Medium - Straight Plate

Medium - Straight Plate

در حال بارگذاری...

ماده اولیه

محل استفاده

مورد استفاده

مشخصات

Medium - Straight Plate

Sizes:
Stem Length (mm) Holes Product No.
- 4 61.0104
6 4 61.0204
8 4 61.0304
10 4 61.0404
- 6 61.0106
12 6 61.0406
- 8 61.0108
- 16 61.0116
- 18 61.0118
- 30 61.0130
اشتراک گذاری محصول: