شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه آسیا

شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه آسیا، برند برتر تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ایران، ارائه کننده­ی سبد جامعی از محصولات ارتوپدی، اسپاین، فک و صورت و بیومواد برای انواع جراحی­های تروما، ستون فقرات، بازسازی مفاصل و … می­باشد

LCP Proximal Femoral Plate 4.5

LCP Posterolateral Distal Humerus Plate 3.5, Dorsolateral

LCP Distal Humerus Plate 3.5_LCP DHP, medial

LCP Superior Anterior Clavicle Plate 3.5

LCP Distal Femur Plate 4.5 LCP DF

LCP Proximal Tibia Plate 4.5 LCP PLT Lateral

LCP Proximal Tibia Plate 4.5 LCP PTL

LCP Medial Distal Tibia Plate 3.5

PHILOS-Proximal Humerul Plate 3.5

Locking Proximal Humerus Plate- LPHP

LCP Anterolateral Distal Tibia Plate 3.5

نظر خود را بیان کنید