OsvehOss Synthetic Bone Graft Substitute

OsvehOss یک گرافت استخوانی سینتتیک، زیست سازگار و زیست فعال می­باشد که برای بازسازی عیوب استخوانی مورد استفاده قرار می­گیرد. این گرافت­ها با ترکیب هیدروکسی آپاتیت (HA)، بتا تری کلسیم فسفات (β-TCP)، یا دوفازی (BCP) و با خلوص بسیار بالا در شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه آسیا تولید می­شوند.

خواص جذب شوندگی فسفات­های کلسیم دوفازی (BCP) با تغییر نسبت HA/TCP کنترل می­شود. گرافت­های استخوانی OsvehOss به دلیل دارا بودن درصد بالای میکرو و ماکرو پروسیتی و اتصالات داخلی، دارای خاصیت استئوکانداکتیو می­باشند.

مشخصات

تخلخل

80-60 درصد حجمی

میکرو تخلخل کمتر از 5 میکرومتر

ماکروتخلخل 200 تا 500 میکرومتر

ترکیب شیمیایی متنوع

هیدروکسی آپاتیت (HA)

بتا تری کلسیم فسفات (TCP)

بایفازیک کلسیم فسفات (BCP: 60HA-40TCP)

مزایا

سینتتیک

زیست سازگار

زیست فعال

استئوکانداکتیو

گاما استریل

تولید و کنترل کیفیت بر اساس اصول GMP و ISO 13485
مشخصه یابی محصول بر اساس ASTM F1088 و ASTM F1185 و ISO 13779 و INSO 17058
ارزیابی زیست سازگاری بر اساس ISO 10993
ارزیابی کلینیکی بر اساس ISO 14155

Clinical applications of novel synthetic bone graft substitute, OsvehOss®, in spine surgery, 12-months follow-up

Biocompatibility evaluation and clinical investigation of novel synthetic bone graft substitute, OsvehOss® A prospective, randomized study with a 6-months follow-up

Histomorphometric evaluation of OsvehOss synthetic bone grafts applied to the rabbit calvarias bone defect

جهت اطلاع کامل از هشدارها و موارد احتیاط، به بروشور محصول مراجعه فرمائید

گرافت­های استخوانی OsvehOss باید توسط یا تحت نظارت پزشک متخصص، با تجربه در زمینه­ی استفاده از بیومواد مورد استفاده قرار گیرد.

گرافت­های استخوانی OsvehOss نباید در موقعیت­های حامل بار استفاده شود.

کاربرد در جراحی های ستون فقرات

جهت تسریع فیوژن

به عنوان پرکننده فضای داخلی کیج­های کمری و مهره­ای

کاربرد در جراحی های ارتوپدی/تروما

به عنوان پرکننده یا داربست در مناطق دارای حفره و نقص استخوانی و تسریع یونیون ضایعات استخوانی

اصلاح دفورميتي­هاي چرخشي و کاربرد در عمل های استئوتومی با استفاده از گرفت های بلوکی و گوه ای شکل

پر کننده فضای خالی بوجود آمده در اثر برداشتن تومورها و کیست­های استخوانی

پرکردن فضای استابولوم در جراحی تعویض پروتز

جراحی های دهان، فک و صورت

استفاده در جراحی ایملنت­های دندانی به عنوان پر کننده حفره دندانی

سینوس لیفت

جراحی آگمنتاسیون

جراحی پلاستیک

و…

نظر خود را بیان کنید