Medium - L Plate, right & left

Medium - L Plate, right & left

در حال بارگذاری...

ماده اولیه

محل استفاده

مورد استفاده

مشخصات

Medium - L Plate, right & left

      Sizes:
  Stem Length (mm) Holes Product No.
left 6 4 61.0704
right 6 4 61.0804
left 8 4 61.0904
right 8 4 61.1004
left 10 4 61.1104
right 10 4 61.1204
اشتراک گذاری محصول: