگری در این تسویه‌حساب استفاده کرده‌اید و به حد مجاز استفاده از کوپن رسیده‌اید. لطفاً کوپن را بردارید و دوباره امتحان کنید.','Coupon %s was used in another transaction during this checkout, and coupon usage limit is reached. Please remove the coupon and try again.'=>'کوپن %s در تراکنش دیگری در این تسویه‌حساب استفاده شد و به حد مجاز استفاده از کوپن رسیده است. لطفاً کوپن را بردارید و دوباره امتحان کنید.','An unexpected error happened while applying the Coupon %s.'=>'یک خطای غیر منتظره در حین اعمال کدتخفیف %s رخ داد.','Please enter a value with one decimal point (%s) without thousand separators.'=>'لطفاً مقداری با یک رقم اعشار (%s) بدون جدا کننده هزارگان وارد کنید.','Learn more about how usage tracking works, and how you\'ll be helping in our usage tracking documentation.'=>'در اسناد ردیابی مصرف درباره نحوه عملکرد ردیابی مصرف و نحوه کمک شما بیشتر بیاموزید.','The "WooCommerce Admin" plugin will be installed and activated'=>'افزونه \'WooCommerce Admin\' نصب و فعال می شود','Yes please'=>'بله لطفا','Get your store up and running more quickly with our new and improved setup experience'=>'با تجربه راه اندازی جدید و بهبود یافته ما فروشگاه خود را سریعتر راه اندازی کنید','Welcome to'=>'خوش آمدید به','You must enter a valid license key on the MaxMind integration settings page in order to use the geolocation service. If you do not need geolocation for shipping or taxes, you should change the default customer location on the general settings page.'=>'برای استفاده از سرویس موقعیت جغرافیایی، باید یک کلید مجوز معتبر را در صفحه تنظیمات ادغام MaxMind وارد کنید. اگر برای حمل و نقل یا مالیات به موقعیت جغرافیایی نیاز ندارید، باید مکان پیش‌فرض مشتری را در صفحه تنظیمات عمومی تغییر دهید.','Geolocation has not been configured.'=>'موقعیت جغرافیایی پیکربندی نشده است.','Every 15 Days'=>'هر 15 روز','%s is a variable product parent and cannot be added.'=>'%s یک محصول متغیر والد است و نمیتواند اضافه شود.','Shipping costs are calculated during checkout.'=>'هزینه حمل‌ و نقل در هنگام پرداخت محاسبه می شود.','Search products…'=>'جستجوی محصولات...','Image of the product that the review belongs to.'=>'تصویر محصولی که بررسی به آن تعلق دارد.','Permalink of the product that the review belongs to.'=>'پیوند همیشگی محصولی که بررسی به آن تعلق دارد.','Name of the product that the review belongs to.'=>'نام محصولی که بررسی به آن تعلق دارد.','The date the review was created, in the site\'s timezone in human-readable format.'=>'تاریخ ایجاد بررسی، در منطقه زمانی سایت با فرمت قابل خواندن توسط انسان.','Amount of reviews that the product has.'=>'مقدار بررسی هایی که محصول می کند.','Jetpack logo'=>'آرم Jetpack','Enable usage tracking and help improve WooCommerce'=>'ردیابی استفاده را فعال کنید و به بهبود ووکامرس کمک کنید','Help improve WooCommerce with usage tracking'=>'با ردیابی استفاده، به بهبود ووکامرس کمک کنید','The coupon will expire at 00:00:00 of this date.'=>'کدتخفیف در 00:00:00 از این تاریخ منقضی می شود.','Customer matched zone "%s"'=>'منطقه منطبق با مشتری "%s"','Muchinga'=>'موچینگا','Lusaka'=>'لوساکا','Copperbelt'=>'مسی','Southern'=>'جنوبی','North-Western'=>'شمال غربی','Northern'=>'شمالی','Luapula'=>'لوآپولا','Eastern'=>'شرقی','Western'=>'غربی','Midway Atoll'=>'Midway Atoll','Macao'=>'ماکائو','Browse products'=>'مرور محصولات','Go to category'=>'برو به دسته‌بندی','Shop now'=>'اکنون خرید کنید','1 variation'=>'۱ متغیر','Columns'=>'ستون‌ها','Product title'=>'عنوان محصول','Your installation of WooCommerce is incomplete. If you installed WooCommerce from GitHub, %1$splease refer to this document%2$s to set up your development environment.'=>'نصب شما از WooCommerce ناقص است. اگر WooCommerce را از GitHub نصب کرده اید، %1$s لطفاً برای تنظیم محیط توسعه خود به این سند %2$s مراجعه کنید.','Your installation of WooCommerce is incomplete. If you installed WooCommerce from GitHub, please refer to this document to set up your development environment: https://github.com/woocommerce/woocommerce/wiki/How-to-set-up-WooCommerce-development-environment'=>'نصب شما از WooCommerce ناقص است. اگر WooCommerce را از GitHub نصب کرده اید، لطفا برای تنظیم محیط توسعه خود به این سند مراجعه کنید: https://github.com/woocommerce/woocommerce/wiki/How-to-set-up-WooCommerce-development-environment','Missing the WooCommerce %s package'=>'فاقد بسته ووکامرس %s','with first and last resultShowing %1$d–%2$d of %3$d result'=>'نمایش %1$d–%2$d از %3$d نتیجه','Zombo'=>'زومبو','Yumbe'=>'یومب','Wakiso'=>'واکیسو','Tororo'=>'تورورو','Soroti'=>'سوروتی','Sironko'=>'سیرونکو','Sheema'=>'شیما','Serere'=>'سیر','Sembabule'=>'اسمبل','Rukungiri'=>'Rukungiri','Rukiga'=>'رکیگا','Rubirizi'=>'روبیریزی','Rubanda'=>'روباندا','Rakai'=>'راکایی','Pallisa'=>'پالیزا','Pakwach'=>'پاکواچ','Pader'=>'پدر','Oyam'=>'اویام','Otuke'=>'اوتوکه','Omoro'=>'اومورو','Nwoya'=>'نویا','Ntungamo'=>'ناتونگامو','Ntoroko'=>'نتوروکو','Ngora'=>'نگورا','Nebbi'=>'نبی','Napak'=>'ناپاک','Namutumba'=>'ناموتومبا','Namisindwa'=>'نامیسینوا','Namayingo'=>'نامایینگو','Nakasongola'=>'ناکاسونگلا','Nakaseke'=>'ناکاسکه','Nakapiripirit'=>'ناکاپیریپیریت','Nabilatuk'=>'نبیلاتوک','Mukono'=>'موکونو','Mubende'=>'مووبند','Mpigi'=>'Mpigi','Moyo'=>'مووی','Moroto'=>'مرووتو','Mityana'=>'میتانا','Mitooma'=>'میتوما','Mbarara'=>'مبارکه','Mbale'=>'مباله','Mayuge'=>'مایو','Masindi'=>'ماسندی','Masaka'=>'ماساکا','Maracha'=>'ماراچا','Manafwa'=>'مانافوا','Lyantonde'=>'Lyantonde','Lwengo'=>'لونگو','Luwero'=>'لوورو','Luuka'=>'لووکا','Lira'=>'لیر','Lamwo'=>'لامو','Kyotera'=>'کیوترا','Kyenjojo'=>'کیونجوجو','Kyegegwa'=>'کیگگوا','Kyankwanzi'=>'کیانکوانزی','Kween'=>'کونینگ','Kwania'=>'کوانیا','Kumi'=>'كومي','Kotido'=>'کوتیدو','Kole'=>'کول','Koboko'=>'کوبوکو','Kitgum'=>'کیتگوم','Kisoro'=>'کیسورو','Kiryandongo'=>'کیراندونگو','Kiruhura'=>'کیروورا','Kikuube'=>'Kikuube','Kibuku'=>'کیبوکو','Kiboga'=>'کیبوگا','Kibaale'=>'کیباله','Kayunga'=>'کایونگا','Katakwi'=>'کتاکوی','Kasese'=>'کاسی','Kasanda'=>'کاساندا','Kapelebyong'=>'کاپلببیونگ','Kapchorwa'=>'کاپچوروا','Kanungu'=>'کانونگو','Kamwenge'=>'کاموونگ','Kamuli'=>'کامولی','Kampala'=>'کامپالا','Kalungu'=>'کالونگو','Kaliro'=>'کالیرو','Kalangala'=>'کالنگالا','Kakumiro'=>'کاکومیرو','Kagadi'=>'کاگادی','Kaberamaido'=>'کابیرامیدو','Kabarole'=>'کابارول','Kabale'=>'کابل','Kaabong'=>'کابونگ','Jinja'=>'جینجا','Isingiro'=>'ایسینگیرو','Iganga'=>'ایگانگا','Ibanda'=>'ایباندا','Hoima'=>'هویما','Gulu'=>'گلو','Gomba'=>'گمبا','Dokolo'=>'دوکولو','Buyende'=>'Buyende','Buvuma'=>'بوووما','Butebo'=>'Butebo','Butambala'=>'بوتامبلا','Butaleja'=>'بوتالهیا','Busia'=>'بوسیا','Bushenyi'=>'بوشنی','Bunyangabu'=>'بونانگابو','Bundibugyo'=>'Bundibugyo','Buliisa'=>'بولیسا','Bulambuli'=>'بولامبولی','Bukwa'=>'بوکوا','Bukomansimbi'=>'بوکومنسیبی','Bukedea'=>'بوکودا','Buikwe'=>'بیوکوه','Buhweju'=>'بووهوجو','Bugweri'=>'بوگوري','Bugiri'=>'بوگیری','Bududa'=>'بودا','Budaka'=>'بوداکا','Arua'=>'آروا','Apac'=>'آپاک','Amuru'=>'آمورو','Amuria'=>'آموریا','Amudat'=>'آمودات','Amolatar'=>'آمولاتار','Alebtong'=>'آلبونگ','Agago'=>'آگاگو','Adjumani'=>'آدومانی','Abim'=>'آبیم','woocommerce'=>'ووکامرس','Product variation attributes, if applicable.'=>'در صورت کاربرد ویژگی های محصول متغیر.','Operator to compare product tags.'=>'عملگر برای مقایسه برچسب های محصول.','Category URL.'=>'آدرس دسته.','WooCommerce Blocks development mode requires files to be built. From the plugin directory, run %1$s to install dependencies, %2$s to build the files or %3$s to build the files and watch for changes.'=>'حالت توسعه بلوک‌های WooCommerce نیاز به ساخت فایل‌ها دارد. از فهرست پلاگین، %1$s را برای نصب وابستگی‌ها، %2$s را برای ساختن فایل‌ها یا %3$s را برای ساخت فایل‌ها و مشاهده تغییرات اجرا کنید.','Import as meta data'=>'به عنوان داده متا وارد کنید','Tags (space separated)'=>'برچسب ها (فضای جدا شده)','Tags (comma separated)'=>'برچسب ها (کاما از هم جدا)','Variations (and their attributes) that do not have prices will not be shown in your store.'=>'متغیر‌ها (و ویژگی های آنها) که قیمت ندارند، در فروشگاه شما نشان داده نمی شود.','%d variation does not have a price.'=>'تغییر %d قیمتی ندارد.','WooCommerce Admin icon'=>'آیکون مدیر ووکامرس','Manage your store\'s reports and monitor key metrics with a new and improved interface and dashboard.'=>'گزارش‌های فروشگاه خود را مدیریت کرده و معیارهای کلیدی را با یک رابط و پیشخوان جدید و پیشرفته نظارت کنید.','WooCommerce Admin'=>'مدیر ووکامرس','Use WooCommerce Shipping (powered by WooCommerce Services & Jetpack) to save time at the post office by printing your shipping labels at home.'=>'با چاپ برچسب های حمل و نقل در خانه، از حمل و نقل WooCommerce (طراحی شده توسط WooCommerce Services & Jetpack) برای صرفه جویی در وقت در اداره پست استفاده کنید.','Did you know you can print shipping labels at home?'=>'آیا می دانید که می توانید برچسب های حمل و نقل را در خانه چاپ کنید؟','When creating an account, automatically generate an account username for the customer based on their name, surname or email'=>'هنگام ایجاد یک حساب کاربری، به طور خودکار نام کاربری حساب را برای مشتری بر اساس نام، نام خانوادگی یا ایمیل خود ایجاد کنید','List additional tax classes you need below (1 per line, e.g. Reduced Rates). These are in addition to "Standard rate" which exists by default.'=>'کلاسهای مالیاتی اضافی مورد نیاز خود را در زیر ذکر کنید (1 در هر خط، به عنوان مثال نرخ کاهش یافته). اینها علاوه بر "نرخ استاندارد" است که بصورت پیش فرض وجود دارد.','Unable to retrieve database information. Usually, this is not a problem, and it only means that your install is using a class that replaces the WordPress database class (e.g., HyperDB) and WooCommerce is unable to get database information.'=>'بازیابی اطلاعات پایگاه داده امکان پذیر نیست. معمولاً، این مشکلی نیست و فقط بدان معنی است که نصب شما از یک کلاس استفاده می کند که جایگزین کلاس پایگاه داده WordPress (به عنوان مثال HyperDB) می شود و WooCommerce قادر به دریافت اطلاعات بانک اطلاعاتی نیست.','Database information:'=>'اطلاعات پایگاه داده:','Data: %1$.2fMB + Index: %2$.2fMB + Engine %3$s'=>'داده: %1$.2fمگابایت + ایندکس: %2$.2fمگابایت + انجین %3$s','Unable to detect the REST API package.'=>'امکان شناسایی بسته REST API وجود ندارد.','The WooCommerce REST API package running on your site.'=>'بسته WICommerce REST API که در سایت شما اجرا می شود.','WooCommerce REST API package'=>'بسته WICommerce REST API','Generate coupon code'=>'کدتخفیف ایجاد کنید','Drag and drop to set admin attribute order'=>'کشیدن و رها کردن برای تنظیم ویژگی ویژگی مدیر','Zero rate'=>'نرخ صفر','Reduced rate'=>'نرخ کاهش','Congratulations on the sale.'=>'فروش تبریک می گویم.','Thanks for using {site_url}!'=>'با تشکر از شما برای استفاده از {site_url}!','Text to appear below the main email content.'=>'متن برای نمایش در زیر محتوای اصلی ایمیل.','Additional content'=>'محتوای اضافی','Town / Village'=>'شهر / روستا','Postal code'=>'كد پستی','Invalid field'=>'فیلد نامعتبر است','Tax class slug already exists'=>'از بین بردن کلاس مالیاتی قبلاً وجود دارد','Tax class requires a valid name'=>'کلاس مالیاتی به یک نام معتبر احتیاج دارد','Or you can download a pre-built version of the plugin from the WordPress.org repository or by visiting the releases page in the GitHub repository.'=>'یا می‌توانید نسخه پیش ساخته افزونه را از مخزن WordPress.org یا با مراجعه به صفحات منتشر شده در مخزن گیت‌هاب دانلود کنید.','Order not editable'=>'سفارش قابل ویرایش نیست','The Rest API is unavailable.'=>'API Rest در دسترس نیست.','You do not have permission to install plugins.'=>'شما اجازه نصب افزونه‌ها را ندارید.','Learn how to upgrade'=>'یادگیری چگونگی ارتقاء','The sale will start at 00:00:00 of "From" date and end at 23:59:59 of "To" date.'=>'فروش از ساعت 00:00:00 در تاریخ "از" شروع می شود و از ساعت 23:59:59 در تاریخ "به" پایان می یابد.','Order fully refunded.'=>'سفارش به طور کامل بازپرداخت شد.','Selecting no country / region to sell to prevents from completing the checkout. Continue anyway?'=>'عدم انتخاب کشور/منطقه برای فروش مانع از تکمیل فرایند پرداخت می شود. با اینحال تمایل به ادامه فرایند دارید؟','Please enter a valid Eircode.'=>'لطفا یک Eircode معتبر وارد کنید.','There was a failure fetching this action'=>'گیرندگی این عمل شکست خورد','← Back to "%s" attributes'=>'← بازگشت به ویژگی‌های "%s"','Note: WP CRON has been disabled on your install which may prevent this update from completing.'=>'توجه: WP CRON غیر فعال شده است،در اینصورت ممکن است از تکمیل بروزرسانی جلوگیری کند.','Product display, sorting, and reports may not be accurate until this finishes. It will take a few minutes and this notice will disappear when complete.'=>'نمایش محصول، مرتب سازی و گزارش ممکن است تا پایان فرایند دقیق نباشد. هنگامی که فرایند کامل شد این اطلاعیه ناپدید می شود.','You can manually run queued updates here.'=>'شما در اینجا می‌توانید بروزرسانی‌های زمان‌بندی شده را به صورت دستی اجرا کنید.','Updating database'=>'به‌روزرسانی پایگاه داده','Found %1$d updates (%2$s)'=>'به‌روزرسانی‌ها %1$d یافت شد (%2$s)','No updates required. Database version is %s'=>'به‌روزرسانی ضروری لازم نیست. نسخه پایگاه داده %s است','Completed processing action %1$s with hook: %2$s'=>'عمل پردازش %1$s با قلاب %2$s انجام شد.','The %s class can only be run within WP CLI.'=>'کلاس %s فقط با WP CLI قابل اجرا است.','Newest Scheduled Date'=>'تاریخ جدیدترین زمانبندی','Oldest Scheduled Date'=>'تاریخ قدیمی‌ترین زمانبندی','Count'=>'شمارش','Action Status'=>'وضعیت عمل','Action Scheduler'=>'عمل زمانبندی','Your account was created successfully. Your login details have been sent to your email address.'=>'حساب شما با موفقیت ساخته شد. جزئیات ورود به سیستم به آدرس ایمیل شما ارسال شده است.','Your account was created successfully and a password has been sent to your email address.'=>'حساب شما با موفقیت ایجاد شد و رمز ورود به آدرس ایمیل شما ارسال شد.','Stock: %d'=>'موجودی: %d','Deleted %1$s and adjusted stock (%2$s)'=>'%1$s و سهام تنظیم شده حذف شد ( %2$s )','Invalid items'=>'آیتم‌های نامعتبر','Invalid rate'=>'نرخ نامعتبر','Added line items: %s'=>'موارد اضافه شده: %s','[{site_title}]: Order #{order_number} has been cancelled'=>'[{site_title]: سفارش # {order_number Order لغو شد','Learn more about updates'=>'آگاهی بیشتر از بروز رسانی ها','Update WooCommerce Database'=>'به‌روزرسانی پایگاه داده ووکامرس','The database update process runs in the background and may take a little while, so please be patient. Advanced users can alternatively update via %1$sWP CLI%2$s.'=>'فرآیند بروزرسانی پایگاه‌داده در پس‌زمینه اجرا می‌شود و ممکن است کمی طول بکشد، پس لطفا صبور باشید. کاربران پیشرفته می‌توانند از طریق %1$sWP CLI%2$s بروزرسانی کنند.','WooCommerce has been updated! To keep things running smoothly, we have to update your database to the newest version.'=>'ووکامرس به روز شد! برای اینکه کارها به خوبی اجرا شوند، باید پایگاه‌داده شما را به جدیدترین نگارش بروزرسانی نماییم.','WooCommerce database update required'=>'پایگاه داده ووکامرس نیازمند به‌روزرسانی است','Decrease existing stock by:'=>'کاهش موجودی انبار توسط:','Increase existing stock by:'=>'افزودن موجودی انبار توسط:','View progress →'=>'مشاهده پیشرفت →','WooCommerce is updating product data in the background'=>'WooCommerce داده های محصول را در پس زمینه به روز می کند','WooCommerce is updating the database in the background. The database update process may take a little while, so please be patient.'=>'ووکامرس در حال به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی در پس زمینه است. روند به روزرسانی پایگاه داده ممکن است کمی طول بکشد، بنابراین لطفا صبور باشید.','Must Use Plugins'=>'بیشترین افزونه‌های مورد استفاده','Dropin Plugins'=>'افزونه‌های Dropin','Inactive plugins'=>'افزونه‌های غیرفعال','Site address (URL)'=>'آدرس سایت','WordPress address (URL)'=>'آدرس وردپرس','five star'=>'پنج ستاره','Start Import'=>'شروع درون‌ریزی','Create Product'=>'ساخت محصول','Dismiss this suggestion'=>'این پیشنهاد را ردکن','Enter a coupon code to apply. Discounts are applied to line totals, before taxes.'=>'کدتخفیفی برای اعمال را وارد کنید. قبل از مالیات، تخفیف برای کل ردیف‌ها اعمال می شود.','Adjusted stock: %s'=>'تنظیم موجودی: %s','Adds an option to the orders screen for removing personal data in bulk. Note that removing personal data cannot be undone.'=>'گزینه‌ای را برای حذف بخش عمده داده شخصی از صفحه نمایش سفارشات اضافه می کند. توجه داشته باشید که حذف داده‌های شخصی قابل بازگشت نیست.','Allow personal data to be removed in bulk from orders'=>'اجازه دهید داده های شخصی به صورت عمده از سفارشات حذف شوند','Personal data removal'=>'حذف اطلاعات شخصی','Remove access to downloads on request'=>'در صورت درخواست دسترسی به بارگیری ها را حذف کنید','Remove personal data from orders on request'=>'داده های شخصی را از سفارشات در صورت درخواست حذف کنید','Display suggestions within WooCommerce'=>'نمایش پیشنهادات در ووکامرس','Show Suggestions'=>'نمایش پیشنهادات','We show contextual suggestions for official extensions that may be helpful to your store.'=>'ما پیشنهادات متنی را برای برنامه های افزودنی رسمی نشان می دهیم که ممکن است برای فروشگاه شما مفید باشد.','Marketplace suggestions'=>'پیشنهادهای بازار','To opt out, leave this box unticked. Your store remains untracked, and no data will be collected. Read about what usage data is tracked at: %s.'=>'برای امتناع، این جعبه را بدون استفاده رها کنید. فروشگاه شما بدون کنترل باقی می ماند و هیچ داده ای جمع آوری نمی شود. در مورد آنچه داده استفاده در ردیابی می شود بخوانید: %s.','Allow usage of WooCommerce to be tracked'=>'اجازه استفاده از WooCommerce برای ردیابی','Enable tracking'=>'رهگیری را فعال کنید','Gathering usage data allows us to make WooCommerce better — your store will be considered as we evaluate new features, judge the quality of an update, or determine if an improvement makes sense.'=>'جمع آوری داده های استفاده به ما این امکان را می دهد تا WooCommerce را بهتر کنیم - فروشگاه شما هنگامی ارزیابی می شود که ویژگی های جدید را ارزیابی می کنیم، در مورد کیفیت به روزرسانی قضاوت می کنیم، یا اینکه آیا پیشرفت آن معقول است یا خیر.','Usage Tracking'=>'رهگیری استفاده','Marketplace suggestionsGet more options'=>'گزینه های بیشتری دریافت کنید','Manage suggestions'=>'مدیریت پیشنهادها','Browse the Marketplace'=>'Marketplace را مرور کنید','Extensions can add new functionality to your product pages that make your store stand out'=>'برنامه های افزودنی می توانند قابلیت های جدیدی را به صفحات محصول شما بیابند که باعث می شود فروشگاه شما از ویژگیهای خاصی برخوردار باشد','Enhance your products'=>'بهبود محصولات شما','Facebook for WooCommerce'=>'فیسبوک برای ووکامرس','Facebook icon'=>'آیکون فیسبوک','Enjoy all Facebook products combined in one extension: pixel tracking, catalog sync, messenger chat, shop functionality and Instagram shopping (coming soon)!'=>'لذت بردن از تمام محصولات فیس بوک همراه در یک پسوند: ردیابی پیکسل، همگام سازی کاتالوگ، چت مسنجر، عملکرد فروشگاه و خرید اینستاگرام (به زودی)!','Facebook'=>'فیسبوک','Refund the line items above. This will show the total amount to be refunded'=>'موارد خط را در بالا بازپرداخت کنید. این نشان می دهد کل مبلغ قابل استرداد است','Before discount'=>'قبل از تخفیف','%s discount'=>'%s تخفیف','WooCommerce Status'=>'وضعیت ووکامرس','Order status set to refunded. To return funds to the customer you will need to issue a refund through your payment gateway.'=>'وضعیت سفارش برای بازپرداخت تعیین شده است. برای بازگرداندن وجوه به مشتری، باید یک شماره حساب معتبر بانکی برای ما ارسال نمایید.','Sol'=>'سول','action_args should not be overwritten when calling wc_get_template.'=>'action_args should not be overwritten when calling wc_get_template.','Lookup tables are regenerating'=>'جداول جستجو در حال بازسازی','This tool will regenerate product lookup table data. This process may take a while.'=>'این ابزار داده های جدول جستجوی محصول را بازسازی می کند. این روند ممکن است مدتی طول بکشد.','Product lookup tables'=>'جداول جستجوی محصول','cURL installed but unable to retrieve version.'=>'cURL نصب شده اما قادر به بازیابی نسخه نیست.','Dropins & MU plugins.'=>'افزونه های Dropins & MU.','Inactive plugins.'=>'افزونه‌های غیرفعال','Limit result set to orders which have specific statuses.'=>'نتیجه را محدود به سفارشاتی کنید که وضعیت خاصی دارند.','Number of terms in the attribute taxonomy.'=>'تعداد اصطلاحات در طبقه بندی ویژگی.','Attribute slug.'=>'نامک ویژگی','Determines if hidden or visible catalog products are shown.'=>'تعیین می کند که محصولات فهرست پنهان یا قابل مشاهده نشان داده شده اند یا خیر.','Operator to compare product attribute terms.'=>'اپراتور برای مقایسه شرایط ویژگی محصول.','Operator to compare product category terms.'=>'اپراتور برای مقایسه شرایط دسته بندی محصولات.','Virgin Islands (US)'=>'جزایر ویرجین (ایالات متحده)','Virgin Islands (British)'=>'جزایر ویرجین (بریتانیایی)','North Macedonia'=>'مقدونیه شمالی','Wake Island'=>'جزیره ویک','Palmyra Atoll'=>'پالمیرا اتل','Navassa Island'=>'جزیره ناواسا','Kingman Reef'=>'کینگمن ریف','Johnston Atoll'=>'جانستون اتل','Jarvis Island'=>'جزیره جارویس','Howland Island'=>'جزیره Howland','Baker Island'=>'جزیره بیکر','You must be %1$slogged in%2$s to post a review.'=>'برای فرستادن دیدگاه، باید %1$sوارد شده%2$s باشید.','Notification to let you know — order #%1$s belonging to %2$s has been cancelled:'=>'اعلان برای اطلاع شما — سفارش #%1$s متعلق به %2$s لغو شده است:','We have finished processing your order.'=>'ما کار پردازش سفارش شما را به پایان رساندیم.','Shop order'=>'سفارش خرید','Shipping options will be updated during checkout.'=>'گزینه های حمل و نقل در هنگام پرداخت به روز می شوند.','Shipping to %s.'=>'حمل و نقل به %s.','Invalid image: %s'=>'تصویر نامعتبر: %s','Webhook status must be valid.'=>'وضعیت وب‌هوک باید معتبر باشد.','Just to let you know — we\'ve received your order #%s, and it is now being processed:'=>'جهت اطلاع شما — سفارش شما را دریافت کردیم #%s، و در حال پردازش است:','account erasure request'=>'درخواست پاک کردن حساب','Default product category cannot be deleted.'=>'دسته پیش‌فرض محصول را نمی توان حذف کرد.','Variation cannot be imported: Parent product cannot be a product variation'=>'متغیر نمی تواند وارد شود: محصول والد نمی تواند محصول متغیر باشد.','Database upgrade routine has been scheduled to run in the background.'=>'بروز رسانی پایگاه داده برنامه ریزی شده است که در پس زمینه اجرا شود.','This tool will update your WooCommerce database to the latest version. Please ensure you make sufficient backups before proceeding.'=>'این ابزار پایگاه داده WooCommerce شما را به آخرین نسخه به روز رسانی خواهد کرد. لطفا اطمینان حاصل کنید که قبل از انجام پشتیبان گیری کافی داشته باشید.','Update database'=>'به‌روز‌رسانی پایگاه داده','Invoice for order #{order_number}'=>'پیش فاکتور سفارش','You do not have permission to assign API Keys to the selected user.'=>'شما اجازه ندارید کلید‌های API را به کاربر انتخاب شده اختصاص دهید.','Feel free to reconnect again using the button below.'=>'مجددا با استفاده از دکمه زیر ارتباط برقرار کنید.','Sorry to see you go.'=>'از رفتن شما ناراحتیم.','discounted shipping labels'=>'برچسب‌های حمل ونقل با تخفیف','automated taxes and discounted shipping labels'=>'برچسب تخفیف حمل و نقل و مالیات خودکار','payment setup and discounted shipping labels'=>'راه اندازی پرداخت و برچسب تخفیف حمل و نقل','WooCommerce Endpoints'=>'نقطه پایانی ووکامرس','You do not have permission to revoke API Keys'=>'شما مجوز لغو کلیدهای API را ندارید','You do not have permission to revoke this API Key'=>'شما مجوز لغو این کلید API را ندارید.','You do not have permission to edit this API Key'=>'شما مجوز ویرایش این کلید API ندارید.','[Order #%1$s] (%2$s)'=>'[سفارش #%1$s] (%2$s)','If you didn\'t make this request, just ignore this email. If you\'d like to proceed:'=>'اگر این درخواست از طرف شما نبوده است، این ایمیل را نادیده بگیرید. اگر مایل به ادامه‌دادن هستید:','Someone has requested a new password for the following account on %s:'=>'شخصی درخواست رمز جدیدی برای حساب کاربری زیر را در %s داده است:','We hope to see you again soon.'=>'امیدواریم به زودی دوباره شما را ببینیم.','Your order on %s has been refunded. There are more details below for your reference:'=>'سفارش شما در %s مسترد شده است. جزئیات بیشتر در زیر برای مرجع شما وجود دارد:','Your order on %s has been partially refunded. There are more details below for your reference:'=>'سفارش شما در %s تا حدودی مسترد شده است. جزئیات بیشتر در زیر برای مرجع شما وجود دارد:','Thanks!'=>'متشکریم!','We look forward to fulfilling your order soon.'=>'ما مشتاقانه منتظر سفارش شما هستیم.','As a reminder, here are your order details:'=>'به عنوان یادآوری، جزییات سفارش شما به شرح زیر است:','The following note has been added to your order:'=>'یادداشت زیر به سفارش شما اضافه شده است:','We look forward to seeing you soon.'=>'منتظر دیدار مجدد شما هستیم','Thanks for creating an account on %1$s. Your username is %2$s. You can access your account area to view orders, change your password, and more at: %3$s'=>'با تشکر برای ایجاد یک حساب در %1$s، نام کاربری شما %2$s، برای مشاهده سفارشات، تغییر رمز عبور و موارد دیگر در %3$s به حساب خود دسترسی دارید.','Here are the details of your order placed on %s:'=>'جزییات سفارش شما بدین صورت است %s:','An order has been created for you on %1$s. Your invoice is below, with a link to make payment when you’re ready: %2$s'=>'یک سفارش برای شما در %1$s ایجاد شده است. فاکتور شما به همراه یک پیوند پرداخت برای زمانی که آماده هستید در زیر است: %2$s','Thanks for shopping with us.'=>'از خرید شما متشکریم.','Hi %s,'=>'سلام %s،','You’ve received the following order from %s:'=>'سفارشی بدین شرح از %s دریافت شده است:','Hopefully they’ll be back. Read more about troubleshooting failed payments.'=>'امیدواریم دوباره برگردند. درباره عیب‌یابی پرداخت‌های ناموفق بیشتر بخوانید.','Thanks for reading.'=>'از توجه شما سپاسگزاریم.','Enter a different address'=>'آدرس دیگری وارد نمائید','No shipping options were found for %s.'=>'هیچ گزینه‌ی حمل و نقلی برای %s پیدا نشد.','Enter your address to view shipping options.'=>'آدرس خود را برای مشاهده گزینه‌های حمل و نقل وارد کنید.','Change address'=>'تغییر آدرس','Sort by latest'=>'مرتب‌سازی بر اساس جدیدترین','Stock levels increased:'=>'سطح موجودی افزایش یافت:','Unable to restore stock for item %s.'=>'نمی توان موجودی برای آیتم %s بازیابی کرد.','Stock levels reduced:'=>'سطح موجودی کاهش یافت:','Unable to reduce stock for item %s.'=>'نمی توان موجودی برای آیتم %s کاهش داد.','The class attached to the "woocommerce_queue_class" does not implement the WC_Queue_Interface interface. The default %s class will be used instead.'=>'The class attached to the "woocommerce_queue_class" does not implement the WC_Queue_Interface interface. The default %s class will be used instead.','This function should not be called before plugins_loaded.'=>'This function should not be called before plugins_loaded.','Action Group'=>'گروه فعالیت','No actions found in trash'=>'هیچ فعالیتی در زباله دان پیدا نشد.','No actions found'=>'فعالیتی یافت نشد','Search Scheduled Actions'=>'جستجوی برنامه ریزی شده','View Action'=>'فعالیت جدید','New Scheduled Action'=>'برنامه ریزی جدید','Edit Scheduled Action'=>'ویرایش برنامه ریزی شده','Add New Scheduled Action'=>'افزودن اقدام جدید برنامه ریزی شده','Admin menu nameScheduled Actions'=>'فعالیت‌های برنامه ریزی شده','Scheduled Action'=>'فعالیت برنامه ریزی شده ','Scheduled actions are hooks triggered on a cetain date and time.'=>'عملیات‌های برنامه ریزی شده، هوک‌های است که در تاریخ و زمان قطعی ایجاد شده اند.','In-Progress (%s)'=>'در حال پیش رفت (%s)','postIn-Progress'=>'در حال پیش رفت','postFailed'=>'ناموفق بود','Invalid action ID. No status found.'=>'شناسه فعالیت نامعتبر است وضعیت یافت نشد.','Unable to mark failure on action %s. Database error.'=>'قادر به نشان دادن شکست در فعالیت %s نیست خطای پایگاه داده','Unable to unlock claim on action %s. Database error.'=>'قادر به بازگرداندن فعالیت %s نیست. خطای پایگاه داده','Unable to unlock claim %s. Database error.'=>'قادر به مطالبه %s نیست. خطای پایگاه داده','The group "%s" does not exist.'=>'گروه "%s" وجود ندارد.','Unable to claim actions. Database error.'=>'قادر به مطالبه عملیات نیست. خطای پایگاه داده','Unidentified action %s'=>'اقدام ناشناس %s','Unable to save action.'=>'نمی توان عمل را ذخیره کرد.','Error saving action: %s'=>'خطا در عمل ذخیره‌سازی:%s','%d scheduled task completed.'=>'%d وظایف برنامه ریزی شده به پایان رسید.','There was an error running the action scheduler: %s'=>'بروز خطا در برنامه ریزی فعالیت: %s','%d batch executed.'=>'%d دسته ای اجرا شده است.','Found %d scheduled task'=>'یافت نشد %d وظایف زمانبندی شده','Attempting to reduce used memory...'=>'تلاش برای کاهش حافظه مورد استفاده...','Error processing action %1$s: %2$s'=>'خطا در پردازش فعالیت %1$s: %2$s','Started processing action %s'=>'پردازش فعالیت شروع شده %s','The claim has been lost. Aborting current batch.'=>'این مطالبه از بین رفته است. قطع کردن دسته فعلی','Running %d action'=>'درحال اجرای %d عمل','There are too many concurrent batches.'=>'چندین بار همگام وجود دارد.','There are too many concurrent batches, but the run is forced to continue.'=>'چندین بار هم همزمان وجود دارد، اما اجرا مجبور به ادامه دادن است.','Canceled'=>'لغو شده','Failed'=>'ناموفق','In-progress'=>'در حال انجام','Pending'=>'در انتظار','Invalid schedule. Cannot save action.'=>'زمان بندی نامعتبر است. نمی تواند ذخیره شود.','Every minute'=>'هر دقیقه','action ignored'=>'اقدام نادیده گرفته شده','action reset'=>'عمل مجدد تنظیم شد','unexpected shutdown: PHP Fatal error %1$s in %2$s on line %3$s'=>'خاموشی غیر منتظره: خطای PHP مهلک %1$s در %2$s خط %3$s','action failed: %s'=>'عمل شکست خورده است: %s','action complete'=>'تکمیل فعالیت','action started'=>'فعالیت شروع شد','action canceled'=>'لغو فعالیت','action created'=>'ایجاد فعالیت','Search hook, args and claim ID'=>'جستجو هوک، args و claim ID',' (%s)'=>' (%s)',' (%s ago)'=>' (%s قبل)','Could not process change for action: "%1$s" (ID: %2$d). Error: %3$s'=>'تغییر برای اقدام پردازش نشد: "%1$s" (شناسه: %2$d). خطا: %3$s','Successfully processed change for action: %s'=>'موفقیت پروسه تغییرات برای فعالیت: %s','Successfully canceled action: %s'=>'موفقیت لغو فعالیت: %s','Successfully executed action: %s'=>'موفقیت اجرای فعالیت: %s','Maximum simultaneous queues already in progress (%s queue). No additional queues will begin processing until the current queues are complete.'=>'حداکثر صف‌های هم‌زمان در حال انجام است (صف %s). تا زمانی که صف‌های فعلی کامل نشود، هیچ صف دیگری شروع به پردازش نخواهد کرد.','Non-repeating'=>'بدون تکرار','Every %s'=>'هرکدام %s','Now!'=>'اکنون!','%s second'=>'%s ثانیه','%s minute'=>'%s دقیقه','%s hour'=>'%s ساعت','%s day'=>'%s روز','%s week'=>'%s هفته','%s month'=>'%s ماه','%s year'=>'%s سال','Cancel the action now to avoid it being run in future'=>'در حال حاضر فعالیت را لغو کنید تا از شروع آن در آینده اجتناب شود.','Process the action now as if it were run as part of a queue'=>'اکنون فعالیت را پردازش کنید، به طوری که آن را به عنوان بخشی از یک صف اجرا کنید.','Run'=>'اجرا','Claim ID'=>'شناسه مطالبه','Log'=>'گزارش','Scheduled Date'=>'تاریخ زمانبندی','Recurrence'=>'تکرار مجدد','Group'=>'گروه','Arguments'=>'آرگمان‌ها','Hook'=>'هوک','Action [%1$s] has invalid arguments. It cannot be JSON decoded to an array. $args = %2$s'=>'عمل [%1$s] دارای آرگومان های نامعتبر است. نمی توان آن را JSON در یک آرایه رمزگشایی کرد. $args = %2$s','Scheduled Actions'=>'عملیات برنامه ریزی شده','New Order: #{order_number}'=>'سفارش جدید ({order_number})','Order Failed: #{order_number}'=>'سفارش نا‌موفق (#{order_number})','[{site_title}]: Order #{order_number} has failed'=>'سفارش {order_number} به مشکل خورد','Password Reset Request'=>'درخواست تغییر رمز','Password Reset Request for {site_title}'=>'درخواست تغییر رمز برای {site_title}','Order Refunded: {order_number}'=>'سفارش مسترد شد: {order_number}','Partial Refund: Order {order_number}'=>'استرداد غیر کلی: سفارش {order_number}','Your {site_title} order has been received!'=>'سفارش شما در {site_title} دریافت شد.','Your {site_title} account has been created!'=>'حساب شما در {site_title} ایجاد شد.','Your latest {site_title} invoice'=>'آخرین فاکتور شما در {site_title}','Invoice for order #{order_number} on {site_title}'=>'فاکتور برای سفارش {order_number} در {site_title}','Thanks for shopping with us'=>'از خرید شما متشکریم.','Your {site_title} order is now complete'=>'سفارش {site_title} شما اکنون کامل شد','Order Cancelled: #{order_number}'=>'سفارش لغو شده: # {order_number}','WooCommerce Customer Payment Tokens'=>'توکن‌های پرداخت مشتری ووکامرس','WooCommerce Customer Downloads'=>'دانلودهای مشتری ووکامرس','WooCommerce Customer Orders'=>'سفارش‌های مشتری ووکامرس','WooCommerce Customer Data'=>'داده مشتری ووکامرس','%1$s is not valid. You can look up the correct Eircode here.'=>'%1$s معتبر نیست شما می توانید یک Eircode درست را در اینجا جستجو کنید.','Sorry, we do not have enough "%1$s" in stock to fulfill your order (%2$s available). We apologize for any inconvenience caused.'=>'متاسفانه تعداد موجودی محصول «%1$s» از تعداد مورد نیاز شما کمتر است و هم اکنون %2$s عدد از این محصول برای سفارش در انبار موجود است. بابت مشکل پیش آمده پوزش میخواهیم.','Shipping instance ID.'=>'آیدی نمونه حمل','An identifier for the group this setting belongs to.'=>'یک شناسه برای گروه این تنظیم متعلق به','Attributes totals.'=>'مجموع ویژگی‌ها','Tags totals.'=>'مجموع برچسب‌ها','Categories totals.'=>'مجموع دسته بندی‌ها','Reviews totals.'=>'مجموع نظرات','Coupons totals.'=>'مجموع کدهای تخفیف','Customers totals.'=>'مجموع مشتری‌ها','Products totals.'=>'مجموع محصولات','Orders totals.'=>'مجموع سفارشات','Amount of reviews.'=>'تعداد نقد و بررسی‌ها','Review type name.'=>'نام نوع نقد و بررسی.','Amount of products.'=>'مقدار محصولات.','Product type name.'=>'نام نوع محصول.','Amount of orders.'=>'مقدار سفارشات.','Order status name.'=>'نام وضعیت سفارش.','Amount of customers.'=>'تعداد مشتری‌ها.','Customer type name.'=>'نام نوع مشتری.','Non-paying customer'=>'مشتری بدون پرداخت','Paying customer'=>'مشتری پرداخت کننده','Amount of coupons.'=>'میزان کدهای تخفیف.','Coupon type name.'=>'نام نوع کدتخفیف.','Limit result set to products with specified stock status.'=>'نتایج محدود شده روی محصولاتی با کلاس مالیاتی خاص. ','Controls the stock status of the product.'=>'وضعیت موجودی محصول را کنترل می کند.','File ID.'=>'شناسه پرونده','Variation status.'=>'وضعیت متغیر','Invalid review ID.'=>'شناسه مرور نامعتبر.','Limit result set to reviews assigned a specific status.'=>'نتیجه محدود شده به بررسی اختصاص داده شده یک وضعیت خاص است.','Limit result set to reviews assigned to specific product IDs.'=>'نتیجه محدود به بررسی اختصاص داده شده به شناسه محصول خاص است.','Limit result set to that from a specific author email.'=>'نتیجه محدود شده به یک ایمیل نویسنده خاص است.','Ensure result set excludes reviews assigned to specific user IDs.'=>'اطمینان حاصل شود که مجموعه نتیجه، بررسی‌هایی را که برای شناسه‌های کاربری خاص اختصاص داده شده، حذف می کند.','Limit result set to reviews assigned to specific user IDs.'=>'نتیجه محدود به بررسی اختصاص داده شده به شناسه کاربر خاص است.','Limit response to reviews published before a given ISO8601 compliant date.'=>'پاسخ محدود به بررسی منتشر شده قبل از یک تاریخ سازگار با ISO8601 داده شده است.','Limit response to resources created after a given ISO8601 compliant date.'=>'محدود کردن پاسخ به منابع ایجاد شده پس از تاریخ انطباق با ISO8601.','Avatar URLs for the object reviewer.'=>'URL‌های آواتار برای بررسی کالا','Avatar URL with image size of %d pixels.'=>'URL آواتار با اندازه %d پیکسل','Status of the review.'=>'وضعیت نقد.','Unique identifier for the product that the review belongs to.'=>'شناسه منحصر به فرد برای محصول که بررسی به آن تعلق دارد.','The object cannot be deleted.'=>'شیء نمی تواند حذف شود.','The object has already been trashed.'=>'شیء اکنون در زباله‌دان است.','The object does not support trashing. Set \'%s\' to delete.'=>'این کالا از زباله‌دان پشتیبانی نمی کند. \'%s\' را برای حذف تنظیم کنید.','Updating review failed.'=>'بروزرسانی نقد شکست خورد.','Invalid review content.'=>'محتوای نقد نامعتبر.','Updating review status failed.'=>'به روزرسانی وضعیت بازبینی انجام نشد.','Sorry, you are not allowed to change the comment type.'=>'با عرض پوزش، شما مجاز به تغییر نوع نظر نیستید.','Product review field exceeds maximum length allowed.'=>'فیلد بررسی محصول بیش از حداکثر طول مجاز است.','Cannot create existing product review.'=>'نمی توان بررسی محصول موجود را ایجاد کرد.','Unique identifier for the product.'=>'شناسه‌ی منحصر به فرد برای محصول','Supported features for this payment gateway.'=>'ویژگی‌های پشتیبانی شده برای این درگاه پرداخت','If true, this note will be attributed to the current user. If false, the note will be attributed to the system.'=>'اگر درست باشد، این یادداشت به کاربر فعلی نسبت داده می شود. اگر نادرست باشد، یادداشت به سیستم اعمال خواهد شد.','Order note author.'=>'نویسنده یاداشت سفارش','Full name of currency.'=>'نام کامل واحد پول.','There are no currencies matching these parameters.'=>'هیچ مقداری مطابق با این پارامترها وجود ندارد.','ISO4217 currency code.'=>'ISO4217 کد واحد پولی','Data resource description.'=>'توصیف اطلاعات منابع','Data resource ID.'=>'شناسه منابع داده.','List of supported currencies.'=>'لیست واحدهای پولی پشتیبانی شده.','List of supported states in a given country.'=>'لیست کشورهای پشتیبانی شده در یک کشور مشخص','List of supported continents, countries, and states.'=>'فهرست قاره‌ها، کشورها و استان‌های پشتیبانی شده','The unit weights are defined in for this country.'=>'وزن این واحد برای این کشور تعریف شده است.','Thousands separator for displayed prices in this country.'=>'جداکننده هزارگان برای قیمت‌های نمایش داده شده در این کشور','Full name of state.'=>'نام کامل استان.','List of states in this country.'=>'لیست استان‌های این کشور.','Number of decimal points shown in displayed prices for this country.'=>'تعداد نقاط اعشاری‌ که در قیمت‌های نمایش داده شده برای این کشور، نشان داده می‌شود.','Full name of country.'=>'نام کشور','The unit lengths are defined in for this country.'=>'طول واحد در این کشور تعریف شده است.','Decimal separator for displayed prices for this country.'=>'جداکننده اعشار برای قیمت‌های نمایش داده شده برای این کشور','Currency symbol position for this country.'=>'موقعیت نماد ارز برای این کشور','Default ISO4127 alpha-3 currency code for the country.'=>'کد پیش فرض ISO4127 alpha-3 برای کشور','ISO3166 alpha-2 country code.'=>'ISO3166 آلفا 2 کد کشور','List of countries on this continent.'=>'لیست کشورهای این قاره','Full name of continent.'=>'نام کامل قاره','There are no locations matching these parameters.'=>'هیچ مکانی منطبق این پارامترها وجود ندارد.','2 character continent code.'=>'2 کاراکتر کد قاره','View affected templates'=>'نمایش قالب‌های متاثر','If you copied over a template file to change something, then you will need to copy the new version of the template and apply your changes again.'=>'اگر برای تغییر چیزی بیش از یک فایل الگو کپی کردید، باید نسخه جدیدی از الگو را کپی کنید و دوباره تغییرات خود را اعمال کنید.','Update your theme to the latest version. If no update is available contact your theme author asking about compatibility with the current WooCommerce version.'=>'قالب خود را به آخرین نسخه بروز رسانی کنید. اگر هیچ بروز رسانی در دسترس نیست، با نویسنده قالب خود در مورد سازگاری با نسخه فعلی WooCommerce تماس بگیرید.','Your theme (%s) contains outdated copies of some WooCommerce template files. These files may need updating to ensure they are compatible with the current version of WooCommerce. Suggestions to fix this:'=>'قالب شما (%s) حاوی نسخه‌های قدیمی برخی از فایل‌های الگو WooCommerce است. این فایل‌ها ممکن است نیاز به به روز رسانی داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که آنها با نسخه فعلی WooCommerce سازگار هستند. پیشنهادات برای اصلاح این:','Export all categories'=>'برون بری همه دسته بندی‌ها','Which product category should be exported?'=>'کدام نوع محصول باید صادر شود؟','This is the attachment ID, or image URL, used for placeholder images in the product catalog. Products with no image will use this.'=>'این شناسه پیوست یا URL تصویر است که برای جایگاه تصاویر در کاتالوگ محصول مورد استفاده قرار می گیرد. محصولات بدون تصویر از این استفاده خواهند کرد.','Enter attachment ID or URL to an image'=>'شناسه پیوست یا URL را به یک تصویر وارد کنید.','Placeholder image'=>'جایابی عکس','The "%s" payment method is currently disabled'=>'روش پرداخت " %s " در حال حاضر غیرفعال است.','The "%s" payment method is currently enabled'=>'روش پرداخت " %s " در حال حاضر فعال است.','Set up the "%s" payment method'=>'روش پرداخت " %s " را تنظیم کنید.','Manage the "%s" payment method'=>'روش پرداخت " %s " را مدیریت کنید.','Move down'=>'حرکت به پایین','Move the "%s" payment method down'=>'روش پرداخت " %s " را پایین بیاورید.','Move up'=>'انتقال به بالا','Move the "%s" payment method up'=>'روش پرداخت " %s " را بالا ببرید.','When handling an %s, should access to downloadable files be revoked and download logs cleared?'=>'هنگام مدیریت %s، دسترسی به فایل‌های دانلود را لغو کند و گزارش‌های مربوط را پاک کند؟','When handling an %s, should personal data within orders be retained or removed?'=>'هنگام مدیریت %s، آیا داده‌های شخصی در دستورات بایستی حفظ یا حذف شوند؟','Enter a number to set stock quantity at the variation level. Use a variation\'s \'Manage stock?\' check box above to enable/disable stock management at the variation level.'=>'یک عدد را برای تعیین مقدار موجودی در سطح متغیر وارد کنید. از "مدیریت موجودی" استفاده کنید؟ برای فعال کردن/غیرفعال کردن مدیریت موجودی در سطح متغیرها، کادر بالا را تیک بزنید.','Low stock amount'=>'کمبود موجودی انبار','Set up PayPal for me using this email:'=>'تنظیم کنید پی پال را برای استفاده از این ایمیل:','WooCommerce PayPal Checkout Gateway'=>'درگاه پرداخت PayPal WooCommerce','Set up Stripe for me using this email:'=>'راه اندازی استریپ برای من با استفاده از این ایمیل:','We\'ll use %1$s for product weight and %2$s for product dimensions.'=>'از %1$s برای وزن محصول و %2$s برای ابعاد محصول استفاده می کنیم.','ShipStation'=>'محل حمل','ShipStation icon'=>'آیکن محل حمل','We recommend using ShipStation to save time at the post office by printing your shipping labels at home. Try ShipStation free for 30 days.'=>'توصیه می کنیم با استفاده از ShipStation با صرفه جویی در زمان در دفتر پست با چاپ برچسب‌های حمل و نقل خود در خانه، صرفه جویی کنید. ظرف 30 روز ShipStation را امتحان کنید.','WooCommerce Services icon'=>'آیکن خدمات ووکامرس','A live rate is the exact cost to ship an order, quoted directly from the shipping carrier.'=>'نرخ زنده هزینه دقیق برای ارسال سفارش است که به طور مستقیم از حامل حمل نقل شده است.','If you\'d like to offer live rates from a specific carrier (e.g. UPS) you can find a variety of extensions available for WooCommerce here.'=>'اگر می خواهید از یک حامل خاص (به عنوان مثال: UPS) نرخ زنده ارائه دهید. شما می توانید انواع افزونه‌های موجود برای WooCommerce را پیدا کنید در اینجا','We\'ve created two Shipping Zones - for %s and for the rest of the world. Below you can set Flat Rate shipping costs for these Zones or offer Free Shipping.'=>'ما دو منطقه حمل و نقل را برای %s و برای سایر نقاط جهان ایجاد کرده ایم. در زیر می توانید هزینه حمل و نقل تخت برای این مناطق را تعیین کنید یا ارائه حمل رایگان را پیشنهاد دهید.','Yards'=>'یارد','Inches'=>'اینچ','Millimeters'=>'میلیمتر','Centimeters'=>'سانتی‌متر','Meters'=>'متر','Ounces'=>'اونس','Pounds'=>'پوند','Grams'=>'گرم','Kilograms'=>'کیلوگرم','Item moved down'=>'آیتم به پایین انتقال یافت','Item moved up'=>'آیتم به بالا انتقال یافت رفت','You may need to manually restore the item\'s stock.'=>'ممکن است لازم باشد به صورت دستی موجودی را بازگردانید.','Are you sure you want to remove the selected items?'=>'آیا مطمئن هستید که می خواهید آیتم‌های انتخاب شده را حذف کنید؟','Alto Paraguay'=>'آلتو پاراگوئه','Presidente Hayes'=>'پرزیدنت هیز','Amambay'=>'آمامبای','Central'=>'مرکزی','Cordillera'=>'کوردیلرا','San Pedro'=>'سن پدرو','Sud Sardegna'=>'Sud Sardegna','Apartment, suite, unit, etc.'