مدیران شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا در نمایشگاه تجهیزات پزشکی شانگهای چین

بازدید مدیران شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا وچند نفر از فعالان اقتصادی ازشرکت ابزار سازی DINE کره جنوبی

بازديد مدیر عامل شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا وهمکاران از شرکت ابزار سازی KORLOY کره جنوبی

حضور فعال شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا درپنجمين همايش نوروآندوسكوپي وچهارمین همایش هيپوفيز و جراحي هاي قاعده

حضور قدرتمند شـركت ابزار پزشـكي اســوه آسيـا در پنجمين همايش كنگره زانو واقع در جزيره كيش

بازدید ریاست محترم بانک ملی استان خراسان به منظور حمایت از اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال

بازدید رئیس بیمارستان آتیه از شرکت ابزار پزشکی اسـوه آسـیا

استاد فرهیخته جناب علیزاده و همراهان گرانقدر در بازدید از شرکت اسوه آسیا

اخذ مجوز ایمپلنت های فک و صورت

اخذ مجوز سیستم های فک و صورت توسط شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا