نمایندگان شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه آسیا

نماینده ها

ردیفشهرنام شرکتنام نمایندهتلفن همراهتوضیحات
1اردبیلرهپویان نوین طب قرنموسوی09159566362ارتوپدی و اسپاین
2اراککاسپین درمانعشقیان09123953649ارتوپدی و اسپاین
3اصفحانفروشگاه پارساعلمی09133154846ارتوپدی و اسپاین
4اهوازسارینا سلامتفولادوند09166026022 اسپاین
5بابلسرکالای پزشکی آریانقربانی09112123257ارتوپدی و اسپاین
6بوشهرکالای پزشکی لیانناصری09171711892ارتوپدی
7تبریزشرکت محک تجهیز سهندفهمی09149302938ارتوپدی و اسپاین
8تربت حیدریهکالای پزشکی کیهان طبعزتی09364386566ارتوپدی و اسپاین
9تهران- تعدادی از واحدهای نیروهای مسلح
+ واحدهای درمانی دانشگاه علوم پزشکی
آرمان طب سبحانبغدادی09122884850 اسپاین
10نیرو مسلح ارتش تهرانسپاهان گسترخانم رام پور09371800229ارتوپدی و اسپاین
11تهرانفرا کیان تجارت مهد یارانعظیما02188801456ارتوپدی
12تهرانیکتا بهبود طباصغر نیا09122198426ارتوپدی
13تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیکیمیا طب تجهیز اسپادانافولادی09125905373 اسپاین
14تهران- دانشگاه علوم پزشکی تهرانتورنج طبسعیدی09121971973ارتوپدی و اسپاین
15خراسان جنوبیخاوران طب شرقاسماعیلی09159353585ارتوپدی و اسپاین
16خرم آباد کالای پزشکی محمدی محمدی 09163611624ارتوپدی و اسپاین
17خوزستان کالای پزشکی فارابیپاپی09166413820ارتوپدی
18زابل سینا برناک نوین پارساکبر زاده09155427262ارتوپدی
19زاهدانکالای پزشکی ایرانشهنوازی09153405397ارتوپدی
20ساریایمن طب درمانیبریمانی09111521977ارتوپدی و اسپایین
21ساریکالای پزشکی شفارییسان زاده09111580826ارتوپدی
22سلماسکوثر طب ایرانیانموسوی091126898476ارتوپدی
23شهر بابک- کبودر آهنگفراطب اعصارفروند09122548982ارتوپدی
24شهرکردکالای پزشکی رضاییرضایی09133811562ارتوپدی و اسپاین
25شیرازوراطبافتخاری09173155334ارتوپدی و اسپاین
26فیروز کوهطب حکیماولادی09125366928ارتوپدی
27قزوینتجهیز گران طب اسوهحسن زاده09121813239ارتوپدی
28قمیزدان طبشاه محمدی09121404780ارتوپدی و اسپاین
29کاشانتهران طبمعصومی09125449937ارتوپدی
30کرجتارا طبعبدالهی09104947465ارتوپدی
31کرجسینا درمان گیتی روشنفر09122615238ارتوپدی
32کرج- شهریارخزر طب شفاعاشور نژاد09125642380ارتوپدی
33کرمانشاهجراح ابزار غربابرناک09181310564ارتوپدی و اسپاین
34گنابادکالای پزشکی رازیمقیمی09151778920ارتوپدی
35مشهدکالای پزشکی امیداستیری09137635680ارتوپدی
36میبدکالای پزشکی فلاحفلاح09131536206ارتوپدی
37مینابتجهیز طب زنوزیعالمیان09123992243ارتوپدی
38همدانسلامت خواهان کار آفرینسلیمانی09122596637ارتوپدی
39یزدتجهیزات پزشکی غریبغریب09133566229ارتوپدی و اسپاین