=>'آپارتمان، مجتمع، واحد و...','%d API key permanently revoked.'=>'%d کلید API به طور دائم لغو می شود.','Cannot set attributes due to invalid parent product.'=>'خصوصیات را نمی توان به دلیل محصول والد نامعتبر تنظیم کرد.','This action cannot be reversed. Are you sure you wish to erase personal data from the selected orders?'=>'این عمل قابل برگشت نیست. آیا مطمئن هستید که می خواهید داده‌های شخصی را از سفارشات انتخاب شده پاک کنید؟','shipping packagesShipping %d'=>'حمل و نقل %d','Payer PayPal address'=>'آدرس پی پال پرداخت کننده','Payer last name'=>'نام خانوادگی خریدار','Payer first name'=>'نام خریدار','Shipping Address'=>'آدرس حمل و نقل','Billing Address'=>'آدرس صورتحساب','Shipping Address 1'=>'آدرس حمل و نقل','Billing Address 1'=>'آدرس صورتحساب','MySQL version string.'=>'رشته نسخه MySQL.','Your CSV needs to include columns in a specific order. %1$sClick here to download a sample%2$s.'=>'پرونده CSV شما نیاز دارد شامل ستون‌هایی در سفارش خواص باشد.%1$s برای دانلود نمونه کلیک کنید%2$s.','This will be how your name will be displayed in the account section and in reviews'=>'اسم شما به این صورت در حساب کاربری و نظرات دیده خواهد شد.','If you have a coupon code, please apply it below.'=>'اگر کد تخفیف دارید، لطفا در زیر بنویسید.','terms and conditions'=>'شرایط و مقررات','privacy policy'=>'سیاست حفظ حریم خصوصی','United States (US) dollar'=>'دلار آمریکا','eCheck ending in %1$s'=>'eCheck تمام می شود در %1$s','PayPal allows us to send one address. If you are using PayPal for shipping labels you may prefer to send the shipping address rather than billing. Turning this option off may prevent PayPal Seller protection from applying.'=>'پی پال به ما اجازه ارسال یک آدرس می دهد. اگر از پی پال برای حمل و نقل استفاده می کنید شما ممکن است برای ارسال آدرس حمل و نقل را بجای صورت حساب ترجیح دهید.خاموش کردن این گزینه ممکن است مانع از حفاظت فروشنده پی پال از درخواست شود.','Log PayPal events, such as IPN requests, inside %s Note: this may log personal information. We recommend using this for debugging purposes only and deleting the logs when finished.'=>'ورود رویدادهای پی پال، مانند درخواست IPN، داخل %s توجه: این ممکن است اطلاعات شخصی را وارد کند. ما توصیه می کنیم با استفاده از این تنها برای مقاصد اشکال زدایی و حذف گزارش‌های مربوط هنگامی که به پایان رسید.','PayPal Standard redirects customers to PayPal to enter their payment information.'=>'PayPal Standard مشتریان خود را به PayPal هدایت می کند تا اطلاعات پرداخت خود را وارد کنند.','Other locations'=>'مکان‌های دیگر','%1$s – %2$s'=>'%1$s – %2$s','%1$s (#%2$s)'=>'%1$s (#%2$s)','Any "%1$s" method'=>'هر "%1$s" روش','Take payments in person via checks. This offline gateway can also be useful to test purchases.'=>'پرداخت‌های شخصی را از طریق چک انجام دهید. این دروازه آفلاین همچنین می تواند برای تست خرید مفید باشد.','Account details:'=>'جزئیات اکانت:','Take payments in person via BACS. More commonly known as direct bank/wire transfer.'=>'پرداخت‌ها را شخصاً از طریق BACS انجام دهید. بیشتر به عنوان انتقال مستقیم بانکی/سیمی شناخته می شود.','Comma-separated list of search stopwords in your languageabout,an,are,as,at,be,by,com,for,from,how,in,is,it,of,on,or,that,the,this,to,was,what,when,where,who,will,with,www'=>'about,an,are,as,at,be,by,com,for,from,how,in,is,it,of,on,or,that,the,this,to,was,what,when,where,who,will,with,www','Optionally add some text for the terms checkbox that customers must accept.'=>'به صورت دلخواه، برخی از متن‌ها را در کادر گزینه‌ها اضافه کنید که مشتریان باید آن را بپذیرند.','%s page'=>'%s صفحه','No page set'=>'برگه‌ای تنظیم نشده','Highlight required fields with an asterisk'=>'برجسته کردن فیلدهای ضروری با ستاره','I have read and agree to the website %s'=>'من %s سایت را خوانده ام و آن را می پذیرم.','Required'=>'الزامی','%s field'=>'فیلد %s','These options let you change the appearance of the WooCommerce checkout.'=>'این گزینه به شما اجازه می‌دهد ظاهر تسویه حساب ووکامرس را تغییر دهید.','Please see the PayPal Privacy Policy for more details.'=>'برای اطلاعات بیشتر صفحه خط مشی حریم خصوصی پی پال را بخوانید.','We accept payments through PayPal. When processing payments, some of your data will be passed to PayPal, including information required to process or support the payment, such as the purchase total and billing information.'=>'ما پرداخت‌ها را از طریق PayPal پذیرش می کنیم. هنگام پردازش پرداخت‌ها، برخی از داده‌های شما به PayPal منتقل خواهند شد، از جمله اطلاعاتی که برای پردازش یا پشتیبانی از پرداخت، مانند کل خرید و اطلاعات صورتحساب، مورد نیاز است.','In this subsection you should list which third party payment processors you’re using to take payments on your store since these may handle customer data. We’ve included PayPal as an example, but you should remove this if you’re not using PayPal.'=>'در این قسمت شما باید پردازش‌های شخص ثالثی را که استفاده می‌کنید برای پرداخت در فروشگاه خود لیست کنید، زیرا ممکن است داده‌های مشتری را اداره کند. ما پی‌پال را بعنوان مثال آورده‌ایم، اما اگر شما از پی‌پال استفاده نمی‌کنید باید این را حذف کنید.','We share information with third parties who help us provide our orders and store services to you; for example --'=>'ما اطلاعات را با اشخاص ثالثی به اشتراک می گذاریم که به ما سفارشات خود را ارائه می دهند و خدمات را برای شما ذخیره می کنند؛ مثلا --','In this section you should list who you’re sharing data with, and for what purpose. This could include, but may not be limited to, analytics, marketing, payment gateways, shipping providers, and third party embeds.'=>'در این بخش شما باید چیزهایی که به اشتراک می‌گذارید و اهدافی که از آنها استفاده می کنید لیست کنید. این می‌تواند شامل باشد، اما ممکن است محدود به تجزیه و تحلیل، بازاریابی، درگاه‌های پرداخت، ارائه دهندگان حمل و نقل و شخص ثالث نباشد.','What we share with others'=>'ما چه چیزهایی را با دیگران به اشتراک میگزاریم','Our team members have access to this information to help fulfill orders, process refunds and support you.'=>'اعضای تیم ما به این اطلاعات دسترسی دارند تا به انجام سفارشات، پردازش استرداد و پشتیبانی شما کمک کنند.','Customer information like your name, email address, and billing and shipping information.'=>'اطلاعات مشتری، مانند نام شما، آدرس ایمیل و صورت حساب و اطلاعات حمل و نقل','Order information like what was purchased, when it was purchased and where it should be sent, and'=>'اطلاعات سفارش مانند آنچه که خریداری شد، چه زمانی خریداری شد و کجا باید ارسال شود.','Members of our team have access to the information you provide us. For example, both Administrators and Shop Managers can access:'=>'اعضای تیم ما به اطلاعاتی که شما به ما میدهید دسترسی دارند. برای مثال هم ادمین و هم مدیر فروشگاه به این اطلاعات دسترسی دارند.','Who on our team has access'=>'چه کسانی در تیم ما دسترسی خواهد داشت','We will also store comments or reviews, if you choose to leave them.'=>'همینطور ما دیدگاه‌ها و نظرات شما را ذخیره می‌کنیم اگر تصمیم بگیرید که نظر بدید.','We generally store information about you for as long as we need the information for the purposes for which we collect and use it, and we are not legally required to continue to keep it. For example, we will store order information for XXX years for tax and accounting purposes. This includes your name, email address and billing and shipping addresses.'=>'ما به طور کلی اطلاعات مربوط به شما را تا زمانی که به اطلاعات مورد نیاز برای اهدافی که برای جمع‌آوری و استفاده از آن نیاز داریم ذخیره می‌کنیم و از نظر قانونی نیازی به ادامه آن نیستیم. به عنوان مثال، اطلاعات سفارش را برای XXX سال برای اهداف مالیاتی و حسابداری ذخیره می‌کنیم. این شامل نام، آدرس ایمیل و آدرس‌های صدور صورت حساب و حمل و نقل می‌شود.','If you create an account, we will store your name, address, email and phone number, which will be used to populate the checkout for future orders.'=>'اگر شما یک حساب کاربری بسازید، ما اسم، آدرس، ایمیل و تلفن شما رو ذخیره می‌کنیم فقط برای استفاده خرید‌ها و پرداخت‌های بعدی شما.','Send you marketing messages, if you choose to receive them'=>'اگر شما انتخاب کنید، برای شما ایمیل تبلیغاتی میفرستیم','Improve our store offerings'=>'پیشنهادات فروشگاه ما را بهبود بخشد','Comply with any legal obligations we have, such as calculating taxes'=>'مطابق با هر تعهد قانونی که ما داریم، مانند محاسبه مالیات','Set up your account for our store'=>'حساب کاربری خودتان را در فروشگاه ما بسازید','Process payments and prevent fraud'=>'فرایند پرداخت و جلوگیری از تقلب','Respond to your requests, including refunds and complaints'=>'پاسخ به درخواست‌]ای شما، شما بازپرداخت و شکایت','Send you information about your account and order'=>'اطلاعات خود را برای حساب و سفارش ارسال کنید','When you purchase from us, we’ll ask you to provide information including your name, billing address, shipping address, email address, phone number, credit card/payment details and optional account information like username and password. We’ll use this information for purposes, such as, to:'=>'هنگام خرید از ما، از شما خواهش می‌کنیم اطلاعاتی از قبیل نام، آدرس صورت‌حساب، آدرس حمل و نقل، آدرس ایمیل، تلفن و اطلاعات کارت اعتباری/پرداخت و اطلاعات اختیاری حساب مانند نام کاربری و رمز عبور را ارائه کنید. ما از این اطلاعات برای اهدافی استفاده می‌کنیم، از جمله:','Note: you may want to further detail your cookie policy, and link to that section from here.'=>'پینوشت: شاید شما مایل باشین اطلاعات کوکی و یا لینک رودر این قسمت درج کنید','We’ll also use cookies to keep track of cart contents while you’re browsing our site.'=>'ما همچنین از کوکی‌ها برای پیگیری محتویات سبد خرید در حالی که شما در حال مرور سایت ما هستید استفاده می‌کنیم.','Shipping address: we’ll ask you to enter this so we can, for instance, estimate shipping before you place an order, and send you the order!'=>'آدرس حمل و نقل: ما از شما خواهش می‌کنیم که این را وارد کنید بنابراین ما می‌توانیم، به عنوان مثال، ما می توانیم، پیش از سفارش شما، تخمین زده و سفارش خود را به شما ارسال کنیم!','Location, IP address and browser type: we’ll use this for purposes like estimating taxes and shipping'=>'محل سکونت، آدرس IP و نوع مرورگر: ما از این برای اهدافی مانند برآورد مالیات و حمل و نقل استفاده می‌کنیم.','Products you’ve viewed: we’ll use this to, for example, show you products you’ve recently viewed'=>'محصولاتی که مشاهده کرده‌اید: ما از آن برای نشان دادن محصولاتی که اخیرا مشاهده کرده‌اید استفاده می‌کنیم','While you visit our site, we’ll track:'=>'هنگاه مشاهده شما از سایت ما، ما رهگیری می‌کنیم:','What we collect and store'=>'چه چیزی را طبقه بندی و نگهداری می‌کنیم','We collect information about you during the checkout process on our store.'=>'ما در طول فرآیند پرداخت در فروشگاه اطلاعات مربوط به شما را جمع‌آوری می‌کنیم.','This sample language includes the basics around what personal data your store may be collecting, storing and sharing, as well as who may have access to that data. Depending on what settings are enabled and which additional plugins are used, the specific information shared by your store will vary. We recommend consulting with a lawyer when deciding what information to disclose on your privacy policy.'=>'این سیاست نمونه شامل اصولی از اطلاعات شخصی شما است که در فروشگاه شما جمع‌آوری، ذخیره و به اشتراک گذاشته می‌شود و نیز کسانی ممکن است به آن داده‌ها دسترسی داشته باشند. بسته به تنظیمات فعال و افزونه‌های اضافی استفاده می‌شود، اشتراک‌گذاری اطلاعات خاص توسط فروشگاه شما متفاوت خواهد بود. ما تصمیم می‌گیریم که چه اطلاعاتی در سیاست حفظ حریم خصوصی خود منتشر کنیم، با یک وکیل مشاوره می‌کنیم.','Token'=>'توکن','Payment Tokens'=>'توکن‌های پرداخت','Access granted'=>'دسترسی داده شد','Download count'=>'شمارنده دانلود','User email'=>'ایمیل کاربر','Browser User Agent'=>'عامل کاربری مرورگر','Items Purchased'=>'موارد خریداری شده','Order Number'=>'شماره سفارش','Download ID'=>'شناسه دانلود','Access to Purchased Downloads'=>'دسترسی به دانلودهای خریداری شده','Purchased Downloads'=>'دانلودهای خریداری شده','Customer Data'=>'داده مشتری','Removed payment token "%d"'=>'حذف token پرداختی "%d"','Personal data removed.'=>'اطلاعات شخصی پاک شد.','Customer download permissions have been retained.'=>'مجوزهای دانلود مشتری حفظ شده است.','Removed access to downloadable files.'=>'حذف دسترسی به پرونده‌های قابل دانلود.','Personal data within order %s has been retained.'=>'اطلاعات شخصی همراه سفارش %s حفظ شده است.','Removed personal data from order %s.'=>'حذف اطلاعات شخصی از سفارش %s.','Removed customer "%s"'=>'مشتری حذف شده "%s"','Shipping State'=>'استان مقصد','Shipping Postal/Zip Code'=>'حمل و نقل کدپستی','Shipping City'=>'حمل و نقل شهر','Shipping Company'=>'حمل و نقل کمپانی','Shipping Last Name'=>'حمل و نقل نام خانوادگی','Shipping First Name'=>'حمل و نقل نام','Phone Number'=>'تلفن','Billing State'=>'صورتحساب ایالت','Billing Postal/Zip Code'=>'صورتحساب کدپستی','Billing City'=>'صورتحساب شهر','Billing Company'=>'صورتحساب کمپانی','Billing Last Name'=>'صورتحساب نام خانوادگی','Billing First Name'=>'صورتحساب نام','Error during status transition.'=>'خطا هنگام انتقال وضعیت.','Update status event failed.'=>'بروزرسانی وضعیت رویداد شکست خورد.','Payment complete event failed.'=>'رویداد پرداخت کامل انجام نشد.','User roleShop manager'=>'مدیر فروشگاه','User roleCustomer'=>'مشتری','optional'=>'اختیاری','Display name'=>'نام نمایشی','Display name cannot be changed to email address due to privacy concern.'=>'به دلیل نگرانی‌های امنیتی، نام نمایشی را نمی توان به آدرس ایمیل تغییر داد.','display name%1$s %2$s'=>'%1$s %2$s','Unable to create order.'=>'قادر به ثبت سفارش نیستیم.','Please read and accept the terms and conditions to proceed with your order.'=>'لطفا شرایط و ضوابط را برای ادامه سفارش خود مطالعه و قبول کنید.','Unserializing instances of this class is forbidden.'=>'Unserializing instances of this class is forbidden.','Cloning is forbidden.'=>'Cloning is forbidden.','%1$s has been removed from your cart because it has since been modified. You can add it back to your cart here.'=>'%1$s از سبدخرید حذف شد چون تغییر کرده است. می توانید مجدد به سبدخرید اضافه کنید اینجا.','Deleted all active sessions, and %d saved carts.'=>'همه sessions فعال حذف کنید، و %d سبدهای ذخیره شده‌اند.','%d permissions deleted'=>'%d مجوزهای حذف شده','This tool will delete all customer session data from the database, including current carts and saved carts in the database.'=>'این ابزار تمامی داده‌های جلسه مشتری از پایگاه داده را حذف می کند، از جمله سبدهای فعلی و سبدهای ذخیره شده در پایگاه داده','This tool will delete expired download permissions and permissions with 0 remaining downloads.'=>'این ابزار مجوزها و مجوزهای دانلود شده حذف شده با 0 بارگیری باقی مانده را حذف خواهد کرد.','Clean up download permissions'=>'مجوزهای دانلود پاکسازی شده','Used-up download permissions'=>'مجوزهای دانلود استفاده شده','Limit result set to products with a specific attribute. Use the taxonomy name/attribute slug.'=>'نتیجه محدود برای محصولات با ویژگی خاص تعیین شده است. استفاده از نامک نام دسته/ویژگی','Parent product does not match current variation.'=>'محصول والد با متغیر کنونی متناسب نیست.','If the payment was refunded via the API.'=>'اگر پرداخت از طریق API مسترد شد.','Order total formatted for locale'=>'فرمت مجموع سفارشات برای محلی','Name of the customer for the order'=>'نام مشتری برای سفارش','URL to edit the order'=>'آدرس اینترنتی برای ویرایش سفارش','Blog id of the record on the multisite.'=>'شناسه بلاگ گزارش در چندسایته','Your store does not appear to be using a secure connection. We highly recommend serving your entire website over an HTTPS connection to help keep customer data secure. Learn more here.'=>'به نظر می رسد فروشگاه شما از یک اتصال امن استفاده نمی کند. ما به شدت توصیه می کنیم در کل وب سایت خود از طریق اتصال HTTPS خدمت کنید تا امنیت اطلاعات مشتری را حفظ شود. بیشتر بدانید.','WooCommerce pages'=>'برگه‌های ووکامرس','WooCommerce database version'=>'نسخه پایگاه داده ووکامرس','Displays whether or not WordPress is using an external object cache.'=>'نمایش داده می شود که یا وردپرس یک کش مخزن خارجی را استفاده می کند.','External object cache'=>'کش کالا خارجی','WordPress cron'=>'زمانبندی ووکامرس','WordPress debug mode'=>'حالت رفع عیب ووکامرس','WordPress memory limit'=>'محدودیت حافظه وردپرس','WordPress multisite'=>'وردپرس چندسایته','%1$s - There is a newer version of WordPress available (%2$s)'=>'%1$s - اینجا نسخه جدیدتری از وردپرس در دسترس است (%2$s)','WordPress version'=>'نسخه وردپرس','WooCommerce version'=>'نسخه ووکامرس','Settings tab labelPayments'=>'پرداخت‌ها','Enable coupons'=>'فعالسازی کدهای تخفیف','Rates will be configurable and taxes will be calculated during checkout.'=>'نرخ‌ها قابل تنظیم خواهد بود و مالیات در زمان پرداخت محاسبه خواهد شد.','Enable tax rates and calculations'=>'فعال کردن نرخ مالیات و محاسبه آن','Manage'=>'مدیریت','Enable the legacy REST API'=>'فعال کردن REST API قدیمی','Account endpoints'=>'نقطه فرود حساب کاربری','Secure checkout'=>'پرداخت امن','Legacy API'=>'API منسوخ','Retain completed orders for a specified duration before anonymizing the personal data within them.'=>'قبل از شناسایی اطلاعات شخصی درون آنها، دستورات تکمیل شده را برای مدت زمان مشخصی حفظ کنید.','Retain completed orders'=>'حفظ سفارشات کامل شده','Cancelled orders are unpaid and may have been cancelled by the store owner or customer. They will be trashed after the specified duration.'=>'سفارش‌های لغو شده پرداخت نشده اند و ممکن است توسط صاحب فروشگاه یا مشتری لغو شود. آنها بعد از مدت مشخص حذف می شوند.','Retain cancelled orders'=>'نگه داشتن سفارش‌های ناموفق','Failed orders are unpaid and may have been abandoned by the customer. They will be trashed after the specified duration.'=>'سفارشات خراب پرداخت نشده اند و ممکن است توسط مشتری رها شوند. آنها بعد از مدت مشخص حذف می شوند.','Retain failed orders'=>'حفظ سفارش‌های ناموفق','Pending orders are unpaid and may have been abandoned by the customer. They will be trashed after the specified duration.'=>'سفارشات معلق پرداخت نشده اند و ممکن است توسط مشتری رها شوند. آنها بعد از مدت مشخص حذف می شوند.','Retain pending orders '=>'حفظ سفارشات در انتظار','Inactive accounts are those which have not logged in, or placed an order, for the specified duration. They will be deleted. Any orders will be converted into guest orders.'=>'حساب‌های غیر فعال کسانی هستند که برای مدت زمان مشخص وارد نشده اند و یا سفارش نداشته اند. آنها حذف خواهند شد. هر سفارش به سفارش مهمان تبدیل خواهد شد.','Retain inactive accounts '=>'حساب‌های غیر فعال را حفظ کنید','Choose how long to retain personal data when it\'s no longer needed for processing. Leave the following options blank to retain this data indefinitely.'=>'زمانی که دیگر برای پردازش مورد نیاز نیست، اطلاعات شخصی خود را انتخاب کنید. گزینه‌های زیر را خالی بگذارید تا این اطلاعات را به صورت نامحدود حفظ کنید.','Personal data retention'=>'حفظ اطلاعات شخصی','Your personal data will be used to process your order, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our %s.'=>'اطلاعات شخصی شما برای پردازش سفارش شما، پشتیبانی از تجربه شما در سراسر این وب سایت و برای اهدافی که در %s ذکر شده است استفاده می شود.','Optionally add some text about your store privacy policy to show during checkout.'=>'در صورت تمایل یک متن در مورد سیاست حفظ حریم خصوصی فروشگاه خود برای نمایش در هنگام پرداخت اضافه کنید.','Checkout privacy policy'=>'سیاست حفظ حریم خصوصی پرداخت','Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our %s.'=>'اطلاعات شخصی شما برای پردازش سفارش شما استفاده می‌شود، و پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، و برای اهداف دیگری که در %s توضیح داده شده است.','Optionally add some text about your store privacy policy to show on account registration forms.'=>'در صورت تمایل یک متن در مورد سیاست حفظ حریم خصوصی فروشگاه خود برای نمایش فرم ثبت نام حساب اضافه کنید.','Registration privacy policy'=>'سیاست حفظ حریم خصوصی ثبت نام','privacy page'=>'برگه حفظ حریم خصوصی','This section controls the display of your website privacy policy. The privacy notices below will not show up unless a %s is set.'=>'این بخش صفحه نمایش سیاست حفظ حریم خصوصی وب سایت شما را کنترل می کند. اعلامیه‌های حفظ حریم خصوصی در زیر نشان داده نخواهد شد مگر اینکه یک %s تنظیم شود.','Privacy policy'=>'سیاست حفظ حریم خصوصی','Removed personal data from %s order.'=>'حذف داده‌های شخصی از %s سفارش','Account erasure requests'=>'درخواست حذف حساب','Allow customers to create an account on the "My account" page'=>'به مشتری اجازه ایجاد حساب در برگه "حساب من" دهید','Allow customers to create an account during checkout'=>'به مشتری هنگام پرداخت اجازه ایجاد حساب کاربری دهید','Allow customers to log into an existing account during checkout'=>'به مشتری اجازه دهید در جریان پرداخت به حساب کاربری خود وارد شود','Allow customers to place orders without an account'=>'اجازه ثبت سفارش به مشتری‌ها دهید بدون نیاز به حساب کاربری','Guest checkout'=>'پرداخت مهمان','Accounts & Privacy'=>'حفظ حریم خصوصی حساب‌های کاربری','List of allowed billing emails to check against when an order is placed. Separate email addresses with commas. You can also use an asterisk (*) to match parts of an email. For example "*@gmail.com" would match all gmail addresses.'=>'لیست سفید از ایمیل‌های صورتحساب برای بررسی در زمانی که یک سفارش ثبت می شود. آدرس های ایمیل را با کاما جدا کنید. شما همچنین می توانید از ستاره (*) برای مطابقت با بخشی از ایمیل استفاده کنید. به عنوان مثال "*@gmail.com" تمام آدرس‌های جیمیل را مطابقت می دهد.','Allowed emails'=>'ایمیل‌های مجاز','Filter by registered customer'=>'فیلتر براساس مشتری‌های ثبت‌نام شده','Remove personal data'=>'حذف داده شخصی','Use previous column mapping preferences?'=>'از ترجیحات نقشه ستون قبلی استفاده کنید؟','View & Customize'=>'شخصی سازی مشاهده','Review Settings'=>'تنظیمات نقدوبررسی','Visit Dashboard'=>'مشاهده داشبورد','You can also:'=>'همچنین می توانید:','You\'re ready to add products to your store.'=>'شما برای افزودن محصولات به فروشگاه آماده اید.','Create some products'=>'تعدادی محصول ایجاد کنید','Continue with WooCommerce Services'=>'با سرویس‌های ووکامرس ادامه دهید','Connect your store to activate WooCommerce Services'=>'فروشگاه خود را متصل کنید برای فعال شدن سرویس‌های ووکامرس','Thanks for using Jetpack! Your store is almost ready: to activate services like %s, just connect your store.'=>'با تشکر برای استفاده از Jetpack! فروشگاه شما تقریبا آماده است: برای فعال کردن خدمات مانند %s، فقط فروشگاه خود را متصل کنید.','Mailchimp for WooCommerce'=>'Mailchimp برای ووکامرس','Mailchimp icon'=>'آیکون Mailchimp','Join the 16 million customers who use Mailchimp. Sync list and store data to send automated emails, and targeted campaigns.'=>'به جمعه 16 میلیون کاربر Mailchimp بپیوندید.همگام‌سازی لیست و نگهداری داده برای ارسال ایمیل خودکار، و کمپین‌های هدفمند.','Mailchimp'=>'Mailchimp','automated taxes icon'=>'آیکون مالیات خودکار','Save time and errors with automated tax calculation and collection at checkout. Powered by WooCommerce Services and Jetpack.'=>'صرفه جویی در زمان و خطاهای با محاسبه مالیات خودکار و جمع آوری در پرداخت Powered by WooCommerce Services and Jetpack.','Storefront icon'=>'آیکون Storefront','Design your store with deep WooCommerce integration. If toggled on, we’ll install Storefront, and your current theme %s will be deactivated.'=>'فروشگاه خود را با ووکامرس ادغام کنید. ما نصب میکنیم Storefront را برای شما و قالب شما %s غیر فعال می شود.','Enhance your store with these recommended free features.'=>'با استفاده از این ویژگی‌های رایگان توصیه شده، فروشگاه خود را ارتقا دهید.','Recommended for All WooCommerce Stores'=>'توصیه شده برای تمام فروشگاه‌های ووکامرس','The PayFast extension for WooCommerce enables you to accept payments by Credit Card and EFT via one of South Africa’s most popular payment gateways. No setup fees or monthly subscription costs.'=>'افزودنی PayFast برای ووکامرس پرداخت‌های کارت اعتباری و EFT را برای شما فعال می کند از طریق درگاه پرداخت معتبر کشور آ،ریقای جنوبی. هیچ هزینه راه اندازی پرداخت نمی کنید.','WooCommerce PayFast Gateway'=>'درگاه PayFast ووکامرس','The eWAY extension for WooCommerce allows you to take credit card payments directly on your store without redirecting your customers to a third party site to make payment.'=>'افزودنی eWAY ووکامرس به شما امکان پرداخت مستقیم از طریق کارت اعتباری بدون نیاز به سایت‌های واسط می کند.','WooCommerce eWAY Gateway'=>'درگاه eWAY ووکامرس','WooCommerce Square'=>'میدان ووکامرس','Klarna Payments for WooCommerce'=>'پرداخت‌های Klarna برای ووکامرس','Klarna Checkout for WooCommerce'=>'صورتحساب Klarna برای ووکامرس','WooCommerce Stripe Gateway'=>'درگاه Stripe ووکامرس','The following plugins will be installed and activated for you:'=>'افزونه‌های زیر برای شما نصب و فعال می شود:','Help WooCommerce improve with usage tracking'=>'برای بهبود ووکامرس با استفاده از رهگیری استفاده کمک کنید','%1$s (%2$s %3$s)'=>'%1$s (%2$s %3$s)','What currency do you accept payments in?'=>'چه واحد پولی برای پرداخت قبول می کنید؟','Choose a state…'=>'انتخاب یک ایالت…','Recommended'=>'توصیه شده','Year(s)'=>'سال','Month(s)'=>'ماه','Week(s)'=>'هفته','Day(s)'=>'روز','You don’t have permission to do this.'=>'برای انجام این کار دسترسی ندارید.','Insufficient privileges to import products.'=>'دسترسی‌های محدود برای درون‌ریزی محصولات','Insufficient privileges to export products.'=>'دسترسی‌های محدود برای برون‌بری محصولات','Loading network orders'=>'بارگذاری سفارشات شبکه','WooCommerce Network Orders'=>'سفارشات شبکه ووکامرس','You do not have permission to edit API Keys'=>'شما اجازه ویرایش کلیدهای API را ندارید','REST API'=>'REST API','No keys found.'=>'کلیدی یافت نشد.','Return to payments'=>'بازگشت به پرداخت‌ها','Yasothon'=>'Yasothon','Yala'=>'Yala','Uttaradit'=>'Uttaradit','Uthai Thani'=>'Uthai Thani','Udon Thani'=>'Udon Thani','Ubon Ratchathani'=>'Ubon Ratchathani','Trat'=>'Trat','Trang'=>'Trang','Tak'=>'Tak','Surin'=>'Surin','Surat Thani'=>'Surat Thani','Suphan Buri'=>'Suphan Buri','Sukhothai'=>'Sukhothai','Songkhla'=>'Songkhla','Sisaket'=>'Sisaket','Sing Buri'=>'Sing Buri','Satun'=>'Satun','Saraburi'=>'Saraburi','Samut Songkhram'=>'Samut Songkhram','Samut Sakhon'=>'Samut Sakhon','Samut Prakan'=>'Samut Prakan','Sakon Nakhon'=>'Sakon Nakhon','Sa Kaeo'=>'Sa Kaeo','Roi Et'=>'Roi Et','Rayong'=>'Rayong','Ratchaburi'=>'Ratchaburi','Ranong'=>'Ranong','Prachuap Khiri Khan'=>'Prachuap Khiri Khan','Prachin Buri'=>'Prachin Buri','Phuket'=>'Phuket','Phrae'=>'Phrae','Phitsanulok'=>'Phitsanulok','Phichit'=>'Phichit','Phetchaburi'=>'Phetchaburi','Phetchabun'=>'Phetchabun','Phayao'=>'Phayao','Phatthalung'=>'Phatthalung','Phang Nga'=>'Phang Nga','Pattani'=>'Pattani','Pathum Thani'=>'Pathum Thani','Nonthaburi'=>'Nonthaburi','Nong Khai'=>'Nong Khai','Nong Bua Lam Phu'=>'Nong Bua Lam Phu','Narathiwat'=>'Narathiwat','Nan'=>'Nan','Nakhon Si Thammarat'=>'Nakhon Si Thammarat','Nakhon Sawan'=>'Nakhon Sawan','Nakhon Ratchasima'=>'Nakhon Ratchasima','Nakhon Phanom'=>'Nakhon Phanom','Nakhon Pathom'=>'Nakhon Pathom','Nakhon Nayok'=>'Nakhon Nayok','Mukdahan'=>'Mukdahan','Maha Sarakham'=>'Maha Sarakham','Mae Hong Son'=>'Mae Hong Son','Lopburi'=>'Lopburi','Loei'=>'Loei','Lamphun'=>'Lamphun','Lampang'=>'Lampang','Krabi'=>'Krabi','Khon Kaen'=>'Khon Kaen','Kanchanaburi'=>'Kanchanaburi','Kamphaeng Phet'=>'Kamphaeng Phet','Kalasin'=>'Kalasin','Chumphon'=>'Chumphon','Chonburi'=>'Chonburi','Chiang Rai'=>'Chiang Rai','Chiang Mai'=>'Chiang Mai','Chanthaburi'=>'Chanthaburi','Chaiyaphum'=>'Chaiyaphum','Chai Nat'=>'Chai Nat','Chachoengsao'=>'Chachoengsao','Buri Ram'=>'Buri Ram','Bueng Kan'=>'Bueng Kan','Bangkok'=>'Bangkok','Ayutthaya'=>'Ayutthaya','Ang Thong'=>'Ang Thong','Amnat Charoen'=>'Amnat Charoen','Sinoe'=>'Sinoe','River Gee'=>'River Gee','Rivercess'=>'Rivercess','Nimba'=>'Nimba','Montserrado'=>'Montserrado','Margibi'=>'Margibi','Lofa'=>'Lofa','Grand Kru'=>'Grand Kru','Grand Gedeh'=>'Grand Gedeh','Grand Cape Mount'=>'Grand Cape Mount','Grand Bassa'=>'Grand Bassa','Gbarpolu'=>'Gbarpolu','Bong'=>'Bong','Bomi'=>'Bomi','Jashore'=>'Jashore','Chattogram'=>'Chattogram','Profile →'=>'پروفایل ←','Image size used for products in the catalog.'=>'اندازه تصویر استفاده شده در کاتالوگ.','After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you Regenerate Thumbnails.'=>'پس از انتشار تغییرات خود، ممکن است اندازه‌های جدید تصویر به شما نشان داده نشود تا شما ازRegenerate Thumbnailsاستفاده کنید.','After publishing your changes, new image sizes may not be shown until you regenerate thumbnails. You can do this from the tools section in WooCommerce or by using a plugin such as Regenerate Thumbnails.'=>'پس از انتشار تغییرات خود، ممکن است اندازه تصویر جدید تا زمانی که تصاویر بندانگشتی بازسازی نشود، نشان داده نشود.می توانید انجام دهید ازبخش ابزار در ووکامرسیا استفاده از افزونه ای مانندRegenerate Thumbnails.','After publishing your changes, new image sizes will be generated automatically.'=>'پس از انتشار تغییرات خود، اندازه تصاویر جدید به طور خودکار تولید می شود.','Cancelled product image regeneration job.'=>'بازسازی تصویر محصول را لغو شد.','Thumbnail regeneration has been scheduled to run in the background.'=>'بازسازی تصویر بند انگشتی برنامه ریزی شده است که در پس زمینه اجرا شود.','This will regenerate all shop thumbnails to match your theme and/or image settings.'=>'این همه تصاویر بندانگشتی را بازسازی می کند تا با قالب و تنظیمات تصویر شما سازگار باشد.','Regenerate'=>'بازسازی','Regenerate shop thumbnails'=>'ایجاد مجدد بندانگشتی فروشگاه','Thumbnail regeneration is running in the background. Depending on the amount of images in your store this may take a while.'=>'بازسازی تصویر بند انگشتی در پس زمینه اجرا می شود. بسته به مقدار تصاویر موجود در فروشگاه شما ممکن است کمی طول بکشد.','Cancel thumbnail regeneration'=>'کنسل کردن ایجاد مجدد بندانگشتی','Change order status to completed'=>'تغییر وضعیت سفارش به کامل شده','Change order status to processing'=>'تغییر وضعیت سفارش به پردازش','Change order status to on-hold'=>'تغییر وضعیت سفارش به درانتظار','Edit this order'=>'ویرایش این سفارش','This is the default category and it cannot be deleted. It will be automatically assigned to products with no category.'=>'این دسته پیشفرض است و نمی تواند حذف شود. می تواند خودکار به محصولات بدون دسته اختصاص یابد.','Make “%s” the default category'=>'ایجاد “%s” دسته پیشفرض','Deleting a category does not delete the products in that category. Instead, products that were only assigned to the deleted category are set to the category %s.'=>'پاک کردن یک دسته، محصولات موجود در آن دسته را پاک نمی‌کند. به‌جای آن، محصولاتی که تنها مربوط به دسته‌ی پاک‌شده هستند، به دسته‌ی %s منتقل می‌شوند.','%s quantity'=>'%s عدد','Pay for this order'=>'پرداخت برای این سفارش','Sandbox API signature'=>'امضای API جعبه شنی','Sandbox API password'=>'رمزعبور API جعبه شنی','Sandbox API username'=>'نام‌کاربری API جعبه شنی','Live API signature'=>'امضای API زنده','Live API password'=>'رمزعبور API زنده','Live API username'=>'نام‌کاربری API زنده','Send notifications when an IPN is received from PayPal indicating refunds, chargebacks and cancellations.'=>'ارسال اعلان هنگامی که IPN از پی پال بازپرداخت را نشان می دهد،شارژ مجدد و کنسل کردن','Enable IPN email notifications'=>'فعالسازی اعلانات IPN ایمیل','IPN email notifications'=>'اعلانات IPN از طریق ایمیل','SANDBOX ENABLED. You can use sandbox testing accounts only. See the PayPal Sandbox Testing Guide for more details.'=>'سندباکس فعال شد.می توانید از حساب کاربری تستی سندباکس استفاده کنید. مشاهدهراهنمای تست سندباکس پی پالبرای کسب اطلاعات بیشتر.','Invalid webhook.'=>'webhook نامعتبر.','Invalid download log: not found.'=>'گزارش دانلود نامعتبر: یافت نشد.','Invalid download log: no ID.'=>'گزارش دانلود نامعتبر: بدون شناسه.','Unable to insert download log entry in database.'=>'امکان وارد کردن گزارش دانلود در پایگاه داده وجود ندارد.','Images will display using the aspect ratio in which they were uploaded'=>'تصاویر به شکل همان ابعادی که آپلود شده‌اند نمایش داده شوند.','Uncropped'=>'باز نشده','Images will be cropped to a custom aspect ratio'=>'تصاویر به ابعاد دلخواه بریده شود','Images will be cropped into a square'=>'تصاویر به صورت مربعی بریده میشوند.','1:1'=>'1:1','Thumbnail cropping'=>'برش خودکار تصاویر بندانگشتی (cropping)','Thumbnail width'=>'عرض تصویر بند انگشتی','Image size used for the main image on single product pages. These images will remain uncropped.'=>'سایز تصویر برای تصویر اصلی که در صفحه محصولات تکی نمایش داده می‌شود. این تصاویر بریده نخواهند شد.','Main image width'=>'عرض تصویر اصلی','Product Images'=>'تصاویر محصول','How many rows of products should be shown per page?'=>'در هر صفحه چند ردیف از محصولات نمایش داده شود؟','Rows per page'=>'ردیف‌ها در هر برگه','How many products should be shown per row?'=>'در هر ردیف چند محصول نمایش داده شود؟','Products per row'=>'محصولات در هر ردیف','How should products be sorted in the catalog by default?'=>'محصولات به صورت پیشفرض به چه ترتیبی نمایش داده شوند؟','Choose what to display on product category pages.'=>'انتخاب کنید در صفحه دسته‌بندی محصولات چه مواردی نمایش داده شود.','Category display'=>'نمایش دسته','Choose what to display on the main shop page.'=>'انتخاب کنید در برگه اصلی فروشگاه چه مواردی نمایش داده شود.','Product Catalog'=>'کاتالوگ محصول','Enable store notice'=>'اطلاعیه فروشگاه را فعال کنید','If enabled, this text will be shown site-wide. You can use it to show events or promotions to visitors!'=>'اگر فعال شود، این متن در سراسر سایت نمایش داده خواهد شد. شما می توانید از آن برای نشان دادن رویدادها یا تبلیغات به بازدیدکنندگان استفاده کنید!','Store Notice'=>'اطلاعیه فروشگاه','The maximum allowed setting is %d'=>'بیشترین تنظیم مجاز %d است.','The minimum allowed setting is %d'=>'کمترین تنظیم مجاز %d است.','Completed product image regeneration job.'=>'عملیات بازسازی عکس محصول کامل شده است.','Regenerating images for attachment ID: %s'=>'بازسازی تصاویر برای شناسه پیوست: %s','Select options for “%s”'=>'انتخاب گزینه‌ها برای “%s”','View products in the “%s” group'=>'مشاهده محصولات در گروه “%s”','Buy “%s”'=>'خرید “%s”','Default category slugUncategorized'=>'دسته-بندی-نشده','Invalid permission ID.'=>'شناسه مجوز نامعتبر است.','Municipality / District'=>'منطقه / ناحیه','%s is not a valid postcode / ZIP.'=>'%s یک کدپستی معتبر نمی‌باشد. کد پستی را با اعداد انگلیسی و بدون فاصله وارد نمایید.','Error processing refund. Please try again.'=>'خطا در پردازش بازپرداخت.مجدد تلاش کنید.','Limit result set to products with specific SKU(s). Use commas to separate.'=>'نتیجه محدود شده به محصولات با SKU(s) تعریف شده. برای جداسازی از کاما استفاده کنید.','Download ID.'=>'شناسه دانلود','Search logs'=>'جستجوی گزارش‌ها','Postcodes containing wildcards (e.g. CB23*) or fully numeric ranges (e.g. 90210...99000) are also supported. Please see the shipping zones documentation for more information.'=>'کدهای پستی حاوی حروف عام (مانند CB23*) یا محدوده‌های کاملاً عددی (مانند 90210...99000) نیز پشتیبانی می‌شوند. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به اسناد مناطق حمل و نقل مراجعه کنید.','Shop pages'=>'برگه‌های فروشگاه','No customer downloads found.'=>'دانلودی برای مشتری یافت نشد.','Filter by IP address'=>'فیلتر براساس IP','Filter by user'=>'فیلتر براساس کاربر','Filter by order'=>'فیلتر براساس سفارش','Filter by file'=>'فیلتر براساس پرونده','Filter by product'=>'فیلتر براساس محصول','Permission ID'=>'شناسه مجوز','File ID'=>'شناسه پرونده','Permission #%d not found.'=>'مجوز #%d یافت نشد.','Confirm navigation'=>'تایید ناوبری','This report link has expired. %1$sClick here to view the filtered report%2$s.'=>'این گزارش پیوند منقضی شده است. %1$s برای مشاهده فیلتر گزارش‌ها کلیک کنید%2$s.','Set Status - On backorder'=>'تغییر وضعیت - در پیش‌خرید','View report'=>'مشاهده گزارش','Customer download log'=>'گزارش دانلود مشتری','Copy link'=>'کپی پیوند','Copying to clipboard failed. You should be able to right-click the button and copy.'=>'کپی در کلیپبورد شکست خورد. شما یاید با کلیک راست و دکمه کپی کنید.','Status:'=>'وضعیت:','Date created:'=>'تاریخ ایجاد:','Paid on %1$s @ %2$s'=>'پرداخت در %1$s @ %2$s','Filter by stock status'=>'فیلتر براساس وضعیت موجودی','On backorder'=>'در پیش‌خرید','Change status: '=>'تغییر وضعیت: ','Completed'=>'تکمیل شده','On-hold'=>'در انتظار بررسی','Payment via'=>'پرداخت از طریق','M j, Y'=>'j M، Y','%s = human-readable time difference%s ago'=>'%s قبل','Change status to completed'=>'تغییر وضعیت به تکمیل شده','Change status to on-hold'=>'تغییر وضعیت به درانتظار','Change status to processing'=>'تغییر وضعیت به پردازش','Create your first coupon'=>'ایجاد اولین کدتخفیف','Existing products that match by ID or SKU will be updated. Products that do not exist will be skipped.'=>'محصولات موجود که با شناسه یا SKU مطابقت دارند، به روز می شوند. محصولاتی که وجود ندارد از بین خواهد رفت.','To receive updates and support for this extension, you need to purchase a new subscription or consolidate your extensions to one connected account by sharing or transferring this extension to this connected account.'=>'برای دریافت پشتیبانی و بروزرسانی اضافات، باید پرداخت کنید یک اضافه رو که به حساب وصل شود توسط اشتراکیاترانسفراین اضافه به اکانت وصل شده.','The WooCommerce Helper plugin is no longer needed. Manage subscriptions from the extensions tab instead.'=>'به افزونه همیار ووکامرس نیازی نیست. بجای آن از زبانه اضافاتاشتراک‌ها را مدیریت کنید.','Webhook topic unknown. Please select a valid topic.'=>'موضوع ناشناس Webhook. لطفا موضوع معتبر انتخاب کنید.','Delete "%s" permanently'=>'حذف "%s" دائمی','Reasons you\'ll love Jetpack'=>'دلایل خوبی که شما جت پک را دوست خواهید داشت.','Continue with Jetpack'=>'ادامه با Jetpack','payment setup'=>'تنظیم پرداخت','payment setup and automated taxes'=>'تنظیم اندازی پرداخت و مالیت خودکار','Square'=>'مربع','Klarna Payments'=>'پرداخت‌های Klarna','Klarna Checkout'=>'پرداخت Klarna','Email address to receive payments'=>'ایمیل برای دریافت پرداخت‌ها','Direct payments to email address:'=>'پرداخت مستقیم به ایمیل:','Securely accept credit and debit cards with one low rate, no surprise fees (custom rates available). Sell online and in store and track sales and inventory in one place. Learn more about Square.'=>'کارت‌های اعتباری و بدهی را با یک نرخ کم، هیچ هزینه اضافی (نرخ‌‌های سفارشی در دسترس).فروش آنلاین و در فروشگاه و پیگیری فروش و موجودی در یک مکان.بیشتر بخوانید.','Choose the payment that you want, pay now, pay later or slice it. No credit card numbers, no passwords, no worries. Learn more about Klarna.'=>'انتخاب روش پرداختی که می خواهید pay now, pay later or slice it. بدون نیاز به شماره کارت،رمزعبور،بدون نگرانی. اطلاعات بیشتر درباره Klarna.','Full checkout experience with pay now, pay later and slice it. No credit card numbers, no passwords, no worries. Learn more about Klarna.'=>'تجربه پرداخت کامل با pay now, pay later and slice it.بدون نیاز به شماره کارت،رمزعبور و هیچگونه نگرانی.اطلاعات بیشتر درباره Klarna.','Accept debit and credit cards in 135+ currencies, methods such as Alipay, and one-touch checkout with Apple Pay. Learn more.'=>'پذیرش کارت اعتباری در +135 واحد پولی،روش‌هایی مانند Alipay،و پررداخت one-touch با Apple Pay.اطلاعات بیشتر.','I will also be selling products or services in person.'=>'من همچنین محصولات و خدمات را به صورت شخصی می فروشم.','Customer downloads'=>'دانلودهای مشتری','Revision restored.'=>'بازبینی بازگردانی شد.','If you like, you may enter custom structures for your product URLs here. For example, using shop would make your product links like %sshop/sample-product/. This setting affects product URLs only, not things such as product categories.'=>'اگر دوست دارید می‌توانید ساختاری دلخواه برای آدرس محصول بسازید. برای مثال، استفاده از shop لینک محصول شما را به شکل %sshop/sample-product/ تغییر می‌دهد. این تنظیم تنها روی نشانی محصول تاثیر می‌گذارد و روی چیزهای دیگر مانند دسته محصولات تاثیری ندارد.','Move “%s” to the Trash'=>'انتقال “%s” به زباله‌دان','Attributes let you define extra product data, such as size or color. You can use these attributes in the shop sidebar using the "layered nav" widgets.'=>'ویژگی‌ها به شما اجازه می دهد توضیحات بیشتری درباره محصول مانند رنگ یا اندازه دهید. می توانید با استفاده از این ویژگی در سایدبار فروشگاه استفاده کنید با ابزارک "layered nav".','Determines how this attribute\'s values are displayed.'=>'تعریف کنید چگونه می خواهید این ویژگی نمایش داده شود.','This product has produced sales and may be linked to existing orders. Are you sure you want to delete it?'=>'این محصول فروش را تولید کرده است و ممکن است به سفارش‌هایی لینک شده باشد. آیا از حذف آن اطمینان دارید؟','Read more about “%s”'=>'بیشتر بخوانید درباره “%s”','Simiyu'=>'Simiyu','Njombe'=>'Njombe','Katavi'=>'Katavi','Geita'=>'Geita','Manyara'=>'Manyara','Tanga'=>'Tanga','Tabora'=>'Tabora','Singida'=>'Singida','Shinyanga'=>'Shinyanga','Ruvuma'=>'Ruvuma','Rukwa'=>'Rukwa','Coast'=>'Coast','Mwanza'=>'Mwanza','Mtwara'=>'Mtwara','Morogoro'=>'Morogoro','Zanzibar West'=>'Zanzibar West','Mbeya'=>'Mbeya','Mara'=>'Mara','Lindi'=>'Lindi','Zanzibar South'=>'Zanzibar South','Pemba South'=>'Pemba South','Kilimanjaro'=>'Kilimanjaro','Kigoma'=>'Kigoma','Zanzibar North'=>'Zanzibar North','Pemba North'=>'Pemba North','Kagera'=>'Kagera','Iringa'=>'Iringa','Dodoma'=>'Dodoma','Dar es Salaam'=>'Dar es Salaam','Arusha'=>'Arusha','Ungheni'=>'Ungheni','Taraclia'=>'Taraclia','Soroca'=>'Soroca','Rezina'=>'Rezina','Orhei'=>'Orhei','Nisporeni'=>'Nisporeni','Leova'=>'Leova','Ialoveni'=>'Ialoveni','Glodeni'=>'Glodeni','Drochia'=>'Drochia','Criuleni'=>'Criuleni','Cantemir'=>'Cantemir','Cahul'=>'Cahul','Briceni'=>'Briceni','Basarabeasca'=>'Basarabeasca','Anenii Noi'=>'Anenii Noi','New payment methods can only be added during checkout. Please contact us if you require assistance.'=>'روش پرداخت جدید تنها می تواند هنگام پرداخت اضافه شود. لطفا اگر نیاز به راهنمایی دارید با ما تماس بگیرید.','Belarusian ruble (old)'=>'روبل بلاروس (قدیمی)','This key is invalid or has already been used. Please reset your password again if needed.'=>'این کلید نامعتبراست یا در حال حاضر استفاده شده است. لطفا در صورت نیاز، کلمه عبور خود را مجددا تنظیم نمایید.','Customer invoice / Order details'=>'فاکتور مشتری / جزئیات سفارش','End date of sale price, as GMT.'=>'تاریخ پایان قیمت ویژه، بر اساس زمان GMT','Define if the variation is visible on the product\'s page.'=>'در صورتی که متغیر در صفحه محصول قابل نمایان می باشد، تعیین کنید.','Email invoice / order details to customer'=>'ارسال ایمیل جزئیات فاکتور / سفارش به مشتری','Resend new order notification'=>'ارسال مجدد اطلاع سفارش جدید','Order updated and sent.'=>'سفارش بروزرسانی و ارسال شد.','There are no shipping options available. Please ensure that your address has been entered correctly, or contact us if you need any help.'=>'هیچ گزینه ای ارسال در دسترس نیست. لطفا اطمینان حاصل کنید که نشانی شما به درستی وارد شده است، یا اگر به کمک نیاز دارید با ما تماس بگیرید.','A list of your store\'s top-rated products.'=>'لیست فروشگاه شما براساس محصولات با امتیاز بیشتر','Display a list of a customer\'s recently viewed products.'=>'نمایش لیست محصولات مشاهده شده اخیر مشتری‌ها','Recent Product Reviews'=>'نقدهای محصول اخیر','Display a list of recent reviews from your store.'=>'نمایش لیست نقدهای اخیر از فروشگاه شما.','Filter Products by Rating'=>'فیلتر محصولات براساس امتیاز','Display a list of star ratings to filter products in your store.'=>'نمایش یک لیست از ارزیابی‌های ستاره ای جهت فیلتر کردن محصولات در فروشگاه شما.','A list of your store\'s products.'=>'یک لیست از محصولات فروشگاه شما','Product Tag Cloud'=>'ابرچسب محصول','A cloud of your most used product tags.'=>'ابری از بیشترین برچسب‌های استفاده شده محصول.','Product Search'=>'جستجوی محصول','A search form for your store.'=>'فرم جستجو برای فروشگاه.','Maximum depth'=>'بیشترین عمق','Filter Products by Price'=>'فیلتر محصولات براساس قیمت','Display a slider to filter products in your store by price.'=>'نمایش یک اسلایدر جهت فیلتر کردن محصولات بر اساس قیمت در فروشگاه شما.','Filter Products by Attribute'=>'فیلتر کردن محصولات بر اساس صفت','Display a list of attributes to filter products in your store.'=>'نمایش یک لیست از صفات جهت فیلتر کردن محصولات در فروشگاه شما.','Active Product Filters'=>'فیلترهای فعال محصول','Display a list of active product filters.'=>'نمایش یک لیست از فیلترهای فعال محصول','Display the customer shopping cart.'=>'نمایش سبد خرید مشتری.','Relevance'=>'ارتباط','%1$s should not be called before the %2$s action.'=>'%1$s should not be called before the %2$s action.','The class %1$s provided by %2$s filter must implement %3$s.'=>'The class %1$s provided by %2$s filter must implement %3$s.','Please, provide an attribute name.'=>'لطفا، یک نام صفت ارائه نمائید.','Sorry, the order could not be found. Please contact us if you are having difficulty finding your order details.'=>'با عرض پوزش، سفارش پیدا نشد. اگر شما دچار مشکل پیدا کردن جزئیات سفارش خود شده اید، لطفا با ما تماس بگیرید.','Please enter a valid email address'=>'لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد نمائید','Sorry, "%s" is no longer in stock so this order cannot be paid for. We apologize for any inconvenience caused.'=>'با عرض پوزش، "%s" دیگر موجود نیست، بنابراین این سفارش را نمی توان پرداخت کرد. از هر گونه دلخوری پیش آمده پوزش می طلبیم.','%1$s was called with an invalid level "%2$s".'=>'%1$s was called with an invalid level "%2$s".','The provided handler %1$s does not implement %2$s.'=>'The provided handler %1$s does not implement %2$s.','Unable to add payment method to your account.'=>'عدم توانایی جهت افزودن روش پرداخت به حساب کاربری شما.','Payment method successfully added.'=>'روش پرداخت باموفقیت اضافه شد.','Invalid payment gateway.'=>'درگاه پرداخت نامعتبر.','Sorry, this coupon is not applicable to selected products.'=>'با عرض پوزش، این کدتخفیف برای محصولات انتخابی قابل اعمال نیست.','Invalid discount amount'=>'مقدار تخفیف نامعتبر','Create account password'=>'ایجاد کلمه عبور حساب کاربری','Fee has already been added.'=>'مبلغ در حال حاضر افزوده شده است.','%s fee'=>'هزینه %s','This option will delete ALL of your tax rates, use with caution. This action cannot be reversed.'=>'این گزینه کلیه نرخ‌های مالیات تان را حذف خواهد کرد، با احتیاط استفاده کنید. این عمل قابل برگشت نیست.','Delete tax rates'=>'حذف نرخ‌های مالیات','Create pages'=>'ایجاد صفحات','Create default WooCommerce pages'=>'ایجاد صفحات پیشفرض ووکامرس','Clear customer sessions'=>'پاک سازی جلسه‌های (Session) مشتری ','WooCommerce transients'=>'ترنزینت‌های گذرای ووکامرس','Page settingTerms and conditions'=>'شرایط و ضوابط','Post Type Counts'=>'تعداد نوع نوشته','Database Index Size'=>'اندازه فهرست پایگاه داده','Database Data Size'=>'اندازه داده‌های پایگاه داده','Total Database Size'=>'اندازه کل پایگاه داده','%s failed. Contact your hosting provider.'=>'%s ناموفق شد. با ارائه کننده میزبانی وب خود، تماس بگیرید.','Forcing downloads will keep URLs hidden, but some servers may serve large files unreliably. If supported, %1$s / %2$s can be used to serve downloads instead (server requires %3$s).'=>'مجبور کردن دانلودها URL‌های پنهان را حفظ خواهد کرد، اما برخی از سرورها ممکن است به صورت غیر قابل اعتمادی فایل‌های بزرگ را ارائه کنند. اگر پشتیبانی شده باشد، %1$s / %2$s می تواند بجای آن برای ارائه دانلود‌ها استفاده شود (سرور نیاز به %3$s دارد).','The postal code, if any, in which your business is located.'=>'کد پستی، اگر وجود دارد، که در آن کسب و کار شما واقع شده است.','The country and state or province, if any, in which your business is located.'=>'کشور و استان، در صورت وجود، که در آن کسب و کار شما واقع شده است.','Country / State'=>'کشور / استان','The city in which your business is located.'=>'شهری که کسب و کار شما در آنجا قرار گرفته است.','An additional, optional address line for your business location.'=>'یک خط آدرس اضافی اختیاری، برای محل کسب و کار شما.','The street address for your business location.'=>'آدرس خیابان برای محل تجارت شما.','This is where your business is located. Tax rates and shipping rates will use this address.'=>'این جایی است که کسب و کار شما واقع شده است. نرخ‌های مالیاتی و نرخ‌های حمل و نقل از این آدرس استفاده خواهند کرد.','Store Address'=>'آدرس فروشگاه','Update now'=>'هم اکنون بروزرسانی نمائید','The following active plugin(s) have not declared compatibility with WooCommerce %s yet and should be updated and examined further before you proceed:'=>'افزونه(های) فعال زیر سازگاری با ووکامرس %s را اعلام نکرده اند و قبل از اینکه شما ادامه دهید، باید آنها را بروزرسانی و بررسی نمائید:','Tested up to WooCommerce version'=>'تست شده تا نسخه ووکامرس','Plugin'=>'افزونه','unknown'=>'ناشناخته','Heads up! The versions of the following plugins you\'re running haven\'t been tested with WooCommerce %s. Please update them or confirm compatibility before updating WooCommerce, or you may experience issues:'=>'سرها بالا! نسخه‌های افزونه‌های زیر که در حال اجرا هستند با ووکامرس %s تست نشده است. لطفا قبل از بروزرسانی ووکامرس، آنها را بروز کنید یا از سازگاری آنها مطمئن شوید، یا ممکن است مشکلاتی را تجربه کنید:','Refund #%1$s - %2$s by %3$s'=>'استرداد #%1$s - %2$s توسط %3$s','Add shipping'=>'افزودن حمل و نقل','The stock has not been updated because the value has changed since editing. Product %1$d has %2$d units in stock.'=>'موجودی بروز نشده است زیرا مقدار از زمان اصلاح، تغییر کرده است. محصول %1$d دارای %2$d واحد موجودی دارد.','Order details manually sent to customer.'=>'جزئیات سفارش به صورت دستی به مشتری ارسال شد.','Choose an action...'=>'یک عمل را انتخاب نمائید...','Position'=>'موقعیت','Upload a new file'=>'آپلود یک فایل جدید','The file is empty or using a different encoding than UTF-8, please try again with a new file.'=>'فایل خالی است یا از کدگذاری‌های متفاوت از UTF-8 استفاده می کند، لطفا دوباره با یک فایل جدید امتحان کنید.','Lifetime Subscription'=>'عضویت مادام العمر','Sort by:'=>'ترتیب بر اساس:','Below is a list of extensions available on your Woo.com account. To receive extension updates please make sure the extension is installed, and its subscription activated and connected to your Woo.com account. Extensions can be activated from the Plugins screen.'=>'در زیر لیستی از افزودنی‌های قابل دسترس در حساب کاربری Woo.com شما وجود دارد. برای دریافت بروزرسانی‌های افزودنی، لطفا مطمئن شوید که افزودنی نصب شده است، و اشتراک آن فعال شده و به حساب کاربری Woo.com شما متصل شده است. افزودنی‌ها را می توان از صفحه افزودنی‌ها فعال کرد.','Expired'=>'منقضی شده','Expiring Soon'=>'به زودی منقضی میشود','Update Available'=>'بروزرسانی در دسترس است','If you like %1$s please leave us a %2$s rating. A huge thanks in advance!'=>'اگر %1$s را دوست دارید، لطفا به ما یک امتیاز %2$s بدهید. پیشاپیش از شما سپاسگزاریم!','Transfer existing products to your new store — just import a CSV file.'=>'انتقال محصولات موجود به فروشگاه جدید شما - فقط یک فایل CSV وارد کنید.','Import products'=>'درون ریزی محصولات','Have an existing store?'=>'یک فروشگاه موجود دارید؟','Create a product'=>'ایجاد یک محصول','Yes please!'=>'بله لطفا!','We\'re here for you — get tips, product updates, and inspiration straight to your mailbox.'=>'ما برای شما اینجا هستیم - راهنمایی‌ها، بروز رسانی‌های محصول و مشوق‌های صحیح را در صندوق پستی خود دریافت کنید.','You\'re ready to start selling!'=>'شما آماده شروع فروش هستید!','Your site might be on a private network. Jetpack can only connect to public sites. Please make sure your site is visible over the internet, and then try connecting again 🙏.'=>'سایت شما ممکن است در یک شبکه خصوصی باشد. جت پک فقط می تواند به سایت‌های عمومی متصل شود. لطفا اطمینان حاصل کنید که سایت شما در اینترنت قابل مشاهده است، و سپس مجددا اتصال را امتحان کنید 🙏.','Sorry! We couldn\'t contact Jetpack just now 😭. Please make sure that your site is visible over the internet, and that it accepts incoming and outgoing requests via curl. You can also try to connect to Jetpack again, and if you run into any more issues, please contact support.'=>'با عرض پوزش! ما هم اکنون نتوانستیم با جت پک ارتباط برقرار کنیم 😭. لطفا اطمینان حاصل کنید که سایت شما در اینترنت قابل مشاهده است، و درخواست‌های ورودی و خروجی را از طریق curl قبول می کند. شما همچنین می توانید سعی کنید تا دوباره به جت پک متصل شوید، و اگر شما با هر گونه مسائل دیگر برخورد کردید، لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید.','Sorry! We tried, but we couldn\'t install Jetpack for you 😭. Please go to the Plugins tab to install it, and finish setting up your store.'=>'با عرض پوزش! ما سعی کردیم، اما ما نمی توانیم جت پک را برای شما نصب کنیم 😭. برای نصب آن، به برگه افزونه‌ها بروید، و تنظیم فروشگاه خود را پایان دهید.','Sorry! We tried, but we couldn\'t connect Jetpack just now 😭. Please go to the Plugins tab to connect Jetpack, so that you can finish setting up your store.'=>'با عرض پوزش! ما سعی کردیم، اما هم اکنون نتوانستیم با جت پک ارتباط برقرار کنیم 😭. لطفا به برگه افزونه‌ها جهت ارتباط با جت پک بروید، تا بتوانید تنظیمات فروشگاه خود را به پایان برسانید.','Share new items on social media the moment they\'re live in your store.'=>'آیتم‌های جدید را در رسانه‌های اجتماعی، در لحظه ای که آنها در فروشگاه شما فعال میشوند، به اشتراک بگذارید.','Product promotion'=>'ترویج محصول','Get an alert if your store is down for even a few minutes.'=>'زمانی که فروشگاه شما حتی برای چند دقیقه، متوقف (Down) می شود، یک هشدار دریافت کنید.','Store monitoring'=>'نظارت فروشگاه','Get insights on how your store is doing, including total sales, top products, and more.'=>'دریافت اطلاعات در مورد اینکه چگونه فروشگاه شما کار می کند، از جمله کل فروش‌ها، محصولات برتر و موارد دیگر.','Store stats'=>'آمار فروشگاه','Protect your store from unauthorized access.'=>'از فروشگاه خود در مقابل دسترسی غیرمجاز محافظت نمائید.','Better security'=>'امنیت بهتر','Bonus reasons you\'ll love Jetpack'=>'دلایل خوبی که شما جت پک را دوست خواهید داشت','By connecting your site you agree to our fascinating Terms of Service and to share details with WordPress.com'=>'با اتصال سایت شما، با شرایط خدمات شگفت انگیز ما و به اشتراک گذاری جزئیات با WordPress.com موافقت می نمائید','Finish setting up your store'=>'پایان تنظیم کردن فروشگاه شما','Connect your store to Jetpack to enable extra features'=>'فروشگاه خود را به جت پک متصل نمائید تا ویژگی‌های اضافی را فعال کنید','Connect your store to Jetpack'=>'ارتباط دادن فروشگاه شما با جت پک','Sorry, we couldn\'t connect your store to Jetpack'=>'با عرض پوزش، ما نمیتوانیم فروشگاه شما را به جت پک وصل کنیم','automated taxes'=>'مالیات‌های اتوماتیک','payment setup, automated taxes and discounted shipping labels'=>'برچسب راه اندازی پرداخت، نرخ زنده و تخفیف حمل و نقل','Your store is almost ready! To activate services like %s, just connect with Jetpack.'=>'فروشگاه شما تقریبا آماده است! برای فعال کردن خدماتی مانند %s، فقط با جت پک ارتباط برقرار کنید.','Automated Taxes'=>'مالیات خودکار','Storefront Theme'=>'قالب استورفرانت (Storefront)','Collect payments from customers offline.'=>'جمع آوری پرداخت‌ها از مشتریان به صورت آفلاین.','WooCommerce can accept both online and offline payments. Additional payment methods can be installed later.'=>'ووکامرس می تواند پرداخت‌های آنلاین و آفلاین را بپذیرد. روش‌های پرداخت اضافی را می‌توانید بعدا نصب کنید.','PayPal email address:'=>'آدرس ایمیل PayPal:','Stripe email address'=>'آدرس ایمیل استرایپ (Stripe)','Stripe email address:'=>'آدرس ایمیل استرایپ (Stripe):','Shipping Method'=>'روش حمل و نقل','Shipping Zone'=>'منظقه حمل و نقل','Don\'t charge for shipping.'=>'برای حمل و نقل هزینه ای دریافت نکن.','What would you like to charge for flat rate shipping?'=>'چگونه مایلید برای حمل و نقل نرخ ساده، تعیین هزینه کنید؟','Set a fixed price to cover shipping costs.'=>'تنظیم یک مبلغ ثابت جهت پوشش هزینه‌های حمل و نقل','Flat Rate'=>'نرخ ساده','Jetpack'=>'جت پک','I plan to sell both physical and digital products'=>'من قصد دارم هر دو محصولات فیزیکی و دیجیتال را به فروش برسانم','I plan to sell digital products'=>'من قصد دارم تا محصولات دیجیتال را بفروشم','I plan to sell physical products'=>'من قصد دارم تا محصولات فیزیکی بفروشم','What type of products do you plan to sell?'=>'قصد فروش چه نوع محصولی را دارید؟','The following wizard will help you configure your store and get you started quickly.'=>'جادوگر زیر به شما کمک می کند تا فروشگاه خود را پیکربندی کنید و سریع شروع به کار کنید.','Activate'=>'فعال‌سازی','Store setup'=>'برپایی فروشگاه','Terms and Conditions Page'=>'صفحه شرایط و ضوابط','My Account Page'=>'صفحه حساب کاربری من','Checkout Page'=>'صفحه تسویه حساب','Cart Page'=>'صفحه سبد خرید','Shop Page'=>'صفحه فروشگاه','Coupon scheduled for: %s.'=>'کدتخفیف برای %s زمانبندی شد.','Order scheduled for: %s.'=>'سفارش برای %s زمانبندی شد.','Extensions %s'=>'افزونه‌ها %s','Enter a fixed amount or percentage to apply as a fee.'=>'یک مبلغ ثابت یا درصد ثابت را به عنوان هزینه وارد کنید.','Invalid coupon'=>'کد تخفیف نامعتبر','Generic add/update/get meta methods should not be used for internal meta data, including "%s". Use getters and setters.'=>'Generic add/update/get meta methods should not be used for internal meta data, including "%s". Use getters and setters.','Zug'=>'Zug','Vaud'=>'Vaud','Valais'=>'Valais','Uri'=>'Uri','Ticino'=>'Ticino','Thurgau'=>'Thurgau','St. Gallen'=>'St. Gallen','Solothurn'=>'Solothurn','Schwyz'=>'Schwyz','Schaffhausen'=>'Schaffhausen','Obwalden'=>'Obwalden','Nidwalden'=>'Nidwalden','Luzern'=>'Luzern','Jura'=>'Jura','Glarus'=>'Glarus','Geneva'=>'Geneva','Fribourg'=>'Fribourg','Bern'=>'Bern','Basel-Stadt'=>'Basel-Stadt','Basel-Landschaft'=>'Basel-Landschaft','Appenzell Innerrhoden'=>'Appenzell Innerrhoden','Appenzell Ausserrhoden'=>'Appenzell Ausserrhoden','Aargau'=>'Aargau','Zaire'=>'Zaire','Uíge'=>'Uíge','Namibe'=>'Namibe','Moxico'=>'Moxico','Malanje'=>'Malanje','Lunda-Sul'=>'Lunda-Sul','Lunda-Norte'=>'Lunda-Norte','Luanda'=>'Luanda','Kwanza-Sul'=>'Kwanza-Sul','Kwanza-Norte'=>'Kwanza-Norte','Kuando Kubango'=>'Kuando Kubango','Huambo'=>'Huambo','Cunene'=>'Cunene','Cabinda'=>'Cabinda','Bié'=>'Bié','Benguela'=>'Benguela','Bengo'=>'Bengo','Unable to use image "%s".'=>'نمی تواند از تصویر "%s" استفاده کند.','The "locations not covered by your other zones" zone cannot be updated.'=>'"مکان‌ها توسط نواحی شما پوشش داده نمی شوند" ناحیه نمی تواند بروزرسانی شود.','Product categories that the coupon will not be applied to, or that cannot be in the cart in order for the "Fixed cart discount" to be applied.'=>'دسته‌های محصولاتی که کدتخفیف روی آن‌ها اعمال نمی شود یا که نمی تواند در سبد خرید برای «تصحیح تخفیف سبد» اعمال شود.','Product categories that the coupon will be applied to, or that need to be in the cart in order for the "Fixed cart discount" to be applied.'=>'دسته‌های محصولاتی که کدتخفیف روی آن اعمال می شود، یا که نیازمند قرار گرفتن در سبد خرید برای اعمال «تصحیح تخفیف سبد» است.','Products that the coupon will not be applied to, or that cannot be in the cart in order for the "Fixed cart discount" to be applied.'=>'محصولاتی که کدتخفیف به آن‌ها اعمال نمی شود، یا که نمی تواند برای اعمال «تصحیح تخفیف سبد» در سبد قرار گیرد.','Products that the coupon will be applied to, or that need to be in the cart in order for the "Fixed cart discount" to be applied.'=>'محصولاتی که کدتخفیف به آن‌ها اعمال می شود یا که برای اعمال «تصحیح تخفیف سبد» نیازمند بودن در سبد خرید است.','Rated %1$s out of 5 based on %2$s customer rating'=>'امتیازدهی %1$s از 5 در %2$s امتیازدهی مشتری','Search results only'=>'فقط نتایج جستجو','Shop only'=>'فقط فروشگاه','Shop and search results'=>'نتایج جستجو و فروشگاه','This order cannot be paid for. Please contact us if you need assistance.'=>'این سفارش نمی تواند پرداخت شود. اگر نیازمند راهنمایی هستید باما تماس بگیرید.','Please log in to your account below to continue to the payment form.'=>'لطفا برای ادامه مرحله پرداخت وارد حساب خود شوید.','No matching product exists to update.'=>'هیچ محصول منطبقی برای به روز رسانی وجود ندارد.','A product with this SKU already exists.'=>'محصول با این موجودی وجود دارد.','A product with this ID already exists.'=>'محصول با این شناسه وجود دارد.','SKU %s'=>'موجودی محصول %s','ID %d'=>'شناسه %d','Not able to attach "%s".'=>'نمی توان پیوست کرد "%s".','Variation cannot be imported: Missing parent ID or parent does not exist yet.'=>'متغیر‌ها نمی تواند درون‌ریزی شود: از دست دادن شناسه والد یا والد هنوز وجود ندارد.','Invalid product ID %d.'=>'شناسه محصول نامعتبر %d.','Invalid product type.'=>'نوع محصول نامعتبر.','Subject (paid)'=>'موضوع (پرداخت شده)','Available placeholders: %s'=>'جانگهدارهای دردسترس: %s','Invalid customer query.'=>'درخواست مشتری نامعتبر است.','Add New'=>'افزودن جدید','All Products'=>'همه محصولات','House number and street name'=>'نام خیابان و پلاک خانه','API Key generated successfully. Make sure to copy your new keys now as the secret key will be hidden once you leave this page.'=>'کلید API با موفقیت تولید شد. اطمینان حاصل کنید که کلید جدید را کپی کرده به عنوان کلید مخفی که بعد از ترک این برگه مخفی می شود.','List of upsell products IDs.'=>'لیست شناسه‌های محصولات پرفروش.','The URL of your %s page (along with the Page ID).'=>'آدرس برگه %s (به همراه شناسه برگه ).','The homepage URL of your site.'=>'آدرس URL برگه نخست سایت شما.','Generate CSV'=>'تولید CSV','Yes, export all custom meta'=>'بله، همه متاهای سفارشی (Custom Meta) را برون ریزی کن','Export custom meta?'=>'برون ریزی متاهای سفارشی (Custom Meta)؟','Product variations'=>'متغیرهای محصول','Export all products'=>'برون‌بری همه محصولات','Which product types should be exported?'=>'کدام یک از انواع محصول باید صادر شود؟','Export all columns'=>'برون‌بری همه ستون‌ها','Which columns should be exported?'=>'کدام ستون‌ها باید صادر شود؟','This tool allows you to generate and download a CSV file containing a list of all products.'=>'این ابزار به شما اجازه می دهد که فایلی با فرمت CSV حاوی لیست همه محصولات را ایجاد و دانلود کنید.','Export products to a CSV file'=>'برون‌بری محصولات در یک فایل CSV','Export Products'=>'برون‌بری محصولات','Product restored'=>'محصول بازسازی شد','Order restored'=>'سفارش بازسازی شد','Coupon restored'=>'کدتخفیف بازسازی شد','Locations not covered by your other zones'=>'مکان‌هایی که در مناطق دیگر شما پوشش داده نمی شوند','Star ratings should be required, not optional'=>'امتیازدهی باید ضروری باشد نه دلخواه','Enable star rating on reviews'=>'فعالسازی امتیازدهی در نقدها','Reviews can only be left by "verified owners"'=>'نقدها فقط توسط "صاحب تأیید شده" باقی میمانند','Enable product reviews'=>'فعالسازی نقد محصول','Set Status - Out of stock'=>'تنظیم وضعیت - اتمام موجودی انبار','Set Status - In stock'=>'تنظیم وضعیت - موجود در انبار','Show advanced options'=>'نمایش گزینه‌های حرفه ای','Hide advanced options'=>'مخفی کردن گزینه‌های حرفه ای','CSV Delimiter'=>'حائل CSV','Alternatively, enter the path to a CSV file on your server:'=>'وارد کنید مسیر پرونده CSV در سرور خود:','Update existing products'=>'بروزرسانی محصولات موجود','Choose a CSV file from your computer:'=>'انتخاب کنید پرونده CSV را از کامپیوترتان:','This tool allows you to import (or merge) product data to your store from a CSV or TXT file.'=>'این ابزار به شما اجازه درون‌ریزی (یا ادغام) اطلاعات محصول به فروشگاه شما از پرونده CSV یا TXT را می دهد.','Your products are now being imported...'=>'محصولات شما در حال درون‌ریزی است...','Importing'=>'درون‌ریزی','Run the importer'=>'اجرای درون‌ریزی','Do not import'=>'درون‌ریزی نکن','Sample:'=>'نمونه:','Map to field'=>'نقشه به میدان','Column name'=>'نام ستون','Select fields from your CSV file to map against products fields, or to ignore during import.'=>'فیلدها را از پرونده CSV برای نقشه روی زمینه‌های محصولات انتخاب کنید، یا درنظر نگیرید هنگام درون‌ریزی.','Map CSV fields to products'=>'نقشه فیلدهای CSV به محصولات','Import Products'=>'درون‌ریزی محصولات','Reason for failure'=>'دلیل شکست','Import complete!'=>'درون‌ریزی کامل شد!','View import log'=>'مشاهده گزارش درون‌ریزی','Failed to import %s product'=>'خطا در ورود %s محصول','%s product was skipped'=>'از %s کالا صرفنظر شده است','%s product updated'=>'%s محصول به‌روزرسانی شد','%s product imported'=>'%s محصول درون‌ریزی شد','Parent SKU'=>'والد موجودی','Product Title'=>'عنوان محصول','Default attribute'=>'ویژگی پیش‌فرض','Attribute visibility'=>'قابل مشاهده بودن ویژگی','Is a global attribute?'=>'یک ویژگی عمومی است؟','Attribute value(s)'=>'مقدار ویژگی','Attribute name'=>'نام ویژگی','Download URL'=>'آدرس اینترنتی دانلود','Download name'=>'نام دانلود','External product'=>'محصول خارجی','Quantity in stockStock'=>'موجودی','Meta: %s'=>'متا: %s','Download %d URL'=>'آدرس URL %d دانلود','Download %d name'=>'نام %d دانلود','Attribute %d default'=>'پیشفرض %d صفت','Attribute %d global'=>'صفت %d سراسری','Attribute %d visible'=>'نمایان بودن %d صفت','Attribute %d value(s)'=>'مقدار(های) %d صفت','Attribute %d name'=>'نام %d صفت','External URL'=>'آدرس خارجی','Download expiry days'=>'روز انقضای دانلود','Images'=>'تصاویر','Allow customer reviews?'=>'آیا به مشتری اجازه نوشتن نقد داده شود؟','Backorders allowed?'=>'پیش‌فروش مجاز است؟','Date sale price ends'=>'تاریخ پایان فروش ویژه','Date sale price starts'=>'تاریخ شروع فروش ویژه','Short description'=>'توضیح کوتاه','Visibility in catalog'=>'قابل مشاهده در کاتالوگ','Is featured?'=>'آیا ویژه است؟','Published'=>'منتشر شده','Please upload or provide the link to a valid CSV file.'=>'لطفا یک پرونده معتبر از CSV بارگذاری کنید.','Invalid file type. The importer supports CSV and TXT file formats.'=>'نوع پرونده معتبر نیست. درون‌ریز تنها از فرمت TXT و CSV پشتیبانی می کند.','File is empty. Please upload something more substantial. This error could also be caused by uploads being disabled in your php.ini or by post_max_size being defined as smaller than upload_max_filesize in php.ini.'=>'پرونده خالی است. لطفا چیزی قابل توجه‌تر بارگذاری کنید. این خطا ممکن است به دلیل غیرفعال بودن بارگذاری در php.ini یا بدلیل کوچ بودن مقدار post_max_size از upload_max_filesize در php.ini باشد.','Done!'=>'انجام شد!','Column mapping'=>'14/5000 نقشه ستون','Upload CSV file'=>'بارگذاری پرونده CSV','Browse Extensions'=>'مرور افزونه‌ها','Disconnect'=>'قطع شدن','My Subscriptions'=>'اشتراک من','Connect'=>'اتصال','Once connected, your Woo.com purchases will be listed here.'=>'پس از اتصال، پرداختی‌های شما در Woo.com در اینجا لیست می‌شود.','Manage your subscriptions, get important product notifications, and updates, all from the convenience of your WooCommerce dashboard'=>'مدیریت اشتراک‌ها، گرفتن مهمترین اعلانات محصول، وبروزرسانی‌ها از همه به راحتی در پیشخوان ووکارس','Installed Extensions without a Subscription'=>'نصب افزودنی‌ها بدون اشتراک انجام شد','Could not find any subscriptions on your Woo.com account'=>'هیچ اشتراکی در حساب کاربری Woo.com شما یافت نشد','Inactive'=>'غیرفعال','Upgrade'=>'ارتقاء','Shared by %s'=>'اشتراک توسط %s','Subscription: Unlimited'=>'اشتراک: نامحدود','Subscription: Using %1$d of %2$d sites available'=>'اشتراک: استفاده %1$d از %2$d سایت‌های دردسترس','Subscription: Not available - %1$d of %2$d already in use'=>'اشتراک: دردسترس نیست - %1$d از %2$d درحال استفاده','Expires on:'=>'انقضا در:','Expiring soon!'=>'به زودی منقضی می شود.','Auto renews on:'=>'تمدید خودکار در:','Expired :('=>'منقضی شده :(','Subscriptions'=>'اشتراک‌ها','WooCommerce Extensions'=>'افزودنی‌های ووکامرس','We\'ve made things simpler and easier to manage moving forward. From now on you can manage all your WooCommerce purchases directly from the Extensions menu within the WooCommerce plugin itself. View and manage your extensions now.'=>'ما همه چیز را ساده و راحت کردیم برای مدیریت. از حالا می توانید تمام پرداختی‌هایتان در ووکامرس را مستقیم از فهرست افزودنی‌ها با افزونه ووکامرس مدیریت کنید. مشاهده و مدیریت افزودنی‌های شما.','Looking for the WooCommerce Helper?'=>'آیا نیازمند کمک برای ووکامرس هستید؟','Note: You currently have %2$d paid extension which should be updated first before updating WooCommerce.'=>'نکته: شما اکنون دارید%2$d افزودنی که باید اول بروزرسانی شود قبل از بروزرسانی ووکامرس.','Authentication and subscription caches refreshed successfully.'=>'تأیید اعتبار و توافقنامه اشتراک با موفقیت تجدید شد.','You have successfully disconnected your store from Woo.com'=>'شما با موفقیت اتصالتان به Woo.com را قطع کردید.','You have successfully connected your store to Woo.com'=>'شما با موفقیت به Woo.com متصل شدید','An error has occurred when deactivating the extension %1$s. Please proceed to the Plugins screen to deactivate it manually.'=>'هنگام غیرفعالسازی افزودنی %1$s خطائی رخ داده است. لطفا صفحه افزونه را برای غیرفعالسازی دستی بررسی کنید.','The extension %s has been deactivated successfully.'=>'افزودنی‌ها %s با موفقیت غیرفعال شدند.','An error has occurred when deactivating the subscription for %s. Please try again later.'=>'هنگام غیرفعالسازی اشتراک برای %s خطائی رخ داده است. لطفا بعدا تلاش کنید.','Subscription for %1$s deactivated successfully. You will no longer receive updates for this product. Click here if you wish to deactivate the plugin as well.'=>'اشتراک برای %1$s با موفقیت غیرفعال شد. شما دیگر برای این محصول، بروز رسانی دریافت نمی کنید. اگر مایل به غیرفعال کردن افزونه نیز هستید اینجا را کلیک کنید.','Subscription for %s deactivated successfully. You will no longer receive updates for this product.'=>'اشتراک برای %s با موفقیت غیرفعال شد. شما دیگر برای این محصول بروز رسانی دریافت نمی کنید.','An error has occurred when activating %s. Please try again later.'=>'هنگام فعال سازی %s خطایی رخ داده است. لطفا بعدا دوباره امتحان کنید.','%s activated successfully. You will now receive updates for this product.'=>'%s با موفقیت فعال شد. شما هم اکنون بروزرسانی‌ها را برای این محصول دریافت خواهید کرد.','Version %s is available. To enable this update you need to purchase a new subscription.'=>'نسخه %s در دسترس است است. برای فعال کردن این بروزرسانی، شما نیاز به خرید یک اشتراک جدید دارید.','This subscription is expiring soon. Please renew to continue receiving updates and support.'=>'این اشتراک به زودی پایان می یابد. لطفا آن را تمدید نمائید تا ادامه پشتیبانی و بروزرسانی‌ها را دریافت نمائید.','Enable auto-renew'=>'فعال کردن تمدید خودکار','Subscription is expiring soon.'=>'اشتراک به زودی منقضی می شود.','Renew'=>'تجدید','This subscription has expired. Please renew to receive updates and support.'=>'این اشتراک منقضی شده است. لطفا آن را تمدید نمائید تا پشتیبانی و بروزرسانی‌ها را دریافت نمائید.','This subscription has expired. Contact the owner to renew the subscription to receive updates and support.'=>'این اشتراک منقضی شده است. جهت تمدید اشتراک برای دریافت بروزرسانی‌ها و پشتیبانی، با مالک تماس بگیرید.','To enable this update you need to purchase a new subscription.'=>'برای فعال کردن این بروزرسانی، شما نیاز به خرید یک اشتراک جدید دارید.','To enable this update you need to activate this subscription.'=>'برای فعال کردن این بروزرسانی نیاز به فعال کردن این اشتراک دارید.','Version %s is available.'=>'نسخه %s دردسترس است.','WooCommerce Helper'=>'راهنمای ووکامرس','Create a new webhook'=>'ایجاد یک webhook جدید','Webhooks are event notifications sent to URLs of your choice. They can be used to integrate with third-party services which support them.'=>'وب هوک‌ها، اطلاعات رویدادها را به آدرس‌های URL انتخابی شما ارسال می کنند. آنها می توانند برای ادغام با سرویس‌های ثالثی که از آنها پشتیبانی می کنند، استفاده شود.','Safe and secure payments using credit cards or your customer\'s PayPal account.'=>'پرداخت‌های ایمن و مطمئن با استفاده از کارت‌های اعتباری یا حساب پی‌پال مشتری شما.','Copy from billing address'=>'کپی از آدرس صورتحساب','Import products from a CSV file'=>'وارد کردن محصولات از یک فایل CSv','This is a featured product'=>'این یک محصول ویژه است','This setting determines which shop pages products will be listed on.'=>'این تنظیمات تعیین می کند که کدام صفحات محصولات فروشگاه در لیست ذکر خواهند شد.','Filter by product type'=>'فیلتر با نوع محصول','Filter by category'=>'فیلتر بر اساس دسته','Sorting'=>'مرتب‌سازی','Import products to your store via a csv file.'=>'درون‌ریزی محصولات در فروشگاه شما از طریق پرونده CSV.','WooCommerce products (CSV)'=>'محصولات ووکامرس (CSV)','Product Import'=>'درون‌ریزی محصول','Product Export'=>'برون‌بری محصول','Custom Link'=>'پیوند سفارشی','WooCommerce Endpoint'=>'نقطه انتهایی ووکامرس','Back to Attributes'=>'بازگشت به ویژگی‌ها','Are you sure you want to delete this log?'=>'آیا اطمینان دارید که می خواهید این گزارش را حذف کنید؟','Export'=>'برون‌بری','Import'=>'درون‌ریزی','Create an API key'=>'ایجاد یک کلید API','The WooCommerce REST API allows external apps to view and manage store data. Access is granted only to those with valid API keys.'=>'REST API ووکامرس به برنامه‌های خارجی اجازه می دهد تا داده‌های فروشگاه را مشاهده و مدیریت نمایند. دسترسی فقط به آنهایی که دارای کلید API معتبر هستند، اعطا می شود.','Free - Install now'=>'رایگان - اکنون نصب کن','WooCommerce Services'=>'سرویس‌های ووکامرس','Vrancea'=>'Vrancea','Vaslui'=>'Vaslui','Vâlcea'=>'Vâlcea','Tulcea'=>'Tulcea','Timiș'=>'Timiș','Teleorman'=>'Teleorman','Suceava'=>'Suceava','Sibiu'=>'Sibiu','Satu Mare'=>'Satu Mare','Sălaj'=>'Sălaj','Prahova'=>'Prahova','Olt'=>'Olt','Neamț'=>'Neamț','Mureș'=>'Mureș','Mehedinți'=>'Mehedinți','Maramureș'=>'Maramureș','Ilfov'=>'Ilfov','Ialomița'=>'Ialomița','Hunedoara'=>'Hunedoara','Harghita'=>'Harghita','Gorj'=>'Gorj','Giurgiu'=>'Giurgiu','Galați'=>'Galați','Dolj'=>'Dolj','Covasna'=>'Covasna','Constanța'=>'Constanța','Cluj'=>'Cluj','Caraș-Severin'=>'Caraș-Severin','Buzău'=>'Buzău','București'=>'București','Brașov'=>'Brașov','Brăila'=>'Brăila','Botoșani'=>'Botoșani','Bistrița-Năsăud'=>'Bistrița-Năsăud','Bihor'=>'Bihor','Bacău'=>'Bacău','Argeș'=>'Argeș','Arad'=>'Arad','Alba'=>'Alba','Tarija'=>'تریجا','Potosí'=>'پوتوسی','Pando'=>'پاندو','Oruro'=>'اورورو','La Paz'=>'لاپاز','Cochabamba'=>'کچابامبا','Beni'=>'بنی','Chuquisaca'=>'چوکیساکا','Are you sure you want to log out? Confirm and log out'=>'آیا از خروج خود مطمئنید؟ تایید و خروج از سیستم','Unknown request method.'=>'روش درخواست ناشناخته.','Create'=>'ایجاد','Zone ID.'=>'شناسه منطقه','ID.'=>'شناسه','Value (required)'=>'مقدار (ضروری)','Name (required)'=>'نام (ضروری)','Recalculate'=>'محاسبه مجدد','Recalculate totals? This will calculate taxes based on the customers country (or the store base country) and update totals.'=>'محاسبه مجدد مجموع؟ مالیات بر اساس کشور مشتریان (یا کشور پایه در تنظیمات فروشگاه) محاسبه و جمع کل به روز رسانی خواهد شد.','All missing WooCommerce pages successfully installed'=>'همه برگه‌های گمشده ووکامرس با موفقیت نصب شد','Terms in the product visibility taxonomy.'=>'شرایط در طبقه بندی مشاهده محصول','A list of taxonomy terms used for product visibility.'=>'لیست شرایط طبقه بندی بکاررفته برای مشاهده محصول','Taxonomies: Product visibility'=>'طبقه بندی‌ها: مشاهده محصول','%s (Copy)'=>'%s (کپی)','Invalid product ID'=>'شناسه نامعتبر محصول','Sorry, you cannot edit this resource.'=>'با عرض پوزش، شما نمی توانید این منبع را ویرایش کنید.','Increase existing price by (fixed amount or %):'=>'افزایش قیمت موجود توسط (مقدار ثابت یا %):','Parent theme author URL'=>'آدرس نویسنده (طراح) پوسته والد','Parent theme version'=>'نسخه پوسته والد','Parent theme name'=>'نام پوسته والد','Active plugins'=>'افزونه‌های فعال','Max upload size'=>'بیشینه اندازه آپلود','MySQL version'=>'نسخه MySQL','cURL version'=>'نسخه cURL','PHP version'=>'نسخه PHP','Server info'=>'اطلاعات سرور','Customer sales'=>'فروش مشتری','Shipping method'=>'روش حمل و نقل','Customer provided note:'=>'یادداشت ارائه شده مشتری:','Number of decimals'=>'تعداد اعشارها','Decimal separator'=>'جداکننده‌ی اعشاری','Thousand separator'=>'جداکننده هزارگان','Currency position'=>'محل واحد پولی','Automattic'=>'اتوماتیک','%1$s review for %2$s'=>'%1$s دیدگاه برای %2$s','Awaiting product image'=>'در انتظار تصویر محصول','Next (arrow right)'=>'بعدی (arrow right)','Previous (arrow left)'=>'قبلی (arrow left)','Zoom in/out'=>'بزرگ‎نمایی/کوچک‎نمایی','Toggle fullscreen'=>'تغییر حالت به تمام صفحه','Share'=>'اشتراک گذاری','Close (Esc)'=>'بستن (Esc)','Search products…'=>'جستجوی محصولات…','%1$s ending in %2$s'=>'%1$s پایان یافته در %2$s','%1$s for %2$s item'=>'%1$s برای %2$s مورد','From your account dashboard you can view your recent orders, manage your shipping and billing addresses, and edit your password and account details.'=>'از طریق پیشخوان حساب کاربری‌تان، می‌توانید سفارش‌های اخیرتان را مشاهده، آدرس‌های حمل و نقل و صورتحساب‌تان را مدیریت و جزییات حساب کاربری و کلمه عبور خود را ویرایش کنید.','Hello %1$s (not %1$s? Log out)'=>'سلام %1$s (%1$s نیستید؟ خارج شوید)','(estimated for %s)'=>'(تخمین زده شده برای %s)','This will give "%1$s" %2$s access which will allow it to:'=>'این کار به "%1$s" %2$s اجازه دسترسی به این‌ها را می دهد:','Max %s'=>'حداکثر %s','Min %s'=>'حداقل %s','The payment gateway for this order does not support automatic refunds.'=>'درگاه پرداخت برای این سفارش از بازپرداخت خودکار پشتیبانی نمی کند.','The payment gateway for this order does not exist.'=>'درگاه پرداخت برای این سفارش وجود ندارد.','Invalid refund amount.'=>'مبلغ بازپرداخت نامعتبر است.','Price range: from-to%1$s – %2$s'=>'%1$s – %2$s','Fixed product discount'=>'تخفیف ثابت محصول','Fixed cart discount'=>'تخفیف ثابت سبدخرید','Percentage discount'=>'درصد تخفیف','Iranian toman'=>'تومان ایران','%s does not exist.'=>'%s does not exist.','Coupon: %s'=>'کد تخفیف: %s','shipping packagesShipping'=>'حمل و نقل','Your password has been reset successfully.'=>'رمز عبور شما با موفقیت بازنشانی شده است.','Specific countries'=>'کشورهای خاص','Free shipping'=>'حمل و نقل رایگان','%1$s ending in %2$s (expires %3$s/%4$s)'=>'%1$s پایان یافته در %2$s (انقضاء %3$s/%4$s)','This method should not be called before plugins_loaded.'=>'This method should not be called before plugins_loaded.','Visit %s admin area:'=>'مشاهده %s ناحیه مدیریت:','You have received the following WooCommerce log message:'=>'پیام گزارش ووکامرس زیر را دریافت کردید:','[%1$s] %2$s: %3$s WooCommerce log message'=>'[%1$s] %2$s: %3$s پیام گزارش ووکامرس','Product properties should not be accessed directly.'=>'Product properties should not be accessed directly.','Optionally enter the URL to a 150x50px image displayed as your logo in the upper left corner of the PayPal checkout pages.'=>'به صورت اختیاری، آدرس URL یک تصویر 150x50 پیکسلی را وارد نمائید تا به عنوان لوگو در گوشه چپ صفحات تسویه حساب PayPal به عنوان لوگو نمایش داده شود.','Image url'=>'آدرس اینترنتی تصویر','PayPal sandbox can be used to test payments. Sign up for a developer account.'=>'PayPal sandbox می تواند جهت تست پرداخت‌ها استفاده شود. عضویت برای حساب کاربری توسعه دهنده.','Order #%s has been marked paid by PayPal IPN, but was previously cancelled. Admin handling required.'=>'سفارش #%s توسط PayPal IPN به عنوان پرداخت شده علامت خورد، اما قبلا لغو شده بود. رسیدگی مدیر نیاز است.','Payment for cancelled order %s received'=>'پرداخت برای سفارش لغو شده %s دریافت شد','Payment authorized. Change payment status to processing or complete to capture funds.'=>'تأیید پرداخت.تغییر وضعیت پرداخت به پردازش یا کامل به تصرف منابع مالی است.','Payment could not be captured - Auth ID: %1$s, Status: %2$s'=>'پرداخت نمی تواند انجام شود - شناسه تایید: %1$s، وضعیت: %2$s','Payment of %1$s was captured - Auth ID: %2$s, Transaction ID: %3$s'=>'پرداخت %1$s دریافت شد - شناسه تایید: %2$s, شناسه تراکنش: %3$s','Payment could not be captured: %s'=>'پرداخت نمی تواند انجام شود: %s','Bank'=>'بانک','To override and edit this email template copy %1$s to your theme folder: %2$s.'=>'برای بازنویسی و ویرایش قالب این ایمیل %1$s را کپی کنید به پوشه قالب: %2$s.','Invalid payment token.'=>'رمز پرداخت نامعتبر است.','Invalid or missing payment token fields.'=>'قسمت رمز پرداخت نامعتبر یا فراموش شده است.','Invalid download.'=>'دانلود نامعتبر است.','Invalid customer.'=>'مشتری نامعتبر است.','Invalid coupon.'=>'کدتخفیف نامعتبر است.','%1$d update functions completed. Database version is %2$s'=>'%1$d به روز رسانی کامل شد. نسخه پایگاه داده %2$s','Output just the id when the operation is successful.'=>'خروجی فقط شناسه باشد وقتی عملیات موفق است.','Render response in a particular format.'=>'ارائه پاسخ در قالب خاص.','Get the value of an individual field.'=>'بدست آوردن مقدار یک فیلد منحصر به فرد.','Limit response to specific fields. Defaults to all fields.'=>'محدود کردن پاسخ به فیلدهای مشخص. پیش‎فرض به همه فیلدها.','The id for the resource.'=>'شناسه برای منبع.','No schema title found for %s, skipping REST command registration.'=>'عنوان الگوی %s یافت نشد، دستور ثبت REST نادیده گرفته میشود.','Make sure to include the --user flag with an account that has permissions for this action.'=>'اطمینان از --علامت کاربر با حساب کاربری که برای این عمل دسترسی داشته باشد.','Updated'=>'به روز شد','Deleted'=>'حذف شد','Trashed'=>'به سطل آشغال انتقال یافت','External products cannot be backordered.'=>'محصولات خارجی را نمی توان برگشت داد.','External products cannot be stock managed.'=>'مدیریت انبار برای محصولات خارجی ممکن نیست.','Product AttributeProduct %s'=>'محصول %s','Product shipping classes'=>'کلاس‌های حمل و نقل محصول','No tags found'=>'برچسبی یافت نشد','Choose from the most used tags'=>'انتخاب از برچسب‌های پر استفاده','Add or remove tags'=>'اضافه کردن یا حذف برچسب‌ها','Separate tags with commas'=>'برچسب‌ها را با کاما از هم جدا کنید','Popular tags'=>'برچسب‌های محبوب','New tag name'=>'نام برچسب جدید','Add new tag'=>'اضاف کردن برچسب جدید','Update tag'=>'به روز رسانی برچسب','Edit tag'=>'ویرایش برچسب','All tags'=>'همه برچسب‌ها','Search tags'=>'جستجوی برچسب‌ها','Tag'=>'برچسب','No categories found'=>'هیچ دسته‌ای پیدا نشد','New category name'=>'نام دسته جدید','Add new category'=>'افزودن دسته جدید','Update category'=>'بروزرسانی دسته','Edit category'=>'ویرایش دسته','Parent category:'=>'دسته اصلی:','Parent category'=>'دسته اصلی','All categories'=>'همه دسته‌ها','Search categories'=>'جستجوی دسته‌ها','Category'=>'دسته','Order status set to %s.'=>'وضعیت سفارش به %s تغییر یافت.','Invalid product'=>'محصول نامعتبر','Invalid variation ID'=>'شناسه تنوع نامعتبر است','Invalid tax class'=>'کلاس مالیاتی نامعتبر','Visit premium customer support'=>'مشاهده پشتیبانی مشتریان پولی','Error:'=>'خطا:','Invalid value posted for %s'=>'مقدار نامعتبر ارسال شده برای %s','%d item from your previous order is currently unavailable and could not be added to your cart.'=>'%d مورد از سفارش قبلی شما دردسترس نیست و نمی تواند به سبد خریدتان اضافه شود.','%1$s is low in stock. There are %2$d left.'=>'موجودی %1$s کم است. تنها %2$d باقی مانده است.','Invalid data store.'=>'داده فروشگاه نامعتبر است.','Invalid billing email address'=>'آدرس ایمیل صورتحساب نامعتبر است','Invalid role'=>'نقش نامعتبر','Invalid email address'=>'آدرس ایمیل نامعتبر است','Invalid email address restriction'=>'آدرس محدود سازی ایمیل نامعتبر است','Invalid discount type'=>'نوع تخفیف نامعتبر است','Eircode'=>'کد پستی ایرلند','Apartment, suite, unit, etc. (optional)'=>'آپارتمان، مجتمع، واحد و... (اختیاری)','Street address'=>'آدرس خیابان','You cannot add another "%s" to your cart.'=>'شما نمی توانید "%s" دیگری به سبدخرید خود اضافه نمایید.','View cart'=>'مشاهده سبد خرید','In order for database caching to work with WooCommerce you must add %1$s to the "Ignored Query Strings" option in W3 Total Cache settings.'=>'بمنظور ذخیره پایگاه داده برای کار با ووکامرس باید اضافه کنید %1$s برای تنظیمات "صرف نظر کردن از کوئری رشته‌ها" در تنظیمات W3 Total Cache.','Invalid order'=>'سفارش نامعتبر','The product review cannot be deleted.'=>'دیدگاه محصول نمی تواند حذف شود.','The comment has already been trashed.'=>'این نظر در حال حاضر به سطل زباله شده منتقل شده است.','The product review does not support trashing.'=>'دیدگاه محصول انتقال به سطل زباله را پشتیبانی نمی کند.','Invalid product review ID.'=>'شناسه دیدگاه محصول نامعتبر است.','Updating product review failed.'=>'به روز رسانی دیدگاه محصول با شکست مواجه شد.','Creating product review failed.'=>'ایجاد دیدگاه محصول با شکست مواجه گردید.','Could not update the attribute.'=>'ویژگی را نمی توان بروزرسانی کرد.','The date of the customer last order, as GMT.'=>'تاریخ آخرین سفارش مشتری بصورت GMT.','The date the customer was created, as GMT.'=>'تاریخ ایجاد مشتری بصورت GMT','Invalid resource ID.'=>'شناسه منبع نامعتبر.','This resource cannot be created.'=>'این منبع نمی تواند ایجاد شود.','The date the webhook was last modified, as GMT.'=>'تاریخ webhook آخرین ویرایش،براساس منطقه زمانی سایت.','The date the webhook was created, as GMT.'=>'تاریخ ایجاد webhook بصورت GMT','The date the webhook delivery was logged, as GMT.'=>'تاریخ گزارش webhook تحویل شده بصورت GMT','There was an error calling this tool. There is no callback present.'=>'خطا در فراخوانی این ابزار، پاسخی برای درخواست وجود ندارد.','Tool ran.'=>'ابزار ran.','%d orphaned variations deleted'=>'%d حذف تغییرات بدون والد','Tool return message.'=>'پیام بازگشتی ابزار','Did the tool run successfully?'=>'آیا ابزار با موفقیت اجرا شد؟','Tool description.'=>'توضیحات ابزار','What running the tool will do.'=>'اجرای این ابزار چه کاری میتواند انجام دهد','Tool name.'=>'نام ابزار','A unique identifier for the tool.'=>'شناسه منحصر به فرد برای ابزار.','Invalid tool ID.'=>'شناسه ابزار معتبر نیست.','This tool will install all the missing WooCommerce pages. Pages already defined and set up will not be replaced.'=>'این ابزار همه برگه‌های گم شده ووکامرس را نصب می‎کند. برگه‌های از قبل تعریف و راه‎اندازی شده جایگزین نمی‎شوند.','This tool will delete all variations which have no parent.'=>'این ابزار همه تغییر‌اتی که والدی ندارد را حذف می کند.','Delete orphaned variations'=>'حذف متغیرهای بدون والد','Orphaned variations'=>'متغیر‌های بدون والد','WooCommerce pages.'=>'برگه‌های ووکامرس','Hide errors from visitors?'=>'می خواهید خطاها را از بازدیدکنندگان مخفی نگه دارید؟','Security.'=>'امنیت','Taxonomy terms for product/order statuses.'=>'شرایط طبقه‌بندی برای محصول/وضعیت‌های سفارش','Geolocation enabled?'=>'موقعیت جغرافیایی فعال است؟','Currency symbol.'=>'نماد واحد پولی','Currency.'=>'واحد پول','SSL forced?'=>'اجبار به استفاده از SSL؟','REST API enabled?'=>'REST API فعال است؟','Settings.'=>'تنظیمات','Template overrides.'=>'بازنویسی‎های قالب','Does this theme have outdated templates?'=>'آیا این پوسته قالب‌های تاریخ گذشته دارد؟','Does the theme have a woocommerce.php file?'=>'آیا پوسته، فایل woocommerce.php را دارد؟','Does the theme declare WooCommerce support?'=>'آیا پوسته اعلام پشتیبانی ووکامرس دارد؟','Is this theme a child theme?'=>'آیا این یک قالب فرزند است؟','Theme author URL.'=>'آدرس نویسنده قالب','Latest version of theme.'=>'آخرین نسخه قالب','Theme version.'=>'نسخه قالب','Theme name.'=>'نام قالب','Theme.'=>'قالب','Database tables.'=>'جداول پایگاه داده','Database prefix.'=>'پیشوند پایگاه داده','Database.'=>'پایگاه داده','Remote GET response.'=>'پاسخ از راه دور GET ','Remote GET successful?'=>'GET از راه دور موفق بود؟','Remote POST response.'=>'پاسخ ازراه دور POST ','Remote POST successful?'=>'POST از راه دور موفق بود؟','Is mbstring enabled?'=>'آیا mbstring فعال است؟','Is GZip enabled?'=>'آیا GZip فعال است؟','Is DomDocument class enabled?'=>'آیا کلاس DomDocument فعال است؟','Is SoapClient class enabled?'=>'آیا کلاس SoapClient فعال است؟','Is fsockopen/cURL enabled?'=>'fsockopen/cURL فعال است؟','Default timezone.'=>'منطقه زمانی پیش‌فرض','Is SUHOSIN installed?'=>'آیا SUHOSIN نصب است؟','PHP max input vars.'=>'حداکثر ورودی متغیر PHP','PHP max execution time.'=>'بیشترین زمان اجرای PHP ','PHP post max size.'=>'حداکثر اندازه پست PHP','WordPress language.'=>'زبان وردپرس','Are WordPress cron jobs enabled?'=>'آیا cron jobs وردپرس فعال است؟','Is WordPress debug mode active?'=>'آیا حالت debug وردپرس فعال است؟','WordPress memory limit.'=>'محدودیت حافظه وردپرس','Is WordPress multisite?'=>'آیا وردپرس چند سایته است؟','WordPress version.'=>'نسخه وردپرس','Is log directory writable?'=>'آیا پوشه گزارش (log) قابل نوشتن است؟','Log directory.'=>'پوشه گزارش','WooCommerce version.'=>'نسخه ووکامرس','Site URL.'=>'آدرس سایت','Home URL.'