OsvehOss Synthetic Bone Graft Substitute

OsvehOss یک گرافت استخوانی سینتتیک، زیست سازگار و زیست فعال می­ باشد که برای بازسازی عیوب استخوانی مورد استفاده قرار می­ گیرد. این گرافت­ها با ترکیب هیدروکسی آپاتیت (HA)، بتا تری کلسیم فسفات (β-TCP)، یا دوفازی (BCP) و با خلوص بسیار بالا در شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه آسیا تولید می ­شوند.
خواص جذب شوندگی فسفات­های کلسیم دوفازی (BCP) با تغییر نسبت HA/TCP کنترل می­ شود. گرافت­های استخوانی OsvehOss به دلیل دارا بودن درصد بالای میکرو و ماکرو پروسیتی و اتصالات داخلی، دارای خاصیت استئوکانداکتیو می ­باشند.
 OsvehOss قابلیت مخلوط شدن با خون و یا آتوگرافت برای آغشته شدن با سلولهای خونی، فاکتورهای رشد و سلولهای استخوان ساز جهت بهبود استئواینتگریشن را داراست.

مشخصات

 

تخلخل
80-60 درصد حجمی
میکرو تخلخل کمتر از 5 میکرومتر
ماکروتخلخل 200 تا 500 میکرومتر

 

ترکیب شیمیایی متنوع
هیدروکسی آپاتیت (HA)
بتا تری کلسیم فسفات (TCP)
بایفازیک  (BCP: 60HA-40TCP)

مزایا

سینتتیک
زیست سازگار
زیست فعال
استئوکانداکتیو
گاما استریل
تولید و کنترل کیفیت بر اساس اصول GMP و ISO 13485
مشخصه یابی محصول بر اساس ASTM F1088 و ASTM F1185 و ISO 13779 و INSO 17058
ارزیابی زیست سازگاری بر اساس ISO 10993
ارزیابی کلینیکی بر اساس ISO 14155
Clinical applications of novel synthetic bone graft substitute, OsvehOss®, in spine surgery, 12-months follow-up
Biocompatibility evaluation and clinical investigation of novel synthetic bone graft substitute, OsvehOss® A prospective, randomized study with a 6-months follow-up
Histomorphometric evaluation of OsvehOss synthetic bone grafts applied to the rabbit calvarias bone defect
.جهت اطلاع کامل از هشدارها و موارد احتیاط، به بروشور محصول مراجعه فرمائید
OsvehOssباید توسط یا تحت نظارت پزشک متخصص، با تجربه در زمینه­ی استفاده از بیومواد مورد استفاده قرار گیرد.
OsvehOssنباید در موقعیت­های حامل بار استفاده شود.

کاربرد در جراحی های ستون فقرات

        جهت تسریع فیوژن
        به عنوان پرکننده فضای داخلی کیج­ های کمری و مهره­ ای

کاربرد در جراحی های ارتوپدی/تروما

        به عنوان پرکننده یا داربست در مناطق دارای حفره و نقص استخوانی و تسریع یونیون ضایعات استخوانی
      اصلاح دفورميتي­ هاي چرخشي و کاربرد در عمل های استئوتومی با استفاده از گرفت های بلوکی و گوه ای شکل
     پر کننده فضای خالی بوجود آمده در اثر برداشتن تومورها و کیست­ های استخوانی
        پرکردن فضای استابولوم در جراحی تعویض پروتز

جراحی های دهان، فک و صورت

     استفاده در جراحی ایمپلنت­ های دندانی به عنوان پر کننده حفره دندانی
        سینوس لیفت
        جراحی آگمنتاسیون
       جراحی پلاستیک
        و…

نظر خود را بیان کنید