Mini - Burr Hole Plate

Mini - Burr Hole Plate

در حال بارگذاری...

ماده اولیه

محل استفاده

مورد استفاده

مشخصات

Mini - Burr Hole Plate

Sizes:
Diameter (mm) Product No.
12.5 62.5712
18.5 62.5718
22 62.5722
اشتراک گذاری محصول: