شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه آسیا

شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه آسیا، برند برتر تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، ارائه کننده­ ی سبد جامعی از محصولات ارتوپدی، اسپاین، فک و صورت و بیومواد برای انواع جراحی­ های تروما، ستون فقرات، بازسازی مفاصل و … می باشد.

DHS Plate 135˚, Barrel Length 38 mm

LCP DHS Plate 135˚, Barrel Length 38 mm

Lumbar/Thoracic/Sacral Posterior Fixation System

DCS Plate 95˚, Barrel Length 25 mm

LCP DCS Plate 95˚, Barrel Length 25 mm

RECONSTRUCTION – SYSTEM 2.7 mm

Conventional DHS Trochanter Stabilizing Plate -TSP

Posterior Cervical Fusion (PCF) system

Anterior Cervical Plate System