شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه آسیا

شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه آسیا، برند برتر تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، ارائه کننده­ ی سبد جامعی از محصولات ارتوپدی، اسپاین، فک و صورت و بیومواد برای انواع جراحی­ های تروما، ستون فقرات، بازسازی مفاصل و … می باشد.

Lumbar/Thoracic/Sacral Posterior Fixation System

RECONSTRUCTION – SYSTEM 2.7 mm

Posterior Cervical Fusion (PCF) system

Anterior Cervical Plate System