=>'آدرس صفحه اصلی','Environment.'=>'محیط','Shipping zone order.'=>'ترتیب منطقه حمل و نقل.','Shipping zones do not support trashing.'=>'مناطق حمل و نقل، از سطل زباله پشتیبانی نمی کنند.','Resource cannot be created. Check to make sure \'order\' and \'name\' are present.'=>'منابع نمی تواند ایجاد شود. برای اطمینان بررسی کنید "سفارش" و "نام" وجود دارند.','Shipping zone name.'=>'نام منطقه حمل و نقل.','Shipping method settings.'=>'تنظیمات روش حمل و نقل.','Shipping method enabled status.'=>'وضعیت فعال بودن روش حمل و نقل.','Shipping method sort order.'=>'ترتیب مرتب کردن روش حمل و نقل','Shipping method customer facing title.'=>'عنوان روش حمل و نقل نمایان برای مشتری.','Shipping method instance ID.'=>'شناسه نمونه روش حمل و نقل.','Shipping methods do not support trashing.'=>'روش‌های حمل و نقل از سطل زباله پشتیبانی نمی کنند.','Resource cannot be created.'=>'منبع نمی تواند ایجاد شود.','Unique ID for the instance.'=>'شناسه یکتا برای نمونه.','Unique ID for the zone.'=>'شناسه یکتا برای منطقه.','Shipping zone location type.'=>'نوع محل منطقه حمل و نقل.','Shipping zone location code.'=>'کد محل منطقه حمل و نقل.','Unique ID for the resource.'=>'شناسه یکتا برای منبع.','Shipping method description.'=>'توضیح روش حمل و نقل.','Shipping method title.'=>'عنوان روش حمل و نقل.','Method ID.'=>'شناسه روش.','IDs for settings sub groups.'=>'شناسه‌ها برای تنظیمات زیر گروه.','ID of parent grouping.'=>'شناسه گروه اصلی.','A unique identifier that can be used to link settings together.'=>'شناسه منحصربه فرد که می تواند تنظیمات را به هم پیوند دهد.','No setting groups have been registered.'=>'هیچ گروهی برای تنظیمات ثبت نشده است.','Array of options (key value pairs) for inputs such as select, multiselect, and radio buttons.'=>'مجموعه ای از گزینه‌ها (جفت مقادیر کلیدها) برای ورودی‌هایی مانند انتخاب، چند انتخابی، و دکمه‌های رادیویی.','Invalid setting.'=>'تنظیمات نامعتبر است.','Invalid setting group.'=>'گروه تنظیمات نامعتبر است.','Settings group ID.'=>'شناسه گروه تنظیمات.','Limit result set to products based on a maximum price.'=>'نتایج محدود شده روی محصولات با حداکثر قیمت.','Limit result set to products based on a minimum price.'=>'نتایج محدود شده روی محصولات با حداقل قیمت.','Limit result set to products on sale.'=>'نتایج محدود شده روی محصولات فروش ویژه.','Limit result set to products in stock or out of stock.'=>'نتایج محدود شده روی محصولات موجود در انبار یا اتمام موجودی. ','Limit result set to products with a specific tax class.'=>'نتایج محدود شده روی محصولاتی با کلاس مالیاتی خاص. ','Limit result set to featured products.'=>'نتایج محدود شده روی محصولات ویژه. ','List of variations IDs.'=>'لیست شناسه‌های متغیرها.','The date the product was last modified, as GMT.'=>'تاریخ آخرین ویرایش محصول، در منطقه زمانی سایت.','The date the product was created, as GMT.'=>'تاریخ ایجاد محصول بصورت GMT','Number of days until access to downloadable files expires.'=>'تعداد روزهای باقی مانده برای منقضی شدن دسترسی به فایل دانلودی.','Number of times downloadable files can be downloaded after purchase.'=>'تعداد دفعات قابل دانلود بودن فایل بعد از پرداخت.','End date of sale price, in the site\'s timezone.'=>'زمان پایان حراج، براساس ناحیه زمانی سایت.','Start date of sale price, as GMT.'=>'زمان شروع فروش ویژه براساس GMT.','Start date of sale price, in the site\'s timezone.'=>'زمان شروع فروش ویژه براساس ناحیه زمانی سایت.','The date the review was created, as GMT.'=>'تاریخ ایجاد نقد مشتری براساس GMT','The content of the review.'=>'محتوای دیدگاه','The date the image was last modified, as GMT.'=>'تاریخ آخرین تغییر تصویر براساس GMT','The date the image was created, as GMT.'=>'تاریخ ایجاد تصویر براساس GMT','Placeholder text to be displayed in text inputs.'=>'متن جانگهدار جهت نمایش در ورودی‌های متنی.','Additional help text shown to the user about the setting.'=>'متن راهنمایی بیشتر جهت نمایش به کاربر درباره تنظیمات','Default value for the setting.'=>'مقدار پیش فرض برای تنظیم.','Setting value.'=>'مقدار تنظیمات','Type of setting.'=>'نوع تنظیمات','A human readable description for the setting used in interfaces.'=>'توضیح قابل خواندن برای انسان برای تنظیمات بکاررفته در ظاهر.','A human readable label for the setting used in interfaces.'=>'برچسب قابل خواندن برای انسان برای تنظیمات بکار رفته در ظاهر.','A unique identifier for the setting.'=>'شناسه منحصربه فرد برای تنظیمات.','Payment gateway settings.'=>'تنظیمات درگاه پرداخت.','Payment gateway method description.'=>'جزئیات درگاه پرداخت.','Payment gateway method title.'=>'عنوان درگاه پرداخت.','Payment gateway enabled status.'=>'وضعیت فعال بودن درگاه پرداخت.','Payment gateway sort order.'=>'ترتیب قرار گیری درگاه پرداخت.','Payment gateway description on checkout.'=>'توضیحات درگاه پرداخت در برگه پرداخت.','Payment gateway title on checkout.'=>'عنوان درگاه پرداخت در برگه پرداخت.','Payment gateway ID.'=>'شناسه درگاه پرداخت.','The date the order was completed, as GMT.'=>'تاریخ تکمیل شدن سفارش براساس GMT','The date the order was paid, as GMT.'=>'تاریخ پرداخت سفارش براساس GMT','The date the order was last modified, as GMT.'=>'تاریخ آخرین تغییر سفارش براساس GMT','Version of WooCommerce which last updated the order.'=>'نسخه ووکامرس که آخرین بروزرسانی سفارش انجام شده است.','When true, the payment gateway API is used to generate the refund.'=>'وقتی صحیح است API درگاه پرداخت بکار می رود برای تولید بازگشت پول','User ID of user who created the refund.'=>'شناسه کاربری از کاربری که بازپرداخت ایجاد کرده است.','The date the order refund was created, as GMT.'=>'تاریخ ایجاد بازگشت پول براساس GMT','Limit result to customers or internal notes.'=>'نتیجه محدود برای مشتری‌ها یا یادداشت‌های داخلی.','If true, the note will be shown to customers and they will be notified. If false, the note will be for admin reference only.'=>'اگر صحیح باشد، نوشته نمایش می یابد برای مشتری‌ها و آن‌ها آگاه می شوند. اگر غلط باشد، نوشته فقط برای مدیریت نمایش می یابد.','The date the order note was created, as GMT.'=>'تاریخ ایجاد یادداشت سفارش براساس GMT','Is the customer a paying customer?'=>'آیا مشتری یک مشتری پرداختی است؟','The date the customer was last modified, as GMT.'=>'تاریخ آخرین تغییر مشتری براساس GMT','The date the order was created, as GMT.'=>'تاریخ ایجاد سفارش براساس GMT','The date when download access expires, as GMT.'=>'تاریخ زمانی که دسترسی دانلود منقضی می شود براساس GMT','Meta ID.'=>'شناسه متا (Meta ID).','Meta data.'=>'داده متا.','List of user IDs (or guest email addresses) that have used the coupon.'=>'لیست شناسه کاربران (یا ایمیل مهمان) که از کدتخفیف استفاده کردند.','If true, this coupon will not be applied to items that have sale prices.'=>'اگر فعال باشد کدتخفیف روی محصولاتی که فروش ویژه هستند اعمال نخواهد شد.','If true and if the free shipping method requires a coupon, this coupon will enable free shipping.'=>'اگر فعال باشد و اگر روش حمل و نقل رایگان نیازمند یک کدتخفیف باشد، این کدتخفیف، حمل و نقل رایگان را فعال خواهد کرد.','How many times the coupon can be used in total.'=>'در مجموع چندبار می توان کدتخفیف را به کار برد.','If true, the coupon can only be used individually. Other applied coupons will be removed from the cart.'=>'اگر فعال باشد، کدتخفیف می تواند بطور جداگانه استفاده شود. کدهای تخفیف اعمال شده‌ی دیگر از سبد خرید حذف می شوند.','The date the coupon expires, as GMT.'=>'تاریخ انقضای کدتخفیف براساس GMT','The date the coupon expires, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ انقضای کدتخفیف براساس منطقه زمانی سایت.','The date the coupon was last modified, as GMT.'=>'تاریخ آخرین تغییرات کدتخفیف براساس GMT.','The date the coupon was created, as GMT.'=>'تاریخ ایجاد کدتخفیف براساس GMT.','The amount of discount. Should always be numeric, even if setting a percentage.'=>'میزان تخفیف. باید مقدار عدید باشد، حتی اگر تنظیم درصدی باشد.','Missing OAuth parameter %s'=>'پارامتر OAuth گم شده است %s','From %1$s to %2$s'=>'از %1$s به %2$s','Set to regular price decreased by (fixed amount or %):'=>'تنظیم کنید تا قیمت عادی به طور منظم کاهش یابد (مقدار ثابت و یا %):','Decrease existing sale price by (fixed amount or %):'=>'کاهش قیمت فروش ویژه موجود با (مقدار ثابت و یا %):','Increase existing sale price by (fixed amount or %):'=>'افزایش قیمت فروش ویژه موجود با (مقدار ثابت و یا %): ','— No change —'=>'— بدون تغییر —','Learn how to update'=>'چگونگی به روز رسانی را بیاموزید','Outdated templates'=>'قالب‌های قدیمی','%1$s version %2$s is out of date. The core version is %3$s'=>'%1$s نسخه %2$s تاریخ گذشته است. نسخه اصلی هست %3$s','Page visibility should be public'=>'نمایش برگه بایدعمومیباشد','Edit %s page'=>'ویرایش %s برگه','Taxonomies: Product types'=>'طبقه بندی: انواع محصولات','Error messages should not be shown to visitors.'=>'پیام‌های خطا نباید به بازدیدکنندگان نشان داده شوند.','Error messages can contain sensitive information about your store environment. These should be hidden from untrusted visitors.'=>'متن خطاها می تواند شامل اطلاعات حساس درباره فضای نگهداری شما باشد. حتما باید از دیدکاربران شما مخفی بماند.','Hide errors from visitors'=>'پنهان کردن خطاها از بازدیدکنندگان','Your store is not using HTTPS. Learn more about HTTPS and SSL Certificates.'=>'فروشگاه شما از HTTPS استفاده نمی کند. اطلاعات بیشتر درباره HTTPS و SSL Certificates.','Is the connection to your store secure?'=>'آیا ارتباط فروشگاه شما امن است؟','Secure connection (HTTPS)'=>'ارتباط امن (HTTPS)','Security'=>'امنیت','How to update your database table prefix'=>'چگونه پیشوند جدول پایگاه داده را بروزرسانی کنید','%1$s - We recommend using a prefix with less than 20 characters. See: %2$s'=>'%1$s - توصیه می کنیم استفاده از پیشوند کمتر از 20 کاراکتر. ببینید: %2$s','Database prefix'=>'پیشوند پایگاه داده','Multibyte string'=>'رشته چند بایتی (Multibyte String)','GZip'=>'GZip','DOMDocument'=>'DOMDocument','SoapClient'=>'SoapClient','fsockopen/cURL'=>'fsockopen/cURL','To allow logging, make %1$s writable or define a custom %2$s.'=>'برای اجازه گزارش گیری، %1$s را قابل نوشتن کنید یا تعریف کنید یک %2$s دل خواه.','Delete log'=>'حذف گزارش','Are you sure you want to clear all logs from the database?'=>'آیا اطمینان دارید که می خواهید همه گزارش‌ها را از پایگاه داده حذف کنید؟','Flush all logs'=>'پاکسازی همه گزارش‌ها','Legacy API v3 (deprecated)'=>'رابط برنامه نویسی سابق (API) نسخه 3 (منسوخ شده)','WP REST API Integration v%d'=>'ادغام WP REST API v%d','REST API version used in the webhook deliveries.'=>'نسخه REST API در webhook deliveries بکار می رود.','Pagination%1$s of %2$s'=>'%1$s از%2$s','Search for a user…'=>'جستجو برای کاربر …','Zone regions'=>'نواحی منطقه','Are you sure you want to delete this zone? This action cannot be undone.'=>'آیا مطمئن هستید که می خواهید این منطقه را حذف نمائید؟ این عمل نمی تواند برگشت پذیر باشد.','Enable debug mode'=>'فعال کردن حالت اشکال زدایی','Debug mode'=>'حالت اشکال زدایی','Shipping zones'=>'مناطق حمل و نقل','Never show quantity remaining in stock'=>'هرگز میزان موجودی در انبار را نشان نده','Only show quantity remaining in stock when low e.g. "Only 2 left in stock"'=>'فقط نمایش بده میزان موجودی را در انبار زمانی که کم است مثلا تنها 2 در انبار مانده باشد.','Always show quantity remaining in stock e.g. "12 in stock"'=>'همیشه موجودی را نشان بده مانند 12 عدد در انبار','This controls how stock quantities are displayed on the frontend.'=>'این گزینه نحوه نمایش موجودی انبار برای کاربر را کنترل میکند.','When product stock reaches this amount the stock status will change to "out of stock" and you will be notified via email. This setting does not affect existing "in stock" products.'=>'وقتی موجودی محصول به این اندازه رسید وضعیت موجودی به "ناموجود" تغییر می کند و از طریق ایمیل به شما اطلاع داده می شود. این تنظیمات تاثیری نمی گذارد بر "در انبار" محصولات.','When product stock reaches this amount you will be notified via email.'=>'هنگامی که موجودی انبار محصول به این مقدار می رسد به شما توسط ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.','The main body text color. Default %s.'=>'رنگ بدنه اصلی متن. پیش‌فرض %s.','The main body background color. Default %s.'=>'رنگ پس زمینه بدنه اصلی. پیش فرض %s.','The background color for WooCommerce email templates. Default %s.'=>'رنگ پس زمینه برای قالب ایمیل ووکامرس. پیش فرض %s. ','The base color for WooCommerce email templates. Default %s.'=>'رنگ پایه برای قالب ایمیل ووکامرس. پیش فرض %s.','Page contents: [%s]'=>'محتوای برگه: [%s]','Choose a product to view stats'=>'انتخاب یک محصول برای مشاهده آمار','%1$s refunded %2$d order (%3$d item)'=>'%1$s مسترد شده برای %2$d سفارش (%3$d مورد)','Choose a category to view stats'=>'برای مشاهده آمار یک دسته انتخاب نمایید','%1$s sales in %2$s'=>'%1$s فروش در %2$s','Add file'=>'اضافه کردن فایل','Enter an optional description for this variation.'=>'جزئیاتی دلخواه برای این تنوع وارد کنید.','Length x width x height in decimal form'=>'طول × عرض × ارتفاع به صورت اعشاری','Weight (%s)'=>'وزن (%s)','Sale price (%s)'=>'قیمت فروش ویژه (%s)','Regular price (%s)'=>'قیمت فروش عادی (%s)','Any %s…'=>'هر %s…','No default %s…'=>'بدون پیش‌فرض %s…','Dimensions (%s)'=>'ابعاد (%s)','This lets you choose which products are part of this group.'=>'این اجازه می دهد انتخاب کنید که محصولات بخشی از این گروه هستند.','Grouped products'=>'محصولات گروهی','Refund #%1$s - %2$s'=>'برگشتی #%1$s - %2$s','Refund %s manually'=>'برگشت %s دستی','Refund %1$s via %2$s'=>'برگشت %1$s توسط %2$s','Coupon(s)'=>'کد(های) تخفیف','%s (No longer exists)'=>'%s (دیگر موجود نیست)','Note type'=>'نوع یادداشت','Copy billing address'=>'کپی آدرس صورتحساب','Address:'=>'آدرس:','View other orders →'=>'نمایش سایر سفارش‌ها ←','Customer payment page →'=>'صفحه پرداخت مشتری ←','Customer IP: %s'=>'آی پی مشتری: %s','%1$s #%2$s details'=>'جزئیات %1$s شماره %2$s','Apply to all qualifying items in cart'=>'اعمال بر همه موارد واجد شرایط در سبدخرید','Unlimited usage'=>'استفاده نامحدود','Import complete - imported %s tax rates.'=>'درون‌ریزی کامل شد - درون‌ریزی %s نرخ مالیات.','Tool does not exist.'=>'ابزار وجود ندارد.','Safe and secure payments using credit cards or your customer\'s PayPal account. Learn more.'=>'پرداخت‌های ایمن و مطمئن بکارگیری کارت اعتباری یاحساب کاربری پی پال کاربران شما. یادگیری بیشتر درباره پی پال.','%1$s (%2$s)'=>'%1$s (%2$s)','Address line 2'=>'ادامۀ آدرس','Address line 1'=>'آدرس','This is the WooCommerce shop page. The shop page is a special archive that lists your products. You can read more about this here.'=>'این برگه فروشگاه ووکامرس است. برگه فروشگاه بایگانی مخصوصی است که لیست محصولات شما می باشد. اطلاعات بیشتر در اینجا.','%1$s (#%2$s – %3$s)'=>'%1$s (#%2$s – %3$s)','%1$s / %2$s'=>'%1$s / %2$s','All sources'=>'همه منابع','Filter by source'=>'پالایش توسط منبع','Source'=>'منبع','Message'=>'پیام','Level'=>'سطح','Timestamp'=>'برچسب زمان','All levels'=>'همه سطوح','Filter by level'=>'پالایش توسط سطح','Debug'=>'اشکال زدایی','Info'=>'اطلاعات','Notice'=>'اطلاع','Warning'=>'هشدار','Critical'=>'بحرانی','Alert'=>'هشدار','Emergency'=>'اضطراری','System status'=>'وضعیت سیستم','reviewed by %s'=>'بررسی شده توسط %s','%s out of 5'=>'%s از 5','%s net sales this month'=>'%s فروش خالص این ماه','(Public)'=>'(عمومی)','Enable archives?'=>'بایگانی فعال شود؟','%1$s at %2$s'=>'%1$s در %2$s','Shipping is disabled.'=>'حمل و نقل غیرفعال شده است.','To manipulate product variations you should use the /products/<product_id>/variations/<id> endpoint.'=>'برای اعمال تغییرات محصول شما باید بکار برید /products/<product_id>/variations/<id> نقطه پایانی.','Method \'%s\' not implemented. Must be overridden in subclass.'=>'روش \'%s\' پیاده سازی نشده است. باید در زیر کلاس overridden شود.','An invalid setting value was passed.'=>'مقدار تنظیم نامعتبر تصویب شد.','Invalid product tax status.'=>'وضعیت مالیات محصول نامعتبر است.','Invalid or duplicated SKU.'=>'SKU تکراری یا نامعتبر است.','Invalid catalog visibility option.'=>'گزینه قابلیت مشاهده کاتالوگ نامعتبر است.','Invalid currency code'=>'کد واحد پولی نامعتبر است','Invalid parent ID'=>'شناسه اصلی نامعتبر','Sindh'=>'Sindh','Khyber Pakhtunkhwa'=>'Khyber Pakhtunkhwa','Islamabad Capital Territory'=>'Islamabad Capital Territory','Gilgit Baltistan'=>'Gilgit Baltistan','FATA'=>'FATA','Balochistan'=>'Balochistan','Azad Kashmir'=>'Azad Kashmir','Zamfara'=>'Zamfara','Yobe'=>'Yobe','Taraba'=>'Taraba','Sokoto'=>'Sokoto','Rivers'=>'Rivers','Plateau'=>'Plateau','Oyo'=>'Oyo','Osun'=>'Osun','Ondo'=>'Ondo','Ogun'=>'Ogun','Nasarawa'=>'Nasarawa','Lagos'=>'Lagos','Kwara'=>'Kwara','Kogi'=>'Kogi','Kebbi'=>'Kebbi','Katsina'=>'Katsina','Kano'=>'Kano','Kaduna'=>'Kaduna','Jigawa'=>'Jigawa','Imo'=>'Imo','Gombe'=>'Gombe','Enugu'=>'Enugu','Ekiti'=>'Ekiti','Edo'=>'Edo','Ebonyi'=>'Ebonyi','Delta'=>'Delta','Cross River'=>'Cross River','Borno'=>'Borno','Benue'=>'Benue','Bayelsa'=>'Bayelsa','Bauchi'=>'Bauchi','Anambra'=>'Anambra','Akwa Ibom'=>'Akwa Ibom','Adamawa'=>'Adamawa','Abuja'=>'Abuja','Abia'=>'Abia','L\'Aquila'=>'L\'Aquila','Wexford'=>'Wexford','Wicklow'=>'Wicklow','Westmeath'=>'Westmeath','Waterford'=>'Waterford','Tipperary'=>'Tipperary','Sligo'=>'Sligo','Roscommon'=>'Roscommon','Offaly'=>'Offaly','Mayo'=>'Mayo','Monaghan'=>'Monaghan','Meath'=>'Meath','Laois'=>'Laois','Leitrim'=>'Leitrim','Limerick'=>'Limerick','Louth'=>'Louth','Longford'=>'Longford','Kerry'=>'Kerry','Kilkenny'=>'Kilkenny','Kildare'=>'Kildare','Galway'=>'Galway','Dublin'=>'Dublin','Donegal'=>'Donegal','Carlow'=>'Carlow','Cavan'=>'Cavan','Cork'=>'Cork','Clare'=>'Clare','Ireland'=>'ایرلند','Webhook delivery URL.'=>'Webhook آدرس اینترنتی تحویل.','Unique identifier for the webhook.'=>'شناسه یکتا برای Webhook.','Unique slug for the resource.'=>'نامک یکتا برای منبع.','Email of the reviewer.'=>'ایمیل بررسی کننده.','Name of the reviewer.'=>'نام بررسی کننده.','Review content.'=>'بررسی محتوا.','Unique identifier for the variation.'=>'شناسه یکتا برای متغیر.','Unique identifier for the variable product.'=>'شناسه یکتا برای محصول متغیر.','Unique identifier for the attribute of the terms.'=>'شناسه منحصر به فرد برای ویژگی از شرایط.','Order note content.'=>'محتوای یاداشت سفارش.','The order ID.'=>'شناسه سفارش.','Limit result set to specific IDs.'=>'نتجه محدود تنظیم شده برای تعریف شناسه‌ها.','ID to reassign posts to.'=>'شناسه جابه جا نوشته به','New user password.'=>'کلمه عبور کاربر جدید.','New user username.'=>'نام کاربری کاربر جدید.','New user email address.'=>'آدرس ایمیل کاربر جدید.','Name for the resource.'=>'نام برای منبع.','Ensure result set excludes specific IDs.'=>'اطمینان از مجموعه نتیجه مستثنی شناسه خاص.','#%s is an invalid image ID.'=>'#%s شناسه تصویر معتبر نیست.','Extensions'=>'افزونه ها','WooCommerce extensions'=>'افزونه‌های ووکامرس','Installed'=>'نصب شده','Force SSL (HTTPS) on the checkout pages (an SSL Certificate is required).'=>'اجبار به استفاده از SSL (HTTPS) در صفحات تسویه حساب (یک گواهینامه SSL ضروری است).','If the variation is visible.'=>'اگر تغییر قابل مشاهده است.','Everywhere'=>'همه جا','Error: %s.'=>'خطا: %s','Enable shipping debug mode to show matching shipping zones and to bypass shipping rate cache.'=>'فعال کردن حالت اشکل زدایی حمل و نقل جهت نمایش هماهنگی مناطق حمل و نقل و جهت دور زدن کش نرخ حمل و نقل.','Choose the shipping method you wish to add. Only shipping methods which support zones are listed.'=>'روش حمل ونقلی که می‌خواهید اضافه کنید انتخاب نمایید. تنها روش‌های حمل و نقلی که مناطق را پشتیبانی می‌ کنند، لیست شده اند.','No shipping methods offered to this zone.'=>'هیچ روش حمل و نقلی برای این منطقه ارائه نشده است.','Endpoints are appended to your page URLs to handle specific actions on the accounts pages. They should be unique and can be left blank to disable the endpoint.'=>'نقطه ورود اضافه می‌شود به آدرس برگه برای رسیدگی به اقدامات خاص در برگه‌های حساب کاربری. آنها باید منحصر به فرد باشند می‌توانید خالی بگذارید تا نقطه ورود غیرفعال شود.','North Korean won'=>'وون کره شمالی','Use [qty] for the number of items,
[cost] for the total cost of items, and [fee percent="10" min_fee="20" max_fee=""] for percentage based fees.'=>'از [qty] برای تعداد آیتم‌ها،
[cost] برای کل مبالغ آیتم‌ها، و از [fee percent="10" min_fee="20" max_fee=""] برای هزینه‌ها بر اساس درصد استفاده نمائید.','Endpoint for the "My account → Downloads" page.'=>'نقطه پایانی برای صفحه "حساب کاربری من ← دانلودها"','Endpoint for the "My account → Orders" page.'=>'تقطه پایانی برای برگه "حساب کاربری من ← سفارشات"','Order #%1$s was placed on %2$s and is currently %3$s.'=>'سفارش #%1$s در تاریخ %2$s ثبت شده است و در حال حاضر در وضعیت %3$s می‌باشد.','No saved methods found.'=>'هیچ روش ذخیره شده ای یافت نشد.','No order has been made yet.'=>'هیچ سفارشی هنوز ثبت نشده است.','Next'=>'بعدی','Previous'=>'قبلی','A password reset email has been sent to the email address on file for your account, but may take several minutes to show up in your inbox. Please wait at least 10 minutes before attempting another reset.'=>'ایمیل بازنشانی گذرواژه به آدرس ایمیل موجود در حساب کاربری شما فرستاده شد، اما ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا در اینباکس ایمیل شما نمایش داده شود. لطفا حداقل 10 دقیقه صبر کنید قبل از اینکه درخواست جدیدی برای بازنشانی گذرواژه ارسال کنید.','Password reset email has been sent.'=>'ایمیل بازنشانی رمزعبور ارسال گردید.','No downloads available yet.'=>'هیچ دانلودی در دسترس نیست.','∞'=>'∞','%s product'=>'%s محصول','%1$s is not of type %2$s'=>'%1$s نیست از نوع %2$s','Error getting remote image %s.'=>'خطا در گرفتن تصویر از راه دور %s.','Invalid URL %s.'=>'آدرس URL %s نامعتبراست.','Zambian kwacha'=>'کوبه زامبیا','Yemeni rial'=>'ریال یمن','CFP franc'=>'فرانک CFP','West African CFA franc'=>'فرانک CFA آفریقای غربی','East Caribbean dollar'=>'دلار کارائیب شرق','Central African CFA franc'=>'فرانک CFA آفریقای مرکزی','Samoan tālā'=>'طلای ساموئل','Vanuatu vatu'=>'ونووتو واتو','Vietnamese đồng'=>'دونگ ویتنامی','Venezuelan bolívar'=>'بولیوار ونزوئلا','Uzbekistani som'=>'سم ازبکستان','Uruguayan peso'=>'پزو اروگوئه','Ugandan shilling'=>'شیلینگ اوگاندا','Tanzanian shilling'=>'شیلینگ تانزانیا','New Taiwan dollar'=>'دلار تایوان جدید','Trinidad and Tobago dollar'=>'دلار ترینیداد و توباگو','Tongan paʻanga'=>'پاآنگای تونگا','Tunisian dinar'=>'دینار تونس','Turkmenistan manat'=>'منات ترکمنستان','Tajikistani somoni'=>'سمونی تاجیکستان','Swazi lilangeni'=>'لیلانگنی سوازیلند','Syrian pound'=>'پوند سوریه','São Tomé and Príncipe dobra'=>'دبرای سائوتومه و پرینسیپ','South Sudanese pound'=>'پوند سودان جنوبی','Surinamese dollar'=>'دلار سورینام','Somali shilling'=>'شیلینگ سومالی','Sierra Leonean leone'=>'لئون سیرالئون','Saint Helena pound'=>'پوند سنت هلن','Sudanese pound'=>'پوند سودان','Seychellois rupee'=>'روپیه سیشل','Solomon Islands dollar'=>'دلار جزایر سلیمان','Rwandan franc'=>'فرانک رواندا','Serbian dinar'=>'دینار صربستان','Qatari riyal'=>'ریال قطر','Paraguayan guaraní'=>'گوارانی پاراگوئه','Transnistrian ruble'=>'روبل ترانسنیسترین','Polish złoty'=>'زلوتی لهستان','Papua New Guinean kina'=>'کینای پاپوآ گینه نو','Panamanian balboa'=>'بالبوآ پاناما','Omani rial'=>'ریال عمان','Nepalese rupee'=>'روپیه نپال','Nicaraguan córdoba'=>'کوردوبا نیکاراگوئه','Namibian dollar'=>'دلار نامیبیا','Mozambican metical'=>'متیکال موزامبیک','Malawian kwacha'=>'کواچا مالاویا','Maldivian rufiyaa'=>'روفیه مالدیو','Mauritian rupee'=>'روپیه موریس','Mauritanian ouguiya'=>'اوگویای موریتانی','Macanese pataca'=>'پاتاکای ماکانز','Mongolian tögrög'=>'توگروگ مغولستان','Burmese kyat'=>'کیات میانمار','Macedonian denar'=>'دینار مقدونیه','Malagasy ariary'=>'آریاری ماداگاسکار','Moldovan leu'=>'لئوی مولداوی','Moroccan dirham'=>'درهم مراکش','Libyan dinar'=>'دینار لیبی','Lesotho loti'=>'لوتی لسوتو','Liberian dollar'=>'دلار لیبریا','Sri Lankan rupee'=>'روپیه سری‌لانکا','Lebanese pound'=>'پوند لبنان','Kazakhstani tenge'=>'تنگه قزاقستان','Cayman Islands dollar'=>'دلار جزایر کیمن','Kuwaiti dinar'=>'دینار کویت','Comorian franc'=>'فرانک کومور','Cambodian riel'=>'ریال کامبوج','Kyrgyzstani som'=>'سوم قرقیزستان','Jordanian dinar'=>'دینار اردن','Jamaican dollar'=>'دلار جامائیکا','Jersey pound'=>'پوند جرسی','Icelandic króna'=>'کرونای ایسلند','Iranian rial'=>'ریال ایران','Iraqi dinar'=>'دینار عراق','Manx pound'=>'پوند مانکس','Israeli new shekel'=>'شکل جدید اسرائیل','Haitian gourde'=>'گورد‌هائیتی','Honduran lempira'=>'لامپیرای هندوراس','Guyanese dollar'=>'دلار گویان','Guatemalan quetzal'=>'کوتزال گواتمالا','Guinean franc'=>'فرانک گینه','Gambian dalasi'=>'دالاسی گامبیا','Gibraltar pound'=>'پوند جبل الطارق','Ghana cedi'=>'سدی غنا','Guernsey pound'=>'پوند استرلینگ','Georgian lari'=>'لاری گرجستان','Falkland Islands pound'=>'پوند جزایر فالکلند','Fijian dollar'=>'دلار فیجی','Euro'=>'یورو','Ethiopian birr'=>'بیر اتیوپی','Eritrean nakfa'=>'ناکفای اریتره','Algerian dinar'=>'دینار الجزایر','Djiboutian franc'=>'فرانک جیبوتی','Cape Verdean escudo'=>'اسکودو کیپ ورد','Cuban peso'=>'پزوی کوبا','Cuban convertible peso'=>'پزوی تبدیل‌پذیر کوبا','Costa Rican colón'=>'کولون کاستاریکا','Congolese franc'=>'فرانک کنگو','Belize dollar'=>'دلار بلیز','Belarusian ruble'=>'روبل بلاروس','Botswana pula'=>'پولای بوتسوانا','Bhutanese ngultrum'=>'نگولتروم بوتان','Bitcoin'=>'بیت‌کوین','Bahamian dollar'=>'دلار باهاما','Bolivian boliviano'=>'بولیویانو بولیوی','Brunei dollar'=>'دلار برونئی','Bermudian dollar'=>'دلار برمودا','Burundian franc'=>'فرانک بوروندی','Bahraini dinar'=>'دینار بحرین','Barbadian dollar'=>'دلار باربادوس','Bosnia and Herzegovina convertible mark'=>'مارک تبدیل‌پذیر بوسنی و هرزگوین','Azerbaijani manat'=>'منات آذربایجان','Aruban florin'=>'آروبا فلورین','Angolan kwanza'=>'کوانزای آنگولا','Netherlands Antillean guilder'=>'گیلدر آنتیل هلند','Armenian dram'=>'درام ارمنستان','Albanian lek'=>'لک آلبانی','Afghan afghani'=>'افغانی افغانستان','Make default'=>'تنظیم به عنوان پیش‌فرض ','Expires'=>'انقضا','File'=>'فایل','Dashboard'=>'پیشخوان','The date you provided is invalid.'=>'تاریخی که ارائه کرده اید نامعتبر است.','Scope under which the request is made; determines fields present in response.'=>'دامنه ای که تحت آن درخواست ارائه شده است; تعیین پاسخ در آن زمینه','Limit results to those matching a string.'=>'محدود کردن نتایج به آن یک رشته تطبیق شده.','Maximum number of items to be returned in result set.'=>'حداکثر تعداد اقلام در مجموعه نتیجه بازگردانده می شود.','Current page of the collection.'=>'صفحه فعلی مجموعه.','Optional cost for local pickup.'=>'مبلغ اختیاری برای دریافت حضوری.','Allow customers to pick up orders themselves. By default, when using local pickup store base taxes will apply regardless of customer address.'=>'اجازه دادن به مشتری‌ها برای دریافت حضوری سفارش‌‌شان. بطور پیشفرض، وقتی از دریافت حضوری استفاده می‌کنید، مالیات‌های برپایه‌ی فروشگاه، صرف نظر از آدرس مشتری اعمال خواهد شد.','Local pickup (legacy)'=>'دریافت حضوری (سابق)','Local delivery (legacy)'=>'تحویل محلی (همانند قبل)','International flat rate (legacy)'=>'نرخ ثابت بین المللی (همانند قبلی)','Free shipping (legacy)'=>'حمل و نقل رایگان (همانند قبل)','Once disabled, this legacy method will no longer be available.'=>'یکبار غیرفعال کنید، این روش دیگر دردسترس نخواهد بود.','This method is deprecated in 2.6.0 and will be removed in future versions - we recommend disabling it and instead setting up a new rate within your Shipping zones.'=>'این روش در 2.6.0 منسوخ شده است و در نسخه‌های آینده حذف خواهد شد - پیشنهاد می کنیم آن را غیرفعال کرده و به جای آن، یک نرخ جدید در مناطق حمل و نقل تنظیم نمائید.','Flat rate (legacy)'=>'نرخ ثابت (همانند قبلی)','A minimum order amount'=>'حداقل مبلغ سفارش','Free shipping is a special method which can be triggered with coupons and minimum spends.'=>'حمل و نقل رایگان یک روش خاص است که می تواند با کدهای تخفیف و حداقل خرید فعال شود.','Lets you charge a fixed rate for shipping.'=>'به شما اجازه می دهد یک نرخ ثابت برای حمل و نقل، شارژ کنید.','eCheck'=>'eCheck','Every %d minutes'=>'هر %d دقیقه','Check payment methodAwaiting check payment'=>'در انتظار پرداخت چک','Return to emails'=>'بازگشت به ایمیل‌ها','Order on-hold'=>'سفارش در انتظار بررسی','%s and %d other region'=>'%s و %d دیگر نواحی','Zone'=>'منطقه','Orders (page %d)'=>'سفارشات (برگه %d)','Coupons list'=>'فهرست کدهای تخفیف','Coupons navigation'=>'ناوبری کدهای تخفیف','Filter coupons'=>'صافی کدهای تخفیف','Orders list'=>'فهرست سفارشات','Orders navigation'=>'ناوبری سفارشات','Filter orders'=>'صافی سفارش‌ها','Products list'=>'فهرست محصولات','Products navigation'=>'ناوبری محصولات','Filter products'=>'صافی محصولات','Uploaded to this product'=>'آپلود شده در این محصول','Insert into product'=>'درج در محصول','No "%s" found'=>'"%s" یافت نشد.','%1$s was installed but could not be activated. Please activate it manually by clicking here.'=>'%1$s نصب شده است اما نمی تواند فعال شود. لطفا آن را به صورت دستی با کلیک روی اینجا فعال کنید.','%1$s could not be installed (%2$s). Please install it manually by clicking here.'=>'%1$s نمی تواند نصب شود (%2$s). لطفا با کلیک روی اینجا آن را به صورت دستی نصب کنید.','Undo?'=>'بازگشت؟','This payment method was successfully set as your default.'=>'این روش پرداخت با موفقیت به صورت پیش فرض قرار داده شد.','Payment method deleted.'=>'روش پرداخت حذف شد.','Go to shop'=>'برو به فروشگاه','No shipping method has been selected. Please double check your address, or contact us if you need any help.'=>'هیچ روش حمل و نقلی انتخاب نشده است. لطفا آدرس خود را دوباره بررسی نمائید، یا در صورت نیاز به هرگونه کمک، با ما تماس بگیرید.','Please enter an address to continue.'=>'جهت ادامه، یک آدرس وارد نمائید.','Return to shop'=>'بازگشت به فروشگاه','Limit result set to webhooks assigned a specific status.'=>'نتیجه حد webhooks اختصاص یک وضعیت خاص تنظیم کنید.','The date the webhook was last modified, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ webhook آخرین ویرایش،براساس منطقه زمانی سایت.','The date the webhook was created, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ ایجاد webhook، براساس منطقه زمانی سایت.','Secret key used to generate a hash of the delivered webhook and provided in the request headers. This will default to a MD5 hash from the current user\'s ID|username if not provided.'=>'کلید سری برای تولید hash تحویل webhook که در سربرگ‌ها ارائه می شود است.پیشفرض MD5 hash از شناسه کاربرفعلی|نام‌کاربری اگر ارائه نشده باشد.','The URL where the webhook payload is delivered.'=>'آدرس که webhook محموله تحویل داده شده است.','WooCommerce action names associated with the webhook.'=>'نام اقدامات ووکامرس همراه شده است با webhook.','Webhook event.'=>'Webhook رویداد.','Webhook resource.'=>'Webhook منابع','Webhook topic.'=>'Webhook تاپیک','Webhook status.'=>'Webhook وضعیت','A friendly name for the webhook.'=>'نام دوستانه برای Webhook ','Webhook topic must be valid.'=>'Webhook تاپیک باید معتبر باش','Webhook delivery URL must be a valid URL starting with http:// or https://.'=>'Webhook آدرس برگشتی باید معتبر بوده و با http:// یا https://. شروع شود.','Webhook topic is required and must be valid.'=>'Webhook تاپیک ضروری است و باید معتبر باشد.','The date the webhook delivery was logged, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ webhook برگشتی وارد شده براساس منطقه زمانی سایت','The response body from the receiving server.'=>'بدنه پاسخ از سرور گیرنده.','Array of the response headers from the receiving server.'=>'آرایه از سربرگ‌های پاسخ دهنده از سرور گیرنده.','The HTTP response message from the receiving server.'=>'پیام پاسخ HTTP از سرور گیرنده','The HTTP response code from the receiving server.'=>'کد پاسخ HTTP از سرور گیرنده','Request body.'=>'بدنه درخواست','Request headers.'=>'سربرگ‌های درخواست','The URL where the webhook was delivered.'=>'آدرسی که webhook تحویل داده شده بود.','A friendly summary of the response including the HTTP response code, message, and body.'=>'خلاصه ای دوستانه از پاسخی که کد پاسخHTTP، پیام و بدنه است.','The delivery duration, in seconds.'=>'مدت تحویل، در ثانیه.','Invalid webhook ID.'=>'شناسه webhook نامعتبر','Sort by tax class.'=>'مرتب‌سازی بر اساس کلاس مالیاتی','Indicates the order that will appear in queries.'=>'سفارش که ظاهر می شود در کوئری‌ها نشان داده می شود.','Whether or not this tax rate also gets applied to shipping.'=>'خواه ناخواه این نرخ مالیات به حمل و نقل نیز اعمال می شود.','Whether or not this is a compound rate.'=>'خواه ناخواه این یک نرخ ترکیبی است.','Tax priority.'=>'اولویت مالیاتی.','Tax rate name.'=>'نام نرخ مالیاتی.','Tax rate.'=>'نرخ مالیات.','Postcode / ZIP.'=>'کدپستی.','State code.'=>'کد استان.','Country ISO 3166 code.'=>'کد ISO 3166 کشور.','Tax class name.'=>'نام کلاس مالیاتی.','Taxes do not support trashing.'=>'مالیات از حذف شده‌ها پشتیبانی نمی کند.','A human-readable description of the resource.'=>'توضیحات منابع قابل خواندن توسط انسان.','An alphanumeric identifier for the resource.'=>'الفبایی مشخص کننده برای منابع.','List of top sellers products.'=>'لیست پرفروش ترین محصولات.','List of sales reports.'=>'لیست گزارش‌های فروش.','Total number of purchases.'=>'تعداد کل خریدها.','Return sales for a specific end date, the date need to be in the %s format.'=>'بازگشت به فروش‌ها برای یک تاریخ پایان خاص، تاریخ باید به فرمت %s باشد.','Return sales for a specific start date, the date need to be in the %s format.'=>'بازگشت به فروش‌ها برای یک تاریخ شروع خاص، تاریخ باید به فرمت %s باشد.','Report period.'=>'دوره گزارش.','Totals.'=>'جمع کل.','Group type.'=>'نوع گروه.','Total of coupons used.'=>'مجموع کدهای تخفیف استفاده شده.','Total of refunded orders.'=>'مجموعه هزینه برگشتی سفارش‌ها.','Total charged for shipping.'=>'مجموع هزینه اعمال شده برای حمل و نقل.','Total charged for taxes.'=>'مجموع هزینه برای مالیات.','Total of items purchased.'=>'مجموع اقلام خریداری شده.','Total of orders placed.'=>'کل سفارش‌های قرار داده شده.','Average net daily sales.'=>'میانگین فروش خالص روزانه.','Net sales in the period.'=>'فروش خالص دوره.','Gross sales in the period.'=>'فروش ناخالص دوره.','Limit result set to products with a specific SKU.'=>'نتیجه محدود به محصولات با تعریف خاصیت SKU','Limit result set to products with a specific attribute term ID (required an assigned attribute).'=>'نتیجه محدود به محصولات با خاصیت شرایط ویژه ( نیازمند تعریف ویژگی).','Limit result set to products with a specific attribute.'=>'نتیجه محدود به محصولات خاص با تعریف ویژگی.','Limit result set to products assigned a specific shipping class ID.'=>'مجموعه نتیجه را به محصولات انتساب داده شده به یک شناسه کلاس حمل و نقل خاص، محدود کن.','Limit result set to products assigned a specific tag ID.'=>'نتیجه محدود به محصولات اختصاص یک برچسب خاص.','Limit result set to products assigned a specific category ID.'=>'نتیجه محدود به محصولات اختصاص یک دسته خاص','Limit result set to products assigned a specific type.'=>'نتیجه محدود به محصولات ختصاص یک نوع خاص.','Limit result set to products assigned a specific status.'=>'نتیجه محدود به محصولات اختصاص یک وضعیت خاص','Limit result set to products with a specific slug.'=>'مجموعه نتیجه محدود به محصولات با نامک خاص.','Menu order, used to custom sort products.'=>'ترتیب فهرست، برای مرتب کردن دلخواه محصولات استفاده کنید.','List of grouped products ID.'=>'لیستی از گروه شناسه محخصولات.','Variation image data.'=>'اطلاعات تصویر متغیر','Variation height (%s).'=>'ارتفاع متغیر (%s).','Variation width (%s).'=>'عرض متغیر (%s).','Variation length (%s).'=>'طول متغیر (%s).','Variation dimensions.'=>'ابعاد متغیر.','Variation weight (%s).'=>'وزن متغیر (%s).','Shows if the variation is on backordered.'=>'نشان می دهد که آیا این متغیر در سفارش مجدد است.','Controls whether or not the variation is listed as "in stock" or "out of stock" on the frontend.'=>'کنترل‌هایی که اینکه آیا محصول به صورت "موجود" یا "موجود نیست" در لیست ثبت شوند یا نه','Stock management at variation level.'=>'فعال کردن این گزینه سبب فعال کردن اداره انبار در تراز متغیر می شود','If the variation is downloadable.'=>'اگر متغیر قابل دانلود است.','If the variation is virtual.'=>'اگر متغیر مجازی است.','Shows if the variation can be bought.'=>'اگر متغیر را می توان خرید نشان می دهد.','Shows if the variation is on sale.'=>'اگر متغیر بصورت فروش ویژه باشد نشان داده می شود.','Variation sale price.'=>'قیمت فروش متغیر.','Variation regular price.'=>'قیمت عادی این متغیر.','Current variation price.'=>'قیمت کنونی متغیر.','Variation URL.'=>'آدرس متغیر.','The date the variation was last modified, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ آخرین ویرایش متغیر، در منطقه زمانی سایت.','The date the variation was created, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ آخرین متغیر ایجاد شده در منطقه زمانی سایت.','Variation ID.'=>'شناسه متغیر.','List of variations.'=>'لیست متغیرها.','Selected attribute term name.'=>'نام شرط ویژگی را انتخاب کنید.','Defaults variation attributes.'=>'ویژگی‌های متغیر پیشفرض','List of available term names of the attribute.'=>'فهرست شرایط موجود نام‌های ویژگی.','Define if the attribute can be used as variation.'=>'تعیین کن که ویژگی می تواند استفاده شود برای متغیر‌ها.','Define if the attribute is visible on the "Additional information" tab in the product\'s page.'=>'تعیین کن اگر ویژگی قابل مشاهده است در تب "اطلاعات بیشتر" در برگه محصول.','Attribute position.'=>'موقعیت ویژگی.','Attribute ID.'=>'شناسه ویژگی.','List of attributes.'=>'فهرست ویژگی‌ها.','Image position. 0 means that the image is featured.'=>'جایگاه تصویر. 0 به این معنی است که تصویر برگزیده است.','List of images.'=>'فهرست تصاویر.','Tag slug.'=>'نامک برچسب','Tag ID.'=>'شناسه برچسب.','List of tags.'=>'فهرست برچسب‌ها.','Category slug.'=>'نامک دسته','Category ID.'=>'شناسه دسته.','List of categories.'=>'فهرست دسته‌ها.','Optional note to send the customer after purchase.'=>'یادداشت یادداشت اختیاری برای ارسال به مشتری پس از خرید.','Product parent ID.'=>'شناسه محصول اصلی (والد).','List of cross-sell products IDs.'=>'فهرست شناسه‌های محصولات جایگزین با کیفیت و ارزش بالاتر.','List of up-sell products IDs.'=>'فهرست شناسه‌های محصولات دارای فروش بیشتر.','List of related products IDs.'=>'فهرست شناسه‌های محصولات مرتبط','Amount of reviews that the product have.'=>'تعداد نظرات و دیدگاه‌هایی که محصول دارد.','Reviews average rating.'=>'میانگین امتیاز بررسی‌ها.','Allow reviews.'=>'اجازه نوشتن دیدگاه.','Shipping class ID.'=>'شناسه کلاس حمل و نقل.','Shipping class slug.'=>'نامک کلاس حمل و نقل.','Shows whether or not the product shipping is taxable.'=>'خواه ناخواه نشان می دهد که حمل و نقل محصول مشمول مالیات می شود.','Shows if the product need to be shipped.'=>'نشان بده اگر محصول نیاز به ارسال دارد.','Product height (%s).'=>'ارتفاع محصول (%s).','Product width (%s).'=>'عرض محصول (%s).','Product length (%s).'=>'طول محصول (%s).','Product dimensions.'=>'ابعاد محصول.','Product weight (%s).'=>'وزن محصول (%s).','Allow one item to be bought in a single order.'=>'اجازه بده یک قلم در هر سفارش خریداری شود.','Shows if the product is on backordered.'=>'نشان بده اگر محصول در حالت پیش خرید است.','Shows if backorders are allowed.'=>'نشان بده پیش خریدها مجازند.','If managing stock, this controls if backorders are allowed.'=>'اگر نبار را مدیریت می کنید،این کنترل‌ها اگر بازگشت کالا مجاز باشد.','Stock quantity.'=>'موجودی انبار.','Stock management at product level.'=>'مدیریت انبار در سطح محصول.','Tax status.'=>'وضعیت مالیات.','Product external button text. Only for external products.'=>'متن دکمه محصول خارجی. فقط برای محصولات خارجی.','Product external URL. Only for external products.'=>'لینک خارجی محصول. فقط برای محصولات خارج سایت.','Download type, this controls the schema on the front-end.'=>'نوع دانلود، این کنترها در نمای سایت نمایش داده می شوند.','List of downloadable files.'=>'فهرست فایل‌های قابل دانلود.','If the product is downloadable.'=>'اگر محصول قابل دانلود است.','If the product is virtual.'=>'اگر محصول مجازی است.','Amount of sales.'=>'میزان فروش.','Shows if the product can be bought.'=>'نشان بده اگر محصول می تواند خریداری شود.','Shows if the product is on sale.'=>'نشان بده اگر محصول در حال فروش ویژه است.','Price formatted in HTML.'=>'قیمت فرمت بندی شده در HTML.','End date of sale price.'=>'تاریخ پایان قیمت ویژه.','Start date of sale price.'=>'تاریخ شروع فروش ویژه.','Product sale price.'=>'قیمت فروش ویژه محصول.','Product regular price.'=>'قیمت عادی محصول.','Current product price.'=>'قیمت فعلی محصول.','Unique identifier.'=>'شناسه یکتا.','Product short description.'=>'توضیح کوتاه محصول.','Product description.'=>'توضیحات محصول.','Catalog visibility.'=>'نمایان بودن کاتالوگ.','Featured product.'=>'محصول ویژه.','Product status (post status).'=>'وضعیت محصول (وضعیت پست).','Product type.'=>'نوع محصول.','The date the product was last modified, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ آخرین ویرایش محصول، در منطقه زمانی سایت.','The date the product was created, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ ایجاد محصول، در منطقه زمانی سایت.','Product URL.'=>'لینک محصول.','Product slug.'=>'نامک محصول','The SKU already exists on another product.'=>'درحال حاضر شناسه SKU برای محصول دیگری وجود دارد.','Tag name.'=>'نام برچسب.','Shipping class name.'=>'نام کلاس حمل و نقل.','Shows if the reviewer bought the product or not.'=>'نشان بده نویسنده دیدگاه خریدار محصول است یا خیر.','Reviewer email.'=>'ایمیل بررسی کننده.','Reviewer name.'=>'نام بررسی کننده.','Review rating (0 to 5).'=>'بررسی امتیاز (0 تا 5).','The date the review was created, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ ایجاد دیدگاه، در منطقه زمانی سایت.','Invalid product.'=>'محصول نامعتبر است.','Image alternative text.'=>'تصویر متن جایگزین.','Image name.'=>'نام تصویر.','Image URL.'=>'آدرس URL تصویر','The date the image was last modified, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ آخرین ویرایش تصویر، در منطقه زمانی سایت.','The date the image was created, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ ایجاد تصویر، در منطقه زمانی سایت.','Image ID.'=>'شناسه تصویر.','Image data.'=>'داده‌های تصویر.','Category archive display type.'=>'نوع نمایش بایگانی دسته.','The ID for the parent of the resource.'=>'شناسه برای والد منابع.','Category name.'=>'نام دسته.','Enable/Disable attribute archives.'=>'فعال/غیرفعال کردن بایگتنی ویژگی','Default sort order.'=>'مرتب‌سازی پیش‌فرض','Type of attribute.'=>'انواع ویژگی','Attribute name.'=>'نام ویژگی','Number of published products for the resource.'=>'تعداد محصولات منتشر شده برای منبع.','Menu order, used to custom sort the resource.'=>'فهرست سفارش، بکاربردن برای مرتب‌سازی منابع سفارشی','HTML description of the resource.'=>'کد HTML توضیحات منابع.','An alphanumeric identifier for the resource unique to its type.'=>'یک شناسه الفبایی برای منابع منحصر به فرد به نوع آن است.','Term name.'=>'نام شرایط.(مدت)','Limit result set to orders assigned a specific product.'=>'نتیجه محدود به تنظیم مرتب‌سازی محصول خاص.','Limit result set to orders assigned a specific customer.'=>'نتیجه محدود به تنظیم مرتب‌سازی مشتری خاص','Limit result set to orders assigned a specific status.'=>'نتیجه محدود به تنظیم مرتب‌سازی وضعیت خاص','Refund total.'=>'مجموع بازپرداخت.','Refund reason.'=>'دلیل بازپرداخت.','Refund ID.'=>'شناسه بازپرداخت','List of refunds.'=>'فهرست بازپرداخت‌ها.','Discount total tax.'=>'جمع تخفیف مالیات.','Discount total.'=>'جمع تخفیف.','Coupons line data.'=>'داده ردیف کدهای تخفیف.','Tax status of fee.'=>'وضعیت مالیاتی هزینه.','Tax class of fee.'=>'کلاس مالیاتی هزینه.','Fee name.'=>'نام هزینه.','Fee lines data.'=>'سطرهای اطلاعات هزینه.','Shipping method ID.'=>'شناسه روش حمل و نقل.','Shipping method name.'=>'نام روش حمل و نقل.','Shipping lines data.'=>'خط اطلاعات حمل و نقل.','Shipping tax total.'=>'مجموع مالیات حمل و نقل.','Tax total (not including shipping taxes).'=>'جمع مالیات (بدون مالیات‌های حمل و نقل).','Show if is a compound tax rate.'=>'اگر یک نرخ مالیاتی ترکیبی است، نشان بده.','Tax rate label.'=>'برچسب نرخ مالیاتی.','Tax rate code.'=>'کد نرخ مالیاتی.','Tax lines data.'=>'داده‌های سطرهای مالیات.','MD5 hash of cart items to ensure orders are not modified.'=>'MD5 hash محصولات سبدخرید برای اطمینان از تغییر نکردن آنها.','The date the order was paid, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ پرداخت سفارش. در منطقه زمانی سایت.','The date the order was completed, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ تکمیل سفارش. در منطقه زمانی سایت.','Note left by customer during checkout.'=>'یادداشت گذاشته شده توسط مشتری در طی پرداخت.','Shows where the order was created.'=>'نشان بده سفارش کجا ایجاد شده است.','User agent of the customer.'=>'عامل کاربر از مشتری است.','Customer\'s IP address.'=>'آدرس IP مشتری.','Unique transaction ID.'=>'شناسه یکتای تراکنش.','Define if the order is paid. It will set the status to processing and reduce stock items.'=>'تعیین کنید اگر سفارش پرداخت شده است. آن را در وضعیت در حال انجام قرار داده و اقلام سفارش را در انبار کاهش بده.','Payment method title.'=>'عنوان روش پرداخت.','Payment method ID.'=>'شناسه روش پرداخت.','Shipping address.'=>'آدرس حمل و نقل.','Country code in ISO 3166-1 alpha-2 format.'=>'کد کشور در قالب ISO 3166-1 alpha-2. ','Billing address.'=>'آدرس صورت حساب.','Sum of all taxes.'=>'جمع همه مالیات‌ها.','Grand total.'=>'جمع کل.','Sum of line item taxes only.'=>'جمع مالیات اقلام هر خط به تنهایی.','Total shipping tax amount for the order.'=>'جمع مبلغ مالیات حمل و نقل برای سفارش.','Total shipping amount for the order.'=>'جمع مبلغ حمل و نقل برای سفارش.','Total discount tax amount for the order.'=>'جمع تخفیف مالیاتی سفارش.','Total discount amount for the order.'=>'جمع مبلغ تخفیف برای سفارش.','User ID who owns the order. 0 for guests.'=>'شناسه کاربری کسی که صاحب سفارش است. 0 برای میهمانان.','The date the order was last modified, in the site\'s timezone.'=>'زمان آخرین ویرایش سفارش، در منطقه زمانی سایت. ','The date the order was created, in the site\'s timezone.'=>'زمان ایجاد سفارش، در منطقه زمانی سایت. ','True the prices included tax during checkout.'=>'اگر قیمت شامل مالیات است در طی فرایند پرداخت نشان بده.','Currency the order was created with, in ISO format.'=>'واحد پولی که سفارش با آن ایجاد شده است، در فرمت ISO.','Order status.'=>'وضعیت سفارش.','Parent order ID.'=>'شناسه سفارش والد.','Order item ID provided is not associated with order.'=>'شناسه مورد سفارش ارائه شده با سفارش مورد نظر وجود ندارد','Cannot update coupon, try again.'=>'امکان بروزرسانی کدتخفیف وجود ندارد. دوباره تلاش کنید.','Coupon code is required.'=>'کدتخفیف الزامی است.','Cannot update fee, try again.'=>'امکان بروزرسانی هزینه وجود ندارد. دوباره تلاش کنید.','Fee tax class is required when fee is taxable.'=>'کلاس مالیات بر هزینه زمانی که قیمت‌ها مشمول مالیات است الزامیست.','Fee name is required.'=>'نام هزینه ضروری است.','Cannot update shipping method, try again.'=>'روش حمل و نقل را نمی توان بروزرسانی کرد، دوباره تلاش کنید.','Shipping method ID is required.'=>'شناسه (ID) روش حمل و نقل ضروری است.','Shipping total must be a positive amount.'=>'مجموع حمل و نقل باید یک مبلغ مثبت باشد.','Cannot create line item, try again.'=>'نمی توان مورد خطی ساخت، دوباره تلاش کنید','Product quantity is required.'=>'موجودی محصول الزامی است.','Product quantity must be a positive float.'=>'تعداد محصول باید یک مقدار اعشاری مثبت باشد.','Product is invalid.'=>'محصول معتبر نیست','Product ID or SKU is required.'=>'شناسه محصول یا SKU مورد نیاز است.','Customer ID is invalid.'=>'شناسه مشتری نامعتبر است.','Number of decimal points to use in each resource.'=>'تعداد رقم اعشار برای استفاده در هر منبع.','Meta value.'=>'متای مقدار','Meta label.'=>'متای لیبل','Meta key.'=>'متای کلید','Line item meta data.'=>'مورد خط داده متا','Tax subtotal.'=>'جمع جزء مالیات.','Tax total.'=>'مجموع مالیات.','Line taxes.'=>'سطر مالیات.','Line total tax (after discounts).'=>'سطر مجموع مالیات (بعد از تخفیف).','Line total (after discounts).'=>'سطر مجموع (بعد از تخفیف).','Line subtotal tax (before discounts).'=>'سطر جمع جزء مالیات (قبل از تخفیف).','Line subtotal (before discounts).'=>'سطر جمع جزء (قبل از تخفیف).','Product price.'=>'قیمت محصول.','Tax class of product.'=>'کلاس مالیاتی محصول.','Quantity ordered.'=>'تعداد سفارشات.','Variation ID, if applicable.'=>'شناسه تنوع اگر قابل اجرا است.','Product name.'=>'نام محصول.','Item ID.'=>'شناسه مورد','Line items data.'=>'اطلاعات اقلام خط.','Reason for refund.'=>'دلیل استرداد.','Refund amount.'=>'مبلغ استراد شده.','The date the order refund was created, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ ایجاد استرداد هزینه سفارش، در منطقه زمانی سایت.','An error occurred while attempting to create the refund using the payment gateway API.'=>'هنگام تلاش برای ایجاد بازپرداخت با استفاده از API دروازه پرداخت خطایی رخ داده است.','Cannot create order refund, please try again.'=>'نمی توان هزینه سفارش را پس داد، لطفا دوباره سعی کنید.','Refund amount must be greater than zero.'=>'مبلغ استرداد باید بزرگتر از صفر باشد.','Order is invalid'=>'سفارش نامعتبر است.','Invalid order refund ID.'=>'شناسه استرداد هزینه نامعتبر است.','Invalid order ID.'=>'شناسه سفارش نامعتبر است.','Shows/define if the note is only for reference or for the customer (the user will be notified).'=>'نشان دهید / تعریف کنید که یادداشت تنها برای ارجاع است یا برای مشتری (کاربر مطلع خواهد شد) است.','Order note.'=>'یادداشت سفارش.','The date the order note was created, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ ایجاد یادداشت سفارش، در منطقه زمانی سایت.','Webhooks do not support trashing.'=>'Webhooks از حذف شده‌ها پشتیبانی نمی کند.','Cannot create order note, please try again.'=>'نمی توان یادداشت سفارش را ایجاد کرد، لطفا دوباره سعی کنید.','Invalid order item.'=>'اقلام سفارش نامعتبر.','Limit result set to resources with a specific role.'=>'نتیجه محدود به تنظیم منابع با قانون خاص.','Limit result set to resources with a specific email.'=>'نتیجه محدود به تنظیم منابع با ایمیل خاص.','List of shipping address data.'=>'لیست داده‌های آدرس حمل و نقل.','Phone number.'=>'شماره تلفن.','Email address.'=>'آدرس ایمیل.','ISO code of the country.'=>'کد کشور (ISO). ','Postal code.'=>'کدپستی.','ISO code or name of the state, province or district.'=>'کد یا نام استان.','City name.'=>'نام شهر.','Address line 2.'=>'ادامه آدرس.','Address line 1.'=>'آدرس.','Company name.'=>'نام شرکت.','Last name.'=>'نام خانوادگی.','First name.'=>'نام.','List of billing address data.'=>'فهرست اطلاعات آدرس صورتحساب.','Avatar URL.'=>'لینک آواتار.','Total amount spent.'=>'مجموع مبلغ خرج شده.','Quantity of orders made by the customer.'=>'تعداد سفارشات ساخته شده توسط مشتری.','Last order ID.'=>'شناسه آخرین سفارش.','Last order data.'=>'اطلاعات آخرین سفارش.','Customer password.'=>'گذرواژه مشتری.','Customer login name.'=>'نام کاربری مشتری.','Customer last name.'=>'نام خانوادگی خریدار.','Customer first name.'=>'نام خریدار.','The email address for the customer.'=>'آدرس ایمیل برای مشتری.','The date the customer was last modified, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ آخرین ویرایش مشتری، منطقه زمانی سایت.','The date the customer was created, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ ایجاد مشتری، منطقه زمانی سایت.','Unique identifier for the resource.'=>'شناسه یکتا برای منبع.','Invalid resource id for reassignment.'=>'شناسه منبع نامعتبر برای تغییر دوباره.','Customers do not support trashing.'=>'مشتری‌ها از حذف شده‌ها پشتیبانی نمی کند.','Username isn\'t editable.'=>'نام کاربری قابل ویرایش نیست. ','Email address is invalid.'=>'آدرس ایمیل نامعتبر است.','Invalid resource id.'=>'شناسه منبع نامعتبر. ','Cannot create existing resource.'=>'منابع موجود را نمی توان ایجاد کرد.','File URL.'=>'لینک فایل.','File name.'=>'نام فایل.','File details.'=>'اطلاعات فایل.','The date when download access expires, in the site\'s timezone.'=>'تاریخی که دسترسی به دانلود منقضی می شود، در منطقه زمانی سایت.','Number of downloads remaining.'=>'تعداد دفعات باقی مانده دانلود.','Order key.'=>'کلید سفارش.','Order ID.'=>'شناسه سفارش.','Downloadable file name.'=>'نام فایل قابل دانلود.','Downloadable product ID.'=>'شناسه محصول قابل دانلود.','Download ID (MD5).'=>'شناسه دانلود (MD5).','Download file URL.'=>'لینک دانلود فایل.','Limit result set to resources with a specific code.'=>'نتیجه محدود به منابع با کد خاص.','List of email addresses that can use this coupon.'=>'لیست آدرس ایمیل‌هایی که می توانند از این کدتخفیف استفاده کنند.','Maximum order amount allowed when using the coupon.'=>'حداکثر مبلغ سفارش مجاز هنگام استفاده از کدتخفیف.','Minimum order amount that needs to be in the cart before coupon applies.'=>'حداقل مقدار سفارشی که باید قبل از اعمال کد تخفیف در سبد خرید باشد.','List of category IDs the coupon does not apply to.'=>'لیست شناسه‌های دسته‌هایی که کد تخفیف بر آنها اعمال نمی شود.','List of category IDs the coupon applies to.'=>'لیست شناسه‌های دسته‌هایی که کد تخفیف بر آن‌ها اعمال می شود.','Max number of items in the cart the coupon can be applied to.'=>'بیشترین تعداد اقلام سبدخرید که کدتخفیف می تواند روی آن‌ها اعمال گردد.','How many times the coupon can be used per customer.'=>'تعداد دفعاتی که کوپون تخفیف می‌تواند برای هر خریدار مورد استفاده قرار گیرد.','List of product IDs the coupon cannot be used on.'=>'لیست شناسه ‌های محصولاتی که کدتخفیف نمی تواند برای آن ‌ها استفاده شود.','List of product IDs the coupon can be used on.'=>'لیست شناسه‌های محصولاتی که کدتخفیف می تواند برای آن‌ها استفاده شود.','Number of times the coupon has been used already.'=>'تعداد دفعاتی که کدتخفیف در حال حاضر استفاده شده است.','UTC DateTime when the coupon expires.'=>'تاریخ و زمان انقضای کدتخفیف براساس UTC.','Determines the type of discount that will be applied.'=>'تعیین نوع تخفیفی که اعمال خواهد شد.','Coupon description.'=>'توضیحات کدتخفیف.','The date the coupon was last modified, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ آخرین ویرایش کدتخفیف در منطقه زمانی سایت.','The date the coupon was created, in the site\'s timezone.'=>'تاریخ ایجاد کدتخفیف، در منطقه زمانی سایت.','Coupon code.'=>'کد تخفیف.','Unique identifier for the object.'=>'شناسه یکتا برای شیء.','The coupon code cannot be empty.'=>'کد تخفیف نمی تواند خالی باشد.','Whether to bypass trash and force deletion.'=>'دور زدن سطل زباله و اجبار به حذف.','The API key provided does not have write permissions.'=>'کلید API ارائه شده مجوز نوشتن ندارد','The API key provided does not have read permissions.'=>'کلید API ارائه شده مجوز خواندن ندارد','Invalid nonce - nonce has already been used.'=>'اشتباه است - قبلا استفاده شده است.','Invalid timestamp.'=>'برچسب زمان نامعتبر است','Invalid signature - provided signature does not match.'=>'امضاء نامعتبر است - امضای ارائه شده مطابقت ندارد.','Invalid signature - signature method is invalid.'=>'امضا نامعتبر است - روش امضا نامعتبر است.','Invalid signature - failed to sort parameters.'=>'امضاء نامعتبر است - موفق به مرتب کردن پارامترها نشد.','Consumer Secret is invalid.'=>'رمز مصرف کننده نامعتبر است.','Consumer key is invalid.'=>'کلید مصرف کننده نامعتبر است','WooCommerce database update'=>'بروز رسانی دیتابیس ووکامرس','Customers will not be able to purchase physical goods from your store until a shipping method is available.'=>'مشتری‌ها تا زمانی که روش حمل و نقلی دردسترس نباشد، قادر به خرید محصولات فیزیکی از فروشگاه شما نیستند.','Shipping is currently enabled, but you have not added any shipping methods to your shipping zones.'=>'حمل و نقل درحال حاضر فعال است، اما هیچ شیوه حمل و نقلی برای مناطق حمل و نقل اضافه نکرده‌اید.','Add shipping methods & zones'=>'افزودن شیوه حمل و نقل & مناطق','Learn more about shipping zones'=>'اطلاعات بیشتر درباره مناطق حمل و نقل','Setup shipping zones'=>'راه اندازی مناطق حمل و نقل','Legacy shipping methods (flat rate, international flat rate, local pickup and delivery, and free shipping) are deprecated but will continue to work as normal for now. They will be removed in future versions of WooCommerce. We recommend disabling these and setting up new rates within shipping zones as soon as possible.'=>'روش‌های حمل و نقل قدیمی (حمل و نقل رایگان، تحویل و دریافت حضوری، و حمل و نقل رایگان) منسوخ شده‌اند اما بصورت عادی برای الان کار میکنند. در نسخه‌های آتی ووکامرس حذف می‌شوند. اکیدا توصیه می‌کنیم این تنظیمات را غیرفعال کنید و از مناطق حمل و نقل بجای آن استفاده کنید.','a group of regions that can be assigned different shipping methods and rates.'=>'گروهی از نواحی که می تواند به روش‌های مختلف حمل و نقل اشاره کند.','New:'=>'جدید:','Dismiss'=>'رد کردن','Your theme has a woocommerce.php file, you will not be able to override the woocommerce/archive-product.php custom template since woocommerce.php has priority over archive-product.php. This is intended to prevent display issues.'=>'قالب شما پرونده woocommerce.php دارد، نمی توانید woocommerce/archive-product.php باطل کنید در پوسته سفارشی تا زمانی که woocommerce.php بر archive-product.php اولویت دارد.این برای جلوگیری از بروز مشکلات نمایشی است.','Archive template'=>'پوسته بایگانی','Page ID is set, but the page does not exist'=>'شناسه برگه تنظیم شد اما برگه وجود ندارد','MaxMind GeoIP database.'=>'پایگاه داده MaxMind GeoIP','Your server does not support the %s function - this is required to use the GeoIP database from MaxMind.'=>'سرور شما از تابع %s پشتیبانی نمی کند - این ضروری است برای استفاده از پایگاه داده GeoIP از MaxMind.','WordPress requirements'=>'ملزومات وردپرس','The version of cURL installed on your server.'=>'نسخه نصب شده cURL روی سرور شما.','cURL version.'=>'نسخه cURL','Displays whether or not WP Cron Jobs are enabled.'=>'نمایش فعال بودن یا نبودن قابلیت WP Cron.','The secret key is used to generate a hash of the delivered webhook and provided in the request headers.'=>'کلیدهای مخفی بری تولید hash از webhook برگشتی و ارائه شده در سربرگ‌های درخواستی است.','Postcode for this rule. Semi-colon (;) separate multiple values. Leave blank to apply to all areas. Wildcards (*) and ranges for numeric postcodes (e.g. 12345...12350) can also be used.'=>'کد پستی برای این قانون. Semi-colon (;) برای جدا کردن مقادیر متعدد. برای اعمال بر همه مناطق خالی بگذارید. نشانه‌های عام (*) و محدوده عددی کدپستی (مثال 12345... 12350) نیز می تواند استفاده شود.','List 1 postcode per line'=>'1 کدپستی در هر خط لیست کنید','Limit to specific ZIP/postcodes'=>'محدودیت برای کدپستی خاص','Add as many zones as you need – customers will only see the methods available for their address.'=>'افزودن تعداد زیادی از مناطق بسته به نیاز شما – مشتریان فقط روش‌هایی را می بینند که برای آدرس آن‌ها وجود دارند.','Europe zone = Any country in Europe = Flat rate shipping'=>'منطقه اروپا = هر کشوری در اروپا = نرخ ثابت حمل و نقل','US domestic zone = All US states = Flat rate shipping'=>'منطقه داخلی امریکا = همه ایالات‌های آمریکا = نرخ ثابت حمل و نقل','Local zone = California ZIP 90210 = Local pickup'=>'منطقه محلی = کدپستی کالیفرنیا 90210 = دریافت حضوری','For example:'=>'برای مثال:','Rest of the world'=>'بقیه دنیا','Add shipping zone'=>'افزودن منطقه حمل و نقل','Region(s)'=>'ناحیه(ها)','Zone name'=>'نام منطقه','Drag and drop to re-order your custom zones. This is the order in which they will be matched against the customer address.'=>'برای مرتب کردن مناطق دلخواه آن‌ها را بکشی و رها کنید. این نظم در برابر آدرس مشتری همسان خواهد بود.','A shipping zone is a geographic region where a certain set of shipping methods and rates apply.'=>'یک منطقه حمل و نقل، یک ناحیه جغرافیایی است که یک مجموعه مشخص از روش‌های حمل و نقل و نرخ‌ها بکار گرفته می شوند.','Close modal panel'=>'بستن پنل','You can add multiple shipping methods within this zone. Only customers within the zone will see them.'=>'شما می توانید چند روش حمل و نقل در این منطقه اضافه نمائید. فقط مشتریان در این منطقه، آن‌ها را خواهند دید.','Add shipping method'=>'افزودن روش حمل و نقل','No shipping classes have been created.'=>'هیچ کلاس حمل و نقلی ایجاد نشده است.','Add shipping class'=>'افزودن کلاس حمل و نقل','Product count'=>'تعداد محصولات','Edit failed. Please try again.'=>'ویرایش نشد. لطفا دوباره سعی کنید. ','This shipping method does not have any settings to configure.'=>'این روش حمل و نقل هیچ تنظیماتی جهت پیکربندی ندارد.','Shipping method could not be added. Please retry.'=>'روش حمل و نقل نتوانست اضافه شود. لطفا دوباره سعی کنید.','Your changes were not saved. Please retry.'=>'تغییرات شما ذخیره نشدند. لطفا دوباره سعی کنید.','Do you wish to save your changes first? Your changed data will be discarded if you choose to cancel.'=>'آیا مایلید ابتدا تغییرات را ذخیره کنید؟ اگر لغو را انتخاب کنید تغییرات ایجاد شده شما از بین خواهند رفت.','Zone does not exist!'=>'منطقه وجود ندارد !','Force shipping to the customer billing address'=>'اجبار حمل و نقل به آدرس صورتحساب مشتری','Default to customer billing address'=>'ارسال به آدرس صورتحساب مشتری به صورت پیش‌فرض','Default to customer shipping address'=>'پیشفرض به آدرس حمل و نقل مشتری','Calculations'=>'محاسبات','Show subcategories & products'=>'نمایش زیر دسته‌ها و محصولات','Show categories & products'=>'نمایش دسته‌ها و محصولات','Show categories'=>'نمایش دسته‌ها','No location by default'=>'بدون مکان پیش‌فرض','This option determines a customers default location. The MaxMind GeoLite Database will be periodically downloaded to your wp-content directory if using geolocation.'=>'این گزینه مکان پیش فرض مشتریان را تعیین می کند. پایگاه داده GeoLite MaxMind به صورت دوره ای در دایرکتوری wp-content دانلود خواهد شد اگر از مکان یابی (geolocation) استفاده کنید. ','Default customer location'=>'مکان پیش‌فرض مشتری','Ship to specific countries'=>'ارسال به کشور‌های خاص','Disable shipping & shipping calculations'=>'غیر فعال کردن حمل‌ونقل و محاسبات حمل‌ونقل','Shipping location(s)'=>'محل(های) حمل و نقل','Sell to specific countries'=>'فروش به کشورهای خاص','Sell to all countries, except for…'=>'فروش به همه کشورها, غیر از …','Endpoint for the setting a default payment method page.'=>'نقطه پایانی برای تنظیم برگه شیوه پرداخت پیش‌فرض','Set default payment method'=>'تنظیم روش پرداخت پیش‌فرض','Endpoint for the delete payment method page.'=>'نقطه پایانی برای حذف برگه شیوه پرداخت','Delete payment method'=>'حذف شیوه پرداخت','Endpoint for the "My account → Payment methods" page.'=>'تقطه پایانی برای برگه "حساب کاربری من ← شیوه پرداخت"','Payment methods'=>'شیوه پرداخت','Addresses'=>'آدرس‌ها','Downloads'=>'دانلودها','Note: the refund reason will be visible by the customer.'=>'توجه: دلیل بازپرداخت توسط مشتری قابل مشاهده است.','This order is no longer editable.'=>'این سفارش دیگر قابل ویرایش نیست. ','Add item(s)'=>'افزودن اقلام','Delete item'=>'حذف مورد','Edit item'=>'ویرایش مورد','Customer download link'=>'لینک دانلود مشتری','Stock quantity'=>'موجودی انبار.','Tax status'=>'وضعیت مالیات','A simple offline gateway that lets you accept cash on delivery.'=>'درگاه آفلاین ساده که به شما اجازه دریافت وجه نقد در هنگام تحویل را می دهد.','A simple offline gateway that lets you accept BACS payment.'=>'درگاه آفلاین ساده که به شما اجازه قبول پرداخت BACS می دهد.','A simple offline gateway that lets you accept a check as method of payment.'=>'روشی آسان برای پرداخت غیر آنلاین که به شما اجازه پرداخت بصورت چک را می دهد.','Check payment methodCheck payments'=>'پرداخت با چک','Accept payments via PayPal using account balance or credit card.'=>'پرداخت از طریق پی پال با استفاده از مانده حساب یا کارت اعتباری.','Ready to start selling something awesome?'=>'آماده اید برای شروع فروش چیزی بسیار جذاب؟','Learn more about coupons'=>'در مورد کدهای تخفیف بیشتر بدانید','Coupons are a great way to offer discounts and rewards to your customers. They will appear here once created.'=>'کدتخفیف یک راه عالی برای ارائه تخفیف و پاداش به مشتریان شماست. آن‌ها پس از ایجاد در اینجا ظاهر خواهند شد.','Learn more about orders'=>'در مورد سفارشات بیشتر بدانید','When you receive a new order, it will appear here.'=>'وقتی سفارش جدیدی دریافت می‌کنید، در اینجا نمایش داده می‌شود.','Community forum'=>'فروم پشتیبانی','Help & Support'=>'کمک & پشتیبانی',' Stripe'=>' استرایپ','Bank transfer (BACS) payments'=>'پرداخت با انتقال بانکی (BACS)','Are you sure you wish to delete this note? This action cannot be undone.'=>'آیا اطمینان دارید که می خواهید این یاداشت پاک شود؟ این عمل بازگشت ناپذیر است.','Items'=>'آیتم‌ها','Limit result set to resources with a specific slug.'=>'مجموعه نتیجه محدود به منابع با نامک خاص.','Limit result set to resources assigned to a specific product.'=>'مجموعه نتیجه محدود به منابع محصول خاص.','Whether to hide resources not assigned to any products.'=>'پنهان کردن منابع به هر گونه محصولات اختصاص داده شده.','Sort collection by resource attribute.'=>'مجموعه مرتب‌سازی بر اساس ویژگی منابع','The resource cannot be deleted.'=>'منابع نمی تواند حذف شود.','Resource does not support trashing.'=>'منابع از حذق شده‌ها پشتیبانی نمی کند.','Can not set resource parent, taxonomy is not hierarchical.'=>'نمی توان برای منابع والد تنظیم کرد،طبقه بندی سلسله مراتبی نمی باشد.','Resource does not exist.'=>'منبع وجود ندارد.','Taxonomy does not exist.'=>'طبقه بندی وجود ندارد.','Sorry, you cannot delete this resource.'=>'شما نمی توانید منابع را حذف کنید.','Sorry, you cannot update resource.'=>'شما نمی توانید منابع را بروزرسانی کنید.','Sorry, you cannot create new resource.'=>'شما نمی توانید منابع جدید ایجاد کنید.','Required to be true, as resource does not support trashing.'=>'باید درست باشد، از آنجا که منابع حذف شده‌ها را پشتیبانی نمی کند.','Use WP Query arguments to modify the response; private query vars require appropriate authorization.'=>'استفاده از آرگومانWP Query برای تغییر پاسخ; جستجوهای خصوصی متغیرها نیاز به مجوز مناسب دارد.','Limit result set to all items except those of a particular parent ID.'=>'مجموعه نتیجه محدود به همه موارد بجز شناسه والد خاص.','Limit result set to those of particular parent IDs.'=>'مجموعه نتیجه محدود به شناسه‌های والد خاص.','Sort collection by object attribute.'=>'مجموعه مرتب‌سازی بر اساس ویژگی محصول','Order sort attribute ascending or descending.'=>'مرتب کردن بر اساس ویژگی صعودی یا نزولی','Offset the result set by a specific number of items.'=>'افست در نتیجه تعیین شده توسط یک شماره خاص از اقلام است.','Limit result set to specific ids.'=>'نتیجه محدود به تنظیم شناسه‌های خاص.','Limit response to resources published before a given ISO8601 compliant date.'=>'محدود کردن پاسخ به منابع قبل از انتشار ISO8601 تاریخ سازگار.','Limit response to resources published after a given ISO8601 compliant date.'=>'محدود کردن پاسخ به منابع پس از انتشار ISO8601 تاریخ سازگار.','The %s cannot be deleted.'=>'%s نمی تواند حذف شود.','The %s has already been deleted.'=>'%s حذف شده است.','The %s does not support trashing.'=>'%s حذف شده‌ها را پشتیبانی نمی‌کند.','Sorry, you are not allowed to delete %s.'=>'متاسفانه شما اجازه ندارید %s حذف کنید.','Invalid post ID.'=>'شناسه نوشته نامعتبر است.','ID is invalid.'=>'شناسه نامعتبر است.','Cannot create existing %s.'=>'نمی توان موجودی %s ایجاد کرد.','Invalid ID.'=>'شناسه نامعتبر.','Sorry, you are not allowed to batch manipulate this resource.'=>'متاسفیم! شما برای دستکاری در این منابع اجازه ندارید.','Sorry, you are not allowed to delete this resource.'=>'متاسفانه نمی توانید این منابع را حذف کنید.','Sorry, you are not allowed to edit this resource.'=>'متاسفانه نمی توانید منابع را ویرایش کنید.','Sorry, you cannot view this resource.'=>'متاسفانه نمی توانید منابع را مشاهده کنید.','Sorry, you are not allowed to create resources.'=>'متاسفانه نمی توانید منابع را ایجاد کنید.','Sorry, you cannot list resources.'=>'متاسفانه نمی توانید منابع را لیست کنید.','List of delete resources.'=>'لیست منابع حذف شده.','List of updated resources.'=>'لیست منابع بروز شده.','List of created resources.'=>'لیست منابع ایجاد شده.','Unable to accept more than %s items for this request.'=>'نمی توان بیشتر از %s محصول را در این درخواست قبول کرد.','Save to account'=>'ذخیره در حساب کاربری','Samoa'=>'ساموآ','United States (US) Minor Outlying Islands'=>'جزایر کوچک حاشیه‌ای ایالات متحده آمریکا','South America'=>'آمریکای جنوبی','Oceania'=>'اقیانوسیه','North America'=>'آمریکای شمالی','Europe'=>'اروپا','Asia'=>'آسیا','Africa'=>'آفریقا','Copying to clipboard failed. Please press Ctrl/Cmd+C to copy.'=>'کپی برداری در کلیپ برد ناموفق بود. لطفا برای کپی کردن دکمه‌های Ctrl/Cmd+C را فشار دهید.','Saudi riyal'=>'ریال سعودی','Please enter a stronger password.'=>'لطفا یک گذرواژه قوی تر وارد کنید.','Payment for order %s refunded'=>'وجه پرداختی برای سفارش %s بازگردانده شد','Cancelled order emails are sent to chosen recipient(s) when orders have been marked cancelled (if they were previously processing or on-hold).'=>'ایمیل‌های سفارش لغو شده هنگامی که سفارش لغو شده علامتگذاری شود، به گیرندگان فرستاده می شود (اگر آن‌ها قبلا در وضعیت در حال انجام و یا در انتظار بررسی بوده باشند).','Be the first to review “%s”'=>'اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “%s”','Clear'=>'پاک کردن','Payment for order #%1$s from %2$s has failed. The order was as follows:'=>'پرداخت برای سفارش #%1$s از %2$s با شکست مواجه شد. سفارش به شرح زیر است:','Unfortunately your order cannot be processed as the originating bank/merchant has declined your transaction. Please attempt your purchase again.'=>'متاسفانه پردازش سفارش شما ممکن نیست. درگاه پرداخت (بانک) انتخاب شده، این پرداخت را نپذیرفت. لطفا دوباره خرید خود را تکرار کنید.','Hide empty categories'=>'عدم نمايش دسته‌هاي خالي','Pakistani rupee'=>'روپیه پاکستان','Kenyan shilling'=>'شلینگ کنیا','(includes %s)'=>'(شامل %s)','[{site_title}]: New order #{order_number}'=>'[{site_title}] سفارش جدید ({order_number})','Failed order'=>'خرید ناموفق','Invalid product ID.'=>'شناسه نامعتبر محصول.','Error: Delivery URL returned response code: %s'=>'خطا آدرس تحویل یک کد پاسخ برگرداند: %s','Error: Delivery URL cannot be reached: %s'=>'خطا: آدرس تحویل نمی تواند برسد به:%s','WooCommerce database update complete. Thank you for updating to the latest version!'=>'دیتای ووکامرس بروز شد. از شما برای بروزرسانی به آخرین نگارش سپاسگزاریم!','Please select some product options before adding this product to your cart.'=>'لطفا برخی از گزینه‌های محصول را قبل از اضافه کردن آن به سبد خرید، انتخاب کنید.','State / Zone'=>'استان / منطقه','You do not have permission to read the tax classes count'=>'شما دسترسی لازم برای خواندن تعداد کلاس‌های مالیاتی را ندارید','Could not delete the tax class'=>'نمی توانید این کلاس مالیاتی را حذف کنید','You do not have permission to delete tax classes'=>'شما دسترسی لازم برای حذف کلاس مالیاتی را ندارید','Tax class already exists'=>'کلاس مالیاتی در حال حاضر وجود دارد','You do not have permission to create tax classes'=>'شما دسترسی لازم برای ایجاد کلاس‌های مالیاتی را ندارید','Standard rate'=>'نرخ استاندارد','You do not have permission to read tax classes'=>'شما دسترسی لازم را برای خواندن نرخ کلاس‌های مالیاتی ندارید ','You do not have permission to read the taxes count'=>'شما دسترسی لازم برای خواندن تعداد مالیات‌ها را ندارید','Could not delete the tax rate'=>'نرخ مالیاتی را نمی توان حذف کرد','You do not have permission to delete tax rates'=>'شما دسترسی لازم برای حذف نرخ‌های مالیاتی را ندارید','You do not have permission to edit tax rates'=>'شما اجازه ویرایش نرخ‌های مالیاتی را ندارید.','You do not have permission to create tax rates'=>'شما دسترسی لازم برای ایجاد نرخ‌های مالیاتی را ندارید','A tax rate with the provided ID could not be found'=>'نرخ مالیات با ID ارائه شده نمی تواند یافت شود','You do not have permission to read tax rate'=>'شما دسترسی لازم برای خواندن نرخ مالیات را ندارید','Could not delete the shipping class'=>'عدم توانایی در حذف کلاس حمل و نقل','You do not have permission to delete product shipping classes'=>'شما مجوز حذف کلاس‌های حمل و نقل محصول را ندارید','Could not edit the shipping class'=>'عدم توانایی در ویرایش کلاس حمل و نقل','You do not have permission to edit product shipping classes'=>'شما مجوز ویرایش کلاس‌های حمل و نقل محصول را ندارید.','Product shipping class parent is invalid'=>'والد کلاس حمل و نقل محصول نامعتبر است','You do not have permission to create product shipping classes'=>'شما مجوز ایجاد کلاس‌های حمل و نقل محصول را ندارید','A product shipping class with the provided ID could not be found'=>'کلاس حمل و نقل محصولی با شناسه ارائه شده پیدا نشد','Invalid product shipping class ID'=>'شناسه کلاس حمل و نقل محصول نامعتبر','You do not have permission to read product shipping classes'=>'شما مجوز خواندن کلاس‌های حمل و نقل محصول را ندارید.','You do not have permission to delete product attribute terms'=>'شما مجوز جهت حذف واژه‌های صفت محصول را ندارید','A product attribute term with the provided ID could not be found'=>'عدم توانایی در یافتن یک واژه صفت محصول با شناسه ارائه شده','You do not have permission to read product attribute terms'=>'شما دسترسی لازم برای خواندن قوانین ویژگی‌های محصول را ندارید','Could not delete the tag'=>'نمی توانید برچسب را حذف کنید','You do not have permission to delete product tag'=>'شما دسترسی لازم برای حذف برچسب محصول را ندارید','Could not edit the tag'=>'نمی توانید برچسب را ویرایش کنید','You do not have permission to edit product tags'=>'شما مجوز ویرایش برچسب‌های محصول را ندارید','You do not have permission to create product tags'=>'شما مجوز ایجاد برچسب‌های محصول را ندارید','A product tag with the provided ID could not be found'=>'برچسب محصول با شناسه ارائه شده یافت نشد','Invalid product tag ID'=>'شناسه برچسب محصول نامعتبر است','You do not have permission to read product tags'=>'شما مجوز خواندن برچسب‌های محصول را ندارید','Could not delete the category'=>'عدم توانایی در حذف دسته','You do not have permission to delete product category'=>'شما مجوز حذف دسته محصول را ندارید','Could not edit the category'=>'عدم توانایی در ویرایش دسته','You do not have permission to edit product categories'=>'شما مجوز ویرایش دسته‌های محصول را ندارید','Product category parent is invalid'=>'دسته والد محصول نامعتبر است','You do not have permission to create product categories'=>'شما مجوز ایجاد دسته‌های محصول را ندارید','Your server does not support the %s functions - this is required for better character encoding. Some fallbacks will be used instead for it.'=>'سرور شما از توابع %s پشتیبانی نمی کند - این توابع برای رمز گذاری بهتر بر روی کاراکترها مورد نیاز است. برخی جایگزین‌ها به جای این قابلیت استفاده می شود.','Multibyte String (mbstring) is used to convert character encoding, like for emails or converting characters to lowercase.'=>'چندین رشته (mbstring) جهت رمزگزاری کاراکترها استفاده می شوند. مثلا در ایمیلها و یا تبدیل حروف به حروف کوچک. ','Your server does not have the %s class enabled - some gateway plugins which use SOAP may not work as expected.'=>'در سرور شما تابع %s فعال نیست - برخی افزونه‌های پرداخت از SOAP استفاده می کنند و به خوبی کار نخواهند کرد.','%1$s - We recommend a minimum MySQL version of 5.6. See: %2$s'=>'%1$s - ما حداقل نسخه 5.6 را برای MySQL پیشنهاد می کنیم. مشاهده کنید: %2$s','Increasing memory allocated to PHP'=>'افزایش حافظه انتساب داده شده به PHP','%1$s - We recommend setting memory to at least 64MB. See: %2$s'=>'%1$s - ما توصیه می کنیم که حافظه memory را حداقل بر روی 64 مگابایت تنظیم نمائید. مشاهده کنید: %2$s','Last page'=>'برگه آخر','Next page'=>'برگه بعدی','Previous page'=>'برگه قبلی','First page'=>'برگه نخست ','No matching tax rates found.'=>'هیچ نرخ مالیاتی منطبقی یافت نشد.','Tax rate ID: %s'=>'شناسه نرخ مالیات: %s ','Loading…'=>'بارگذاری…','"%s" tax rates'=>'"%s" نرخ مالیات','Search…'=>'جستجو…','Your changed data will be lost if you leave this page without saving.'=>'اگر این صفحه را بدون ذخیره ترک کنید، داده‌های تغییر داده شده شما، از دست خواهد رفت.','Manual'=>'دستی','Manually sent'=>'به صورت دستی ارسال شد','Content type'=>' نوع محتوا','Body text color'=>'رنگ متن بدنه','Body background color'=>'رنگ بدنه پس زمینه','Footer text'=>'متن پابرگ','Paste the URL of an image you want to show in the email header. Upload images using the media uploader (Media > Add New).'=>'آدرس تصویری که می‌خواهید در سرصفحۀ پست الکترونیکی نشان داده شود را بچسبانید. آپلود عکس با استفاده از فرستنده رسانه (رسانه > افزودن جدید).','This section lets you customize the WooCommerce emails. Click here to preview your email template.'=>'این بخش امکان سفارشی کردن ایمیل‌های ووکامرس شما را فراهم می سازد. اینجا را برای پیش نمایش قالب ایمیل خود کلیک کنید.','How the sender email appears in outgoing WooCommerce emails.'=>'چگونه ایمیل فرستنده در ایمیل‌های خروجی ووکامرس ظاهر می شود.','"From" address'=>'"از" آدرس','How the sender name appears in outgoing WooCommerce emails.'=>'چگونه نام فرستنده در ایمیل‌های خروجی ووکامرس ظاهر می شود.','Email notifications sent from WooCommerce are listed below. Click on an email to configure it.
%s'=>'اعلان‌های ایمیل ارسال شده از ووکامرس به شرح زیر است. با کلیک روی یک ایمیل آن را پیکربندی کنید.
%s','Email notifications'=>'اطلاع رسانی‌های ایمیل','Average gross sales amount'=>'میانگین میزان فروش ناخالص','%s average gross monthly sales'=>'%s میانگین فروش ناخالص ماهیانه','%s average gross daily sales'=>'%s میانگین فروش‌های درشت روزانه','Product permalinks'=>'پیوند‌های یکتای محصول','If you need to access the setup wizard again, please click on the button below.'=>'اگر شما نیاز دارید دوباره به نصب کننده دسترسی پیدا کنید، لطفا بر روی دکمه زیر کلیک کنید.','Setup wizard'=>'برنامه راهنمای راه اندازی','View more Storefront child themes'=>'مشاهده بیشتر قالب‌های فرزند Storefront ','Need a fresh look? Try Storefront child themes'=>'نیازمند بررسی بهتری هستید؟ Storefront را امتحان کنید','Seti'=>'Seti','Sagarmatha'=>'Sagarmatha','Rapti'=>'Rapti','Narayani'=>'Narayani','Mechi'=>'Mechi','Mahakali'=>'Mahakali','Lumbini'=>'Lumbini','Koshi'=>'Koshi','Karnali'=>'Karnali','Janakpur'=>'Janakpur','Gandaki'=>'Gandaki','Dhaulagiri'=>'Dhaulagiri','Bheri'=>'Bheri','Bagmati'=>'Bagmati','Kuala Lumpur'=>'Kuala Lumpur','Putrajaya'=>'Putrajaya','Penang (Pulau Pinang)'=>'Penang (Pulau Pinang)','Malacca (Melaka)'=>'Malacca (Melaka)','Labuan'=>'Labuan','Buy now'=>'همین الان بخرید','shop_order post type singular nameOrder'=>'سفارش','Monthly'=>'ماهانه','%s removed.'=>'%s حذف شد.','Enter recipients (comma separated) that will receive this notification.'=>'نام دریافت کنندگان (با کاما جدا کنید) را برای دریافت این آگهی اطلاع رسانی وارد کنید. ','Drag and drop, or click to set admin variation order'=>'بکشید و رها کنید (درگ و دراپ) یا برای متغیر سفارش مدیر کلیک کنید.','Show more details'=>'نمایش جزییات بیشتر','via %s'=>'توسط %s','An ecommerce toolkit that helps you sell anything. Beautifully.'=>'یک جعبه ابزار تجارت الکترونیک که به شما کمک می‌کند هر چیزی را به زیبایی به فروش برسانید.','Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.'=>'.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.','Your review'=>'دیدگاه شما','Very poor'=>'خیلی بد','Not that bad'=>'نه خیلی بد','Average'=>'متوسط','Good'=>'خوب','Perfect'=>'عالی','Rate…'=>'رای دهید','Your rating'=>'امتیاز شما','Submit'=>'ثبت','Leave a Reply to %s'=>'ارسال یک پاسخ به %s','Add a review'=>'دیدگاه خود را بنویسید','There are no reviews yet.'=>'هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.','You may also like…'=>'همچنین ممکن است دوست داشته باشید…','verified owner'=>'خریدار محصول','Your review is awaiting approval'=>'دیدگاه شما پس از تایید نمایش داده می شود','Related products'=>'محصولات مرتبط','Tag:'=>'برچسب:','Category:'=>'دسته:','SKU:'=>'شناسه محصول:','This product is currently out of stock and unavailable.'=>'در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.','submit buttonSearch'=>'جستجو','Search for:'=>'جستجو برای:','Order details'=>'مشخصات سفارش','Email:'=>'ایمیل: ','Note:'=>'یادداشت:','Order again'=>'سفارش دوباره','Track'=>'پیگیری','Email you used during checkout.'=>'ایمیلی که در هنگام ثبت سفارش وارد کردید','Billing email'=>'ایمیل صورتحساب','Found in your order confirmation email.'=>'شماره سفارش در ایمیل ارسال شده به شما موجود است.','Order ID'=>'شناسه سفارش (ID)','To track your order please enter your Order ID in the box below and press the "Track" button. This was given to you on your receipt and in the confirmation email you should have received.'=>'برای پیگیری سفارش، لطفا شماره سفارش و آدرس ایمیل خود را در کادرهای زیر وارد کرده و دکمه پیگیری را فشار دهید. شماره سفارش از طریق رسید و ایمیلی که به شما ارسال شده در اختیارتان قرار گرفته است.','l jS \\o\\f F Y, h:ia'=>'l j F Y، h:ia','Order updates'=>'به‌روزرسانی‌های سفارش','Order number.'=>'شماره سفارش.','Recent orders'=>'سفارش‌های اخیر','%s download remaining'=>'%s از دانلود باقی مانده','Available downloads'=>'دانلودهای در دسترس','You have not set up this type of address yet.'=>'شما هنوز این آدرس را ثبت نکرده‌اید.','The following addresses will be used on the checkout page by default.'=>'آدرس‌های زیر به طور پیش‌فرض در صفحه پرداخت مورد استفاده قرار مي‌گیرد.','IP Address'=>'آدرس IP','Re-enter new password'=>'تکرار گذرواژه جدید','New password'=>'گذرواژه جدید','Enter a new password below.'=>'گذرواژه جدید را بنویسید','Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.'=>'گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟ نام کاربری یا ایمیل خود را وارد کنید. یک لینک برای ساختن گذرواژه جدید در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.','Register'=>'عضویت','Save address'=>'ذخیره آدرس','Shipping Address 2'=>'ادامۀ آدرس حمل و نقل','Billing Address 2'=>'ادامۀ آدرس صورتحساب','Confirm new password'=>'تکرار گذرواژه جدید','New password (leave blank to leave unchanged)'=>'گذرواژه جدید (در صورتی که قصد تغییر ندارید خالی بگذارید)','Current password (leave blank to leave unchanged)'=>'گذرواژه پیشین (در صورتی که قصد تغییر ندارید خالی بگذارید)','Password change'=>'تغییر گذرواژه','Email address'=>'آدرس ایمیل','Sale!'=>'تخفیف!','Showing all %d result'=>'در حال نمایش %d نتیجه','Showing the single result'=>'در حال نمایش یک نتیجه','No products were found matching your selection.'=>'هیچ محصولی یافت نشد.','Lost your password?'=>'گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟','Remember me'=>'مرا به خاطر بسپار','Username or email'=>'نام کاربری یا ایمیل','View order: %s'=>'مشاهده سفارش: %s','Shipping address'=>'آدرس حمل و نقل','Billing address'=>'آدرس صورتحساب','Click here to reset your password'=>'برای ریست کردن گذرواژه خود اینجا را کلیک کنید','To set your password, visit the following address: '=>'برای تنظیم رمز ورود خود، به آدرس زیر مراجعه کنید:','Username: %s'=>'نام کاربری: %s','Thank you. Your order has been received.'=>'متشکریم، سفارش شما دریافت شد.','Update totals'=>'به روز رسانی جمع کل','Since your browser does not support JavaScript, or it is disabled, please ensure you click the %1$sUpdate Totals%2$s button before placing your order. You may be charged more than the amount stated above if you fail to do so.'=>'به دلیل اینکه مرورگر شما جاوا اسکریپت را پشتیبانی نمی کند ، یا غیر فعال است ، لطفا کلیک کنید روی %1$sبروزرسانی جمع %2$s قبل از اینکه سفارش خود را ثبت کنید.در صورتیکه این کار را نکنید ممکن است مبلغ قابل پرداخت شما بیش از چیزی که در بالا مشخص شده است باشد','Sorry, it seems that there are no available payment methods. Please contact us if you require assistance or wish to make alternate arrangements.'=>'با عرض پوزش، به نظر می‌رسد هیچ روش پرداختی موجود نیست. اگر به کمک نیاز دارید یا می‌خواهید ترتیبات دیگری را انجام دهید، لطفا با ما تماس بگیرید.','Please fill in your details above to see available payment methods.'=>'خواهشمندیم مشخصات خود را در بالا وارد کنید تا روش‌های موجود برای پرداخت را نمایش کنید','Ship to a different address?'=>'حمل و نقل به یک آدرس متفاوت؟','Pay for order'=>'پرداخت برای سفارش','Sorry, it seems that there are no available payment methods for your location. Please contact us if you require assistance or wish to make alternate arrangements.'=>'متاسفانه به نظر می رسد در حال حاضر هیچ روش پرداختی برای مکانی که انتخاب کرده اید موجود نمی باشد. در صورتیکه نیاز به کمک داشتید با ما تماس بگیرید','Payment'=>'پرداخت','If you have shopped with us before, please enter your details below. If you are a new customer, please proceed to the Billing section.'=>'اگر قبلا از ما خرید کرده اید، لطفا جزییات را در کادرهای پایین وارد نمائید. اگر یک مشتری جدید هستید، لطفا بخش صورت حساب را ادامه دهید.','Click here to login'=>'برای ورود اینجا را کلیک کنید','Returning customer?'=>'قبلا ثبت نام کرده‌اید؟','Click here to enter your code'=>'برای نوشتن کد اینجا کلیک کنید','Have a coupon?'=>'کد تخفیف دارید؟','Your order'=>'سفارش شما','You must be logged in to checkout.'=>'برای پرداخت باید وارد شوید.','Create an account?'=>'می خواهید یک حساب کاربری ایجاد کنید؟','Billing & Shipping'=>'صورت حساب و حمل و نقل','Return to cart'=>'بازگشت به سبد خرید','There are some issues with the items in your cart. Please go back to the cart page and resolve these issues before checking out.'=>'مشکلاتی در اقلام سبد خرید شما وجود دارد. خواهشمندیم به برگه سبد خرید بازگشته و پیش از پرداخت این مشکلات را رفع کنید.','State / County:'=>'استان / شهرستان','Calculate shipping'=>'محاسبه حمل و نقل','Proceed to checkout'=>'ادامه جهت تسویه حساب','Checkout'=>'تسویه حساب','No products in the cart.'=>'هیچ محصولی در سبد خرید نیست.','You may be interested in…'=>'اين محصول را هم به شما پيشنهاد می كنيم …','Update cart'=>'بروزرسانی سبد خرید','Apply coupon'=>'اعمال کدتخفیف','Quantity'=>'تعداد','Subtotal'=>'جمع جزء','Cart totals'=>'جمع کل سبد خرید','Your cart is currently empty.'=>'سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.','Application authentication request'=>'درخواست تأیید اعتبار برنامه','Password'=>'گذرواژه','Username or email address'=>'نام کاربری یا آدرس ایمیل','To connect to %1$s you need to be logged in. Log in to your store below, or cancel and return to %1$s'=>'برای اتصال به %1$s شما نیاز به ورود دارید. ورود به فروشگاه شما از طریق زیر یا لغو و بازگشت به %1$s','Deny'=>'رد','Approve'=>'تایید','Logged in as %s'=>'وارد شده با %s','%s would like to connect to your store'=>'%s می‌خواهد به فروشگاه شما متصل شود','Top rated products'=>'پر امتیازترین محصولات','Recently Viewed Products'=>'آخرین محصولات نمایش شده در ووکامرس','Number of reviews to show'=>'تعداد نقد و بررسی‌ها (دیدگاه‌ها) برای نمایش','Recent reviews'=>'آخرین دیدگاه‌ها','Show hidden products'=>'نمایش محصولات مخفی','Hide free products'=>'مخفی کردن محصولات رایگان','DESC'=>'نزولی','ASC'=>'صعودی','Sorting orderOrder'=>'ترتیب','Sales'=>'فروش ویژه','Random'=>'تصادفی','On-sale products'=>'محصولات در فروش ویژه','Featured products'=>'محصولات برجسته','All products'=>'همه محصولات','Number of products to show'=>'تعداد محصولات برای نمایش','No product categories exist.'=>'هیچ محصولی در این دسته وجود ندارد.','Only show children of the current category'=>'فقط زیرمجموعه‌های دسته فعلی را نمایش بده','Show hierarchy'=>'سلسله مراتب را نشان بده','Show product counts'=>'نمایش شمارگان محصول','Show as dropdown'=>'به صورت دراپ داون نشان بده','Category order'=>'دسته‌بندی سفارش','A list or dropdown of product categories.'=>'یک لیست یا کشویی از دسته‌های محصول.','Price:'=>'قیمت:','Filter'=>'فیلتر','Max price'=>'حداکثر قیمت','Min price'=>'حداقل قیمت','Filter by price'=>'فیلتر براساس قیمت: ','Any %s'=>'هر %s','OR'=>'یا','AND'=>'و','Query type'=>'نوع جستجو','Dropdown'=>'کرکره ای','List'=>'لیست','Attribute'=>'خاصیت','Filter by'=>'صافی','Remove filter'=>'پاک کردن فیلتر','Active filters'=>'فیلترهای فعال','Hide if cart is empty'=>'اگر سبد خرید خالی بود مخفی شود','Cart'=>'سبد خرید','Disabled'=>'غیرفعال شد','Paused'=>'متوقف شد','Active'=>'فعال','Please enter an account password.'=>'خواهشمندیم گذرواژه حساب خود را وارد کنید','An account is already registered with that username. Please choose another.'=>'قبلا این نام کاربری ثبت شده است. خواهشمندیم یک نام کاربری دیگر انتخاب کنید','Please enter a valid account username.'=>'خواهشمندیم یک نام کاربری معتبر برای حساب کاربری وارد کنید.','Select a category'=>'یک دسته انتخاب نمایید','Choose an option'=>'یک گزینه را انتخاب کنید','Place order'=>'ثبت سفارش','breadcrumbHome'=>'خانه','Reviews (%d)'=>'نظرات (%d)','Additional information'=>'توضیحات تکمیلی','Sort by price: high to low'=>'مرتب‌سازی بر اساس گرانترین','Sort by price: low to high'=>'مرتب‌سازی بر اساس ارزانترین','Sort by average rating'=>'مرتب‌سازی بر اساس امتیاز','Sort by popularity'=>'مرتب‌سازی بر اساس محبوبیت','Default sorting'=>'مرتب‌سازی پیش‌فرض',' – Page %s'=>' – برگه %s','Search results: “%s”'=>'نتیجه جستجو “%s”','sluguncategorized'=>'بدون دسته‌بندی','edit-address-slugshipping'=>'حمل و نقل','edit-address-slugbilling'=>'صورت حساب','Refund – %s'=>'مسترد – %s','Unpaid order cancelled - time limit reached.'=>'سفارش پرداخت نشده لغو شد - حد زمانی پایان یافت','This function should not be called before woocommerce_init.'=>'This function should not be called before woocommerce_init.','Egyptian pound'=>'پوند مصر','Ukrainian hryvnia'=>'هریونیای اکراینی','Turkish lira'=>'لیره ترک','Thai baht'=>'بات تایاند','Swiss franc'=>'فرانک سوئیس','Swedish krona'=>'کرون سوئد','South African rand'=>'رند آفریقای جنوبی','Singapore dollar'=>'دلار سنگاپور','Russian ruble'=>'روبل روسیه','Romanian leu'=>'لئوی رومانی','Pound sterling'=>'پوند استرلینگ','Philippine peso'=>'پزو فیلیپین','New Zealand dollar'=>'دلار نیوزیلند','Norwegian krone'=>'کرون نروژ','Nigerian naira'=>'نایرا نیجریه','Mexican peso'=>'پزو مکزیک','Malaysian ringgit'=>'رینگیت مالزی','South Korean won'=>'وون کره جنوبی','Lao kip'=>'کیپ لائوس','Japanese yen'=>'ین ژاپن','Indian rupee'=>'روپیه هند','Indonesian rupiah'=>'روپیه اندونزی','Hungarian forint'=>'فورینت مجارستان','Croatian kuna'=>'کونا کرواسی','Hong Kong dollar'=>'دلار هنگ کنگ','Dominican peso'=>'پزو دومینیکن','Danish krone'=>'کرون دانمارک','Czech koruna'=>'کرونای چک','Colombian peso'=>'پزوی کلمبیا','Chinese yuan'=>'یوان چین','Chilean peso'=>'پزو شیلی','Canadian dollar'=>'دلار کانادا','Bulgarian lev'=>'لو بلغارستان','Brazilian real'=>'رئال برزیل','Bangladeshi taka'=>'تاکا بنگلادش','Australian dollar'=>'دلار استرالیا','Argentine peso'=>'پزوی آرژانتین','United Arab Emirates dirham'=>'درهم امارات متحده ی عربی','Order – %s'=>'سفارش – %s','[Remove]'=>'[حذف]','Free shipping coupon'=>'کد تخفیف حمل و نقل رایگان','Coupon:'=>'کدتخفیف:','and'=>'و','Item name in quotes“%s”'=>'“%s”','Continue shopping'=>'ادامه خرید','%s has been added to your cart.'=>'%s به سبد خرید شما اضافه شد.','This product is protected and cannot be purchased.'=>'این محصول محافظت شده است و شما قادر به پرداخت نیستید.','Select'=>'انتخاب','Order fully refunded'=>'استرداد کامل سفارش','Please enter a valid order ID'=>'خواهشمندیم یک کد سفارش معتبر وارد کنید.','Use a new payment method'=>'افزودن یک روش پرداخت جدید','Password reset is not allowed for this user'=>'ریست گذرواژه برای این کاربر مجاز نیست.','Invalid username or email.'=>'نام کاربری یا گذرواژه صحیح نیست.','Enter a username or email address.'=>'نام کاربری یا پست الکترونیک را وارد کنید.','Log in'=>'ورود','The order totals have been updated. Please confirm your order by pressing the "Place order" button at the bottom of the page.'=>'مجموع سفارش به روز شده است. در صورتیکه مورد تایید است دکمه " قرار دادن سفارش " را در پایین برگه فشار دهید.','Date:'=>'تاریخ:','Order number:'=>'شماره سفارش:','Sorry, this order is invalid and cannot be paid for.'=>'متاسفانه این سفارش نامعتبر است و اجازه پرداخت ندارید.','This order’s status is “%s”—it cannot be paid for. Please contact us if you need assistance.'=>'این سفارش در وضعیت "%s" می باشد و امکان پرداخت وجود ندارد. اگر کمک نیاز دارید لطفا با ما تماس بگیرید.','My account'=>'حساب کاربری من','Shipping costs updated.'=>'مبلغ حمل و نقل بروزرسانی شد.','What ZIP/post codes are available for local pickup?'=>'چه کدهای پستی برای دریافت حضوری در دسترس هستند؟','Separate codes with a comma. Accepts wildcards, e.g. P* will match a postcode of PE30. Also accepts a pattern, e.g. NG1___ would match NG1 1AA but not NG10 1AA'=>'کدها با یک کاما از هم جدا می شوند. با نویسه‌های عام تایید می شوند. نمونه P* یکسان خواهد شد با کدپستی از PE30. همچنین با الگو نیز تایید می شوند. نمونه NG1___ یکسان می شود با NG1 1AA ولی با NG10 1AA یکسان نمی شود.','What ZIP/post codes are available for local delivery?'=>'چه کدهای پستی برای حمل و نقل محلی مجاز هستد؟','Allowed ZIP/post codes'=>'کدهای پستی مجاز','What fee do you want to charge for local delivery, disregarded if you choose free. Leave blank to disable.'=>'چه هزینه ای می خواهید برای تحویل محلی در نظر بگیرید. اگر نه خالی بگذارید برای غیر فعال کردن','Delivery fee'=>'هزینه تحویل','Fixed amount per product'=>'مقدار ثابت از هر محصول','Percentage of cart total'=>'درصد از کل سبد خرید','Fixed amount'=>'مقدار ثابت','How to calculate delivery charges'=>'چگونه هزینه‌های تحویل را محاسبه کنید','Fee type'=>'روش پرداخت','Enable'=>'فعال','Excluding selected countries'=>'به جز کشور‌های انتخاب شده','Selected countries'=>'کشور‌های منتخب','Users will need to spend this amount to get free shipping (if enabled above).'=>'کاربران ملزم به هزینه کردن این مقدار هستند تا حمل و نقل رایگان بدست بیاورند (اگر فعال کنید)','Minimum order amount'=>'حداقل مبلغ سفارش','A minimum order amount AND a coupon'=>'حداقل مبلغ سفارش و کدتخفیف','A minimum order amount OR a coupon'=>'حداقل مبلغ سفارش یا کدتخفیف','A valid free shipping coupon'=>'کدتخفیف ارسال رایگان','Free shipping requires...'=>'حمل و نقل رایگان نیازمند موارد زیر است...','Method availability'=>'در دسترس بودن روش','Option name | Additional cost [+- Percents%] | Per cost type (order, class, or item)'=>'نام انتخاب | هزینه اضافی | در هر نوع هزینه (سفارش، کلاس یا آیتم)','One per line: Option name | Additional cost [+- Percents] | Per cost type (order, class, or item) Example: Priority mail | 6.95 [+ 0.2%] | order.'=>'هر خط یکی: نام گزینه | هزینه‌های افزوده [+- درصد] | در هر چگونگی هزینه (سفارش, رده, یا عنوان) نمونه: پست پیشتاز | 6.95 [+ 0.2%] | سفارش.','These rates are extra shipping options with additional costs (based on the flat rate).'=>'این نرخ‌ها، گزینه‌های افزوده بر حمل و نقل هستند با هزینه‌های افزوده (بر اساس نرخ ثابت).','Additional rates'=>'نرخ‌های اضافی','Per order: Charge shipping for the most expensive shipping class'=>'برای هر سفارش: هزینه حمل و نقل برای گرانترین کلاس حمل و نقل','Per class: Charge shipping for each shipping class individually'=>'برای هر کلاس: هزینه حمل و نقل برای هر کلاس حمل و نقل به صورت جداگانه','Calculation type'=>'نوع محاسبه','No shipping class cost'=>'هزینه کلاس حمل و نقل وجود ندارد.','"%s" shipping class cost'=>'"%s" هزینه کلاس حمل و نقل','These costs can optionally be added based on the product shipping class.'=>'این مبالغ می توانند به صورت اختیاری بر اساس کلاس حمل و نقل محصول افزوده شوند.','Shipping class costs'=>'مبالغ کلاس حمل و نقل','Select some countries'=>'انتخاب برخی از کشور‌ها','All allowed countries'=>'تمام کشورهای مجاز','Availability'=>'موجودی','Method title'=>'عنوان روش','Supports the following placeholders: [qty] = number of items, [cost] = cost of items, [fee percent="10" min_fee="20"] = Percentage based fee.'=>'جانگهدارهای زیر پشتیبانی می شود: [qty] = تعداد محصول، [cost] = قیمت محصولات، [fee percent="10" min_fee="20"] = درصد هزینه.','Enter a cost (excl. tax) or sum, e.g. 10.00 * [qty].'=>'وارد کردن مبلغ (بدون مالیات) یا میانگین، مثال: 10.00 * [تعداد].','Flat rate'=>'نرخ ثابت','Credit card'=>'کارت اعتباری','[Order #%s]'=>'(سفارش #%s)','Get your API credentials from PayPal.'=>'دریافت اعتبارهای API شما از پی پال','Enter your PayPal API credentials to process refunds via PayPal. Learn how to access your PayPal API Credentials.'=>'PayPal API برای بازپرداخت وارد کنید از طریق پی پال، اطلاع از چگونگی دسترسی شما به PayPal API Credentials.','API credentials'=>'مدارک API','Authorize'=>'اجازه دادن','Capture'=>'گرفتن','Choose whether you wish to capture funds immediately or authorize payment only.'=>'انتخاب کنید که آیا شما مایل به گرفتن بودجه هستید و یا فقط اجازه پرداخت می دهید.','Payment action'=>'عملیات پرداخت','PayPal verifies addresses therefore this setting can cause errors (we recommend keeping it disabled).'=>'پی‌پال آدرس‌ها را بررسی و تایید میکند بنابراین این پیکربندی ممکن است خطا بسازد (ما پیشنهاد می‌کنیم این تنظیم را غیرفعال کنید)','Enable "address_override" to prevent address information from being changed.'=>'برای جلوگیری از تغییر اطلاعات آدرس "address_override" را فعال کنید.','Address override'=>'بازنویسی آدرس','Send shipping details to PayPal instead of billing.'=>'ارسال جزئیات حمل و نقل بجای صورت حساب به پی پال','Please enter a prefix for your invoice numbers. If you use your PayPal account for multiple stores ensure this prefix is unique as PayPal will not allow orders with the same invoice number.'=>'خواهشمندیم پیشوند برای شماره فاکتور خود را وارد کنید. اگر شما استفاده از حساب پی پال خود را برای فروشگاه‌های مختلف استفاده می کنید، مطمئن شوید این پیشوند منحصر به فرد است در غیر اینصورت پی پال سفارشات را با شماره صورتحساب درج شده را اجازه نمی دهد.','Invoice prefix'=>'پیش فاکتور','Optionally enable "Payment Data Transfer" (Profile > Profile and Settings > My Selling Tools > Website Preferences) and then copy your identity token here. This will allow payments to be verified without the need for PayPal IPN.'=>'برای فعال کردن "انتقال داده‌های پرداخت" به (پروفایل > پروفایل و تنظیمات > ابزار فروش من > عملکرد وب سایت) رفته و رمز هویت را در اینجا کپی کنید. اینکار اجازه پرداخت تایید شده بدون نیاز به IPN پی پال را خواهد داد.','PayPal identity token'=>'نشانه (Token) شناسایی PayPal','If your main PayPal email differs from the PayPal email entered above, input your main receiver email for your PayPal account here. This is used to validate IPN requests.'=>'اگر ایمیل اصلی PayPal شما متفاوت از ایمیل PayPal وارد شده در بالا است، ایمیل دریافت کننده اصلی تان را برای حساب کاربری PayPal در اینجا وارد نمائید. این جهت معتبرسازی درخواست‌های IPN استفاده شده است.','Receiver email'=>'ایمیل دریافت کننده','Advanced options'=>'گزینه‌های پیشرفته','Enable logging'=>'فعال کردن گزارش گیری','Debug log'=>'گزارش عیب یابی','Enable PayPal sandbox'=>'فعال کردن سندباکس پی‌پال','PayPal sandbox'=>'سندباکس پی‌پال','Please enter your PayPal email address; this is needed in order to take payment.'=>'خواهشمندیم ایمیل پی پال خود را وارد کنید. این کار برای پرداخت لازم است.','PayPal email'=>'ایمیل پی پال','Pay via PayPal; you can pay with your credit card if you don\'t have a PayPal account.'=>'پرداخت از راه پی‌پال، اگر حساب کاربری پی‌پال ندارید، می توانید با کارت اعتباری پرداخت کنید.','This controls the description which the user sees during checkout.'=>'این کنترل‌ها مشخص میکنند که کاربر طی فرایند پرداخت چه چیزهایی میبیند','Enable PayPal Standard'=>'فعال کردن پی پال استاندارد','Shipping via %s'=>'ارسال از طریق %s','PDT payment completed'=>'پرداخت PDTتکمیل شد','Validation error: PayPal amounts do not match (amt %s).'=>'خطای معتبرسازی: مقادیر پی‌پال همخوانی ندارند. (amt %s)','Order #%1$s has had a reversal cancelled. Please check the status of payment and update the order status accordingly here: %2$s'=>'درخواست برگشت سفارش #%1$s لغو شده است. لطفا وضعیت پرداخت را بررسی کرده و وضعیت سفارش را بر این اساس به روز رسانی نمایید: %2$s','Reversal cancelled for order #%s'=>'برگشت‌های لغو شده برای سفارش %s','Order #%1$s has been marked on-hold due to a reversal - PayPal reason code: %2$s'=>'سفارش #%1$s به عنوان در انتظار به دلیل بازگشت برچسب خورد - کد علت پی‌پال: %2$s','Payment for order %s reversed'=>'پرداخت برای سفارش %s بازگشت خورده','Order #%1$s has been marked as refunded - PayPal reason code: %2$s'=>'سفارش #%1$s به عنوان بازپرداختی برچسب خورد - کد علت پی پال: %2$s','Payment %s via IPN.'=>'پرداخت %s از طریق IPN.','Payment pending (%s).'=>'در انتظار پرداخت (%s).','IPN payment completed'=>'پرداخت IPN تکمیل شد','Validation error: PayPal IPN response from a different email address (%s).'=>'خطای معتبرسازی: مقادیر پی پال همخوانی ندارند. (%s)','Validation error: PayPal amounts do not match (gross %s).'=>'خطای معتبرسازی: مقادیر پی پال همخوانی ندارند. (gross %s)','Validation error: PayPal currencies do not match (code %s).'=>'خطای معتبرسازی: مقادیر پی پال همخوانی ندارند. (کد %s)','Refunded %1$s - Refund ID: %2$s'=>'مسترد شده %1$s - شناسه استرداد: %2$s','PayPal Standard does not support your store currency.'=>'پی‌پال واحد پول فروشگاه شما را قبول نمی کند.','Gateway disabled'=>'درگاه غیرفعال شده است','What is PayPal?'=>'پی پال چیست؟','PayPal acceptance mark'=>'نشانه گذاری پذیرش پی پال','PayPal'=>'پی‌پال','Proceed to PayPal'=>'انتقال به پی پال','Payment to be made upon delivery.'=>'پرداخت پس از تحویل','Accept COD if the order is virtual'=>'پذیرش پرداخت هنگام تحویل اگر سفارش مجازی است.','Accept for virtual orders'=>'فعال برای سفارشات مجازی','Select shipping methods'=>'انتخاب روش‌های حمل و نقل','If COD is only available for certain methods, set it up here. Leave blank to enable for all methods.'=>'اگر می خواهید پرداخت هنگام تحویل فقط در موارد خاصی فعال باشد، از اینجا تنظیمات آن را انجام دهید. اگر خالی بگذارید، برای تمام روش‌ها اعمال می شود.','Enable for shipping methods'=>'فعال کردن روش‌های حمل و نقل','Instructions that will be added to the thank you page.'=>'توضیحات در برگه تشکر، بعد از پرداخت','Pay with cash upon delivery.'=>'پرداخت نقدی پس از تحویل','Payment method description that the customer will see on your website.'=>'توضیحات پرداخت برای خریدار در هنگام انتخاب درگاه نمایش داده می‌شود.','Have your customers pay with cash (or by other means) upon delivery.'=>'پرداخت هزینه خرید هنگام تحویل در محل','Please send a check to Store Name, Store Street, Store Town, Store State / County, Store Postcode.'=>'لطفا چک خود را به نام فروشگاه، خیابان فروشگاه، شهر فروشگاه، ایالت/کشور فروشگاه، کدپستی فروشگاه بفرستید.','Enable check payments'=>'فعال کردن پرداخت از طریق چک','Branch code'=>'کد شعبه','Routing number'=>'Routing Number(عدد 9 رقمی نشان دهنده بانک افتتاح کننده حساب)','Bank code'=>'کد بانک','Branch sort'=>'مرتب‌سازی بر اساس شعبه','IFSC'=>'IFSC','Bank transit number'=>'شماره تراکنش بانک','BSB'=>'BSB','Awaiting BACS payment'=>'در انتظار انتقال مستقیم بانکی(BACS)','BIC'=>'BIC','Our bank details'=>'مشخصات بانکی ما','Remove selected account(s)'=>'حذف حساب(های) انتخاب شده','+ Add account'=>'+ افزودن حساب','BIC / Swift'=>'BIC / سوئیفت','IBAN'=>'شماره شبا','Bank name'=>'نام بانک','Account number'=>'شماره کارت','Account name'=>'نام حساب','Account details'=>'جزئیات حساب','Sort code'=>'شماره حساب','Instructions that will be added to the thank you page and emails.'=>'دستور العمل‌ها در برگه تشکر و ایمیل‌ها افزوده می شود.','Instructions'=>'دستورالعمل‌ها','Make your payment directly into our bank account. Please use your Order ID as the payment reference. Your order will not be shipped until the funds have cleared in our account.'=>'پرداخت خود را مستقیما به حساب بانکی ما واریز کنید.خواهشمندیم شماره سفارش خود را بعنوان کد ارجاع پرداخت استفاده کنید.سفارش شما تا زمانی که وجوه به حساب ما وارد نشود ارسال نخواهد شد.','Payment method description that the customer will see on your checkout.'=>'توضیحات پرداخت كه برای خریدار هنگام انتخاب روش پرداخت نمایش داده می‌شود.','Direct bank transfer'=>'انتقال مستقیم بانکی','This controls the title which the user sees during checkout.'=>'این کنترل‌ها مشخص می کنند که کاربر طی فرایند پرداخت چه چیزهایی می بیند','Title'=>'عنوان','Enable bank transfer'=>'فعال کردن خرید از طریق انتقال به کارت یا حساب','Are you sure you want to delete this template file?'=>'آیا مطمئنید که می خواهید این فایل الگو را پاک کنید؟','Hide template'=>'مخفی کردن الگو','View template'=>'دیدن الگو','File was not found.'=>'فايل پيدا نشد.','Copy file to theme'=>'كپي فايل در پوسته','This template has been overridden by your theme and can be found in: %s.'=>'این الگو در پوسته شما بازنویسی شده است و می توانید آن را پیدا کنید در: %s.','Delete template file'=>'پاک کردن فایل الگو','Plain text template'=>'الگوی متنی ساده','HTML template'=>'الگوی HTML','Template file deleted from theme.'=>'فایل الگو از پوسته پاک شد.','Template file copied to theme.'=>'فایل الگو در پوسته کپی شد.','Could not write to template file.'=>'در فایل الگو نمی توانید بنویسید.','Multipart'=>'چند بخشی','HTML'=>'HTML','Plain text'=>'متن ساده','New order emails are sent to chosen recipient(s) when a new order is received.'=>'ایمیل سفارش جدید به گیرنده(های) منتخب هنگامی ارسال می شود که یک سفارش جدید دریافت شود.','New order'=>'سفارش جدید','Customer "reset password" emails are sent when customers reset their passwords.'=>'ایمیل‌های "نوسازی گذرواژه" زمانی فرستاده می شود که خریدار درخواست نوسازی گذرواژه را بکند.','Reset password'=>'بازگردانی گذرواژه','Partial refund email heading'=>'سربرگ ایمیل بازپرداخت جزئی','Full refund email heading'=>'سربرگ ایمیل بازپرداخت کامل','Partial refund subject'=>'موضوع بازپرداخت جزئی','Full refund subject'=>'موضوع بازپرداخت کامل','Order refunded emails are sent to customers when their orders are refunded.'=>'ایمیل‌های سفارش بازپرداخت‌شده هنگامی که سفارشی بازپرداختی برچسب خورد به مشتریان فرستاده شود.','Refunded order'=>'سفارش برگشت خورده','Your {site_title} order #{order_number} has been refunded'=>'هزینه سفارش #{order_number} شما از {site_title} برگشت داده شده است','Your {site_title} order #{order_number} has been partially refunded'=>'بخشی از هزینه سفارش #{order_number} شما از {site_title} برگشت داده شده است','Thank you for your order'=>'از خرید شما متشکریم','This is an order notification sent to customers containing order details after payment.'=>'این آگهی بعد از پرداخت برای خریدار ارسال می شود و حاوی جزئیات سفارش است.','Processing order'=>'سفارش در حال انجام','A note has been added to your order'=>'یک یادداشت به سفارش شما اضافه شد.','Note added to your {site_title} order from {order_date}'=>'یادداشت شما به سفارش {order_date} از {site_title} اضافه شد.','Customer note emails are sent when you add a note to an order.'=>'ایمیل‌های یاداشت خريدار وقتی شما یک یادداشت به سفارش اضافه کنید، فرستاده خواهند شد.','Customer note'=>'یادداشت خريدار','Welcome to {site_title}'=>'به {site_title} خوش آمدید','Customer "new account" emails are sent to the customer when a customer signs up via checkout or account pages.'=>'ایمیل‌های "حساب کاربری جدید" مشتری زمانی ارسال می شوند که مشتری از طریق صفحه پرداخت یا صفحه حساب من ثبت نام کند.','New account'=>'حساب کاربری جدید','Email heading (paid)'=>'سربرگ ایمیل (پرداخت)','Your invoice for order #{order_number}'=>'صورت حساب سفارش {order_number}','Customer invoice emails can be sent to customers containing their order information and payment links.'=>'ایمیل فاکتور مشتری به همراه جزییات سفارش و پیوندهای پرداخت است که می تواند به مشتری فرستاده شود.','Order complete emails are sent to customers when their orders are marked completed and usually indicate that their orders have been shipped.'=>'ایمیل‌های سفارشات تکمیل شده، وقتی که سفارش آنها برچسب تکمیل شده دریافت می کند ارسال می شود، و معمولا به معنی ارسال شدن سفارش آنها است.','Completed order'=>'سفارش‌های تکمیل شده','Choose which format of email to send.'=>'انتخاب کنید چه نوع ساختاری برای ایمیل فرستاده شده استفاده شود.','Email type'=>'نوع ایمیل','Email heading'=>'سربرگ ایمیل','Subject'=>'موضوع ایمیل','Enter recipients (comma separated) for this email. Defaults to %s.'=>'گیرندگان ایمیل را وارد کنید (جداسازی با کاما). به طور پیش فرض %s.','Recipient(s)'=>'گیرنده','Enable this email notification'=>'فعال سازی اطلاع رسانی از طریق ایمیل','Enable/Disable'=>'فعال/غیرفعال','Failed order emails are sent to chosen recipient(s) when orders have been marked failed (if they were previously pending or on-hold).'=>'ایمیل سفارش‌های ناموفق به گیرندگان منتخب هنگامی فرستاده خواهند شد که سفارش‌ها ناموفق علامتگذاری شده باشند (اگر آن‌ها پیش از این در وضعیت در حال انجام و یا در انتظار بررسی بوده باشند).','Cancelled order'=>'سفارش لغو شده','Order #%s'=>'سفارش #%s','Select options'=>'انتخاب گزینه‌ها','Failed (%s)'=>'ناموفق (%s)','Order statusFailed'=>'ناموفق','Refunded (%s)'=>'مسترد شده (%s)','Order statusRefunded'=>'مسترد شده','Cancelled (%s)'=>'لغو شده (%s)','Order statusCancelled'=>'لغو شده','Completed (%s)'=>'تکمیل شده (%s)','Order statusCompleted'=>'تکمیل شده','On hold (%s)'=>'در انتظار بررسی (%s)','Order statusOn hold'=>'در انتظار بررسی','Processing (%s)'=>'در حال انجام (%s)','Order statusProcessing'=>'در حال انجام','Pending payment (%s)'=>'در انتظار پرداخت (%s)','Order statusPending payment'=>'در انتظار پرداخت','No webhooks found.'=>'وب هوکی پیدا نشد','This is where you can add new coupons that customers can use in your store.'=>'محل افزودن کدهای تخفیف خرید مشتری','Parent coupon'=>'کدتخفیف والد','No coupons found in trash'=>'کدتخفیفی در زباله‌دان پیدا نشد','No coupons found'=>'کدتخفیفی یافت نشد','Search coupons'=>'جستجوی کدهای تخفیف','View coupon'=>'نمایش کدتخفیف ','New coupon'=>'کدتخفیف جدید','Edit coupon'=>'ویرایش کدتخفیف','Add new coupon'=>'افزودن کدتخفیف جدید','Add coupon'=>'افزودن کدتخفیف','Admin menu nameCoupons'=>'کدهای تخفیف','Coupon'=>'کد تخفیف','Refunds'=>'استردادها','This is where store orders are stored.'=>'محل ذخیره سفارشات','Parent orders'=>'سفارش‌های والد','No orders found in trash'=>'سفارشی در زباله‌دان یافت نشد.','No orders found'=>'سفارشی یافت نشد','Search orders'=>'جستجوی سفارش‌ها','Edit order'=>'ویرایش سفارش','Add new order'=>'افزودن سفارش جدید','Add order'=>'افزودن سفارش','Use as product image'=>'بکارگیری به عنوان عکس محصول','Remove product image'=>'پاک کردن نگاره','Set product image'=>'گزینش نگاره محصول','Product image'=>'تصویر محصول','Parent product'=>'محصول وارد','No products found in trash'=>'محصولی در زباله‌دان پیدا نشد','No products found'=>'محصولی یافت نشد','Search products'=>'جستجوی محصولات','View product'=>'نمایش محصول','New product'=>'محصول جدید','Edit product'=>'ویرایش محصول','Add new product'=>'افزودن محصول جدید','%d product'=>'%d محصول','Admin menu nameProducts'=>'محصولات','New %s'=>'%s جدید','Add new %s'=>'افزودن %s تازه','Update %s'=>'به روز رسانی %s','Edit %s'=>'ویرایش %s','Parent %s:'=>'والد %s:','Parent %s'=>'والد %s','All %s'=>'همه %s','Search %s'=>'جستجو %s','New shipping class Name'=>'نام کلاس حمل و نقل جدید','Add new shipping class'=>'افزودن کلاس حمل و نقل جدید','Update shipping class'=>'بروزرسانی کلاس حمل و نقل','Edit shipping class'=>'ویرایش کلاس حمل و نقل','Parent shipping class:'=>'کلاس حمل و نقل والد:','Parent shipping class'=>'کلاس حمل و نقل والد ','All shipping classes'=>'همه کلاس‌های حمل و نقل ','Search shipping classes'=>'جستجوی کلاس‌های حمل و نقل','Admin menu nameShipping classes'=>'کلاس‌های حمل و نقل','Admin menu nameTags'=>'برچسب‌ها','Product tags'=>'برچسب محصولات','Admin menu nameCategories'=>'دسته‌بندی‌ها','Premium support'=>'پشتیبانی ویژه','API docs'=>'اسناد API','View WooCommerce API docs'=>'نمایش اسناد API ووکامرس','View WooCommerce documentation'=>'نمایش اسناد ووکامرس','View WooCommerce settings'=>'نمایش پیکربندی ووکامرس','Page slugmy-account'=>'my-account','Page slugcheckout'=>'checkout','Page slugcart'=>'cart','Page slugshop'=>'shop','Sorry, this product is unavailable. Please choose a different combination.'=>'با عرض پوزش، این كالا در دسترس نیست. لطفاً ترکیب دیگری را انتخاب کنید.','Sorry, no products matched your selection. Please choose a different combination.'=>'با عرض پوزش، هیچ كالايی مطابق انتخاب شما یافت نشد. لطفاً ترکیب دیگری را انتخاب کنید.','required'=>'ضروری','Error processing checkout. Please try again.'=>'ایراد در روند پرداخت. خواهشمند است دوباره تلاش کنید.','Please select a rating'=>'لطفا یک امتیاز را انتخاب کنید','Passwords do not match.'=>'گذرواژه‌ها با یکدیگر تطبیق ندارند.','Please enter your password.'=>'لطفا گذرواژه خود را وارد کنید.','Username is required.'=>'نام کاربری مورد نیاز است.','Error'=>'خطا','Please choose product options…'=>'لطفا گزينه‌های كالا را انتخاب كنيد…','%s is a required field'=>'%s یک فیلد الزامی است','Please choose a product to add to your cart…'=>'لطفاً یک محصول برای اضافه کردن به سبد خرید انتخاب کنید…','Please choose the quantity of items you wish to add to your cart…'=>'لطفاً تعداد مواردی را که می‌خواهید به سبد خرید خود اضافه کنید انتخاب کنید…','Your order can no longer be cancelled. Please contact us if you need assistance.'=>'سفارش شما دیگر قابل لغو نیست. در صورت نياز به کمک، با ما تماس بگیرید.','Your order was cancelled.'=>'سفارش شما لغو شد.','Order cancelled by customer.'=>'سفارش توسط مشتری لغو شد.','The cart has been filled with the items from your previous order.'=>'سبد خرید با موارد سفارش قبلی شما پر شده است.','Cart updated.'=>'سبد خرید به روز شد.','You can only have 1 %s in your cart.'=>'شما تنها می‌توانید یک %s در سبد خرید خود داشته باشید','Account details changed successfully.'=>'مشخصات حساب کاربری با موفقیت تغییر یافت.','New passwords do not match.'=>'گذرواژه‌ها با یکدیگر هم خوانی ندارند.','Please re-enter your password.'=>'خواهشمندیم گذرواژه خود را دوباره وارد کنید.','Please enter your current password.'=>'خواهشمندیم گذرواژه فعلی خود را وارد کنید.','Please fill out all password fields.'=>'خواهشمندیم تمامی فیلد‌های گذرواژه را تکمیل کنید.','Your current password is incorrect.'=>'گذرواژه فعلی شما نادرست است.','This email address is already registered.'=>'این آدرس ایمیل قبلا در سایت ثبت شده است.','Please provide a valid email address.'=>'خواهشمندیم یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید.','Address changed successfully.'=>'آدرس با موفقیت تغییر یافت.','%1$s units of %2$s have been backordered in order #%3$s.'=>'%1$s واحد از %2$s در سفارش #%3$s پیش خرید شده است.','Product backorder'=>'پیش‌خرید محصول','%s is out of stock.'=>'%s در انبار موجود نیست.','Product out of stock'=>'محصول موجود نیست','Product low in stock'=>'کمبود محصول در انبار','Customer details'=>'مشخصات خریدار:','Note'=>'یادداشت','File not found'=>'فايل مورد نظر يافت نشد.','No file defined'=>'فایلی تعریف نشده است','This is not your download link.'=>'این لینک دانلود متعلق به شما نیست.','Log in to Download Files'=>'برای دانلود فایل‌ها باید وارد سایت شوید.','Login'=>'ورود','You must be logged in to download files.'=>'برای دانلود فایل‌ها باید وارد سایت شوید.','Sorry, this download has expired'=>'متاسفانه اين دانلود منقضی شده است.','Sorry, you have reached your download limit for this file'=>'متاسفانه دسترسی شما برای دانلود این فایل محدود شده است.','Invalid order.'=>'سفارش نامعتبر','Invalid download link.'=>'لینک دانلود نادرست است.','Please enter a coupon code.'=>'لطفا یک کد تخفیف وارد کنید.','Coupon does not exist!'=>'این کد تخفیف وجود ندارد !','Sorry, this coupon is not valid for sale items.'=>'متاسفیم، این کد تخفیف برای موارد فروش ویژه معتبر نیست.','Sorry, this coupon is not applicable to the categories: %s.'=>'متاسفیم، این کد تخفیف با دسته‌های %s همخوانی ندارد.','Sorry, this coupon is not applicable to the products: %s.'=>'متاسفیم، این کد تخفیف با محصول %s همخوانی ندارد.','Sorry, this coupon is not applicable to your cart contents.'=>'متاسفیم، این کد تخفیف با محتویات سبد خرید شما همخوانی ندارد.','The maximum spend for this coupon is %s.'=>'بيشينه هزينه برای اين كد تخفيف است %s.','The minimum spend for this coupon is %s.'=>'كمينه خريد برای استفاده از اين كد تخفيف است %s.','This coupon has expired.'=>'این كد تخفيف منقضی شده است.','Coupon usage limit has been reached.'=>'مهلت استفاده از كد تخفيف به پایان رسیده است.','Sorry, coupon "%s" has already been applied and cannot be used in conjunction with other coupons.'=>'ببخشید، كد تخفيف "%s" در حال استفاده است و نمی تواند همراه با سایر كدهای تخفیف استفاده شود.','Coupon code already applied!'=>'كد تخفيف قبلاً اعمال شده است!','Sorry, it seems the coupon "%s" is not yours - it has now been removed from your order.'=>'متاسفیم، به نظر می رسد كد تخفيف "%s" متعلق به شما نیست - كد تخفيف از درخواست خرید شما پاک می شود.','Sorry, it seems the coupon "%s" is invalid - it has now been removed from your order.'=>'متاسفیم، به نظر می رسد كد تخفيف "%s" معتبر نیست - كد تخفيف از درخواست خرید شما پاک می شود.','Coupon "%s" does not exist!'=>'كد تخفيف "%s" وجود ندارد !','Coupon is not valid.'=>'كد تخفيف معتبر نیست.','Coupon code removed successfully.'=>'کد تخفيف با موفقیت حذف شد.','Coupon code applied successfully.'=>'کد تخفيف با موفقیت اعمال شد.','Email Address'=>'آدرس ایمیل','Municipality'=>'شهرداری','Prefecture'=>'اداره','County'=>'شهرستان','Town / District'=>'شهر / ناحیه','Region'=>'منطقه','Canton'=>'بخش','Province'=>'استان','District'=>'منطقه','Suburb'=>'حومه','Postcode / ZIP'=>'کدپستی (بدون فاصله و با اعداد انگلیسی)','State / County'=>'استان','Town / City'=>'شهر','Company name'=>'نام شرکت','(ex. tax)'=>'(بدون مالیات)','(ex. VAT)'=>'(بدون مالیات بر ارزش افزوده)','(incl. tax)'=>'(شامل مالیات)','(incl. VAT)'=>'(شامل مالیات بر ارزش افزوده)','VAT'=>'مالیات بر ارزش افزوده','the'=>'این','Please rate the product.'=>'لطفا به این محصول امتیاز دهید.','Invalid payment method.'=>'روش پرداخت معتبر نمی باشد.','Invalid shipping method!'=>'روش حمل و نقل نامعتبر!','Unfortunately we do not ship %s. Please enter an alternative shipping address.'=>'متاسفانه ما به %s حمل و نقل نمی کنیم. لطفا یک آدرس حمل و نقل جایگزین وارد نمائید.','%1$s is not valid. Please enter one of the following: %2$s'=>'%1$s معتبر نیست. لطفا یکی از موارد زیر را وارد کنید: %2$s','%s is not a valid email address.'=>'%s یک آدرس ایمیل معتبر نیست. لطفا یک آدرس ایمیل با حروف و اعداد انگلیسی وارد نمایید.','%s is not a valid phone number.'=>'%s یک شماره تلفن معتبر نمی باشد، لطفا شماره تلفن را با اعداد انگلیسی وارد نمایید.','Please enter a valid postcode / ZIP.'=>'خواهشمند است یک کدپستی معتبر وارد نمایید.','%s is a required field.'=>'%s یک فیلد الزامی است.','Sorry, your session has expired. Return to shop'=>'متاسفانه وقت شما به اتمام رسید، بازگشت به فروشگاه.','We were unable to process your order, please try again.'=>'ما نمی توانیم سفارش را بررسی کنیم، خواهشمند دوباره تلاش کنید.','Notes about your order, e.g. special notes for delivery.'=>'یادداشت‌ها درباره سفارش شما، برای مثال نکات مهم درباره نحوه تحویل سفارش','Account username'=>'نام کاربری','You cannot add that amount to the cart — we have %1$s in stock and you already have %2$s in your cart.'=>'شما نمی توانید این مقدار را به سبد خرید خود بیافزایید — ما مجموعا %1$s موجودی در انبار داریم و قبلا %2$s در سبد خرید شما موجود می باشد.','You cannot add that amount of "%1$s" to the cart because there is not enough stock (%2$s remaining).'=>'شما نمی توانید این تعداد از "%1$s" را به سبد خرید خود اضافه کنید. موجودی انبار به این میزان نیست (%2$s باقی مانده است ).','You cannot add "%s" to the cart because the product is out of stock.'=>'شما نمی توانید "%s" را به سبد خرید خود اضافه کنید، این محصول در انبار موجود نیست.','Sorry, this product cannot be purchased.'=>'متاسفیم، این محصول قابل خریداری نیست.','Get cart should not be called before the wp_loaded action.'=>'Get cart should not be called before the wp_loaded action.','Sorry, "%s" is not in stock. Please edit your cart and try again. We apologize for any inconvenience caused.'=>'متاسفانه موجودی انبار کمتر از %s است. خواهشمندیم سبد خرید خود را ویرایش کنید. عذرخواهی ما را بابت این مشکل پذیرا باشید.','An item which is no longer available was removed from your cart.'=>'این ایتم دیگر در دسترس نیست و از سبد خرید شما حذف گردید.','%s has been removed from your cart because it can no longer be purchased. Please contact us if you need assistance.'=>'%s به دلیل اینکه دیگر قادر به خریداری آن نیستید، از سبد خرید شما حذف شده است. اگر نیاز به کمکی دارید با ما در تماس باشید.','Page %d'=>'برگه %d','Search results for “%s”'=>'نتیجه جستجو برای “%s”','Author: %s'=>'نویسنده: %s','Posts tagged “%s”'=>'نوشته‌های برچسب شده “%s”','Products tagged “%s”'=>'محصولات برچسب خورده “%s”','Error 404'=>'404 یافت نشد','Access denied'=>'امکان دسترسی وجود ندارد','You do not have permission to access this page'=>'شما مجوز دسترسی به این برگه را ندارید','Invalid nonce verification'=>'راستی آزمایی کنونی نادرست است','An error occurred in the request and at the time were unable to send the consumer data'=>'یک خطا در هنگام درخواست رخ داده است و در آن زمان قادر به ارسال داده‌های مشتری نبود','The callback_url needs to be over SSL'=>'callback_url نیاز به بیش از SSL دارد','The %s is not a valid URL'=>'%s یک لینک معتبر نیست','Invalid scope %s'=>'گستره نامعتبر %s','View and manage products'=>'نمایش و مدیریت محصولات','View and manage orders and sales reports'=>'نمایش و مدیریت سفارش‌ها و گزارش فروش‌ها','View and manage customers'=>'نمایش و مدیریت خریداران','View and manage coupons'=>'نمایش و مدیریت کدهای تخفیف','Create products'=>'ساخت محصولات','Create orders'=>'ساخت سفارش‌ها','Create customers'=>'ساخت خریدارها','Create coupons'=>'ساخت کدهای تخفیف','Create webhooks'=>'ساخت وب هوک‌ها','View products'=>'نمایش محصولات','View orders and sales reports'=>'نمایش سفارش‌ها و گزارش فروش‌ها','View customers'=>'نمایش خریداران','View coupons'=>'نمایش کدهای تخفیف','Dismiss this notice.'=>'پنهان کردن این آگهی.','API Key updated successfully.'=>'کلید API بخوبی بروزرسانی شد.','Permissions is missing.'=>'مجوز‌ها گم شده اند.','User is missing.'=>'کاربر گم شده است.','Description is missing.'=>'توضیحات گم شده اند.','Refund failed.'=>'استرداد انجام نشد','Invalid refund amount'=>'مبلغ استرداد نادرست است','Valle'=>'Valle','Item #%1$s stock increased from %2$s to %3$s.'=>'مورد #%1$s موجودی انبار افزایش یافت از%2$s به %3$s.','Sorry, your session has expired.'=>'متاسفانه زمان شما به اتمام رسید','Coupon has been removed.'=>'کدتخفیف حذف شد.','Sorry there was a problem removing this coupon.'=>'ببخشید، ایرادی در پاک کردن کدتخفیف وجود دارد.','Invalid product SKU'=>'شناسه SKU محصول نادرست است','Consumer secret is missing.'=>'رمز مصرف کننده گم شده است','Consumer key is missing.'=>'کلید مصرف کننده گم شده است','Invalid webhook delivery.'=>'روش تحویل webhook نادرست است.','Invalid webhook delivery ID.'=>'شناسه روش تحویل webhook نادرست است','Webhook delivery URL must be a valid URL starting with http:// or https://'=>'آدرس برگشتی به وب هوک باید درست باشد و با http:// یا https:// شروع شود','You do not have permission to create webhooks.'=>'شما اجازه دسترسی برای ساخت وب هوک‌ها را ندارید','You do not have permission to read the webhooks count'=>'شما اجازه دسترسی به خواندن تعداد Webhook‌ها ندارید','No route was found matching the URL and request method'=>'هیچ مسیر تطبیق URL و روش درخواست پیدا شد','The handler for the route is invalid'=>'برنامه کنترل برای مسیر نامعتبر است','Unsupported request method'=>'روش درخواست پشتیبانی نمی شود','Invalid authentication method'=>'روش‌های تأیید هویت اشتباه است','Permanently deleted %s'=>'%s برای همیشه حذف شد','This %s cannot be deleted'=>'%s قابل حذف نیست!','The customer cannot be deleted'=>'مشتری قادر به حذف شدن نیست.','Permanently deleted customer'=>'مشتری برای همیشه حذف شد','You do not have permission to delete this %s'=>'شما اجازه دسترسی به حذف %s ندارید.','You do not have permission to edit this %s'=>'شما اجازه دسترسی به ویرایش %s ندارید.','You do not have permission to read this %s'=>'شما دسترسی لازم را برای مشاهده %s ندارید.','Invalid %s'=>'%s نامعتبر است','No %1$s found with the ID equal to %2$s'=>'%1$s یافت نشد با شناسه یکسان با %2$s','Invalid %s ID'=>'شناسه %s نامعتبر است','You do not have permission to read this report'=>'شما دسترسی لازم را برای مشاهده این گزارش ندارید','Deleted %s'=>'%s حذف شد','Could not delete the attribute'=>'نمی توان ویژگی را پاک کرد','You do not have permission to delete product attributes'=>'شما مجوز کافی برای حذف ویژگی‌های محصول ندارید','Could not edit the attribute'=>'نمی توان ویژگی را ویرایش کرد','You do not have permission to edit product attributes'=>'شما مجوز کافی برای ویرایش ویژگی‌های محصول ندارید','You do not have permission to create product attributes'=>'شما مجوز کافی برای ایجاد ویژگی‌های محصول ندارید','Invalid product attribute order_by type - the product attribute order_by type must be any of these: %s'=>'نوع ویژگی محصول نامعتبر است order_by type - ویژگی محصولات order_by type باید یکی از این موارد باشد: %s','Invalid product attribute type - the product attribute type must be any of these: %s'=>'نوع ویژگی محصول نامعتبر است - ویژگی محصولات باید یکی از این موارد باشد: %s','A product attribute with the provided ID could not be found'=>'ویژگی محصول با شناسه داده شده را نمی توان پیدا کرد','Invalid product attribute ID'=>'شناسه ویژگی محصول نادرست است','You do not have permission to read product attributes'=>'شما مجوز کافی برای خواندن ویژگی محصولات ندارید','Placeholder'=>'مكان گيرنده','A product category with the provided ID could not be found'=>'دسته محصول با شناسه ارائه شده را نمی توان یافت کرد','Invalid product category ID'=>'شناسه دسته محصول نامعتبر است','You do not have permission to read product categories'=>'شما مجوز خواندن دسته‌های محصول را ندارید','Invalid product type - the product type must be any of these: %s'=>'نوع محصول نامعتبر است - نوع محصول می بایست یکی از این‌ها باشد: %s','You do not have permission to create products'=>'شما اجازه دسترسی برای ساخت محصول جدید را ندارید','You do not have permission to read the products count'=>'شما اجازه دسترسی به نمایش تعداد محصولات ندارید','The order refund ID provided is not associated with the order.'=>'شناسه استرداد سفارش ارائه شده با سفارش مرتبط نیست.','Refund amount must be positive.'=>'مبلغ مسترد شده باید مثبت باشد','Refund amount is required.'=>'مقدار مسترد کردن الزامی است','You do not have permission to create order refunds'=>'شما دسترسی كافی برای بازپس هزينه سفارش را ندارید','An order refund with the provided ID could not be found.'=>'یک استرداد سفارش با شناسه ارائه شده وجود ندارد','Permanently deleted order note'=>'یادداشت سفارش به صورت همیشگی حذف شد','This order note cannot be deleted'=>'قادر به حذف یادداشت سفارش نیستیم','The order note ID provided is not associated with the order'=>'شناسه یادداشت سفارش با سفارش مورد نظر همخوانی ندارد','Order note is required'=>'یادداشت سفارش الزامی است','You do not have permission to create order notes'=>'شما اجازه دسترسی برای ساخت یادداشت کاربری ندارید','An order note with the provided ID could not be found'=>'یادداشت سفارش با شناسه ارائه شده وجود ندارد','Invalid order note ID'=>'شناسه یادداشت سفارش نامعتبر است','Coupon discount total must be a positive amount.'=>'مجموع تخفیف سبد خرید می بایست یک مقدار مثبت باشد','Fee title is required'=>'عنوان هزینه الزامی است','The product variation is invalid'=>'متغیر محصول نامعتبر است','Product ID provided does not match this line item'=>'شناسه محصول ارائه شده با این خط مورد همخوانی ندارد','Product ID or SKU is required'=>'شناسه محصول یا SKU ضروری است','Order ID is invalid'=>'شناسه سفارش معتبر نیست','Provided order currency is invalid.'=>'واحد پولی ارائه شده نامعتبر است','Payment method ID and title are required'=>'شناسه روش پرداخت و عنوان آن الزامی است','Cannot create order: %s'=>'سفارش %s را نمي توان ايجاد كرد','You do not have permission to create orders'=>'شما دسترسی لازم برای ایجاد سفارش را ندارید','You do not have permission to read the orders count'=>'شما اجازه دسترسی به نمایش تعداد سفارشات ندارید','The JSONP callback function is invalid'=>'تابع پاسخ دهنده JSONP نامعتبر است.','JSONP support is disabled on this site'=>'پشتیبانی از JSONP در این سایت غیر فعال است','You do not have permission to delete this customer'=>'شما اجازه دسترسی به حذف این مشتری ندارید','You do not have permission to edit this customer'=>'شما اجازه دسترسی به ویرایش این مشتری ندارید','You do not have permission to read this customer'=>'شما اجازه دسترسی به خواندن این مشتری ندارید.','Invalid customer'=>'مشتری نامعتبر','Invalid customer ID'=>'شناسه نامعتبر مشتری','You do not have permission to create this customer'=>'شما اجازه دسترسی به ایجاد این مشتری ندارید','You do not have permission to read the customers count'=>'شما اجازه دسترسی به خواندن تعداد خريداران را ندارید','Invalid customer email'=>'ایمیل مشتری نامعتبر است','No %1$s data specified to create/edit %1$s'=>'%1$s داده‌ای برای ایجاد/ویرایش %1$s مشخص نشده است','Failed to update coupon'=>'در به‌روزرسانی کدتخفیف خطایی رخ داده است','No %1$s data specified to edit %1$s'=>'%1$s داده‌ای برای ویرایش %1$s مشخص نشده است','Invalid coupon type - the coupon type must be any of these: %s'=>'نوع کدتخفیف نامعتبر است - نوع کدتخفیف می بایست یکی از این‌ها باشد: %s','The coupon code already exists'=>'کد تخفیف از قبل وجود دارد','Missing parameter %s'=>'پارامتر %s گم شده است.','You do not have permission to create coupons'=>'شما هیچ دسترسی برای ساخت کدتخفیف ندارید','No %1$s data specified to create %1$s'=>'%1$s داده‌ای برای ایجاد %1$s مشخص نشده است','Invalid coupon code'=>'کد تخفیف نامعتبر است','You do not have permission to read the coupons count'=>'شما اجازه دسترسی به خواندن تعداد کدهای تخفیف ندارید','Invalid coupon ID'=>'شناسه کدتخفیف نامعتبر است','API user is invalid'=>'API کاربر نادرست است','%s parameter is missing'=>'پارامتر %s یافت نشد.','WooCommerce API. Use a consumer key in the username field and a consumer secret in the password field.'=>'API ووکامرس. یک کلید مصرف کننده در فیلد نام کاربری و یک رمز مصرف کننده در فیلد پسورد بکار ببرید','Consumer secret is invalid.'=>'رمز مصرف کننده نامعتبر است.','Custom:'=>'دلخواه:','Learn more about templates'=>'اطلاعات بیشتر درباره الگوها','Skip setup'=>'رد کردن راه اندازی','Run the Setup Wizard'=>'اجرای راه اندازی سریع','Welcome to WooCommerce – You‘re almost ready to start selling :)'=>' به ووکامرس خوش آمدید – شما‘ تقریبا آماده هستید تا فروش خود را آغاز کنید:)','Sold individually?'=>'فروش به صورت جداگانه؟','Backorders?'=>'پیش خرید؟','In stock?'=>'در انبار؟','Catalog & search'=>'دفترچه محصول & جستجو','Visibility'=>'قابلیت نمایش','Height (%s)'=>'بلندا (%s)','Width (%s)'=>'پهنا (%s)','Length (%s)'=>'درازا (%s)','L/W/H'=>'طول/عرض/ارتفاع','Enter sale price (%s)'=>'قیمت فروش را بنویسید (%s)','Decrease existing price by (fixed amount or %):'=>'کاهش قیمت معمول با (مقدار ثابت یا %)','Sale'=>'فروش ویژه','Enter price (%s)'=>'قیمت را بنویسید (%s)','Change to:'=>'تغییر به:','— No Change —'=>'— بدون تغییر— ','Save changes'=>'ذخیره تغییرات','Logs'=>'گزارش‌ها','Tools'=>'ابزار','Overrides'=>'موارد نادیده گرفته شده','This section shows any files that are overriding the default WooCommerce template pages.'=>'در این بخش هر فایلی که فارغ از صفحات قالب پیش‌فرض ووکامرس می باشد را نشان می دهد.','Templates'=>'قالب‌ها','Not declared'=>'اعلام نشده','Displays whether or not the current active theme declares WooCommerce support.'=>'چه چیزی نمایش شود یا اینکه پوسته جاری ووکامرس را پشتیبانی نمی کند.','WooCommerce support'=>'پشتیبانی ووکامرس','The parent theme developers URL.'=>'آدرس برنامه نویسان پوسته مادر.','Parent theme author URL.'=>'آدرس نویسنده قالب والد','The installed version of the parent theme.'=>'نگارش پوسته مادر نصب شده است.','Parent theme version.'=>'نسخه والد قالب','The name of the parent theme.'=>'نام پوسته مادر.','Parent theme name.'=>'نام قالب والد','If you are modifying WooCommerce on a parent theme that you did not build personally we recommend using a child theme. See: How to create a child theme'=>'اگر شما در حال ویرایش و شخصی سازی ووکامرس روی قالب والد هستید پیشنهاد می کنیم از قالب فرزند استفاده کنید. ببینید: چگونه یک قالب فرزند بسازیم','Displays whether or not the current theme is a child theme.'=>'چه چیزی نمایش شود یا اینکه پوسته جاری یک پوسته فرزند نیست.','Child theme'=>'پوسته فرزند','The theme developers URL.'=>'آدرس برنامه نویسان پوسته.','Author URL'=>'لینک نویسنده','%s is available'=>'%s در دسترس است.','The installed version of the current active theme.'=>'نگارش نصب شده پوسته، هم اکنون فعال شد.','Version'=>'نگارش','The name of the current active theme.'=>'نام پوسته فعال شده کنونی.','Theme'=>'پوسته','A list of taxonomy terms that can be used in regard to order/product statuses.'=>'فهرستی از واژه‌های طبقه بندی است که می تواند در مورد وضعیت سفارش/محصول استفاده شود.','Page does not contain the %s shortcode.'=>'برگه حاوی کدکوتاه %s نیست.','File does not exist'=>'پرونده وجود ندارد','Page not set'=>'برگه تنظیم نشده است','Page settingMy account'=>'حساب کاربری من','Page settingCheckout'=>'پرداخت','Page settingCart'=>'سبد خرید','Page settingShop base'=>'فروشگاه‌محور','API Version'=>'نگارش API','Does your site have REST API enabled?'=>'آیا سایت شما، REST API فعال داشته است؟','API enabled'=>'API فعال شد','The number of decimal points shown in displayed prices.'=>'تعداد نقاط اعشاری در قیمت‌های نمایش داده شده.','The decimal separator of displayed prices.'=>'جداکننده اعشاری قیمت‌های نمایش داده شده.','The thousand separator of displayed prices.'=>'سواکننده هزارگان قیمت‌ها نمایش داده شود.','The position of the currency symbol.'=>'جایگاه نماد پول.','What currency prices are listed at in the catalog and which currency gateways will take payments in.'=>'چه قیمت‌های ارزی در کاتالوگ لیست شده اند و کدام درگاههای ارزی، می توانند پرداختها را بگیرند.','Does your site force a SSL Certificate for transactions?'=>'آیا سایت شما یک مجوز SSL اجباری برای تراکنشها داشته است؟','Force SSL'=>'اجبار SSL','Network enabled'=>'شبکه فعال شد','Visit plugin homepage'=>'نمایش خانه افزونه','Active plugins.'=>'افزونه‌های فعال','Table does not exist'=>'جدول وجود ندارد','WC database version.'=>'نسخه‌ی پایگاه داده ووکامرس.','Database'=>'پایگاه داده','WooCommerce plugins may use this method of communication when checking for plugin updates.'=>'افزونه‌های ووکامرس ممکن است از این روش ارتباطی در هنگام بررسی کردن برای بروز رسانی افزونه استفاده کند.','Remote get'=>'گرفتن از راه دور','Error: %s'=>'ایراد: %s','PayPal uses this method of communicating when sending back transaction information.'=>'پی پال با استفاده از این روش برای برقراری ارتباط در هنگام ارسال اطلاعات بازگشت مربوط به تراکنش استفاده می کند.','Remote post'=>'نوشته از راه دور','GZip (gzopen) is used to open the GEOIP database from MaxMind.'=>'GZip (gzopen) مورد استفاده پایگاه داده GEOIP از MaxMind می باشد.','Your server does not have the %s class enabled - HTML/Multipart emails, and also some extensions, will not work without DOMDocument.'=>'سرور شما %s را ندارد. کلاس فعال شده - ایمیل‌های HTML/چندبخشی، و همچنین بعضی از افزونه‌ها، بدون DOMDocument کار نخواهند کرد.','HTML/Multipart emails use DOMDocument to generate inline CSS in templates.'=>'ایمیل‌های HTML/چندگانه برای ساخت درون خطی CSS در الگوهااز اسناد DOM استفاده می کنند.','Some webservices like shipping use SOAP to get information from remote servers, for example, live shipping quotes from FedEx require SOAP to be installed.'=>'برخی وبسرویس‌ها مانند حمل و نقل و درگاه‌ها از SOAP برای ارسال و دریافت اطلاعات بین سرور‌ها استفاده می کنند، برای مثال، درگاه‌های بانکی ملت و حمل و نقل FedEx به SOAP برای نصب نیاز دارند.','Your server does not have fsockopen or cURL enabled - PayPal IPN and other scripts which communicate with other servers will not work. Contact your hosting provider.'=>'fsockopen یا cURL در سرور شما فعال نیست - IPN پی پال و باقی اسکریپت‌هایی که نیاز به ارتباط با سرور‌های دیگر دارند کار نخواهند کرد. با پشتیبانی‌هاستینگ خود تماس بگیرید.','Payment gateways can use cURL to communicate with remote servers to authorize payments, other plugins may also use it when communicating with remote services.'=>'درگاه‌های پرداخت می توانند از cURL برای اتصال با دیگر سرور‌ها برای تایید و پرداخت استفاده کنند، دیگر افزونه‌ها همچنین می توانند در هنگام اتصال به سرویس‌های خارجی از این قابلیت استفاده نمایند.','Default timezone is %s - it should be UTC'=>'منطقه زمانی پیشفرض %s می باشد - شما می بایست از UTC استفاده کنید','The default timezone for your server.'=>'منطقه زمانی پیش‌فرض برای سرور شما.','Default timezone is UTC'=>'منطقه زمانی پیش پندار است','The largest filesize that can be uploaded to your WordPress installation.'=>'بزرگترین اندازه فایلی که می تواند در نصب وردپرس بارگذاری شود.','Max upload size.'=>'حداکثر اندازه آپلود','The version of MySQL installed on your hosting server.'=>'نگارش نصب شده MySQL بر روی سرور‌هاست شما.','MySQL version.'=>'نسخه MySQL.','Suhosin is an advanced protection system for PHP installations. It was designed to protect your servers on the one hand against a number of well known problems in PHP applications and on the other hand against potential unknown vulnerabilities within these applications or the PHP core itself. If enabled on your server, Suhosin may need to be configured to increase its data submission limits.'=>'Suhosin یک سیستم حفاظت پیشرفته برای نصب PHP است. این سیستم جهت محافظت از سرورهای شما در برابر تعدادی از مشکلات شناخته شده در برنامه‌های PHP در یک طرف و از سوی دیگر در برابر آسیب پذیری‌های ناشناخته بالقوه در این برنامه‌ها و یا هسته PHP خود طراحی شده است. اگر Suhosin را بر روی سرور خود فعال کنید، ممکن است جهت افزایش محدودیت داده‌ها به پیکربندی نیاز شود.','SUHOSIN installed'=>'SUHOSIN نصب شده است','The maximum number of variables your server can use for a single function to avoid overloads.'=>'حداکثر تعداد متغیرهای سرور شما می تواند برای یک تابع تک برای جلوگیری از اضافه بار استفاده کند.','PHP max input vars'=>'حداکثر ورودی متغیرهای PHP','The amount of time (in seconds) that your site will spend on a single operation before timing out (to avoid server lockups)'=>'مقدار زمانی (در ثانیه) که شما در سایت بر روی یک تک کار قبل از تمام شدن وقت خواهید گذراند، ( جهت جلوگیری از ممانعت‌های سرور)','PHP time limit'=>'محدودیت زمانی PHP','The largest filesize that can be contained in one post.'=>'بزرگترین اندازه فایلی که می تواند در یک نوشته گذاشته شود.','PHP post max size'=>'حداکثر اندازه پست PHP','The version of PHP installed on your hosting server.'=>'نگارش PHP نصب شده بر روی سرور میزبان شما.','PHP version.'=>'ورژن PHP','Information about the web server that is currently hosting your site.'=>'اطلاعاتی درباره وب سروری که میزبان سایت شما می باشد.','Server info.'=>'مشخصات سرور','Server environment'=>'محیط سرور','The current language used by WordPress. Default = English'=>'زبان کنونی وردپرس. پیش پندار= انگلیسی','Language'=>'زبان','Displays whether or not WordPress is in Debug Mode.'=>'نمایش ایرادها یا اینکه وردپرس در حالت اشکال زدایی است.','The maximum amount of memory (RAM) that your site can use at one time.'=>'بیشینه مقدار حافظه ای (RAM) که سایت شما می تواند در یک زمان بکار گیرد.','Whether or not you have WordPress Multisite enabled.'=>'یا شما وردپرس شبکه را فعال نکرده اید.','The version of WordPress installed on your site.'=>'نگارش وردپرس نصب شده بر روی سایت شما.','Several WooCommerce extensions can write logs which makes debugging problems easier. The directory must be writable for this to happen.'=>'افزونه‌های ووکامرس متعددی می توانند گزارش‌هایی را بنویسند که حل مشکلات را آسانتر کنند. برای این موضوع پوشه باید قابل نوشتن باشد.','Log directory writable'=>'پوشه Log قابل نوشتن است','The version of WooCommerce installed on your site.'=>'نگارش ووکامرس بر روی سایت شما نصب شده است.','The root URL of your site.'=>'آدرس Root سایت شما.','WordPress environment'=>'وردپرس حافظ محیط زیست','Copy for support'=>'کپی برای پشتیبانی','Understanding the status report'=>'آشنایی با گزارش وضعیت','Get system report'=>'دریافت گزارش سیستم','Please copy and paste this information in your ticket when contacting support:'=>'لطفا در هنگام تماس با پشتیبانی، این اطلاعات را در درخواست تیکت خود کپی و Paste نمائید:','There are currently no logs to view.'=>'در حال حاضر هیچ گزارشی جهت مشاهده وجود ندارد.','Download & install'=>'دانلود & نصب','Read all about it'=>'مطالعه همه چیز درباره آن','Storefront is an intuitive, flexible and free WordPress theme offering deep integration with WooCommerce and many of the most popular customer-facing extensions.'=>'استورفرونت یک نمای بصری است،، یک پوسته وردپرسی انعطاف پذیر ورایگان و یکپارچه شده با ووکامرس و تعدادی از محبوبترین افزونه‌ها از دید مشتریان.','We recommend Storefront, the official WooCommerce theme.'=>'ما قالب رسمی ووکامرس، استورفرانت را پیشنهاد می کنیم.','Looking for a WooCommerce theme?'=>'بدنبال یک پوسته برای ووکامرس هستید؟','Our catalog of WooCommerce Extensions can be found on Woo.com here: WooCommerce Extensions Catalog'=>'دفترچه ما از افزودنی‌های ووکامرس را می‌توانید در Woo.com بیابید. اینجا: افزودنی‌های ووکامرس','Free'=>'رایگان','Marketing'=>'بازاریابی','Need a theme? Try Storefront'=>'نیازمند یک پوسته هستید؟ استورفرونت را بکار بگیرید','Itemized'=>'آیتم بندی شده','As a single total'=>'به عنوان یک جمع تک','Display tax totals'=>'نمایش مجموع مالیات‌ها','Define text to show after your product prices. This could be, for example, "inc. Vat" to explain your pricing. You can also have prices substituted here using one of the following: {price_including_tax}, {price_excluding_tax}.'=>'متن نمایشی که پس از قیمت محصول نشان داده می شود، را بنویسید.به عنوان نمونه، "inc. Vat" می تواند جهت توضیح قیمت‌های شما باشد. شما همچنین می توانید یکی از قیمت‌های ثبت شده زیر را هم استفاده کنید: {price_including_tax}, {price_excluding_tax}.','Price display suffix'=>'پسوند قیمت نمایشی','Display prices during cart and checkout'=>'نمایش قیمت‌ها درون سبد خرید و برگه پرداخت','Excluding tax'=>'بدون احتساب مالیات','Including tax'=>'با احتساب مالیات','Display prices in the shop'=>'نمایش قیمت‌ها در فروشگاه','Additional tax classes'=>'کلاس‌های مالیاتی اضافی','Round tax at subtotal level, instead of rounding per line'=>'گرد کردن سطر جمع جزء مالیات به جای گرد کردن هر سطر','Rounding'=>'گرد کردن','Shipping tax class based on cart items'=>'کلاس مالیاتی حمل و نقل بر اساس آیتم‌های سبد خرید','Optionally control which tax class shipping gets, or leave it so shipping tax is based on the cart items themselves.'=>'به صورت دلخواه، تعیین میکند چه کلاس مالیاتی‌ای روی حمل و نقل تاثیر میگذارد، و یا آنرا به مالیات بر اساس سبد خرید واگذار میکند.','Shipping tax class'=>'کلاس مالیاتی حمل و نقل','Customer billing address'=>'آدرس ارسال صورت‌حساب مشتری','Customer shipping address'=>'آدرس حمل و نقل مشتری','This option determines which address is used to calculate tax.'=>'این گزینه بررسی می کند که کدام آدرس برای محاسبه مالیات استفاده شود.','Calculate tax based on'=>'محاسبه مالیات بر اساس','No, I will enter prices exclusive of tax'=>'خیر، من قیمت را بدون مالیات وارد خواهم کرد','Yes, I will enter prices inclusive of tax'=>'بله، من قیمت شامل مالیات را وارد می کنم','This option is important as it will affect how you input prices. Changing it will not update existing products.'=>'این گزینه از آنجایی که روی قیمت‌های شما تاثیر میگذارد مهم است. تغییر در آن روی محصولات فعلی تاثیری نخواهد گذاشت.','Prices entered with tax'=>'قیمت‌های وارد شده با مالیات','Enable taxes'=>'فعال کردن مالیات','Save webhook'=>'ذخیره وب هوک','Updated at'=>'بروزرسانی شده در','Created at'=>'ایجاد شده در','Webhook actions'=>'عملیات وب هوک','Secret'=>'محرمانه','URL where the webhook payload is delivered.'=>'لینک وقتیکه محموله وب هوک تحویل داده شده است.','Enter the action that will trigger this webhook.'=>'عملی را وارد کنید که موجب این وب هوک شود.','Action event'=>'رویداد عملیات','Custom'=>'سفارشی سازی','Action'=>'عملیات','Product deleted'=>'محصول پاک شد','Product updated'=>'محصول بروزرسانی شد','Product created'=>'محصول ایجاد شد','Order deleted'=>'سفارش حذف شد','Order updated'=>'سفارش به روز رسانی شد','Order created'=>'سفارش ایجاد شد','Customer deleted'=>'مشتری پاک شد','Customer updated'=>'مشتری بروزرسانی شد','Customer created'=>'مشتری ایجاد شد','Coupon deleted'=>'کدتخفیف پاک شد','Coupon updated'=>'کدتخفیف به‌روزرسانی شد','Coupon created'=>'کدتخفیف ایجاد شد','Select when the webhook will fire.'=>'گزینش زمان اجرای وب هوک.','The options are "Active" (delivers payload), "Paused" (does not deliver), or "Disabled" (does not deliver due delivery failures).'=>'پیکربندی "فعال" هستند (ارائه محموله)، "متوقف شده است& (ارسال نمی شود)، یا "غیرفعال" شده ( به دلیل خطاهای حمل و نقل، ارسال نمی شود).','Friendly name for identifying this webhook, defaults to Webhook created on %s.'=>'نام دوستانه جهت تشخیص این وب هوک، به وب هوک ساخته شده در %s پیش‌فرض می شود.','Webhook data'=>'داده وب هوک','Method'=>'روش','Tax name'=>'نام مالیات','State code'=>'کد استان','Country code'=>'کد کشور','No row(s) selected'=>'ردیفی انتخاب نشده است','Import CSV'=>'درون‌ریزی CSV','Remove selected row(s)'=>'پاک کردن ردیف‌های انتخاب شده','Insert row'=>'افزودن ردیف','Tax rate ID.'=>'شناسه نرخ مالیات.','Choose whether or not this tax rate also gets applied to shipping.'=>'انتخاب کنید که مالیات روی حمل و نقل هم اعمال بشود یا خیر.','Choose whether or not this is a compound rate. Compound tax rates are applied on top of other tax rates.'=>'انتخاب کنید که این نرخ ترکیبی است یا خیر. رتبه‌های مالیاتی ترکیبی روی سایر مالیات‌ها اعمال می‌شوند.','Compound'=>'آمیختن','Choose a priority for this tax rate. Only 1 matching rate per priority will be used. To define multiple tax rates for a single area you need to specify a different priority per rate.'=>'یک اولویت برای این رتبه مالیاتی انتخاب کنید. فقط یک رتبه با هر کدام از اولویت‌ها استفاده خواهد شد. برای بیشتر از یک رتبه مالیاتی برای یک منطقه شما نیاز دارید برای هر رتبه یک اولویت تعیین کنید.','Priority'=>'اولویت','Enter a name for this tax rate.'=>'یک نام برای این مالیات انتخاب کنید.','Enter a tax rate (percentage) to 4 decimal places.'=>'یک رتبه مالیاتی وارد کنید (درصد تا ۴ رقم اعشار)','Rate %'=>'رتبه %','Cities for this rule. Semi-colon (;) separate multiple values. Leave blank to apply to all cities.'=>'شهرهای این قانون. با استفاده از (;) میتوانید شهر‌ها را از هم جدا کنید. خالی به معنای اعمال روی همه شهرهاست.','A 2 digit state code, e.g. AL. Leave blank to apply to all.'=>'کد 2 رقمی استان، همانند خوزستان" KH ". برای بکار گیری همه، آن را پوچ بگذارید.','A 2 digit country code, e.g. US. Leave blank to apply to all.'=>'کد دو رقمی کشور مثلا برای ایران IR. برای اعمال بر همه، خالی بگذارید.','Country code'=>'کد   کشور','QRCode'=>'بارکد QR','Consumer secret'=>'رمز مصرف کننده','Copy'=>'کپی','Copied!'=>'کپی شد!','Consumer key'=>'کلید مصرف کننده','Revoke key'=>'کلید ابطال','Generate API key'=>'ساخت کلید API ','Select the access type of these keys.'=>'نوع دسترسی به این کلید را گزینش کنید.','Owner of these keys.'=>'صاحب این کلید','Friendly name for identifying this key.'=>'نام دوستانه برای شناسایی این کلید','Key details'=>'جزییات کلید','%s rates'=>'نرخ‌های %s','Standard rates'=>'نرخ‌های استاندارد','Tax options'=>'پیکربندی مالیات','ID'=>'شناسه','Shipping method(s)'=>'روش(های) حمل و نقل','Ship to specific countries only'=>'حمل و نقل به کشور‌های خاص','Ship to all countries'=>'حمل و نقل به تمام کشور‌ها','Ship to all countries you sell to'=>'حمل و نقل به تمامی کشورهایی که محصول را می فروشید','Choose which countries you want to ship to, or choose to ship to all locations you sell to.'=>'کشورهایی را که می خواهید ارسال به آن‌ها داشته باشید انتخاب کنید، یا ارسال به همه مکان‌هایی را که در آن‌ها فروش دارید را انتخاب کنید. ','This controls which shipping address is used by default.'=>'کنترل می کند که کدام آدرس حمل و نقل به صورت پیشفرض استفاده شده است.','Shipping destination'=>'مقصد حمل و نقل','Hide shipping costs until an address is entered'=>'مبالغ حمل و نقل را تا زمانی که خریدار یک آدرس را وارد نکرده است، مخفی کن','Enable the shipping calculator on the cart page'=>'فعال کردن محاسبه گر حمل و نقل در صفحه سبد خرید','Show "verified owner" label on customer reviews'=>'نمایش برچسب «مالک تاییدشده» برای دیدگاه‌های مشتری','Product ratings'=>'امتیازهای محصول','This controls what unit you will define lengths in.'=>'واحد اندازه گیری طول','Dimensions unit'=>'یکای اندازه گیری ابعاد','This controls what unit you will define weights in.'=>'واحد اندازه گیری وزن','Weight unit'=>'واحد وزن ','Measurements'=>'اندازه گیری','Enable this option to grant access to downloads when orders are "processing", rather than "completed".'=>'این گزینه این امکان را می‌دهد که مشتری بعد از سفارش و در حالی که سفارش در حالت « در حال انجام » است امکان دانلود داشته باشد و نیازی به وضعیت « تکمیل شده » نیست','Grant access to downloadable products after payment'=>'دسترسی به محصولات دانلودشدنی بعد از پرداخت','This setting does not apply to guest purchases.'=>'این پیکربندی برای خرید به صورت مهمان اعمال نمیشود','Downloads require login'=>'دانلودها نیازمند ورود هستند','Access restriction'=>'محدودیت‌های دسترسی','Redirect only'=>'فقط انتقال (ریدایرکت)','X-Accel-Redirect/X-Sendfile'=>'X-Accel-Redirect/X-Sendfile','Force downloads'=>'اجبار به دانلودها','File download method'=>'روش دانلود فایل','Stock display format'=>'نحوه نمایش موجودی انبار','Hide out of stock items from the catalog'=>'مخفی کردن محصولاتی که در انبار موجود نیستند','Out of stock visibility'=>'نمایش تمام‌شدن موجودی انبار','Out of stock threshold'=>'آستانه تمام‌شدن موجودی انبار','Low stock threshold'=>'آستانه کم‌بودن موجودی انبار','Notification recipient(s)'=>'آگاه سازی گیرنده(ها)','Enable out of stock notifications'=>'فعال کردن آگهی خالی شدن انبار','Enable low stock notifications'=>'فعال کردن آگهی کم بودن موجودی انبار','Notifications'=>'اطلاع رسانی‌ها','Hold stock (for unpaid orders) for x minutes. When this limit is reached, the pending order will be cancelled. Leave blank to disable.'=>'نگهداری موجودی برای x دقیقه به این معنی است که در صورتی که سفارش در حال « در انتظار بررسی » است، به مدت x دقیقه سفارش قابل انجام است و بعد از آن لغو خواهد شد. خالی گذاشتن به معنی غیرفعال بودن این امکان است','Hold stock (minutes)'=>'نگهداری موجودی (دقیقه)','Enable stock management'=>'فعال کردن مدیریت موجودی انبار','Manage stock'=>'مدیریت موجودی','Enable AJAX add to cart buttons on archives'=>'فعال کردن دکمه‌های افزودن به سبد خرید ایجکسی در بایگانی‌ها','Redirect to the cart page after successful addition'=>'انتقال به برگه سبد خرید بعد از «افزودن به سبد»','Add to cart behaviour'=>'افزودن به روش سبد خرید','Sort by price (desc)'=>'مرتب‌سازی قیمت (نزولی)','Sort by price (asc)'=>'مرتب‌سازی قیمت (صعودی)','Sort by most recent'=>'نمایش به ترتیب جدیدترین‌ها','Average rating'=>'میانگین رای (امتیاز)','Popularity (sales)'=>'محبوبیت (فروش)','Default sorting (custom ordering + name)'=>'مرتب‌ سازی پیشفرض (ترتیب سفارشی + نام)','Default product sorting'=>'مرتب‌سازی پیش‌فرض محصولات','Show subcategories'=>'نمایش زیردسته‌ها','Show products'=>'نمایش محصولات','Shop page display'=>'نمای برگه فروش','This sets the base page of your shop - this is where your product archive will be.'=>'برگه اصلی فروشگاه شما - جایی که آرشیو محصولات شما خواهند بود.','The base page can also be used in your product permalinks.'=>'برگه پایه فروشگاه همچنین می تواند در پیوند محصولات مورد استفاده قرار گیرد.','Shop page'=>'برگه فروشگاه','Integration'=>'ادغام','This sets the number of decimal points shown in displayed prices.'=>'این گزینه تعداد جداکنندگان اعشاری که در قیمت نمایش داده می‌شود را تعیین می‌کند.','Number of decimals.'=>'تعداد اعشارها','This sets the decimal separator of displayed prices.'=>'نمایش جداکننده اعشاری در قیمت محصولات','This sets the thousand separator of displayed prices.'=>'نمایش دادن جداکننده هزارگان در قیمت محصولات.','This controls the position of the currency symbol.'=>'محل قرارگیری سمبل واحد پولی','This controls what currency prices are listed at in the catalog and which currency gateways will take payments in.'=>'این گزینه تعیین میکند که چه واحدهای پولی در کاتالوگ قابل انتخاب باشند و چه درگاه‌های پرداختی استفاده شوند.','Currency'=>'واحد پولی','The following options affect how prices are displayed on the frontend.'=>'پیکربندی زیر، چگونگی نمایش قیمت در سایت را نشان می دهد.','Currency options'=>'پیکربندی واحد پولی','This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled.'=>'این یک وبسایت دمو است و با هدف تست ساخته شده است، هیچ‌یک از محصولات موجود در سایت برای فروش نبوده و امکان خرید از این وبسایت وجود ندارد.','Store notice'=>'اعلان فروشگاه','Geolocate (with page caching support)'=>'مکان یابی ( با پشتیبانی از کش برگه )','Geolocate'=>'مکان یابی','Shop base address'=>'آدرس اصلی فروشگاه','IP address'=>'آدرس IP','Specific Countries'=>'کشورهای خاص','Sell to all countries'=>'فروش در تمام کشور‌ها','This option lets you limit which countries you are willing to sell to.'=>'این گزینه به شما این امکان را می دهد تا محصولاتتان را تنها برای کشور‌های خاص به فروش برسانید','Selling location(s)'=>'مکان‌های فروش','Background color'=>'رنگ پس زمینه','Base color'=>'رنگ پایه','The text to appear in the footer of all WooCommerce emails.'=>'این متن در پابرگ ایمیل‌های ووکامرس نمایش داده می‌شود.','Header image'=>'تصویر سربرگ','Email template'=>'الگوی ایمیل','"From" name'=>'"از" نام','Email sender options'=>'پیکربندی ارسال ایمیل','Email options'=>'پیکربندی ایمیل','Emails'=>'ایمیل‌ها','Endpoint for the "Checkout → Add payment method" page.'=>'نقطه پایانی برای پرداخت ← افزودن برگه روش پرداخت','Add payment method'=>'افزودن روش پرداخت','Endpoint for the "Checkout → Order received" page.'=>'نقطه پایانی پرداخت ← برگه دریافت سفارش','Order received'=>'سفارش دریافت شد','Endpoint for the "Checkout → Pay" page.'=>'نقطه پایانی پرداخت ← برگه پرداخت','Pay'=>'پرداخت','Endpoints are appended to your page URLs to handle specific actions during the checkout process. They should be unique.'=>'نقطه پایانی به آدرس برگه شما افزوده می شوند که مسئولیت رسیدگی به اقدامات خاص در طول فرایند پرداخت را دارند. آنها باید منحصر به فرد باشند.','Checkout endpoints'=>'تکمیل پرداخت','If you define a "Terms" page the customer will be asked if they accept them when checking out.'=>'اگر شما برگه «شرایط» را فعال کنید، در زمان تسویه‌حساب از کاربر درخواست می‌شود که این برگه را خوانده و تایید کند.','Terms and conditions'=>'شرایط و ضوابط','Checkout page'=>'برگه پرداخت','Cart page'=>'برگه سبد خرید','These pages need to be set so that WooCommerce knows where to send users to checkout.'=>'این برگه‌ها نیاز به انتخاب دارند تا ووکامرس بفهمد که هرکدام کجا هستند. این برگه‌ها در هنگام نصب افزونه ساخته می شوند، اگرنه باید آنها را دستی بسازید.','Force HTTP when leaving the checkout'=>'اجبار به استفاده از HTTP در هنگام ترک کردن تسویه حساب','Force secure checkout'=>'مجبور به پرداخت امن کن','When applying multiple coupons, apply the first coupon to the full price and the second coupon to the discounted price and so on.'=>'هنگام استفاده از چندین کدتخفیف، کدتخفیف اول به قیمت کامل و کدتخفیف دوم به قیمت با تخفیف و به همین ترتیب اعمال می شود.','Calculate coupon discounts sequentially'=>'محاسبه تخفیف کدهای تخفیف به صورت متوالی','Coupons can be applied from the cart and checkout pages.'=>'کدهای تخفیف فقط از طریق سبد خرید و برگه پرداخت قابل اعمال هستند.','Enable the use of coupon codes'=>'فعال کردن استفاده از کدهای تخفیف','General options'=>'گزینه‌های کلی ','Account creation'=>'ساخت حساب کاربری','Endpoint for the triggering logout. You can add this to your menus via a custom link: yoursite.com/?customer-logout=true'=>'مسیر پایانی آدرس برای خروج کاربران را تعیین کنید. شما می توانید با افزودن این لینک به منو‌های وب سایت یک مسیر دلخواه برای خروج بسازید. مانند: yoursite.com/?customer-logout=true','Logout'=>'خروج از سیستم','Endpoint for the "My account → Lost password" page.'=>'نقطه پایانی حساب کاربری من ← برگه فراموشی رمز','Lost password'=>'فراموشی گذرواژه','Endpoint for the "My account → Addresses" page.'=>'نقطه پایانی حساب کاربری من ← آدرس برگه','Endpoint for the "My account → Edit account" page.'=>'نقطه پایانی حساب کاربری من ← برگه ویرایش حساب','Edit account'=>'ویرایش حساب کاربری','Endpoint for the "My account → View order" page.'=>'نقطه پایانی حساب کاربری من ← برگه نمایش سفارش','View order'=>'نمایش سفارش','My account page'=>'برگه حساب من ','Totals'=>'جمع کل','Total sales minus shipping and tax.'=>'کل فروش‌ها منهای مالیات و حمل و نقل','Net profit'=>'سود خالص','This is the sum of the \'Shipping total\' field within your orders.'=>'این جمع فیلد "مجموع حمل و نقل" در داخل سفارش‌های شماست.','Total shipping'=>'مجموع حمل و نقل','This is the sum of the \'Order total\' field within your orders.'=>'این جمع شامل "جمع مبلغ سفارش‌ها" در سفارش‌های شماست','Total sales'=>'فروش کل','Period'=>'دوره','No taxes found in this period'=>'هیچ مالیاتی در این دوره یافت نشد','This is the total tax for the rate (shipping tax + product tax).'=>'این مجموع مالیات برای نرخ می باشد (مالیات حمل و نقل + مالیات محصول).','Total tax'=>'مجموع مالیات','This is the sum of the "Tax rows" shipping tax amount within your orders.'=>'این مجموع "سطرهای مالیات" مبلغ مالیات حمل و نقل در داخل سفارش‌های شما می باشد.','Shipping tax amount'=>'مبلغ مالیات حمل و نقل','This is the sum of the "Tax rows" tax amount within your orders.'=>'این مجموع فیلد "ردیف مالیات" مجموع مقدار مالیات در سفارش‌های شماست.','Tax amount'=>'مبلغ مالیات','Number of orders.'=>'تعداد سفارش‌ها.','Rate'=>'نرخ','Units in stock'=>'موجود در انبار','Parent'=>'مادر','No products found.'=>'هیچ محصولی یافت نشد.','Sales amount'=>'میزان فروش','Top earners'=>'بیشترین درآمد','Top freebies'=>'بایگانی بالا','No products found in range'=>'محصولی یافت نشد','Top sellers'=>'پرفروش‌ها','Product search'=>'جستجوی محصول','Reset'=>'بازگردانی','Showing reports for:'=>'نمایش گزارش برای:','%s purchases for the selected items'=>'%s خرید برای موارد انتخاب شده','%s sales for the selected items'=>'%s فروش برای موارد انتخاب شده','Net sales amount'=>'مبلغ فروش خالص','Gross sales amount'=>'مبلغ فروش ناخالص','Shipping amount'=>'مبلغ حمل و نقل','Average net sales amount'=>'میانگین میزان فروش خالص','Number of orders'=>'تعداد سفارش‌ها','Number of items sold'=>'تعداد موارد فروخته شده','%s worth of coupons used'=>'%s مجموع ارزش کدهای تخفیف استفاده شده','%s charged for shipping'=>'%s برای حمل و نقل هزینه شده است','%s items purchased'=>'%s موارد خریداری شده','%s orders placed'=>'%s سفارش ثبت شده','This is the sum of the order totals after any refunds and excluding shipping and taxes.'=>'این جمع از مجموع سفارش پس از هر گونه برگشتی‌ها و بجز حمل و نقل و مالیات‌ها می باشد.','%s net sales in this period'=>'%s فروش خالص در این دوره','This is the sum of the order totals after any refunds and including shipping and taxes.'=>'این جمع از مجموع سفارش پس از برگشتی‌ها بجز حمل و نقل و مالیات می باشد.','%s gross sales in this period'=>'%s فروش ناخالص در این دوره','%s average net monthly sales'=>'%s میانگین فروش خالص ماهیانه','%s average net daily sales'=>'%s میانگین فروش خالص روزانه','All'=>'همه','None'=>'هیچ کدام','Select categories…'=>'انتخاب دسته‌ها…','No out of stock products found.'=>'هیچ محصول ناموجودی یافت نشد.','No low in stock products found.'=>'هیچ محصولی که موجودی‌اش کم باشد، یافت نشد.','new users'=>'کاربران تازه','Signups'=>'نام نویسی‌ها','guest orders'=>'تمام سفارشات میهمان','customer orders'=>'سفارش‌های مشتریان','orders'=>'سفارش‌ها','Guest orders'=>'سفارش‌های میهمانان','Customer orders'=>'سفارش‌های مشتری','Guest sales'=>'فروش میهمان','Customer role.'=>'نقش مشتری.','%s signups in this period'=>'%s عضویت در این دوره','Last order'=>'آخرین سفارش','Money spent'=>'پول هزینه','Location'=>'جایگاه فروشگاه','Username'=>'نام کاربری','Name (Last, First)'=>'نام (نام،نام خانوادگی)','Link previous orders'=>'لینک سفارشات گذشته','View orders'=>'نمایش سفارشات','Refresh stats'=>'نوسازی وضعیت','hash before order number#'=>'#','Search customers'=>'جستجوی مشتریان','Refreshed stats for %s'=>'آمار %s نوسازی شد','%s previous order linked'=>'%s سفارش قبلی مرتبط شد','No customers found.'=>'هیچ مشتری یافت نشد.','Customer'=>'مشتری','Discount amount'=>'میزان تخفیف','Number of coupons used'=>'تعداد کدهای تخفیف استفاده شده','Export CSV'=>'برون‌بری CSV','Most discount'=>'بیشترین تخفیف','No coupons found in range'=>'کدتخفیفی یافت نشد','Most popular'=>'محبوب ترین‌ها','No used coupons found'=>'کدتخفیف استفاده شده‌ای یافت نشد.','Show'=>'نمایش','All coupons'=>'همه کدهای تخفیف','Choose coupons…'=>'انتخاب کدهای تخفیف…','Filter by coupon'=>'فیلتر بر اساس کدتخفیف','Last 7 days'=>'7 روز گذشته','This month'=>'این ماه','Last month'=>'ماه گذشته','Year'=>'سال','%s coupons used in total'=>'کدتخفیف در مجموع %s استفاده شده است','%s discounts in total'=>'مجموع تخفیف‌ها %s ','Sold %1$d item in the last %2$d days'=>'مورد در %1$d در %2$d روز فروخته شده است','Sold %1$s worth in the last %2$d days'=>'%1$s فروخته شده در %2$d روز گذشته','Variation description.'=>'توضیحات متغیر','Tax class.'=>'کلاس مالیات:','Same as parent'=>'مانند مادر','Shipping classes'=>'کلاس‌های حمل و نقل','Dimensions (L×W×H) (%s)'=>'ابعاد (L×W×H) (%s)','Sale end date'=>'تاریخ پایان فروش ویژه','Sale start date'=>'تاریخ شروع فروش ویژه','Cancel schedule'=>'لغو زمان بندی','Sale price'=>'قیمت فروش ویژه','Variation price (required)'=>'قیمت متغیر (الزامی)','Regular price'=>'قیمت عادی','Enable this option to enable stock management at variation level'=>'فعال کردن این گزینه سبب فعال کردن اداره انبار در تراز متغیر می شود','Enable this option if a product is not shipped or there is no shipping cost'=>'اگر محصولی حمل نشده است یا مبلغ حمل و نقلی وجود ندارد، این گزینه را فعال نمائید','Enable this option if access is given to a downloadable file upon purchase of a product'=>'فعال کردن این گزینه اجازه دانلود محصول به محض پرداخت را فعال میکند.','Enabled'=>'فعال شده','Upload an image'=>'آپلود یک عکس','Remove this image'=>'پاک کردن این عکس','Insert file URL'=>'آدرس اینترنتی فایل را وارد کنید','Choose file'=>'انتخاب فایل','http://'=>'http://','File name'=>'نام فایل','Add new'=>'افزودن جدید','Shipping methods'=>'روش‌های حمل و نقل','Shipping name'=>'نام حمل و نقل','Optional'=>'دلخواه','Or, enter tax rate ID:'=>'یا، شناسه نرخ مالیات را وارد کنید:','Rate %'=>'نرخ ٪','Rate code'=>'کد نرخ','Tax class'=>'کلاس مالیاتی','Rate name'=>'نام نرخ','Add tax'=>'افزودن مالیات','Add products'=>'افزودن محصولات','You will need to manually issue a refund through your payment gateway after using this.'=>'شما باید به صورت دستی بازگشت وجه را در این دروازه پرداخت پس از استفاده از این مورد انجام دهید.','Payment gateway'=>'درگاه پرداخت','Reason for refund (optional):'=>'دلیل استرداد (دلخواه)','Refund amount'=>'مبلغ استرداد','Total available to refund'=>'مجموع موجود برای استرداد','Amount already refunded'=>'مبلغ قبلا مسترد شده است','Restock refunded items'=>'موارد برگشتی به انبار','Save'=>'ذخیره','Add shipping costs'=>'افزودن هزینه‌های حمل و نقل','Add fee'=>'افزودن دستمزد','Add product(s)'=>'افزودن محصول','Refund'=>'استرداد','To edit this order change the status back to "Pending payment"'=>'برای ویرایش این سفارش وضعیت آن را به «در انتظار پرداخت» برگردانید','Refunded'=>'مرجوع شده','Order Total'=>'جمع کل سفارش','Tax'=>'مالیات','Qty'=>'تعداد ','Cost'=>'مبلغ','Item'=>'آیتم','After pre-tax discounts.'=>'بعد از تخفیف‌های مالیات.','Add meta'=>'افزودن توضیحات','Product SKU.'=>'شناسه SKU محصول:','Variation ID:'=>'شناسه متغیر:','Product ID.'=>'شناسه محصول.','Fee name'=>'نام هزینه','Access expires'=>'انقضای دسترسی','Downloads remaining'=>'دانلودهای باقی مونده','Downloaded %s time'=>'%s بار دانلود شده','Revoke access'=>'لغو دسترسی','Add product gallery images'=>'افزودن گالری تصاویر محصول','Add to gallery'=>'افزودن به گالری','Add images to product gallery'=>'افزودن تصویر به گالری تصاویر محصول','Delete image'=>'پاک کردن تصویر','Variation #%1$s of %2$s'=>'تغییر #%1$s از %2$s','The downloadable file %1$s cannot be used as it does not have an allowed file type. Allowed types include: %2$s'=>'نمی توان فایل دانلودی %1$s را بکار برد، زیرا از نوع فایل‌های مجاز نیست. انواع فایل‌های مجاز شامل: %2$s ','Go to the last page'=>'رفتن به برگه آخر','Go to the next page'=>'رفتن به برگه پسین','number of pagesof'=>'از','Current page'=>'برگه کنون','Select Page'=>'گزینش برگه','Go to the previous page'=>'رفتن به برگه پیشین','Go to the first page'=>'رفتن به برگه نخست','%s item'=>'%s مورد','Go'=>'برو','Download expiry'=>'انقضای دانلود','Download limit'=>'محدودیت دانلود','Downloadable products'=>'محصولات دانلودی','Toggle "Manage stock"'=>'آمار "مدیریت موجودی"','Set scheduled sale dates'=>'پیکربندی تاریخ‌های فروش ویژه','Decrease sale prices (fixed amount or percentage)'=>'کاهش قیمت حراج (مقدار ثابت یا درصد)','Increase sale prices (fixed amount or percentage)'=>'افزایش قیمت حراج (مقدار ثابت یا درصد)','Set sale prices'=>'قیمت فروش ویژه','Decrease regular prices (fixed amount or percentage)'=>'کاهش قیمت به طور منظم (مقدار ثابت یا درصد)','Increase regular prices (fixed amount or percentage)'=>'افزایش قیمت به طور منظم (مقدار ثابت یا درصد)','Set regular prices'=>'قیمت عادی','Pricing'=>'قیمت گذاری','Toggle "Virtual"'=>'تعویض " مجازی "','Toggle "Downloadable"'=>'تعویض " دانلودی "','Toggle "Enabled"'=>'تعویض " فعال سازی "','Delete all variations'=>'پاک کردن تمامی تغییر‌ات','Default Form Values'=>'مقادیر فرم پیشفرض','Learn more'=>'بیشتر بدانید','Enable reviews'=>'فعال کردن نقد و بررسی','Custom ordering position.'=>'موقعیت ترتیب سفارشی','Menu order'=>'ترتیب فهرست','Enter an optional note to send the customer after purchase.'=>'در صورت تمایل یک یادداشت برای مشتری پس از خرید بفرستید','Purchase note'=>'یادداشت خرید','Cross-sells are products which you promote in the cart, based on the current product.'=>'Cross-Sells محصولاتی که به مشتری پیشنهاد میکنید به همراه محصول حاضر، خریداری نمایند.','Cross-sells'=>'محصولات مشابه (Cross-Sells)','Upsells are products which you recommend instead of the currently viewed product, for example, products that are more profitable or better quality or more expensive.'=>'پرفروش محصولاتی هستند که شما به مشتری پیشنهاد می‌دهید به جای محصولی که در حال حاضر می‌بینند خریداری کنند که ارزشمندتر و بهتر و یا گران‌تر هستند.','Upsells'=>'تشویق برای خرید بیشتر','Save attributes'=>'ذخیره ویژگی‌ها','Close'=>'بستن','Expand'=>'گسترش','Shipping classes are used by certain shipping methods to group similar products.'=>'کلاس‌های حمل و نقل توسط روش‌های حمل و نقل مشخصی جهت گروه بندی محصولات مشابه، استفاده شده اند.','Shipping class'=>'کلاس حمل و نقل','No shipping class'=>'کلاس حمل و نقلی وجود ندارد','LxWxH in decimal form'=>'طول×عرض×ارتفاع به صورت اعشاری','Height'=>'ارتفاع','Width'=>'عرض','Length'=>'طول','Dimensions'=>'ابعاد','Weight in decimal form'=>'وزن به صورت اعشاری','Weight'=>'وزن','Sold individually'=>'فروش تکی','Controls whether or not the product is listed as "in stock" or "out of stock" on the frontend.'=>'کنترل‌هایی که اینکه آیا محصول به صورت "موجود" یا "موجود نیست" در لیست ثبت شوند یا نه','Stock status'=>'وضعیت موجودی انبار','If managing stock, this controls whether or not backorders are allowed. If enabled, stock quantity can go below 0.'=>'اگر موجودی را مدیریت می‌کنید، این کنترل‌ها به شما اجازه پیش فروش محصول و تغییرات آن را می‌دهد. اگر فعال کنید، موجودی انبار می‌تواند زیر 0 هم باشد.','Allow, but notify customer'=>'اجازه بده اما مشتری را مطلع کن','Do not allow'=>'اجازه نده','Allow backorders?'=>'اجازه پیش‌‌فروش محصول؟','Stock quantity. If this is a variable product this value will be used to control stock for all variations, unless you define stock at variation level.'=>'موجودی انبار. اگر این محصول متغیر است این مقدار برای کنترل انبار برای همه متغیرها استفاده می شود، مگر اینکه در سطح متغیر موجودی تعریف می کنید.','Stock qty'=>'تعداد موجودی','Manage stock?'=>'مدیریت موجودی انبار؟','Choose a tax class for this product. Tax classes are used to apply different tax rates specific to certain types of product.'=>'انتخاب کلاس مالیات برای این محصول. کلاس نرخ مالیات برای انواع محصول معرفی شده بکار می رود.','Standard'=>'استاندارد','Define whether or not the entire product is taxable, or just the cost of shipping it.'=>'تعریف کنید کل محصول شامل مالیات است، یا فقط هزینه ارسال آن.','Tax statusNone'=>'هیچ کدام','Shipping only'=>'فقط حمل و نقل','Taxable'=>'مشمول مالیات','Standard product'=>'محصول استاندارد','Enter the number of days before a download link expires, or leave blank.'=>'خواهشمندیم تعداد روزهایی که مایلید لینک دانلود معتر باقی بماند را وارد کنید، یا خالی بگذارید','Never'=>'هرگز','Leave blank for unlimited re-downloads.'=>'برای نامحدود بودن دانلود دوباره، خالی بگذارید.','Unlimited'=>'بدون محدودیت','Add File'=>'افزودن فایل','This is the URL or absolute path to the file which customers will get access to. URLs entered here should already be encoded.'=>'این آدرس یا مسیر قطعی دسترسی مشتری به پرونده است. آدرس وارد شده باید رمزگذاری شده باشد.','File URL'=>'لینک فایل','This is the name of the download shown to the customer.'=>'این نام دانلود برای مشتری نمایان می گردد.','Downloadable files'=>'فایل‌های دانلودی','placeholderTo…'=>'تا…','placeholderFrom…'=>'از …','Sale price dates'=>'تاریخ‌های فروش ویژه','Schedule'=>'زمان بندی فروش','This text will be shown on the button linking to the external product.'=>'این متن روی دکمه لینک دادن به محصول خارجی نشان داده خواهد شد.','placeholderBuy product'=>'خرید محصول','Button text'=>'متن دکمه','Enter the external URL to the product.'=>'یک لینک خارجی برای محصول وارد کنید.','Product URL'=>'لینک محصول','SKU refers to a Stock-keeping unit, a unique identifier for each distinct product and service that can be purchased.'=>'شناسه محصول "SKU" یک واحد انبارداری، برای هر محصول و سرویسی است که می‌تواند خریداری شود.','Stock Keeping Unit'=>'شناسه اختصاصی محصول','Advanced'=>'پیشرفته','Variations'=>'متغیر‌ها','Linked Products'=>'محصولات پیوند شده','Shipping'=>'حمل و نقل','Inventory'=>'فهرست موجودی','Downloadable products give access to a file upon purchase.'=>'محصولات دانلود‌شدنی دسترسی به یک فایل را به محض خرید می‌دهند.','Virtual products are intangible and are not shipped.'=>'محصولات مجازی قابلیت ارسال ندارند','Product Type'=>'نوع محصول','Add'=>'افزودن','Note to customer'=>'یادداشت برای خریدار','Private note'=>'یادداشت خصوصی','Add a note for your reference, or add a customer note (the user will be notified).'=>'اضافه کردن یک یادداشت برای ارجاع، و یا اضافه کردن یک یادداشت خریدار ( به کاربر اطلاع داده خواهد شد ).','Add note'=>'افزودن یادداشت','There are no notes yet.'=>'اینجا هنوز یادداشتی وجود ندارد.','Delete note'=>'حذف یادداشت','by %s'=>'توسط %s','added on %1$s at %2$s'=>'اضافه شد در تاریخ %1$s ساعت %2$s','Grant access'=>'ارائه مجوز دسترسی','Search for a downloadable product…'=>'جستجو برای یک محصول دانلودی…','File %d'=>'فایل %d','Customer notes about the order'=>'یادداشت مشتری در باره سفارش','Customer provided note'=>'یادداشت ارائه شده مشتری','No shipping address set.'=>'آدرسی برای حمل و نقل تنظیم نشده.','Load shipping address'=>'بارگزاری آدرس حمل و نقل','Shipping details'=>'جزئیات حمل و نقل','Transaction ID'=>'شناسه تراکنش','Other'=>'دیگر','N/A'=>'نامعلوم','No billing address set.'=>'آدرسی برای صورت حساب تنظیم نشده.','Address'=>'آدرس','Load billing address'=>'آدرس صورتحساب','Billing details'=>'جزئیات صورتحساب','Customer:'=>'مشتری:','Order Status'=>'وضعیت سفارش','h'=>'h','Order Date'=>'تاریخ سفارش','Customer ID.'=>'آی‌پی مشتری','Payment via %s'=>'پرداخت به روش %s','Phone'=>'تلفن','Apply'=>'اعمال کردن','Regenerate download permissions'=>'بازسازی مجوز دانلود','Coupon code already exists - customers will use the latest coupon with this code.'=>'کدتخفیف وجود دارد - مشتریان از این کدتخفیف استفاده خواهند کرد.','How many times this coupon can be used by an individual user. Uses billing email for guests, and user ID for logged in users.'=>'این کوپن چند بار می‌تواند توسط یک کاربر استفاده شود. از ایمیل صورت‌حساب برای مهمانان و شناسه کاربری برای کاربران وارد شده استفاده می‌کند.','Usage limit per user'=>'محدودیت مصرف برای هر کاربر','The maximum number of individual items this coupon can apply to when using product discounts. Leave blank to apply to all qualifying items in cart.'=>'حداکثر تعداد آیتم‌های منحصر به فرد این کدتخفیف می تواند به هنگام استفاده از تخفیف محصول اعمال می شود. در صورت خالی گذاشتن برای تمامی محصولات موجود در سبد خرید اعمال می گردد.','Limit usage to X items'=>'محدودیت استفاده به X مورد','How many times this coupon can be used before it is void.'=>'تعداد دفعاتی که این کدتخفیف قابل استفاده است.','Usage limit per coupon'=>'محدودیت استفاده از کدتخفیف','No restrictions'=>'بدون محدودیت','No categories'=>'بدون دسته','Exclude categories'=>'به جز این دسته‌ها','Any category'=>'هر دسته‌بندی','Product categories'=>'دسته‌های محصولات','Exclude products'=>'به جز این محصولات','Search for a product…'=>'جستجو برای یک محصول…','Check this box if the coupon should not apply to items on sale. Per-item coupons will only work if the item is not on sale. Per-cart coupons will only work if there are items in the cart that are not on sale.'=>'اگر کدتخفیف نباید برای اقلام فروش ویژه اعمال شود، این گزینه را علامت بزنید. در هر قلم کدتخفیف تنها بر روی اقلامی که فروش ویژه نیستند اعمال می شود. در هر سبد خرید کدهای تخفیف در صورتی اعمال می شوند که شامل اقلام در حال فروش ویژه نباشد.','Exclude sale items'=>'به‌جز محصولات فروش ویژه','Check this box if the coupon cannot be used in conjunction with other coupons.'=>'اگر کدتخفیف مجاز به استفاده همزمان با کدهای تخفیف دیگر نیست، این گزینه را علامت بزنید.','Individual use only'=>'استفاده فردی','This field allows you to set the maximum spend (subtotal) allowed when using the coupon.'=>'این فیلد به شما اجازه می‌دهد که حداکثر هزینه (جمع جزء) مجاز برای استفاده از کوپن را تعیین کنید.','No maximum'=>'بدون محدودیت','Maximum spend'=>'حداکثر هزینه','This field allows you to set the minimum spend (subtotal) allowed to use the coupon.'=>'این فیلد به شما اجازه می‌دهد که حداقل هزینه (جمع جزء) مجاز برای استفاده از کوپن را تعیین کنید.','No minimum'=>'هیچ حداقلی وجود ندارد','Minimum spend'=>'حداقل هزینه','Coupon expiry date'=>'تاریخ انقضای کدتخفیف','Check this box if the coupon grants free shipping. A free shipping method must be enabled in your shipping zone and be set to require "a valid free shipping coupon" (see the "Free Shipping Requires" setting).'=>'اگر کدتخفیف شامل حمل و نقل رایگان است، این گزینه را علامت بزنید. روش حمل و نقل رایگان در منطقه حمل و نقل تان باید فعال باشد و نیاز به تنظیم «یک کدتخفیف حمل و نقل رایگان معتبر» دارد ( تنظیمات «نیازمندی‌های حمل و نقل رایگان» را ببینید).','Allow free shipping'=>'اجازه حمل و نقل رایگان','Value of the coupon.'=>'ارزش کدتخفیف.','Discount type'=>'نحوه تخفیف','Usage limits'=>'محدودیت استفاده','Usage restriction'=>'محدودیت‌های دسترسی','General'=>'همگانی','Sorry, there has been an error.'=>'ببشخید، ایرادی پیش آمد.','Upload file and import'=>'بارگذاری و درون‌ریزی','Delimiter'=>'جداکننده','OR enter path to file:'=>'یا مسیر فایل مورد نظر را وارد کنید','Maximum size: %s'=>'بیشترین حجم مجاز: %s','Choose a file from your computer:'=>'فایل را از کامپیوتر خود انتخاب کنید','Before you can upload your import file, you will need to fix the following error:'=>'قبل از بارگذاری فایل درون‌ریزی باید خطاهای زیر را برطرف کنید:','Hi there! Upload a CSV file containing tax rates to import the contents into your shop. Choose a .csv file to upload, then click "Upload file and import".'=>'سلام! فایل CSV حاوی نرخ‌های مالیاتی فروشگاه را وارد کنید. یک فایل با پسوند csv را برای بارگذاری انتخاب و کلید بارگذاری و درون‌ریزی را بزنید.','Import tax rates'=>'درون‌ریزی نرخ‌های مالیاتی','View tax rates'=>'نمایش نرخ‌های مالیاتی','All done!'=>'همه موارد به اتمام رسید','The CSV is invalid.'=>'فایل CSV نا معتبر است','The file does not exist, please try again.'=>'فایل مورد نظر وجود نداره، خواهشمندیم دوباره تلاش کنید','Thank you for selling with WooCommerce.'=>'برای فروش با ووکامرس از شما سپاسگذاریم.','Thanks :)'=>'سپاس :)','HTML email template'=>'ویرایش قالب ایمیل HTML','Docs'=>'مستندات','Search webhooks'=>'جستجوی وب هوک‌ها','Add webhook'=>'افزودن وب هوک','Webhooks'=>'وب هوک‌ها','Webhook created successfully.'=>'وب هوک بخوبی ساخته شد.','Webhook updated successfully.'=>'وب هوک بخوبی بروزرسانی شد.','%d webhook permanently deleted.'=>'وب هوک‌های %d برای همیشه پاک شدند.','You do not have permission to edit Webhooks'=>'شما مجوز دسترسی برای ویرایش وب هوک‌ها را ندارید!','You do not have permission to update Webhooks'=>'شما مجوز دسترسی برای بروزسانی وب هوک‌ها را ندارید!','Webhook created on %s'=>'وب هوک در %s ساخته شد','Empty Trash'=>'خالی کردن زباله‌دان','Move to Trash'=>'انتقال به زباله‌دان','postsAll (%s)'=>'همه (%s)','Drafts (%s)'=>'پیش‌نویس‌ها (%s)','Delivery URL'=>'پیوند تحویل','Topic'=>'موضوع','Attribute terms can be assigned to products and variations.

Note: Deleting a term will remove it from all products and variations to which it has been assigned. Recreating a term will not automatically assign it back to products.'=>'شرایط ویژه می تواند به محصولات و متغیرها اختصاص یابد.

نکته: حذف شرط از تمام محصولات و متغیرهایی که به آن اختصاص یافته است حذف می شود. ایجاد مجدد شرط خودکار به آن محصولات اختصاص نمی یابد.','Product categories for your store can be managed here. To change the order of categories on the front-end you can drag and drop to sort them. To see more categories listed click the "screen options" link at the top-right of this page.'=>'دسته‌های محصولات شما از اینجا می‌توانند مدیریت شوند. برای تغییر ترتیب دسته‌ها برای نمایش به کاربران می‌توانید با کشیدن و رها کردن ( drag & drop ) دسته‌ها را مرتب‌سازی کنید. برای دیدن لیست دسته‌های بیشتر روی لینک «تنظیمات نمایش» در سمت راست بالای برگه کلیک کنید.','Use image'=>'استفاده از تصویر','Remove image'=>'پاک کردن تصویر','Upload/Add image'=>'آپلود/افزودن تصویر','Thumbnail'=>'تصویر بندانگشتی','Both'=>'هر دو','Subcategories'=>'زیر دسته‌بندی','Products'=>'محصولات','Display type'=>'نوع نمایش','Delete WooCommerce tax rates'=>'حذف همه نرخ‌های مالیات ووکامرس','This tool will reset the admin, customer and shop_manager roles to default. Use this if your users cannot access all of the WooCommerce admin pages.'=>'این ابزار نقش‌های ادمین، مشتری و مدیریت فروشگاه را به حالت پیش‌فرض تغییر خواهد داد. از این ابزار وقتی کاربران نمی‌توانند به همه بخش‌های مدیریت ووکامرس دسترسی داشته باشند، استفاده کنید. ','Reset capabilities'=>'بازنشانی دوباره نقش‌ها','Capabilities'=>'نقش‌ها','This tool will recount product terms - useful when changing your settings in a way which hides products from the catalog.'=>'این ابزار دوره‌های محصولات را دوباره می‌شمارد - مواقعی که پیکربندی را تغییر می‌دهید در زمانی که محصولاتی را از کاتالوگ پنهان میکنید به کار می‌آید.','Recount terms'=>'بازشماری دوره‌ها','Term counts'=>'تعداد دوره‌ها','This tool will clear ALL expired transients from WordPress.'=>'این ابزار تمامی نشست‌های منقضی شده را پاک میکند.','Expired transients'=>'نشست‌های منقضی شده','This tool will clear the product/shop transients cache.'=>'این ابزار کش نشست‌های محصول/فروشگاه را پاک میکند.','Clear transients'=>'پاک‌کردن نشست‌ها','Your changes have been saved.'=>'پیکربندی شما ذخیره شد. ','There was an error calling %s'=>'برای تماس با %s خطایی رخ داد','There was an error calling %1$s: %2$s'=>'خطایی به نام %1$s رخ داده است: %2$s','Tax rates successfully deleted'=>'نرخ‌های مالیاتی با موفقیت پاک شدند','Terms successfully recounted'=>'دوره‌ها با موفقیت بازشماری شدند.','Roles successfully reset'=>'نقش‌ها با موفقیت ریست شدند','%d transients rows cleared'=>'%d ردیف از نشست‌ها پاک شدند.','Product transients cleared'=>'نشست‌های محصول پاک شدند.','Learn More'=>'بیشتر بدانید','Next step'=>'گام بعدی','Allow'=>'اجازه دادن','Enable cash on delivery'=>'فعال کردن پرداخت هنگام تحویل','Cash on delivery'=>'پرداخت هنگام دریافت','Offline Payments'=>'پرداخت آفلاین','PayPal email address'=>'آدرس ایمیل حساب PayPal','State'=>'استان','yd'=>'یارد','in'=>'اینچ','mm'=>'میلی‌متر','cm'=>'سانتیمتر','m'=>'متر','oz'=>'اونس','lbs'=>'پوند','g'=>'گرم','kg'=>'کیلوگرم','Decimal separator.'=>'جداکننده اعشاری','Thousand separator.'=>'جداکننده هزارگان','Right with space'=>'راست (با فاصله)','Left with space'=>'چپ (با فاصله)','Right'=>'راست','Left'=>'چپ','Currency position.'=>'موقعیت واحد پولی','Choose a currency…'=>'گزینش واحد پولی…','Where is your store based?'=>'فروشگاه شما در کجا قرار دارد؟','Skip this step'=>'از این مرحله بگذر','Continue'=>'ادامه','Page titleMy account'=>'حساب کاربری من','Page titleCheckout'=>'پرداخت','Page titleCart'=>'سبد خرید','Page titleShop'=>'فروشگاه','Not right now'=>'الان نه','Let\'s go!'=>'بزن بریم !','WooCommerce › Setup Wizard'=>'راه اندازی سریع › ووکامرس','Ready!'=>'آماده!','Payments'=>'پرداخت‌‌ها','Page setup'=>'راه اندازی برگه','Select none'=>'انتخاب هیچکدام','Select all'=>'انتخاب همه','Select a page…'=>'برگه‌ای انتخاب کنید…','Hard crop?'=>'برش سخت تصویر؟','The settings of this image size have been disabled because its values are being overwritten by a filter.'=>'پیکربندی اندازه این نگاره غیرفعال است زیرا یک فیلتر داده‌های آنرا رونویسی کرده است.','The changes you made will be lost if you navigate away from this page.'=>'درصورت خارج شدن از این برگه تغییرات ذخیره نخواهند شد.','Your settings have been saved.'=>'پیکربندی شما ذخیره شد. ','Taxes by date'=>'مالیات بر اساس تاریخ','Taxes by code'=>'مالیات بر اساس کد','Taxes'=>'مالیات','Most stocked'=>'بیشترین موجودی','Low in stock'=>'کمبود در انبار','Customer list'=>'لیست مشتری','Customers vs. guests'=>'مشتریان در مقابل مهمان‌ها','Customers'=>'مشتریان','Coupons by date'=>'کدهای تخفیف بر اساس تاریخ','Sales by category'=>'فروش بر اساس دسته‌ بندی','Sales by product'=>'فروش بر اساس محصول','Sales by date'=>'فروش‌ها بر اساس روز','Orders'=>'سفارش‌ها','Email'=>'ایمیل','State / County or state code'=>'کد استان','State/County'=>'استان','Postcode'=>'کد پستی','City'=>'شهر','Company'=>'شرکت','Last name'=>'نام خانوادگی','First name'=>'نام','Cancel'=>'لغو','OK'=>'تایید','Catalog visibility:'=>'قابلیت دیدن کاتالوگ:','Hidden'=>'پنهان','Search'=>'جستجو','Catalog'=>'فهرست','Description (optional)'=>'توضیح (اختیاری)','Coupon code'=>'کد تخفیف','Product name'=>'نام محصول','Show all types'=>'نمایش همه نوع','Simple product'=>'محصول ساده','Variable product'=>'محصول متغیر','External/Affiliate product'=>'محصول افیلیت/خارجی','Grouped product'=>'محصول گروه بندی شده','Order status changed by bulk edit:'=>'وضعیت سفارش توسط ویرایش توده‌ای تغییر یافت:','Complete'=>'تکمیل شده','Processing'=>'در حال انجام','Guest'=>'مهمان','Billing'=>'صورت حساب','%d note'=>'%d یادداشت','Plus %d other note'=>'به اضافه %d یادداشت دیگر','Y/m/d'=>'Y/m/d','View'=>'مشاهده','Preview'=>'پیش‌ نمایش','Delete permanently'=>'پاک کردن‌ برای همیشه','Delete this review permanently'=>'پاک کردن‌ این دیدگاه برای همیشه','Trash'=>'زباله‌ دان','Move this review to the Trash'=>'انتقال این دیدگاه به زباله‌‌دان','Restore'=>'بازگردانی','Restore this review from the Trash'=>'بازیابی این دیدگاه از زباله‌دان','No'=>'خیر','Yes'=>'بله','Toggle featured'=>'تبدیل به حالت ویژه','Downloadable'=>'دانلودی','Virtual'=>'مجازی','Actions'=>'عملیات‌ها','Total'=>'مجموع','Order notes'=>'توضیحات سفارش','Ship to'=>'ارسال به','Purchase'=>'خریداری شده','Order'=>'سفارش','Status'=>'وضعیت','Expiry date'=>'تاریخ انقضا','Usage / Limit'=>'مصرف / محدودیت','Product IDs'=>'شناسه‌های محصول','Coupon amount'=>'میزان تخفیف','Coupon type'=>'نوع کد تخفیف','Code'=>'کد','Date'=>'تاریخ','Tags'=>'برچسب‌ها','Categories'=>'دسته‌ها','Price'=>'قیمت','Stock'=>'انبار','SKU'=>'شناسه محصول','Image'=>'تصویر','%s coupon restored from the Trash.'=>'کدتخفیف %s از زباله‌دان بازیابی شد.','%s coupon moved to the Trash.'=>'کدهای تخفیف %s از زباله‌دان بازیافت شدند.','%s coupon permanently deleted.'=>'کدتخفیف %s برای همیشه پاک شد.','%s coupon not updated, somebody is editing it.'=>'کدتخفیف %s بروز نشد، شخصی دیگر در حال ویرایش است.','%s coupon updated.'=>'کدتخفیف %s به‌روز شد.','%s order restored from the Trash.'=>'%s سفارش‌ها از سطل بازیافت بازیابی شدند.','%s order moved to the Trash.'=>'%s سفارش به سطل بازیافت انتقال یافت.','%s order permanently deleted.'=>'%s سفارش‌ها برای همیشه پاک شدند.','%s order not updated, somebody is editing it.'=>'%s سفارش به روز نشد، شخصی دیگر در حال ویرایش آن می باشد.','%s order updated.'=>'%s سفارش بروز شد.','%s product restored from the Trash.'=>'%s محصول از سطل بازیافت بازیابی شد.','%s product moved to the Trash.'=>'%s محصول به سطل بازیافت منتقل شد.','%s product permanently deleted.'=>'%s محصول برای همیشه حذف شدند.','%s product not updated, somebody is editing it.'=>'%s محصول بروز نشد، ظاهرا شخصی در حال ویرایش میباشد.','%s product updated.'=>'%s محصول بروز شد.','Coupon draft updated.'=>'پیش‌نویس کدتخفیف به‌روزرسانی شد.','Coupon submitted.'=>'کدتخفیف اعمال شد.','Coupon saved.'=>'کدهای تخفیف','Coupon updated.'=>'کدتخفیف به‌روز شد.','Order draft updated.'=>'پیش‌نویس سفارش به‌روز‌رسانی شد.','Order submitted.'=>'سفارش گذاشته شد','Order saved.'=>'سفارش ذخیره شد.','Order updated.'=>'سفارش به روز شد.','Product draft updated. Preview product'=>'پیش‌نویس محصول به‌روزرسانی شد. پیش‌نمایش محصول','M j, Y @ G:i'=>'j M Y در G:i','Product scheduled for: %1$s. Preview product'=>'ارسال محصول زمان‌بندی شد برای:‌ %1$s. پیش‌نمایش محصول','Product submitted. Preview product'=>'محصول ارسال شد. پیش‌نمایش محصول','Product saved.'=>'محصول ذخیره شد.','Product updated.'=>'محصول به‌روزرسانی شد.','Custom field deleted.'=>'زمینه‌دلخواه پاک شد.','Custom field updated.'=>'زمینه‌دلخواه به‌روز‌رسانی شد.','Product Categories'=>'دسته‌های محصولات','Product description'=>'توضیحات محصول','slugproduct'=>'product','Enter a custom base to use. A base must be set or WordPress will use default instead.'=>'برای استفاده به یک پایگاه سفارشی وارد شوید. یک پایگاه باید مشخص شده باشد در غیر این صورت وردپرس پیش‌فرض را استفاده می کند','Custom base'=>'سفارشی‌محور','Shop base with category'=>'فروشگاه‌محور با دسته‌بندی','Shop base'=>'فروشگاه‌محور','Product'=>'محصول','Default'=>'پیش‌ فرض','default-slugproduct'=>'product','default-slugshop'=>'shop','slugproduct-tag'=>'product-tag','slugproduct-category'=>'product-category','Product attribute base'=>'بر اساس ویژگی محصول','Product tag base'=>'بر اساس برچسب محصول','Product category base'=>'پایه دسته محصول','Reviews'=>'نقد و بررسی‌ها','Rating'=>'امتیازدهی','Coupon data'=>'اطلاعات کدتخفیف','%s actions'=>'%s اعمال','Note: Permissions for order items will automatically be granted when the order status changes to processing/completed.'=>'توضیح: دسترسی برای محصولات، زمانی که وضعیت سفارش به «درحال انجام» یا «تکمیل شده» تغییر پیدا کند به صورت خودکار داده می شود.','Downloadable product permissions'=>'دسترسی محصولات دانلودشدنی','%s notes'=>'یادداشت‌های %s','%s items'=>'ایتم‌های %s','%s data'=>'%s داده','Product gallery'=>'گالری محصول','Product data'=>'اطلاعات محصول','Product short description'=>'توضیح کوتاه درباره محصول','Visit Store'=>'نمایش فروشگاه','Add to menu'=>'افزودن به فهرست','WooCommerce endpoints'=>'گام پایانی ووکامرس','Admin menu nameOrders'=>'سفارش‌ها','WooCommerce settings'=>'پیکربندی ووکامرس','Sales reports'=>'گزارش فروش‌ها','Import tax rates to your store via a csv file.'=>'درون‌ریزی نرخ‌های مالیاتی به فروشگاه شما از طریق فایل csv','WooCommerce tax rates (CSV)'=>'نرخ‌های مالیات ووکامرس (CSV)','Official extensions'=>'افزونه‌های رسمی','Official themes'=>'پوسته‌های رسمی','GitHub project'=>'گیت‌هاب پروژه','WordPress.org project'=>'پروژه در وردپرس','About WooCommerce'=>'درباره ووکامرس','For more information:'=>'برای اطلاعات بیشتر:','Report a bug'=>'گزارش یک حفره امنیتی','If you find a bug within WooCommerce core you can create a ticket via GitHub issues. Ensure you read the contribution guide prior to submitting your report. To help us solve your issue, please be as descriptive as possible and include your system status report.'=>'اگر از هسته ووکامرس باگی پیداکردید،از طریق گت‌هاب تیکتی ایجاد کنید.قبل از آن راهنمای مشارکت کننده را برای ارسال گزارش مطالعه کنید.لطفا برای کمک به ما جهت رفع مشکل توضیحات کامل و گزارش وضعیت سیستم ارسال کنید.','Found a bug?'=>'یک اشکال پیدا کردید؟','Before asking for help, we recommend checking the system status page to identify any problems with your configuration.'=>'قبل از درخواست کمک، توصیه می‌کنیم صفحه وضعیت سیستم را بررسی کنید تا هرگونه مشکل در پیکربندی خود را شناسایی کنید.','Should you need help understanding, using, or extending WooCommerce, please read our documentation. You will find all kinds of resources including snippets, tutorials and much more.'=>'اگر شما نیازمند کمک درک،کاربرد یا توسعه ووکامرس دارید، s بخوانید مستندات مارا. می توانید همه نوع منابع شامل snippets، آموزش‌ها و موارد بیشتر را بیابید.','WooCommerce Tax'=>'مالیات ووکامرس','Coupons'=>'کدهای تخفیف','Reports'=>'گزارش‌ها','Local pickup'=>'تحویل محلی','Local delivery'=>'تحویل محلی','Free Shipping'=>'حمل و نقل رایگان','PayPal Standard'=>'پی پال استاندارد','Shipping settings'=>'تنظیمات حمل و نقل','Product creation failed, could not find original product: %s'=>'ساختن محصول با مشکل مواجه شد، محصول اصلی پیدا نشد: %s','No product to duplicate has been supplied!'=>'محصولی برای دوبل‌کردن عرضه نشده است.','Copy to a new draft'=>'کپی کردن به پیش‌نویس','Duplicate'=>'تکثیر','Make a duplicate from this product'=>'ساخت یک کپی از این محصول','There are no product reviews yet.'=>'هنوز هیچ دیدگاهی برای محصول ثبت نشده است.','%s product out of stock'=>'%s محصول در انبار موجود نیست','%s product low in stock'=>'%s محصول در انبار کم است.','%s order on-hold'=>'%s سفارش در انتظار بررسی','%s order awaiting processing'=>'%s سفارش در انتظار پردازش','%1$s top seller this month (sold %2$d)'=>'%1$s بیشترین فروش این ماه (%2$d فروش)','WooCommerce status'=>'وضعیت ووکامرس','WooCommerce Recent Reviews'=>'آخرین بازبینی‌های ووکامرس ','Are you sure you want to delete this attribute?'=>'آیا میخواهید این ویژگی را پاک کنید؟','Add attribute'=>'افزودن ویژگی ','Add new attribute'=>'افزودن ویژگی جدید','No attributes currently exist.'=>'هیچ صفتی موجود نیست.','Configure terms'=>'پیکربندی مشخصه ویژگی‌ها','Delete'=>'حذف','Edit'=>'ویرایش','Terms'=>'مشخصه‌‌ها','Order by'=>'مرتب‌سازی بر اساس','Attributes'=>'ویژگی‌ها','Update'=>'بروزرسانی','Determines the sort order of the terms on the frontend shop product pages. If using custom ordering, you can drag and drop the terms in this attribute.'=>'نمایش ترتیب سفارش برای کاربر برای این ویژگی. اگر از مرتب‌سازی مرسوم استفاده کنید شما میتوانید با استفاده از کشیدن و رها کردن ترتیب را تغییر دهید.','Term ID'=>'شناسه دوره','Name (numeric)'=>'نام (شمارشی)','Custom ordering'=>'ترتیب مرسوم','Default sort order'=>'مرتب‌سازی پیش‌فرض','Type'=>'نوع','Enable this if you want this attribute to have product archives in your store.'=>'اگر می خواهید این ویژگی در بایگانی محصولات فروشگاه باشد، این گزینه را فعال کنید.','Enable Archives?'=>'بایگانی فعال شود؟','Unique slug/reference for the attribute; must be no more than 28 characters.'=>'نامک یکتا برای ویژگی; باید انگلیسی بوده و کوتاهتر از 28 کاراکتر باشد.','Slug'=>'نامک','Name for the attribute (shown on the front-end).'=>'نام ویژگی (برای نمایش به کاربران سایت)','Error: non-existing attribute ID.'=>'ایزاد: شناسه ویژگی دیگری وجود ندارد.','Edit attribute'=>'ویرایش ویژگی','Attribute updated successfully'=>'ویژگی بخوبی بروز رسانی شد','Slug "%s" is already in use. Change it, please.'=>'نامک "%s" پپیش از این بکار رفته است. خواهشمند است آنرا تغییر دهید.','Slug "%s" is not allowed because it is a reserved term. Change it, please.'=>'نامک "%s" درست نیست زیرا این مورد پیش از این بکار رفته است. خواهشمند است نامک دیگری بنویسید.','Slug "%s" is too long (28 characters max). Shorten it, please.'=>'نامک "%s" بسیار طولانی است (بیشینه 28 کاراکتر). خواهشمندیم آنرا کوتاهتر کنید.','You cannot add the same tax rate twice!'=>'شما نمی توانید یک نرخ مالیات را دو بار ثبت کنید','Are you sure you want to revoke access to this download?'=>'مطمئنید که میخواهید اجازه دسترسی به این دانلود را ابطال کنید؟','Could not grant access - the user may already have permission for this file or billing email is not set. Ensure the billing email is set, and the order has been saved.'=>'امکان دسترسی وجود ندارد - احتمالا کاربر در حال حاضر دسترسی به این فایل را دارد و یا ایمیل صورتحساب تنظیم نشده است. مطمئن شوید ایمیل به درستی تنظیم شده و سفارش ذخیره شده است.','No customer selected'=>'هیچ مشتری انتخاب نشده است','Featured'=>'برجسته','Load the customer\'s shipping information? This will remove any currently entered shipping information.'=>'بارگذاری اطلاعات حمل و نقل مشتری؟ این هرگونه اطلاعات حمل و نقلی که در حال حاضر وارد شده را حذف می کند.','Load the customer\'s billing information? This will remove any currently entered billing information.'=>'بارگیری اطلاعات پرداخت مشتری؟ این گزینه تمامی اطلاعات پرداختی که در حال حاضر وارد شده را پاک میکند.','Copy billing information to shipping information? This will remove any currently entered shipping information.'=>'کپی کردن اطلاعات صورت حساب به اطلاعات حمل و نقل؟ این هرگونه اطلاعات حمل و نقل فعلی وارد شده را حذف می کند.','Enter a name for the new attribute term:'=>'یک نام برای ویژگی جدید وارد کنید:','Used for variations'=>'استفاده برای متغیر‌ها','Visible on the product page'=>'نمایش در برگه محصول','Enter some text, or some attributes by pipe (|) separating values.'=>'تعدادی متن یا ویژگی وارد کنید، هرکدام را با کاراکتر | جدا کنید.','Value(s)'=>'مقدار(ها)','Click to toggle'=>'باز کردن','Remove'=>'حذف','Name'=>'نام','Remove this item meta?'=>'پاک کردن اطلاعات این آیتم؟','Are you sure you wish to delete this tax column? This action cannot be undone.'=>'آیا مطمئن هستید که میخواهید این ستون مالیات را پاک کنید؟ این عملیات برگشت ناپذیر است','Are you sure you wish to delete this refund? This action cannot be undone.'=>'آیا مطمئن هستید که میخواهید این استرداد وجه را پاک کنید؟ این عملیات برگشت ناپذیر است','Are you sure you wish to process this refund? This action cannot be undone.'=>'آیا مطمئن هستید که میخواهید این استرداد وجه را انجام دهید؟ این عملیات برگشت ناپذیر است','Please select some items.'=>'خواهشمندیم چند مورد را انتخاب کنید.','Select an option…'=>'یک گزینه انتخاب نمائید…','%qty% variations'=>'%qty% تغییرات','Save changes before changing page?'=>'قبل از تغییر صفحه تغییرات ذخیره شوند؟','Sale end date (YYYY-MM-DD format or leave blank)'=>'تاریخ اتمام فروش (در قالب YYYY-MM-DD یا خالی بگذارید)','Sale start date (YYYY-MM-DD format or leave blank)'=>'تاریخ پایان فروش ( روز- ماه - سال یا خالی بگذارید )','Are you sure you want to remove this variation?'=>'آیا میخواهید این متغیر را پاک کنید؟','1 variation added'=>'۱ متغیر اضافه شد','Set variation image'=>'انتخاب تصویر متغیر','Choose an image'=>'انتخاب تصویر','Last warning, are you sure?'=>'آخرین گوشزد، آیا شما مطمئن هستید؟','Are you sure you want to delete all variations? This cannot be undone.'=>'آیا مطمئنید میخواهید تمام متغیرها را پاک کنید؟ این کار بدون بازگشت است.','Enter a value (fixed or %)'=>'مقدار را وارد کنید ( بصورت ثابت یا %)','Variation menu order (determines position in the list of variations)'=>'چینش فهرست متغیرها (تعیین موقعیت در لیست متغیرها)','Enter a value'=>'یک مقدار وارد نمائید','Do you want to generate all variations? This will create a new variation for each and every possible combination of variation attributes (max %d per run).'=>'آیا می‌خواهید همۀ متغیر‌ها را ایجاد کنید؟ این یک متغیر جدید برای هر ترکیب ممکن از ویژگی‌های متغیر ایجاد می‌کند (حداکثر %d در هر اجرا).','Please enter in a value less than the regular price.'=>'لطفا یک مقدار کمتر از قیمت عادی وارد نمایید.','Please enter in country code with two capital letters.'=>'خواهشمندیم کد کشور خود را با دو حرف بزرگ وارد کنید.','Please enter a value with one monetary decimal point (%s) without thousand separators and currency symbols.'=>'لطفاً مقداری با یک نقطه اعشاری پولی (%s) بدون جدا‌کننده‌ی هزارگان و نمادهای ارزی وارد کنید.','enhanced selectSearching…'=>'جستجو …','enhanced selectLoading more results…'=>'بارگذاری نتایج بیشتر…','enhanced selectYou can only select %qty% items'=>'شما تنها می توانید موارد %qty% را گزینش کنید','enhanced selectYou can only select 1 item'=>'شما تنها 1 مورد را می توانید گزینش کنید','enhanced selectPlease delete %qty% characters'=>'خواشمند است کاراکترهای %qty% را پاک کنید','enhanced selectPlease delete 1 character'=>'خواشمند است کاراکتر 1 را پاک کنید','enhanced selectPlease enter %qty% or more characters'=>'لطفا %qty% یا کارکترهای بیشتری را وارد کنید','enhanced selectPlease enter 1 or more characters'=>'خواهشمند است 1 یا کاراکترهای بیشتری بنویسید','enhanced selectLoading failed'=>'بارگزاری ناموفق','enhanced selectNo matches found'=>'یافت نشد','Action failed. Please refresh the page and retry.'=>'عملیات ناموفق شد، لطفا صفحه را تازه‌سازی (refresh) نمایید و مجددا سعی نمایید.','Search key'=>'جستجوی کلید','Add key'=>'افزودن کلید','Unknown'=>'ناشناس','Read/Write'=>'خواندن/نوشتن','Write'=>'نوشتن','Read'=>'خواندن','Revoke'=>'ابطال','Revoke API key'=>'ابطال کلید API','View/Edit'=>'نمایش/ویرایش','ID: %d'=>'شناسه: %d','API key'=>'کلید API','Last access'=>'آخرین دسترسی','Permissions'=>'مجوزها','User'=>'کاربر','Consumer key ending in'=>'کلید مصرف کننده پایان در','Description'=>'توضیحات','Rated %s out of 5'=>'امتیاز %s از 5','min_priceFrom:'=>'از:','Out of stock'=>'ناموجود','Available on backorder'=>'اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید','%s in stock'=>'%s عدد در انبار','(can be backordered)'=>'(می توان پیش خرید کرد)','Only %s left in stock'=>'فقط %s عدد در انبار موجود است','In stock'=>'موجود','Read more'=>'اطلاعات بیشتر','Add to cart'=>'افزودن به سبد خرید','CVC'=>'CVC','Card code'=>'کد کارت','MM / YY'=>'MM / YY','Expiry (MM/YY)'=>'انقضا (MM/YY)','Card number'=>'شماره کارت','Order status changed from %1$s to %2$s.'=>'وضعیت سفارش از %1$s به %2$s تغییر کرد.','WooCommerce'=>'ووکامرس','Download'=>'دانلود','Download %d'=>'دانلود %d','Total:'=>'قیمت نهایی:','Payment method:'=>'روش پرداخت: ','Fee'=>'هزینه نگهداری','Shipping:'=>'حمل و نقل:','Discount:'=>'تخفیف:','Subtotal:'=>'جمع جزء:','Free!'=>'رایگان !','full name%1$s %2$s'=>'%1$s %2$s','Backordered'=>'پیش‌خرید شده','Settings'=>'پیکربندی','Western Cape'=>'Western Cape','North West'=>'North West','Northern Cape'=>'Northern Cape','Mpumalanga'=>'Mpumalanga','Limpopo'=>'Limpopo','KwaZulu-Natal'=>'KwaZulu-Natal','Gauteng'=>'Gauteng','Free State'=>'Free State','Eastern Cape'=>'Eastern Cape','Puerto Rico'=>'پورتوریکو','Northern Mariana Islands'=>'جزایر ماریانای شمالی','Guam'=>'گوآم','American Samoa'=>'ساموآی آمریکا','Armed Forces (AP)'=>'Armed Forces (AP)','Armed Forces (AE)'=>'Armed Forces (AE)','Armed Forces (AA)'=>'Armed Forces (AA)','Wyoming'=>'Wyoming','Wisconsin'=>'Wisconsin','West Virginia'=>'West Virginia','Washington'=>'Washington','Virginia'=>'Virginia','Vermont'=>'Vermont','Utah'=>'Utah','Texas'=>'Texas','Tennessee'=>'Tennessee','South Dakota'=>'South Dakota','South Carolina'=>'South Carolina','Rhode Island'=>'Rhode Island','Pennsylvania'=>'Pennsylvania','Oregon'=>'Oregon','Oklahoma'=>'Oklahoma','Ohio'=>'Ohio','North Dakota'=>'North Dakota','North Carolina'=>'North Carolina','New York'=>'New York','New Mexico'=>'New Mexico','New Jersey'=>'New Jersey','New Hampshire'=>'New Hampshire','Nevada'=>'Nevada','Nebraska'=>'Nebraska','Missouri'=>'Missouri','Mississippi'=>'Mississippi','Minnesota'=>'Minnesota','Michigan'=>'Michigan','Massachusetts'=>'Massachusetts','Maryland'=>'Maryland','Maine'=>'Maine','Louisiana'=>'Louisiana','Kentucky'=>'Kentucky','Kansas'=>'Kansas','Iowa'=>'Iowa','Indiana'=>'Indiana','Illinois'=>'Illinois','Idaho'=>'Idaho','Hawaii'=>'Hawaii','US state of GeorgiaGeorgia'=>'Georgia','Florida'=>'Florida','District Of Columbia'=>'District Of Columbia','Delaware'=>'Delaware','Connecticut'=>'Connecticut','Colorado'=>'Colorado','California'=>'California','Arkansas'=>'Arkansas','Arizona'=>'Arizona','Alaska'=>'Alaska','Alabama'=>'Alabama','Osmaniye'=>'Osmaniye','Kilis'=>'Kilis','Yalova'=>'Yalova','Ardahan'=>'Ardahan','Batman'=>'Batman','Karaman'=>'Karaman','Bayburt'=>'Bayburt','Aksaray'=>'Aksaray','Zonguldak'=>'Zonguldak','Yozgat'=>'Yozgat','Van'=>'Van','Tunceli'=>'Tunceli','Trabzon'=>'Trabzon','Tokat'=>'Tokat','Sivas'=>'Sivas','Sinop'=>'Sinop','Siirt'=>'Siirt','Samsun'=>'Samsun','Sakarya'=>'Sakarya','Rize'=>'Rize','Ordu'=>'Ordu','Mardin'=>'Mardin','Manisa'=>'Manisa','Malatya'=>'Malatya','Konya'=>'Konya','Kocaeli'=>'Kocaeli','Kayseri'=>'Kayseri','Kastamonu'=>'Kastamonu','Kars'=>'Kars','Isparta'=>'Isparta','Hatay'=>'Hatay','Hakkari'=>'Hakkari','Giresun'=>'Giresun','Gaziantep'=>'Gaziantep','Erzurum'=>'Erzurum','Erzincan'=>'Erzincan','Edirne'=>'Edirne','Denizli'=>'Denizli','Bursa'=>'Bursa','Burdur'=>'Burdur','Bolu'=>'Bolu','Bitlis'=>'Bitlis','Bilecik'=>'Bilecik','Artvin'=>'Artvin','Antalya'=>'Antalya','Ankara'=>'Ankara','Amasya'=>'Amasya','Afyon'=>'Afyon','Adana'=>'Adana','Metro Manila'=>'Metro Manila','Zamboanga Sibugay'=>'Zamboanga Sibugay','Zamboanga del Sur'=>'Zamboanga del Sur','Zamboanga del Norte'=>'Zamboanga del Norte','Zambales'=>'Zambales','Tawi-Tawi'=>'Tawi-Tawi','Tarlac'=>'Tarlac','Surigao del Sur'=>'Surigao del Sur','Surigao del Norte'=>'Surigao del Norte','Sulu'=>'Sulu','Sultan Kudarat'=>'Sultan Kudarat','Southern Leyte'=>'Southern Leyte','South Cotabato'=>'South Cotabato','Sorsogon'=>'Sorsogon','Siquijor'=>'Siquijor','Sarangani'=>'Sarangani','Samar'=>'Samar','Romblon'=>'Romblon','Rizal'=>'Rizal','Quirino'=>'Quirino','Quezon'=>'Quezon','Pangasinan'=>'Pangasinan','Pampanga'=>'Pampanga','Palawan'=>'Palawan','Oriental Mindoro'=>'Oriental Mindoro','Occidental Mindoro'=>'Occidental Mindoro','Nueva Vizcaya'=>'Nueva Vizcaya','Nueva Ecija'=>'Nueva Ecija','Northern Samar'=>'Northern Samar','Negros Oriental'=>'Negros Oriental','Negros Occidental'=>'Negros Occidental','Mountain Province'=>'Mountain Province','Misamis Oriental'=>'Misamis Oriental','Misamis Occidental'=>'Misamis Occidental','Masbate'=>'Masbate','Marinduque'=>'Marinduque','Maguindanao'=>'Maguindanao','Leyte'=>'Leyte','Lanao del Sur'=>'Lanao del Sur','Lanao del Norte'=>'Lanao del Norte','Laguna'=>'Laguna','La Union'=>'La Union','Kalinga'=>'Kalinga','Isabela'=>'Isabela','Iloilo'=>'Iloilo','Ilocos Sur'=>'Ilocos Sur','Ilocos Norte'=>'Ilocos Norte','Ifugao'=>'Ifugao','Guimaras'=>'Guimaras','Eastern Samar'=>'Eastern Samar','Dinagat Islands'=>'Dinagat Islands','Davao Oriental'=>'Davao Oriental','Davao Occidental'=>'Davao Occidental','Davao del Sur'=>'Davao del Sur','Davao del Norte'=>'Davao del Norte','Cotabato'=>'Cotabato','Compostela Valley'=>'Compostela Valley','Cebu'=>'Cebu','Cavite'=>'Cavite','Catanduanes'=>'Catanduanes','Capiz'=>'Capiz','Camiguin'=>'Camiguin','Camarines Sur'=>'Camarines Sur','Camarines Norte'=>'Camarines Norte','Cagayan'=>'Cagayan','Bulacan'=>'Bulacan','Bukidnon'=>'Bukidnon','Bohol'=>'Bohol','Biliran'=>'Biliran','Benguet'=>'Benguet','Batangas'=>'Batangas','Batanes'=>'Batanes','Bataan'=>'Bataan','Basilan'=>'Basilan','Aurora'=>'Aurora','Apayao'=>'Apayao','Antique'=>'Antique','Albay'=>'Albay','Aklan'=>'Aklan','Agusan del Sur'=>'Agusan del Sur','Agusan del Norte'=>'Agusan del Norte','Abra'=>'Abra','Ucayali'=>'Ucayali','Tumbes'=>'Tumbes','Tacna'=>'Tacna','Puno'=>'Puno','Piura'=>'Piura','Pasco'=>'Pasco','Moquegua'=>'Moquegua','Madre de Dios'=>'Madre de Dios','Loreto'=>'Loreto','Lima'=>'Lima','Lambayeque'=>'Lambayeque','La Libertad'=>'La Libertad','Ica'=>'Ica','Huancavelica'=>'Huancavelica','Cusco'=>'Cusco','Cajamarca'=>'Cajamarca','Ayacucho'=>'Ayacucho','Arequipa'=>'ضروری','Ancash'=>'Ancash','Municipalidad Metropolitana de Lima'=>'Municipalidad Metropolitana de Lima','El Callao'=>'El Callao','Southland'=>'Southland','Otago'=>'Otago','Canterbury'=>'Canterbury','West Coast'=>'West Coast','Tasman'=>'Tasman','Marlborough'=>'Marlborough','Nelson'=>'Nelson','Wellington'=>'Wellington','Manawatu-Wanganui'=>'Manawatu-Wanganui','Gisborne'=>'Gisborne','Taranaki'=>'Taranaki','Bay of Plenty'=>'Bay of Plenty','Waikato'=>'Waikato','Auckland'=>'Auckland','Northland'=>'Northland','Huíla'=>'Huíla','Terengganu'=>'Terengganu','Selangor'=>'Selangor','Sarawak'=>'Sarawak','Sabah'=>'Sabah','Perlis'=>'Perlis','Perak'=>'Perak','Pahang'=>'Pahang','Negeri Sembilan'=>'Negeri Sembilan','Kelantan'=>'Kelantan','Kedah'=>'Kedah','Johor'=>'Johor','Zacatecas'=>'Zacatecas','Yucatán'=>'Yucatán','Veracruz'=>'Veracruz','Tlaxcala'=>'Tlaxcala','Tamaulipas'=>'Tamaulipas','Tabasco'=>'Tabasco','Sonora'=>'Sonora','Sinaloa'=>'Sinaloa','San Luis Potosí'=>'San Luis Potosí','Quintana Roo'=>'Quintana Roo','Querétaro'=>'Querétaro','Puebla'=>'Puebla','Oaxaca'=>'Oaxaca','Nayarit'=>'Nayarit','Morelos'=>'Morelos','Michoacán'=>'Michoacán','Hidalgo'=>'Hidalgo','Guerrero'=>'Guerrero','Guanajuato'=>'Guanajuato','Durango'=>'Durango','Colima'=>'Colima','Coahuila'=>'Coahuila','Chihuahua'=>'Chihuahua','Chiapas'=>'Chiapas','Campeche'=>'Campeche','Baja California Sur'=>'Baja California Sur','Baja California'=>'Baja California','Aguascalientes'=>'Aguascalientes','Nuevo León'=>'Nuevo León','Jalisco'=>'Jalisco','Okinawa'=>'Okinawa','Kagoshima'=>'Kagoshima','Miyazaki'=>'Miyazaki','Oita'=>'Oita','Kumamoto'=>'Kumamoto','Nagasaki'=>'Nagasaki','Saga'=>'Saga','Fukuoka'=>'Fukuoka','Kochi'=>'Kochi','Ehime'=>'Ehime','Kagawa'=>'Kagawa','Tokushima'=>'Tokushima','Yamaguchi'=>'Yamaguchi','Hiroshima'=>'Hiroshima','Okayama'=>'Okayama','Shimane'=>'Shimane','Tottori'=>'Tottori','Wakayama'=>'Wakayama','Nara'=>'Nara','Hyogo'=>'Hyogo','Osaka'=>'Osaka','Kyoto'=>'Kyoto','Shiga'=>'Shiga','Mie'=>'Mie','Aichi'=>'Aichi','Shizuoka'=>'Shizuoka','Gifu'=>'Gifu','Nagano'=>'Nagano','Yamanashi'=>'Yamanashi','Fukui'=>'Fukui','Ishikawa'=>'Ishikawa','Toyama'=>'Toyama','Niigata'=>'Niigata','Kanagawa'=>'Kanagawa','Tokyo'=>'Tokyo','Chiba'=>'Chiba','Saitama'=>'Saitama','Gunma'=>'Gunma','Tochigi'=>'Tochigi','Ibaraki'=>'Ibaraki','Fukushima'=>'Fukushima','Yamagata'=>'Yamagata','Akita'=>'Akita','Miyagi'=>'Miyagi','Iwate'=>'Iwate','Aomori'=>'Aomori','Hokkaido'=>'Hokkaido','Viterbo'=>'Viterbo','Vicenza'=>'Vicenza','Vibo Valentia'=>'Vibo Valentia','Verona'=>'Verona','Vercelli'=>'Vercelli','Verbano-Cusio-Ossola'=>'Verbano-Cusio-Ossola','Venezia'=>'Venezia','Varese'=>'Varese','Udine'=>'Udine','Trieste'=>'Trieste','Treviso'=>'Treviso','Trento'=>'Trento','Trapani'=>'Trapani','Torino'=>'Torino','Terni'=>'Terni','Teramo'=>'Teramo','Taranto'=>'Taranto','Sondrio'=>'Sondrio','Siracusa'=>'Siracusa','Siena'=>'Siena','Savona'=>'Savona','Sassari'=>'Sassari','Salerno'=>'Salerno','Rovigo'=>'Rovigo','Roma'=>'Roma','Rimini'=>'Rimini','Rieti'=>'Rieti','Reggio Emilia'=>'Reggio Emilia','Reggio Calabria'=>'Reggio Calabria','Ravenna'=>'Ravenna','Ragusa'=>'Ragusa','Prato'=>'Prato','Potenza'=>'Potenza','Pordenone'=>'Pordenone','Pistoia'=>'Pistoia','Pisa'=>'Pisa','Piacenza'=>'Piacenza','Pescara'=>'Pescara','Pesaro e Urbino'=>'Pesaro e Urbino','Perugia'=>'Perugia','Pavia'=>'Pavia','Parma'=>'Parma','Palermo'=>'Palermo','Padova'=>'Padova','Oristano'=>'Oristano','Nuoro'=>'Nuoro','Novara'=>'Novara','Napoli'=>'Napoli','Monza e della Brianza'=>'Monza e della Brianza','Modena'=>'Modena','Milano'=>'Milano','Messina'=>'Messina','Matera'=>'Matera','Massa-Carrara'=>'Massa-Carrara','Mantova'=>'Mantova','Macerata'=>'Macerata','Lucca'=>'Lucca','Lodi'=>'Lodi','Livorno'=>'Livorno','Lecco'=>'Lecco','Lecce'=>'Lecce','Latina'=>'Latina','La Spezia'=>'La Spezia','Isernia'=>'Isernia','Imperia'=>'Imperia','Grosseto'=>'Grosseto','Gorizia'=>'Gorizia','Genova'=>'Genova','Frosinone'=>'Frosinone','Forlì-Cesena'=>'Forlì-Cesena','Foggia'=>'Foggia','Firenze'=>'Firenze','Ferrara'=>'Ferrara','Fermo'=>'Fermo','Enna'=>'Enna','Cuneo'=>'Cuneo','Crotone'=>'Crotone','Cremona'=>'Cremona','Cosenza'=>'Cosenza','Como'=>'Como','Chieti'=>'Chieti','Catanzaro'=>'Catanzaro','Catania'=>'Catania','Caserta'=>'Caserta','Campobasso'=>'Campobasso','Caltanissetta'=>'Caltanissetta','Cagliari'=>'Cagliari','Brindisi'=>'Brindisi','Brescia'=>'Brescia','Bolzano'=>'Bolzano','Bologna'=>'Bologna','Biella'=>'Biella','Bergamo'=>'Bergamo','Benevento'=>'Benevento','Belluno'=>'Belluno','Barletta-Andria-Trani'=>'Barletta-Andria-Trani','Bari'=>'Bari','Avellino'=>'Avellino','Asti'=>'Asti','Ascoli Piceno'=>'Ascoli Piceno','Arezzo'=>'Arezzo','Aosta'=>'Aosta','Ancona'=>'Ancona','Alessandria'=>'Alessandria','Agrigento'=>'Agrigento','Sistan and Baluchestan (سیستان و بلوچستان)'=>'سیستان و بلوچستان','Hormozgan (هرمزگان)'=>'هرمزگان','Markazi (مرکزی)'=>'مرکزی','Mazandaran (مازندران)'=>'مازندران','Gilan (گیلان)'=>'گیلان','Golestan (گلستان)'=>'گلستان','Kohgiluyeh and BoyerAhmad (کهگیلوییه و بویراحمد)'=>'کهگیلویه و بویراحمد','Kurdistan / کردستان)'=>'کردستان','Qom (قم)'=>'قم','Fars (فارس)'=>'فارس','Semnan (سمنان)'=>'سمنان','North Khorasan (خراسان شمالی)'=>'خراسان شمالی','Razavi Khorasan (خراسان رضوی)'=>'خراسان رضوی','South Khorasan (خراسان جنوبی)'=>'خراسان جنوبی','Chaharmahal and Bakhtiari (چهارمحال و بختیاری)'=>'چهارمحال و بختیاری','West Azarbaijan (آذربایجان غربی)'=>'آذربایجان غربی','East Azarbaijan (آذربایجان شرقی)'=>'آذربایجان شرقی','Alborz (البرز)'=>'البرز','Luristan (لرستان)'=>'لرستان','Zanjan (زنجان)'=>'زنجان','Ghazvin (قزوین)'=>'قزوین','Hamadan (همدان)'=>'همدان','Kerman (کرمان)'=>'کرمان','Kermanshah (کرمانشاه)'=>'کرمانشاه','Yazd (یزد)'=>'یزد','Isfahan (اصفهان)'=>'اصفهان','Ardabil (اردبیل)'=>'اردبیل','Bushehr (بوشهر)'=>'بوشهر','Ilaam (ایلام)'=>'ایلام','Tehran (تهران)'=>'تهران','Khuzestan (خوزستان)'=>'خوزستان','Pondicherry (Puducherry)'=>'Pondicherry (Puducherry)','Lakshadeep'=>'Lakshadeep','Delhi'=>'Delhi','Daman and Diu'=>'Daman and Diu','Dadra and Nagar Haveli'=>'Dadra and Nagar Haveli','Chandigarh'=>'Chandigarh','Andaman and Nicobar Islands'=>'Andaman and Nicobar Islands','West Bengal'=>'West Bengal','Uttar Pradesh'=>'Uttar Pradesh','Uttarakhand'=>'Uttarakhand','Tripura'=>'Tripura','Telangana'=>'Telangana','Tamil Nadu'=>'Tamil Nadu','Sikkim'=>'Sikkim','Rajasthan'=>'Rajasthan','Punjab'=>'Punjab','Nagaland'=>'Nagaland','Mizoram'=>'Mizoram','Meghalaya'=>'Meghalaya','Manipur'=>'Manipur','Maharashtra'=>'Maharashtra','Madhya Pradesh'=>'Madhya Pradesh','Kerala'=>'Kerala','Karnataka'=>'Karnataka','Jharkhand'=>'Jharkhand','Jammu and Kashmir'=>'Jammu and Kashmir','Himachal Pradesh'=>'Himachal Pradesh','Haryana'=>'Haryana','Gujarat'=>'Gujarat','Goa'=>'Goa','Chhattisgarh'=>'Chhattisgarh','Bihar'=>'Bihar','Assam'=>'Assam','Arunachal Pradesh'=>'Arunachal Pradesh','Andhra Pradesh'=>'Andhra Pradesh','Papua Barat'=>'Papua Barat','Papua'=>'Papua','Maluku Utara'=>'Maluku Utara','Maluku'=>'Maluku','Gorontalo'=>'Gorontalo','Sulawesi Selatan'=>'Sulawesi Selatan','Sulawesi Barat'=>'Sulawesi Barat','Sulawesi Tenggara'=>'Sulawesi Tenggara','Sulawesi Tengah'=>'Sulawesi Tengah','Sulawesi Utara'=>'Sulawesi Utara','Kalimantan Utara'=>'Kalimantan Utara','Kalimantan Selatan'=>'Kalimantan Selatan','Kalimantan Timur'=>'Kalimantan Timur','Kalimantan Tengah'=>'Kalimantan Tengah','Kalimantan Barat'=>'Kalimantan Barat','Nusa Tenggara Timur'=>'Nusa Tenggara Timur','Nusa Tenggara Barat'=>'Nusa Tenggara Barat','Bali'=>'Bali','Daerah Istimewa Yogyakarta'=>'Daerah Istimewa Yogyakarta','Jawa Timur'=>'Jawa Timur','Jawa Tengah'=>'Jawa Tengah','Banten'=>'Banten','Jawa Barat'=>'Jawa Barat','DKI Jakarta'=>'DKI Jakarta','Lampung'=>'Lampung','Bengkulu'=>'Bengkulu','Bangka Belitung'=>'Bangka Belitung','Sumatera Selatan'=>'Sumatera Selatan','Jambi'=>'Jambi','Kepulauan Riau'=>'Kepulauan Riau','Riau'=>'Riau','Sumatera Barat'=>'Sumatera Barat','Sumatera Utara'=>'Sumatera Utara','Daerah Istimewa Aceh'=>'Daerah Istimewa Aceh','Zala'=>'Zala','Veszprém'=>'Veszprém','Vas'=>'Vas','Tolna'=>'Tolna','Szabolcs-Szatmár-Bereg'=>'Szabolcs-Szatmár-Bereg','Somogy'=>'Somogy','Pest'=>'Pest','Nógrád'=>'Nógrád','Komárom-Esztergom'=>'Komárom-Esztergom','Jász-Nagykun-Szolnok'=>'Jász-Nagykun-Szolnok','Heves'=>'Heves','Hajdú-Bihar'=>'Hajdú-Bihar','Győr-Moson-Sopron'=>'Győr-Moson-Sopron','Fejér'=>'Fejér','Budapest'=>'Budapest','Borsod-Abaúj-Zemplén'=>'Borsod-Abaúj-Zemplén','Baranya'=>'Baranya','Békés'=>'Békés','Bács-Kiskun'=>'Bács-Kiskun','New Territories'=>'New Territories','Kowloon'=>'Kowloon','Hong Kong Island'=>'Hong Kong Island','Zaragoza'=>'Zaragoza','Zamora'=>'Zamora','Valladolid'=>'Valladolid','Valencia'=>'Valencia','Toledo'=>'Toledo','Teruel'=>'Teruel','Tarragona'=>'Tarragona','Soria'=>'Soria','Sevilla'=>'Sevilla','Segovia'=>'Segovia','Santa Cruz de Tenerife'=>'Santa Cruz de Tenerife','Salamanca'=>'Salamanca','Pontevedra'=>'Pontevedra','Palencia'=>'Palencia','Ourense'=>'Ourense','Navarra'=>'Navarra','Murcia'=>'Murcia','Melilla'=>'Melilla','Madrid'=>'Madrid','Lugo'=>'Lugo','Lleida'=>'Lleida','Las Palmas'=>'Las Palmas','Huesca'=>'Huesca','Huelva'=>'Huelva','Gipuzkoa'=>'Gipuzkoa','Guadalajara'=>'Guadalajara','Granada'=>'Granada','Girona'=>'Girona','Cuenca'=>'Cuenca','Ciudad Real'=>'Ciudad Real','Ceuta'=>'Ceuta','Cantabria'=>'Cantabria','Burgos'=>'Burgos','Barcelona'=>'Barcelona','Baleares'=>'Baleares','Badajoz'=>'Badajoz','Asturias'=>'Asturias','Alicante'=>'Alicante','Albacete'=>'Albacete','Yukon Territory'=>'Yukon Territory','Saskatchewan'=>'Saskatchewan','Quebec'=>'Quebec','Prince Edward Island'=>'Prince Edward Island','Ontario'=>'Ontario','Nunavut'=>'Nunavut','Nova Scotia'=>'Nova Scotia','Northwest Territories'=>'Northwest Territories','Newfoundland and Labrador'=>'Newfoundland and Labrador','New Brunswick'=>'New Brunswick','Manitoba'=>'Manitoba','British Columbia'=>'British Columbia','Alberta'=>'Alberta','Tocantins'=>'Tocantins','Sergipe'=>'Sergipe','Santa Catarina'=>'Santa Catarina','Roraima'=>'Roraima','Rio Grande do Sul'=>'Rio Grande do Sul','Rio Grande do Norte'=>'Rio Grande do Norte','Rio de Janeiro'=>'Rio de Janeiro','Pernambuco'=>'Pernambuco','Minas Gerais'=>'Minas Gerais','Mato Grosso do Sul'=>'Mato Grosso do Sul','Mato Grosso'=>'Mato Grosso','Distrito Federal'=>'Distrito Federal','Bahia'=>'Bahia','Amazonas'=>'Amazonas','Alagoas'=>'Alagoas','Acre'=>'Acre','Yambol'=>'Yambol','Vratsa'=>'Vratsa','Vidin'=>'Vidin','Veliko Tarnovo'=>'Veliko Tarnovo','Varna'=>'Varna','Targovishte'=>'Targovishte','Stara Zagora'=>'Stara Zagora','Sofia'=>'Sofia','Smolyan'=>'Smolyan','Sliven'=>'Sliven','Silistra'=>'Silistra','Shumen'=>'Shumen','Ruse'=>'Ruse','Razgrad'=>'Razgrad','Plovdiv'=>'Plovdiv','Pleven'=>'Pleven','Pernik'=>'Pernik','Pazardzhik'=>'Pazardzhik','Montana'=>'Montana','Lovech'=>'Lovech','Kyustendil'=>'Kyustendil','Kardzhali'=>'Kardzhali','Haskovo'=>'Haskovo','Gabrovo'=>'Gabrovo','Dobrich'=>'Dobrich','Burgas'=>'Burgas','Blagoevgrad'=>'Blagoevgrad','Thakurgaon'=>'Thakurgaon','Tangail'=>'Tangail','Sylhet'=>'Sylhet','Sunamganj'=>'Sunamganj','Sirajganj'=>'Sirajganj','Sherpur'=>'Sherpur','Shariatpur'=>'Shariatpur','Satkhira'=>'Satkhira','Rangpur'=>'Rangpur','Rangamati'=>'Rangamati','Rajshahi'=>'Rajshahi','Rajbari'=>'Rajbari','Pirojpur'=>'Pirojpur','Patuakhali'=>'Patuakhali','Panchagarh'=>'Panchagarh','Pabna'=>'Pabna','Noakhali'=>'Noakhali','Nilphamari'=>'Nilphamari','Netrakona'=>'Netrakona','Nawabganj'=>'Nawabganj','Natore'=>'Natore','Narsingdi'=>'Narsingdi','Narayanganj'=>'Narayanganj','Narail'=>'Narail','Naogaon'=>'Naogaon','Mymensingh'=>'Mymensingh','Munshiganj'=>'Munshiganj','Moulvibazar'=>'Moulvibazar','Meherpur'=>'Meherpur','Manikganj '=>'Manikganj ','Magura'=>'Magura','Madaripur'=>'Madaripur','Lalmonirhat'=>'Lalmonirhat','Lakshmipur'=>'Lakshmipur','Kushtia'=>'Kushtia','Kurigram'=>'Kurigram','Kishoreganj'=>'Kishoreganj','Khulna'=>'Khulna','Khagrachhari'=>'Khagrachhari','Joypurhat'=>'Joypurhat','Jhenaidah'=>'Jhenaidah','Jhalokati'=>'Jhalokati','Jamalpur'=>'Jamalpur','Habiganj'=>'Habiganj','Gopalganj'=>'Gopalganj','Gazipur'=>'Gazipur','Gaibandha'=>'Gaibandha','Feni'=>'Feni','Faridpur '=>'Faridpur ','Dinajpur'=>'Dinajpur','Dhaka'=>'Dhaka','Cox\'s Bazar'=>'Cox\'s Bazar','Cumilla'=>'Cumilla','Chuadanga'=>'Chuadanga','Chandpur'=>'Chandpur','Brahmanbaria'=>'Brahmanbaria','Bogura'=>'Bogura','Bhola'=>'Bhola','Barishal'=>'Barishal','Barguna'=>'Barguna','Bandarban'=>'Bandarban','Bagerhat'=>'Bagerhat','Western Australia'=>'Western Australia','Victoria'=>'Victoria','Tasmania'=>'Tasmania','South Australia'=>'South Australia','Queensland'=>'Queensland','Northern Territory'=>'Northern Territory','New South Wales'=>'New South Wales','Australian Capital Territory'=>'Australian Capital Territory','Tierra del Fuego'=>'Tierra del Fuego','Santiago del Estero'=>'Santiago del Estero','Santa Fe'=>'Santa Fe','Santa Cruz'=>'Santa Cruz','San Luis'=>'سن لوئیس','San Juan'=>'San Juan','Salta'=>'Salta','Misiones'=>'Misiones','Mendoza'=>'Mendoza','La Rioja'=>'La Rioja','La Pampa'=>'La Pampa','Jujuy'=>'Jujuy','Formosa'=>'Formosa','Corrientes'=>'Corrientes','Chubut'=>'Chubut','Chaco'=>'Chaco','Catamarca'=>'Catamarca','Buenos Aires'=>'Buenos Aires','Zimbabwe'=>'زیمبابوه','Zambia'=>'زامبیا','Yemen'=>'یمن','Western Sahara'=>'صحرای غربی','Wallis and Futuna'=>'والیس و فوتونا','Vietnam'=>'ویتنام','Venezuela'=>'ونزوئلا','Vatican'=>'واتیکان','Vanuatu'=>'وانواتو','Uzbekistan'=>'ازبکستان','Uruguay'=>'اوروگوئه','United States (US)'=>'آمریکا','United Kingdom (UK)'=>'انگلستان','United Arab Emirates'=>'امارات متحده عربی','Ukraine'=>'اوکراین','Uganda'=>'اوگاندا','Tuvalu'=>'تووالو','Turks and Caicos Islands'=>'جزایر تورکس و کایکوس','Turkmenistan'=>'ترکمنستان','Turkey'=>'ترکیه','Tunisia'=>'تونس','Trinidad and Tobago'=>'ترینیداد و توباگو','Tonga'=>'تونگا','Tokelau'=>'توکلائو','Togo'=>'توگو','Timor-Leste'=>'تیمور شرقی','Thailand'=>'تایلند','Tanzania'=>'تانزانیا','Tajikistan'=>'تاجیکستان','Taiwan'=>'تایوان','Syria'=>'سوریه','Switzerland'=>'سوئیس','Sweden'=>'سوئد','Svalbard and Jan Mayen'=>'سوالبارد و یان ماین','Suriname'=>'سورینام','Sudan'=>'سودان','Sri Lanka'=>'سری‌لانکا','Spain'=>'اسپانیا','South Sudan'=>'سودان جنوبی','South Korea'=>'کره جنوبی','South Georgia/Sandwich Islands'=>'جزایر ساندویچ/جورجیای جنوبی','South Africa'=>'آفریقای جنوبی','Somalia'=>'سومالی','Solomon Islands'=>'جزایر سلیمان','Slovenia'=>'اسلوونی','Slovakia'=>'اسلواکی','Singapore'=>'سنگاپور','Sierra Leone'=>'سیرالئون','Seychelles'=>'سیشل','Serbia'=>'صربستان','Senegal'=>'سنگال','Saudi Arabia'=>'عربستان سعودی','São Tomé and Príncipe'=>'سائوتومه و پرنسیپ','San Marino'=>'سان مارینو','Saint Vincent and the Grenadines'=>'سنت وینسنت و گرنادین‌ها','Saint Pierre and Miquelon'=>'سن-پیر-ا-میکلون','Saint Martin (Dutch part)'=>'سن مارتن (قسمت هلندی)','Saint Martin (French part)'=>'سن مارتن (قسمت فرانسوی)','Saint Lucia'=>'سنت لوسیا','Saint Kitts and Nevis'=>'سنت کیتس و نویس','Saint Helena'=>'سنت هلن','Saint Barthélemy'=>'سن بارتلمی','Rwanda'=>'رواندا','Russia'=>'روسیه','Romania'=>'رومانی','Reunion'=>'رئونیون','Qatar'=>'قطر','Portugal'=>'پرتغال','Poland'=>'لهستان','Pitcairn'=>'جزایر پیت‌کرن','Philippines'=>'فیلیپین','Peru'=>'پرو','Paraguay'=>'پاراگوئه','Papua New Guinea'=>'پاپوآ گینه نو','Panama'=>'پاناما','Palestinian Territory'=>'فلسطین اشغالی','Pakistan'=>'پاکستان','Oman'=>'عمان','Norway'=>'نروژ','North Korea'=>'کره شمالی','Norfolk Island'=>'جزیره نورفک','Niue'=>'نیووی','Nigeria'=>'نیجریه','Niger'=>'نیجر','Nicaragua'=>'نیکاراگوئه','New Zealand'=>'نیوزیلند','New Caledonia'=>'کالدونیای جدید','Netherlands'=>'هلند','Nepal'=>'نپال','Nauru'=>'نائورو','Namibia'=>'نامیبیا','Myanmar'=>'میانمار','Mozambique'=>'موزامبیک','Morocco'=>'مراکش','Montserrat'=>'مونتسرات','Montenegro'=>'مونته‌نگرو','Mongolia'=>'مغولستان','Monaco'=>'موناکو','Moldova'=>'مولداوی','Micronesia'=>'میکرونزی','Mexico'=>'مکزیک','Mayotte'=>'مایوت','Mauritius'=>'موریس','Mauritania'=>'موریتانی','Martinique'=>'مارتینیک','Marshall Islands'=>'جزایر مارشال','Malta'=>'مالت','Mali'=>'مالی','Maldives'=>'مالدیو','Malaysia'=>'مالزی','Malawi'=>'مالاوی','Madagascar'=>'ماداگاسکار','Luxembourg'=>'لوکزامبورگ','Lithuania'=>'لیتوانی','Liechtenstein'=>'لیختن‌اشتاین','Libya'=>'لیبی','Liberia'=>'لیبریا','Lesotho'=>'لسوتو','Lebanon'=>'لبنان','Latvia'=>'لتونی','Laos'=>'لائوس','Kyrgyzstan'=>'قرقیزستان','Kuwait'=>'کویت','Kiribati'=>'کیریباتی','Kenya'=>'کنیا','Kazakhstan'=>'قزاقستان','Jordan'=>'اردن','Jersey'=>'جرزی','Japan'=>'ژاپن','Jamaica'=>'جامائیکا','Ivory Coast'=>'ساحل عاج','Italy'=>'ایتالیا','Israel'=>'اسرائیل','Isle of Man'=>'جزیره من','Iraq'=>'عراق','Iran'=>'ایران','Indonesia'=>'اندونزی','India'=>'هند','Iceland'=>'ایسلند','Hungary'=>'مجارستان','Hong Kong'=>'هنگ کنگ','Honduras'=>'هندوراس','Heard Island and McDonald Islands'=>'جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد','Haiti'=>'هائیتی','Guyana'=>'گویان','Guinea-Bissau'=>'گینه بیسائو','Guinea'=>'گینه','Guernsey'=>'گرنزی','Guatemala'=>'گواتمالا','Guadeloupe'=>'گوادلوپ','Grenada'=>'گرنادا','Greenland'=>'گرینلند','Greece'=>'یونان','Gibraltar'=>'جبل طارق','Ghana'=>'غنا','Germany'=>'آلمان','Georgia'=>'گرجستان','Gambia'=>'گامبیا','Gabon'=>'گابن','French Southern Territories'=>'سرزمین‌های جنوبی فرانسه','French Polynesia'=>'پلی‌نزی فرانسه','French Guiana'=>'گویان فرانسه','France'=>'فرانسه','Finland'=>'فنلاند','Fiji'=>'فیجی','Faroe Islands'=>'جزایر فارو','Falkland Islands'=>'جزایر فالکلند','Ethiopia'=>'اتیوپی','Estonia'=>'استونی','Eritrea'=>'اریتره','Equatorial Guinea'=>'گینه استوایی','El Salvador'=>'السالوادور','Egypt'=>'مصر','Ecuador'=>'اکوادور','Dominican Republic'=>'جمهوری دومینیکن','Dominica'=>'دومینیکا','Djibouti'=>'جیبوتی','Denmark'=>'دانمارک','Czech Republic'=>'جمهوری چک','Cyprus'=>'قبرس','Curaçao'=>'کوراسائو','Cuba'=>'کوبا','Croatia'=>'کرواسی','Costa Rica'=>'کاستاریکا','Cook Islands'=>'جزایر کوک','Congo (Kinshasa)'=>'کنگو (کینشاسا)','Congo (Brazzaville)'=>'کنگو (برازاویل)','Comoros'=>'کومور','Colombia'=>'کلمبیا','Cocos (Keeling) Islands'=>'جزایر کوکوس (کیلینگ)','Christmas Island'=>'جزیره کریسمس','China'=>'چین','Chile'=>'شیلی','Chad'=>'چاد','Central African Republic'=>'جمهوری آفریقای مرکزی','Cayman Islands'=>'جزایر کیمن','Cape Verde'=>'کیپ ورد','Canada'=>'کانادا','Cameroon'=>'کامرون','Cambodia'=>'کامبوج','Burundi'=>'بوروندی','Burkina Faso'=>'بورکینافاسو','Bulgaria'=>'بلغارستان','Brunei'=>'برونئی','British Indian Ocean Territory'=>'قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند','Brazil'=>'برزیل','Bouvet Island'=>'جزیره بووه','Botswana'=>'بوتسوانا','Bosnia and Herzegovina'=>'بوسنی و هرزگوین','Bonaire, Saint Eustatius and Saba'=>'سیبا و سینت یوستیشس، بونیر','Bolivia'=>'بولیوی','Bhutan'=>'بوتان','Bermuda'=>'برمودا','Benin'=>'بنین','Belize'=>'بلیز','Belau'=>'پالائو','Belgium'=>'بلژیک','Belarus'=>'بلاروس','Barbados'=>'باربادوس','Bangladesh'=>'بنگلادش','Bahrain'=>'بحرین','Bahamas'=>'باهاما','Azerbaijan'=>'آذربایجان','Austria'=>'اتریش','Australia'=>'استرالیا','Aruba'=>'آروبا','Armenia'=>'ارمنستان','Argentina'=>'آرژانتین','Antigua and Barbuda'=>'آنتیگوا و باربودا','Antarctica'=>'قطب جنوب','Anguilla'=>'آنگویلا','Angola'=>'آنگولا','Andorra'=>'آندورا','Algeria'=>'الجزایر','Albania'=>'آلبانی','Afghanistan'=>'افغانستان']]; Fracture C - Shape Plate, right & left - شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه آسیا